my e-mailaddress

vrijdag 31 juli 2020

Opruimen en tijd om uit te rusten / Clean up and time to rest
Als laatste kledingstuk heeft mini Oma haar ‘nette’ jurk gekregen, die in die tijd werd gedragen bij gelegenheden van “rouw en trouw”. Stemmig donkergrijs, zoals toentertijd gebruikelijk was voor oudere dames. Wat ben ik blij dat ik nu anno 2020 leef, want zelf draag ik, als oma, geen grijs, maar kleurige kleding, dat is toch veel vrolijker ;O)?!
Maar oma’s in die tijd droegen vaak stemmig donkergrijs, want met de toevoeging van een sjaal of broche kon je die kleding dan aanpassen voor de gelegenheid. 

As the last piece of clothing, my mini Grandma received her "neat" dress, which was worn at the time at occasions such as "funerals and marriages". Sober dark gray, as was usual for older ladies at the time. How glad I am that I am now living in 2020, because I, being a grandma, do not wear gray, but colorful clothes, that is much more cheerful, huh ;O) ?!
But grandmothers at the time often wore a sober dark gray, because with the addition of a scarf, or brooch, you could change that outfit for the occasion.


Een paar blogberichten geleden hebben jullie gezien dat ik van Birgit een super klein kleedje heb gekregen met een geborduurd roosje er op. Op verzoek van Birgit heb ik het een ereplaatsje gegeven in de Twentse linnenkast van Oma, het is zo fijntjes en mooi! 

A few blog post sago you’ve seen that I got a super tiny cloth of Birgit, there was a tiny embroidered rose on it. On Birgit’s request I have given it a place of honor in Grandma’s Twentse linen cabinet, it’s so beautiful and delicate!


Mijn Oma had schoenmaat 38, maar door haar opgezwollen voeten waren die schoenen compleet "uitgelopen" naar zeker maat 39. In 1:1 schaal komt schoenmaat 38 overeen met 25 cm in lengte maar  in 1:12 schaal wordt dat dus 20 mm in lengte.....en moeilijk vast te houden tussen je vingers ;)!

My Grandma had shoe size 38, but because of her swollen feet, those shoes were completely "stretched out" to probably over to shoe size 39. In 1:1 shoe size 38 corresponds to 25 cm in length, so in 1: 12 scale that's 20 mm in length......and difficult to hold between your fingers ;)!

Terwijl ik die nette jurk aan het maken was, bedacht ik dat Oma ook ‘nette’ schoenen had om bij die jurk te dragen. Ze kon toch moeilijk op klompen naar een officiële gelegenheid, niet? Maar hoe zou ik die schoenen voor haar kunnen maken? Na lang denken besloot ik ze van Fimoklei te maken. Waarom niet van leer...? Nou, dat heeft te maken met de ‘moeilijke’ voeten van Oma, ze was zwaar diabetespatiënt en daardoor had ze dikke voeten en enkels. In klompen was veel meer ruimte en je kon een maat groter dragen dan je eigenlijke maat, maar met nette damesschoenen kon dat niet. 
Vandaar mijn keuze voor polymeerklei, dat kun je vormen naar eigen inzicht. Het was echter nog niet zo gemakkelijk om die schoenen uit zachte klei te boetseren, na een aantal mislukte pogingen, kwam er dit paar schoenen uit.

While I was making that neat dress, I thought that Grandma also had to got "neat" shoes to wear with that dress. She couldn't wear her wooden clogs to an official occasion, right? But how could I make these shoes for her? After long thinking I decided to make them from Fimo clay. Why not out of leather...? Well, that has to do with Grandma's "difficult" feet, she was a heavy diabetic and because of that she had very swollen feet and ankles. There was a lot more space in clogs and you could also wear a size bigger than your actual foot size, but you couldn't do that with neat women's shoes. 
Hence my choice for polymer clay, which you can shape at your own view. However, it wasn't so easy to sculpt those shoes out of soft clay, but after several unsuccessful attempts, this pair of shoes came out.


De nette enkellaarsjes/bottines van mijn Opa, schoenmaat 41.
In 1:1 is dat 26,3 cm.  Omgerekend in 1:12 schaal is dat 22 mm in lengte, mmm, dat was iets beter vast te houden met mijn vingers!

