my e-mailaddress

maandag 30 oktober 2017

Reuzenberenklauw / Giant Hogweed


De reuzenberenklauw werd in de 19e eeuw als tuinplant in Europa geïntroduceerd. Zie hier, voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenberenklauw
Inmiddels komt deze exotische plant veel voor, ook hier in mijn omgeving. Maar omdat het géén inheemse plant is, wordt er ook al begonnen met het verwijderen ervan door hem om maaien vóórdat hij gaat bloeien.

In the 19th century the Giant Hogweed is introduced in Europe. See here, for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_mantegazzianum
Meanwhile, this exotic plant has become also very common, also in my region. But since it's not an native plant, people are also beginning to remove it, by mowing before it's going to bloom.In juni van dit jaar ben ik begonnen met het maken van een Reuzenberenklauw in miniatuur, er was wat denkwerk voor nodig om te zien hoe ik die schermbloemige plant kon maken. Toch denk ik dat ik erin geslaagd ben hem te maken, wat vinden jullie ervan…?

Last June I’ve started making the Giant Hogweed in miniature, I needed alot of time for thinking of how to make this umbellifer plant. Still, I think that I succeeded to make it, what do you think…?En als je de Reuzenberenklauw in het najaar ziet staan (zonder hun bloemen en blad) in de bermen en langs de randen van weilanden. Dan kan de plant een decoratieve functie hebben, maar pas op: ze zijn gevaarlijk bij aanraking (zie de informatie in de link hierboven)!!
Ik had voor de DHN-show een gedroogde berenklauw gemaakt, maar vergeten hier op mijn blog te laten zien. Aangezien die is vekocht, heb ik nu een nieuwe gemaakt, dus hier is het.

And if you see the Giant Hogweed in autumn, than they're standing along the roads and the edges of the meadows (without their flowers and leaves). Than the plant can have a decorative function, but take care: they’re dangerous by touching them (see the information in the above mentioned link)!!
For the last DHN-show I’ve made a dried Giant Hogweed, but I forgot to show it here on my blog. Since it was sold, I’ve now made another one, so here it is.


Die kleine vertakkingen in het bloemhoofd  waren een crime om te knippen, ze zijn ongeveer 2 mm lang, maar het hoort nu eenmaal bij deze plant...

Those branchy parts in the flowerhead were difficult to cut, they’re just about 2 mm long, but it belongs to this plant so...
Intussen heb ik mijn miniatuur tuinbank met krijtverf veranderd in een verweerde tuinbank met groenige aanslag van mos.....en een stukje kauwgum eronder ;).

Meanwhile, I’ve changed my mini garden bench with chalk paint, in a weathered garden bench with green touch of moss......and a piece of chewing gum at the underisde ;).


Samen in een pot met een paar kalebassen erbij in een herfsttafereel
Together in one pot with a few gourds in a autumn scene


Als laatste heb ik een stukje drijfhout bewerkt om het in miniatuur te kunnen gebruiken, maar daarover vertel een andere keer meer ;).
Dank voor jullie reacties en allemaal een fijne week gewenst en voor wie Halloween viert: 
Happy Halloween!

Finally, I’ve edited a piece of driftwood for using it somehow in miniature, but I will tell you more about it another time ;).
Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week and for them, who celebrate: 
Happy Halloween!

Ilona

dinsdag 24 oktober 2017

Gedroogde dadeltak / Branch with withered dates of the date palm tree


Al een poos wilde ik eens proberen om zo’n mooie gedroogde dadeltak te maken in miniatuur, maar ik moest wachten totdat het oktober was. Volgens mijn bloemist kreeg hij dan de trossen met onrijpe dadels geleverd. Dus begin oktober was het eindelijk zover en ik heb er eentje gekocht.

 Since a while I wanted to make a branch with withered dates from the date palm (I hope the translation is right??) in miniature, but I had to wait until it was October. According to my florist he than got bunches with unripe green dates. So, at the beginning of October, finally I was able to buy one.


De dadels waren onrijp dus fris groen van kleur en de tak had een mooie Napels gele kleur 
(sorry, voor de wazige foto, het was de enige die ik hiervan heb).


The dates were unripe thus they had a fresh green color and a branch in a beautiful Naples yellow color (sorry, for the blurry picture, it was the only one I have of it).


In amper een week tijd verkleurde de tros naar een soort taupe/bruingrijze kleur en ben ik begonnen met het maken ervan in miniatuur, op onderstaande foto kun je mijn allereerste poging zien:

In just only one week time the bunch discolored into a sort of taupe/brown greyish color and I started making it in miniature, on the next picture you can see my very first attempt:


Albast schaal is gemaakt door Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/
The albast bowl is made by Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/


Oude, gebarsten kalebassen zijn door mij gemaakt, van Fimoklei
Old, cracked gourds are, made by me, out of Fimo clay

Maar ik was niet tevreden met het resultaat: het leek meer op een geklonterde tros balletjes, dus opnieuw een aantal pogingen gewaagd. Uiteindelijk was ik tevreden en hier is het resultaat…

But I was not satisfied with the result because the whole just looked like a cluttered bunch of tiny balls, so I did some more trials. Finally I was satisfied and this is how it looks now…
Hier is de werkelijke kleur goed te zien, op de andere foto's lijken de dadels veel te blauw. 
Paarsblauw is namelijk een erg moeilijke kleur om te fotograferen, meestal lukt dat zoals hierboven wel bij fel zonlicht. Maar helaas was het hier vandaag veel te donker om dat te herhalen, dus sorry, voor de kleur op de volgende foto's van de dadeltakken op een stukje drijfhout...