The neat ankle boots of my Grandpa, in shoe size 41. 
In 1: 1 that is 26.3 cm in length. Converted to 1:12 scale that is 22 mm in length, mmm, that was a bit better to hold between my fingers!

En Opa? Ondanks dat mini Opa nog geen net pak van mij heeft gekregen, wilde ik ook schoenen voor hem maken. Ditmaal wél uit zeer dun vissenleer, ik heb dit leer jaren geleden gekocht bij Henk Krijnen op een miniaturenshow. Ook hier weer had ik een probleem met de neus van de schoen, waardoor ik nogal wat leer verknoeid heb. Totdat ik op het idee kwam om ook voor deze schoenen klei te gebruiken, althans voor de neuzen van de schoenen, want de rest is gemaakt van vissenleer. 

And Grandpa? Despite the fact that mini Grandpa has not yet received a proper suit from me, I also wanted to make shoes for him. This time I used very thin fish leather, I bought this leather years ago from Henk Krijnen at a miniature show. Again I had problems making the toe of the shoe, so I messed up quite a bit of expensive fish leather. It was then that I came up with the idea to use polymer clay for these shoes too, at least for the toes and heels of these shoes, because the rest is made of fish leather.Ik vond de schoenen van Oma iets te eenvoudig geworden en daarom heb ik er later een gespje met leren bandje aan toegevoegd. De gespen zijn gekocht op een show van Le mini di Pierluigi, en ik heb ze bewerkt met matte zwarte nagellak.
Hier zie je de schoenen samen, ik wil nog een tutorial gaan schrijven over het maken van deze schoenen. 

I thought Grandma's shoes a bit too simple, so later on I added a buckle with a leather strap. The buckles were bought at a Le mini di Pierluigi show, they had a shiny metal look so I've edited them with matte black nail polish.
Here you can see both pairs of shoes, I’ll write a tutorial of how to make these shoes.Het enige wat mijn mini Oma nu nog niet had, waren nylon kousen. Mijn Oma droeg in de jaren ’50 geen panty’s, maar dikke nylon kousen, niet doorzichtig en met teen en naad. Na veel pogingen heb ik uiteindelijk een aantal paar nylon kousen kunnen maken, waarvan sommigen met een ladder natuurlijk, want als je op een boerderij woont én werkt... ;). 
Het voordeel van kousen was dat je altijd een andere kous erbij kon zoeken, zodat je weer twéé hele nylon kousen aan had ;O). 
Ook hiervan ga ik nog een tutorial schrijven, zodat je het zelf kunt proberen. 

The only thing my mini Grandma still did not had yet in her wardrobe, were nylon stockings. In the 1950s my Grandma didn't wear pairs of tights, but thick nylon stockings, not transparent and with a toe and seam. After many attempts I was able to make some pairs of nylon stockings, some with a runner of course, because when you're living AND working on a farm... ;). 
The advantage of wearing loose stockings was that you could always look for another single stocking (of the same color!), so that you had two whole nylon stockings again ;O).
I'll also try to write a tutorial of making nylon stockings, so you can try it yourself.


Voor mij is het tijd om mijn werktafel op te gaan ruimen. Kun je je herinneren dat ik begin juli een blog bericht heb geschreven over het kleedje met een geborduurde haan erop, dat ik van Birgit had gekregen? Nou, die restantjes van de franjes brachten mij op een idee: het maken van een zwabber. Dat was een soort ‘bezem’, die in de jaren ’50 werd gebruikt om het linoleum stofvrij te maken. Kijk, nu gebruik ik het om mijn werktafel schoon te vegen, althans dat doet Oma voor mij ;O).
Ik ga nog eens een tutorial schrijven over het maken van deze zwabber. 

It is time for me to clean up my work table. Remember when I wrote a blog post in early July about the dress with an embroidered rooster on it that I got from Birgit? Well, those scraps of the fringes gave me an idea: making a mop. That was a kind of "broom", which was used in the 1950s to make the linoleum floor on the floors (of mostly bedrooms) dust-free. Look, now I use it to wipe my work table, at least Grandma does for me ;O).
I'll still want to write a tutorial of how to make this "broom".