Here, at the above picture, you can see the actual color, at the other pictures the color of the palm dates look way too blue. Blue purple is namely a very difficult color in photographing, but it works mostle well at bright sunlight. But today it was unfortunately way too dark to repeat this again, so, sorry for the color at the following pictures of the branches with dates on a piece of driftwood...

Ik heb heel dun draad gebruikt om de balletjes aan vast te lijmen en ze dan een voor een te schilderen, daardoor kan de tros nog ietsje ‘buigen’. Dat dunne draad is handig om het geheel over de rand van een kom/schaal te kunnen draperen.

I’ve used very thin thread for glueing on the tiny balls and I than painted them (one by one), therefore the bunch can ‘bend’ a little bit. Using thin thread will be handy for draping the bunch over the edge of a bowl, or plate.

prachtige herfstkleuren / beautiful autumn colors

Hier zijn de herfstdagen al echt korter aan het worden, dus krijgen we weer meer tijd om miniaturen te maken J!

Here, in The Netherlands, the autumn days are becoming shorter, so we’re getting more time for making miniatures J!

Ilona

woensdag 18 oktober 2017

Extra gift van de herfst / Extra gift from autumn


Na de show heb ik eindelijk mijn werkkamer opgeruimd, wat een rommel! 
Maar nu ben ik klaar voor een frisse start met het maken van miniaturen ;)!

After the show I’ve finally cleaned up my work room, what a mess! 
But now I'm ready for a fresh start in making new miniatures ;)!Tijdens de DHN-show heb ik heel even de gelegenheid gehad om een lasercut setje van een miniatuur tuinbank te kopen bij Melissa Sipma. 
Gisteren heb ik het in elkaar gezet, ik weet nog niet hoe ik het ga afwerken. Ik wilde alleen eventjes aan jullie laten dat ik weer gestart ben met miniaturen maken ;)!

During the DHN-show I just got a moment of time to buy a miniature garden bench (lasercut set)from Melissa Sipma. 
See here for her website:
Yesterday I’ve put it together, I don’t know yet how I’ll finish it. I just wanted to show you that I’ve started again with making miniatures ;)!


Omdat er gisteren veel rook (van de vreselijke bosbranden in Spanje en Portugal) en Saharazand (veroorzaakt bij de orkaan/tropische storm ‘Ophelia’) in de atmosfeer aanwezig was, hadden we hier een donkere dag met vreemd daglicht. Maar vandaag is het prachtig mooi en warm herfstweer! Ik wilde er nog even van genieten, dus heb ik mijn wandelschoenen aangetrokken en ik ben heerlijk buiten gaan genieten :D!
De koeien genieten van het warme zonnetje en net als mij hebben de boeren ook ‘opgeruimd’: de akkers liggen er netjes bij, klaar voor de winter.
Fijne week allemaal!

Yesterday we had a dark day with a strange sort of daylight, caused by the presency of smoke (from the awful fires in Spain and Portugal) in the atmosphere together with lots of sand from the Sahara desert (caused by hurricane/tropical storm ‘Ophelia’). But today is a beautiful and warm autumn day! I prefered to enjoy the weather instead of staying indoors and work, so I’ve put on my walking shoes and I went for a lovely walking :D!
The cows are enjoying the warm sun and  just as I did, the farmers did their cleaning up too: the fields look neat, ready for winter.
Have a nice week!

Ilona

maandag 2 oktober 2017

Hallo allemaal! / Hi all!

Ik wil even iedereen bedanken voor hun beste wensen voor de show van afgelopen weekend, het was voor mij (en mijn dochter) een daverend succes op vele manieren!!! We waren overweldigd door de komst van heel veel bezoekers: bekenden en onbekenden. Het was een enorm plezier om zoveel gelijkgestemden te kunnen ontmoeten, en zelfs veel nieuwe mensen te mogen begroeten.
Voor deze show/beurs heb ik de afgelopen maanden hard gewerkt en dat bleek ook nodig: mijn showkasten waren overvol en het ziet er nu aardig leeg uit ;O!! Dank aan allen, die afgelopen weekend tot een gezellige en geweldige ervaring voor ons hebben gemaakt!
Nu ben ik (fysiek) erg moe, maar zeer voldaan. Ik ga even weg van de blogwereld en het even rustig aan doen, vóór dat ik weer begin aan nieuwe miniaturen ;)!
Nogmaals hartelijk dank en een fijne week gewenst!

I want to thank everyone for their best wishes regarding the show of last weekend. It was a great success in many ways for me (and my daughter)!!! We were overwhelmed by the arrival of lots of visitors: known and unknown. It was a great pleasure to meet so many likeminded people and even to meet alot of new people.
In these past months I’ve worked very hard for this show and it was neccessary: my show boxes were filled overcrowded and now they look sadly empty ;O!! Many thanks to all of you, who made this past weekend to a cosy and great experience for us!
Now I’m very tired (physically), but very satisfied and I’ll take my needed rest (also from blogging) before I’ll start again at new miniatures ;)!
Thank you again and I wish you a nice week!


Ilona