De tijd is voor mij gekomen om wat rust op te zoeken, daarom zal ik een aantal weken niet bloggen maar zo nu en dan een kijkje nemen hoe het jullie vergaat. Ik ga uiteraard niet op vakantie, vanwege mijn gezondheid, maar blijf thuis genieten van mijn broodnodige rust en ik ga zo nu en dan aan opdrachten werken, die komen natuurlijk niet vanzelf af ;O).
Voor wie op vakantie zal gaan, vooral nu overal het Corona-virus weer oplaait: 
blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, ondanks alles wens ik jullie een goede, fijne zomer! 

The time has come for me to find some rest, so I will not blog for a couple of weeks but I'll take a look now and then to see how all of you are doing. Of course I don't go on holiday, due my fragile health, but I continue to enjoy my much-needed rest at home and work on commissions every now and then, they don't create theirselves ;O).
For those who will go on holiday, especially now that the Corona virus flares up everywhere: 
stay safe and healthy, take care of each other!
Thank you for your kind comments, and despite of the pandemic I wish you a lovely summer!

Ilona

P.S. Ik weet niet wat er met mijn foto's gebeurd is na het posten van dit bericht, maar één ding kan ik je wel zeggen: in werkelijkheid zijn ze NIET zo akelig groot als het nu laat zien!! Blogger, doe er wat aan!

P.S. I don't know what happened to my photos after posting this post, but one thing I can tell you: in reality they are NOT that huge as it shows now!! Blogger, I hope you can fix this!

woensdag 22 juli 2020

Jurken voor (mini) oma / Dresses for (mini) grandma


Mijn oma droeg in de jaren '50 altijd simpel gemaakte jurken, om verschillende redenen. Natuurlijk omdat een vrouw in de naoorlogse jaren niet veel aan luxe had, maar ook omdat ze boerin was. Daarnaast droeg ze vanwege haar geloof eenvoudige kleding in gedekte kleuren, niet te kort en vaak met lange mouw en hoog aan de hals gesloten (zie foto’s).

In the 50s, my grandmother used to wear simple-made dresses, for various reasons. Of course because a woman didn't have any luxury in the years after WW II, but also because she was a farmer's wife. In addition, because of her religion, she wore simple-made clothing in muted colors, not too short and often with a long sleeves and closed high at the neck (see photos).

Eerst ben ik in mijn voorraad stofjes gedoken, want jaren geleden heb ik in een quiltwinkel een plastic zak vol restanten van stofjes gekocht voor een paar euro's. De zak met de meeste kleine dessins heb ik eruit gezocht en die kwam nu mooi van pas ;). Ik heb eerst een stofje gebruikt dat een ietwat te groot dessin had, ook al omdat ik eerst een jurk uit mijn oma’s jonge jaren wilde maken, waaraan ze een mooie herinnering had. 
Deze jurk had nog wat kleur en was iets meer "chic", want mijn oma was van goede komaf ;).
Daarna heb ik van ruitjespapier een simpel patroon gemaakt, de ruitjes zijn 5 mm bij 5 mm. Ik heb het patroon recht op de ruitjes (10 mm x 10 mm) van mijn snijmat gelegd en gefotografeerd, dus als iemand het patroon wil gebruiken, ga je gang.
 
Firstly I dug into my stash of fabrics, because years ago I bought in a quilt shop for a few euros a big plastic bag filled with fabric leftovers. I dug out the bag filled with those fabrics with very tiny dessins and now it nicely came in handy ;). I first used a fabric left over that had a slightly too large pattern, partly because I first wanted to make a dress from my grandmother's younger years, of which she had a loving memory (her first meeting my grandpa). 
This dress was still a bit colorful and was a bit more "chic", because my grandma was of good family ;).
Than I made a simple check pattern, the squares measure 5 mm by 5 mm. I've placed and photographed the pattern exactly on the squares (10mm x 10mm) of my cutting mat, so if anyone wants to use the pattern, go ahead.

Daarna is het patroon op stof gelegd en geknipt (zonder naad), waarna ik de jurk in elkaar genaaid heb. Eerst wordt de naad aan de onderkant geplakt met Tacky Glue Clear Gel, daarna is de middennaad dicht genaaid. Ik gebruik een heel fijn quiltnaaldje, ooit gekocht in een quiltwinkel. Door middel van foto’s laat ik nu de volgorde van naaien zien.

Than the pattern was layed on the fabric and cut (without seams), whereafter I sewed the dress together. Firstly the seam at the underside of the dress is glued by using Tacky Glue Clear Gel, than the seam in the middle is closed/sewn. I use a very fine needle, I ever bought it in a quiltshop. I’ll show you the steps of the sewing process of this dress by showing photo’s (also because my English knowledge about technical terms is not good enough for explaining it all).


De schoudernaden werden dichtgenaaid, hierdoor kwam ik er achter dat dit niet ideaal was om te doen, later hierover meer… 

The seams at the shoulders were closed/sewn, hereby I found out that this was not the most ideal way to do, more on this later…In eerste instantie wilde ik de mouwen aan de jurk naaien, maar door deze extra naden zouden de jurken te volumineus worden. Daarom besloot ik om ze aan de jurken te plakken. Om de mouwen afhangend te houden, heb ik ze met een klein steekje vast gezet (ook hierover later meer). 

Initially I wanted to sew the sleeves to the dress, but these extra seams would make the dresses too bulky. That's why I decided to glue them to the dresses. To keep the sleeves hanging downward, I fastened them with a small stitch (more on this later).

Nu even proberen een hanger erin te prutsen en de jurk in de kast te hangen om te zien of deze niet te groot zou zijn. Het zag er goed uit, maar de jurk hing nou niet bepaald op een natuurlijke manier op de hanger én in de kast……..even over nadenken hoe ik dat kon gaan doen.

Now I had to try to get a hanger in the dress, for hanging it in the closet, in order to see if it would not be too big. It looked well, but the dress was not exactly hanging naturally on the hanger and in the closet...... now I had to think about how I could do that.


Nu was het zo ver dat ik een knoopje (zelf uit dik papier geponst) op de rug kon vastnaaien. Toen ik nog een kraagje erop wilde maken, kwam ik op het idee om een (papieren lasercut) kanten kraagje te gebruiken, wat ik tijdens een show in Arnhem gekocht heb bij Art of Mini, website: https://www.artofmini.com/

Now it was ready for sewing a (I used a paper punch for this) button on the backside of the dress. When I wanted to make a collarret, I came up with the idea to use a (paper lasercut) lace collar, which I bought, during a show in Arnhem, of Art of Mini, website: https://www.artofmini.com/Ik heb na deze jurk nog twee jurken gemaakt: een lichte schortjurk voor in de (hete) zomerdagen te dragen en een jurk, in stemmig chocolade bruin met bloemen, om in het najaar te dragen. 
Een vierde, blauwe, jurk is gemaakt voor alle seizoenen ;). 

After this dress I made two more dresses: a light apron dress to wear in (hot) summer, and a dress in moody chocolate brown with flowers, for wearing in autumn. 
A fourth, blue, dress is made for wearing all seasons ;).

De binnenmaten van deze kast zijn vrij klein: 37 x 55 mm, hoe kan ik ooit meer van deze jurken in zo’n kleine ruimte krijgen?? 

The inner sizes of the closet are quite small: 37 mm by 55mm, how can I ever get more of these dresses in this small space?? 

Dus, om de jurken passend in de kast te krijgen en de stof op een natuurlijk vallende manier in vorm te krijgen, besloot ik crackfree (textielversteviger) te gebruiken. Die spuitbus heb ik al jaren in mijn kast staan voor dit soort mini doeleinden.

So, to get the dresses to fit in the closet and to shape the fabric in a naturally falling way, I decided to use "crackfree" (fabric stiffener). I have had that spray can in my closet for years, especially for these kinds of mini purposes.

Ik heb deze jurken op een andere manier gemaakt dan de eerste, hierboven laat ik je zien hoe ik de schouders heb gedaan en hoe ik de hanger heb aangebracht vóór dat ik de textiel versteviger gebruikte. Dit keer op een andere en gemakkelijkere manier. 

I made these dresses on a different way as the first one, here above I show you how I did the shoulders and how I inserted the hanger before using the fabric stiffener. This time on a different and more easy way.

Ik heb deze jurken op een andere manier gemaakt dan de eerste, ik zal je laten zien hoe ik de schouders heb gedaan en hoe ik de hanger heb aangebracht vóór dat ik de textiel versteviger gebruikte. Dit keer op een andere en gemakkelijkere manier.
Ik lijm alléén de bovenkant van de hanger in en leg de hanger op de stof. Daarna plak ik eerst het schoudergedeelte van het achterpand op de hanger, en pas dáárna de voorkant schouder, zorg dat de naad precies boven op de hanger zit. Daarna pas de mouwen aan de jurk lijmen, de mouw in zijn geheel al een beetje naar beneden vastlijmen, zodat je de stof gemakkelijk kunt stijven met de textielversteviger en het geheel niet te dik wordt. Ik hoop dat ik alles een beetje duidelijk uitleg…? 

I made these dresses on a different way as the first one, I’ll show you how I did the shoulders and how I inserted the hanger before using the fabric stiffener. This time on a different and more easy way.
I only put glue on the top of the hanger and than I put down the hanger on the fabric. Then I first fold and glue the shoulder part of the back pattern to the hanger, and only then the front shoulder, making sure that this seam ends exactly on top of the hanger. Only then I glue the sleeves to the dress, and I stick the whole sleeve a bit more downwards, so that you can easily stiffen the fabric with the textile stiffener and the whole does not get too bulky. I hope I've explained everything a bit clearly...?


Verder heb ik nog wat nep overhemden en een pyjama (stukjes gevouwen en samengeperste stof) gemaakt om op de plank boven de kledingroede te leggen. Nu ga ik nog wat meer kleding maken om de kast te vullen en even zien of ik ook schoenen kan maken voor opa en oma. Zij droegen tijdens het werk meestal klompen, maar beiden hadden natuurlijk ook een paar nette schoenen voor “rouw en trouw”.
Hier, in Nederland, laait het virus weer meer op. Meer mensen negeren helaas meer en meer de maatregelen, die getroffen zijn (vooral de jongeren), dus ook hier weer mijn dringende oproep:
blijf veilig, zorg goed voor elkaar en jezelf, geef elkaar de ruimte binnen (in winkels etc.) én buiten!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

I also made some fake shirts and pajamas (pieces of folded and compressed fabric) to put on the shelf above the clothes rail. Now I will make some more clothes to fill the closet and see if I can also make some pair of shoes for grandpa and grandma. They usually wore (wooden) clogs during work at the farm, but both of them also had a neat pair of shoes for “funerals and marriages”.
Here, in the Netherlands, the virus flares up again. More people are sadly more and more ignoring the measures of the government (especially the younger ones), so here again my urgent call:
stay safe, take care of each other and yourself, but please, give each other enough space indoors and outdoors (here it is social distance of 1,5 mtrs)!
Thank you for your kind comments, have a great week!

Ilona

vrijdag 17 juli 2020

Kleerhangers, of “knaapjes” / Coat hangers


Om de kleding van oma op te hangen in de kledingkast gebruik je kleerhangers, of “knaapjes” (wat ik vroeger een nogal vreemde uitdrukking vond ;O) ), zoals de mensen vroeger zeiden. Hier, in Nederland, waren de kleerhangers in de jaren ’50 van hout gemaakt en tamelijk  recht van vorm. Ik vermoed dat je in de jaren ’50 bij aankoop van kleding er een kleerhanger bij kreeg, waarop dan vaak de naam van het bedrijf op stond, noem het maar een soort van reclame maken. 

For hanging clotes in the wardrobe you use coat hangers, or “knaapjes” (literally translated: young boys), as people then were used to name them. Here, in The Netherlands, in the 50s, coat hangers were made of wood and they were quite straight of shape. I guess that in the 50s if you bought clothes, you got a coat hanger as a gift, whereon the name of the company was, name it a sort of advertising then.

In mijn voorraad had ik een paar papieren hangers, maar die vond ik te groot en niet zo mooi in mijn kledingkast voor mini oma ;). Ik weet echter niet meer zeker bij wie ik ze op een beurs gekocht heb, sorry. 

In my stash I had a few laser cut coat hangers of paper, but I didn’t like them to go into the wardrobe of my mini grandma ;). However I don’t know of whom I bought them on a miniature show, sorry.

Ik had nog een paar stukjes hout, overgebleven van een stuk lamel van een zonnescherm, hieruit heb ik de hangers gezaagd. Het hout is ongeveer 3 mm dik, maar na het gladschuren van de uitgezaagde hangers (met de Dremel), blijft er ongeveer 1,5 mm over. De breedte van de hangers is 33-34 mm.
Op het hout heb een ronde vorm getekend (zie foto) met behulp van een klein glaasje (diameter van 52 mm). Daarna heb ik de hangers uitgezaagd met een figuurzaag, een precisiewerkje, want als je de hangers uit één stuk wilt zagen zoals ik dat deed, dan moet je ook echt precies de vorm van de hangers uit zagen ;). 

I had a few wooden pieces, left over from a slat from a wooden sunscreen, from which I've sawn the hangers. The wood is about 3 mm thick, but after smoothly sanding the sawn coat hangers (with the Dremel), about 1.5 mm (in thickness) will remain. The width of the coat hangers is 33-34 mm.
I have drawn a round shape on the wood (see photo) with the help of a small glass (diameter of 52 mm). Then I sawed out the hangers with a fret saw, a precision job, because if you want to saw the hangers of one piece of wood, as I did, you have to cut/saw exactly the shape of coat hanger ;).

In sommige hangers heb ik inkepingen gemaakt, om rokken op te hangen ;).

In some of the coat hangers I made notches to hang skirts ;).


Voor het haakje om de hanger op te kunnen hangen, heb ik zeer dun ijzerdraad van 0,4 mm dik gebruikt. Met een boortje 0,4 mm heb ik precies in het midden van het houten hangertje (zowel in de lengte als de breedte!) een gaatje geboord. 

For making a hook to hang the coat hanger, I’ve used ver thin wire of 0,4 mm thick. With a drill (0,4mm) I drilled a hole exactly in the centre of the wooden hanger (in the length as well in the width!).

Vóór dat ik het ijzerdraad door het gaatje haal, buig ik aan een kant het ijzerdraad dubbel, ongeveer 1mm. Dan kan het draad niet door het gaatje glijden en er weer uit schieten. Trek stevig aan, maar niet te hard, anders breekt het dunne ijzerdraad! 

Before I get the wire through the hole, I bend one side of the wire double, about 1 mm. This way the wire can’t slip back again through the hole. Pull firmly, but not too much, otherwise the wire will break!

Maak met een rondbektangetje een haakje en knip dit glad af met een scherp tangetje. Mocht het nog een weerhaakje hebben, dan afknippen met een scherpe schaar en klaar is de hanger. 

Make a hook by using a round nose pliers and cut it off with sharp cutting pliers. If it still has a barb, cut it off with sharp scissors and the hook is ready.


Een afgebroken hanger kon nog gered worden, het is een hangertje voor kinderkleding geworden ;O).
One broken (during sawing) hanger could be saved, it became a hanger for children's wear ;O).De kleerhangers zijn geschilderd met zeer sterk verdunde acrylverf in een beige kleur. De echte kleerhangers van vroeger waren gevernist met blanke lak en vergeelden na verloop van tijd. 

The mini coat hangers are painted with very diluted acrylic paint, in a beige color. The real life coat hangers of the past were varnished with clear lacquer and got yellowed over time.


Binnenmaat kast is 37 mm diep en 55 mm breed.
The inner size of the wardrobe is 37 mm deep and 55 mm wide.

Even kijken hoe de hangers in de kledingkast van oma hangen: mmm, niet verkeerd, toch??
Ik hoop dat ik het proces van hangers maken een beetje duidelijk heb uitgelegd? 
Ik ben al bezig met het naaien van kleding voor mijn mini oma, dat zullen jullie de volgende keer kunnen zien.
Blijf veilig en gezond, zorg voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekeinde toegewenst!

Let’s see how the hangers look like in the wardrobe of mini grandma: mmm, not wrong, huh?? 
I hope the process of how to make coat hangers is clear enough for you?
I’m already busy with sewing clothes for my mini grandma, you'll see them next time.
Stay safe, take care of others and yourself!
Thank you for your kind comments, have a lovely weekend!

Ilona