my e-mailaddress

donderdag 22 augustus 2013

Hallo allemaal! / Hello everyone!

Vanwege de vakantie en real life ben ik een paar weken weggeweest uit de blogwereld. Intussen ben ik ook weer eens mijn werkkamer ingedoken voor een grote schoonmaak. Nadat de grootste “ravage” weg was, kwam daar zowaar……..mijn grachtenhuis tevoorschijn. Het was er dus nog steeds :D !

Due the summer holiday and real life I have been away from the blogworld since a few weeks. In the meantime I also dived into my workroom for a large cleaning. After the greatest “havoc” was gone, there really was appearing…….my canal house. So it still was there :D!

Het grachtenhuis is al 12 jaar oud, maar eigenlijk kan niemand het zien. Ik heb het huis namelijk achter een gordijn staan, zodat ik op die manier het stof er van weg kan houden.
Ik heb dit huis nagebouwd uit een boekje wat ik destijds van de bibliotheek heb geleend. In werkelijkheid ziet dit huis er heel anders uit, want ik wilde het niet exact nabouwen. Eigenlijk had ik meer een kast nodig om mijn miniaturen in te zetten, dan een grachtenhuis. Dus heb ik de afmetingen van dit huis aangepast naar die van een kast in de vorm van een grachtenpand.
Het plan was (en is nog steeds) om er kamers in te zetten, die van te voren worden ingericht, zodat ik nog steeds bij de verlichting kan komen en die draden niet aan de achterkant uit het huis komen te hangen.
Door allerlei oorzaken bleven de bouw van het huis en de miniaturen jarenlang stilliggen, voordat ik, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, in 2011 weer met deze hobby verder kon gaan.

The canal house is already 12 years old, but actually no one can see it. I namely put the house behind a curtain, on that way I can keep the dust away from it.
I have recreated this house from a book, which I've borrowed at that time from the library. In reality this house looks very different, because I didn't want to copy it exactly. Actually I needed a sort of a cabinet, instead of a house, for storing my selfmade miniatures. So I had changed the dimensions of the house into those of this cabinet, which has the shape of a canalhouse.
The plan was (and still is) to put rooms in it, which are furnished in advance, so that I can still have access to the lighting and that these wires don't hang out of the backside of the house.
For various reasons the build of the house and its miniatures came to a halt for several years ago, as you probably all know, I could continue with this hobby in 2011.


Het grachtenhuis is volledig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Het staat “los” op een verrijdbare onderkast, dat is handig voor het transport van het zware grachtenhuis.  In die onderkast is nog meer bergruimte en waarvoor eventueel nog deurtjes kunnen worden gemaakt.

The canal house can be fully taken apart and put back together.The house stands "loose" on a mobile under cabinet, which is handy for the transport of the heavy canal house/cabinet. In this under cabinet is even more storage space and for which one possibly can make doors.
De zijgevels van het grachtenhuis zijn de voor- en achterkant van de “miniaturenkast”. Hierin zitten grote deuren, die het huis toegankelijk maken. De zijkanten van de kast zijn de voor- en achtergevel van het grachtenhuis. Hiervan heb ik alleen oude, wat wazige foto’s, want ik kan nu geen nieuwe foto’s maken vanwege te weinig ruimte in mijn werkkamer.

The side walls of the canal house are actually the front- and the back gable of the “miniatures cabinet”. Here in are the big doors, which make the house accessible. The side walls are the front- and back gable of the canal house. Hereof I only have blurry and old pictures, I can’t make new pictures now due the lack of space in my workroom.

De buitenkant van het grachtenhuis heeft alle ramen en deuren al. Ik heb ze uit hun openingen gehaald en opgeborgen, zodat ze niet beschadigd kunnen worden door de bouw van de kamers. De binnenkant moet nog gebouwd worden, intussen verzamel ik miniaturen, die ik niet zelf kan maken.

The outside of the canal house has already all its doors and windows. I took them out of the openings, so that they can’t be damaged by the build of the rooms. The inside is yet to be build, in the meantime I collect miniatures, which I can’t make myself.Het dak heeft een pianoscharnier, waardoor het open kan en open kan blijven staan.

The roof has a piano hinge, whereby it can be opened and can stay open.


Een paar weken geleden vond ik deze camee bij de plaatselijke drogist, ik dacht dat het mooi zou staan in een van de kamers voor mijn grachtenhuis.

A few weeks ago I found this cameo in the local drugstore, I thought it would fit lovely in one of the rooms of my canal house.


Deze zomerbloemetjes (uit eigen tuin) zijn voor mijn nieuwe volgers: een warm welkom :D! Vermeld a.u.b. je blog in je reactie, zodat ik ook jouw blog kan vinden!
Mijn bloemetjes zijn ook voor iedereen, die mijn blog al langer hebben gevolgd: dank jullie wel :D!!

These summer flowers (from my own garden) are for my new followers: a warm welcome :D! Please, mention your blog in your comment, so I also can find your blog too!
My flowers also are for everyone, who have followed my blog for a longer period: thank you all :D!!

Ilona

donderdag 1 augustus 2013

Zee juweeltjes / Sea gems


Meenemen: zonnebrandcrème, zonnebril, handdoek, leesboek, glazen pot met theezeefje……klaar!
Een bezoekje aan mijn geliefde zee heeft voor mij prachtige juweeltjes opgeleverd. Heerlijk aan zee ontspannen: voetjes in het water, wind door je haren laten waaien en de zon op je toet!
Vergeet vooral niet je huid in te smeren, zoals ik dus vergat te doen. Met als gevolg dat ik een rode kreeftkleur heb gekregen op armen, rug, schouders en onderbenen én ik je nu kan verzekeren dat het goed pijn doet!

To take with you: bottle of sun block, towel, book, glass jar with a tea strainer……….ready!

A trip to my beloved sea has yielded some gorgeous sea gems to me. Lovely relaxing at the seaside: feet into the water, the wind blows through your hair and the sun is shining on your face! In particular you shouldn't forget to smear your skin with a sun block cream, like I forgot to do. With the result that I got a red lobster color on my arms, shoulders and lower legs ánd I now can assure you that it hurts!


Deze zee juweeltjes liggen gewoon onder je voeten op het strand klaar om opgeraapt te worden, òf…….om vermorzeld te worden door duizenden voeten met dit prachtige strandweer. Ik heb ze natuurlijk gauw opgeraapt om ze thuis te kunnen sorteren. Sommige zijn zelfs 2 mm klein :D!! En kijk eens: wat een kleuren en structuren ze hebben, mijn gevonden "schatten"!

These sea gems just lie beneath your feet on the beach ready to be picked up, either ....... to be crushed with this beautiful beach weather by thousands of feet of the many bathing guests. Of course I've quickly picked them up in order to sort them out at home. Some of them are just 2 mm small :D!! And just look: what beautiful colors and structures they have, my found "treasures"!


Gelukkig heb ik wel een beetje hulp gehad van iemand met een rood emmertje. Eh, wat zei ik net rood?? Hee, tijd om om te draaien!!!

Fortunately I’ve got some help of someone with a red bucket. Uh, did I say red?? Hey, it is time to turn around!!!


Als afsluiter van deze fijne dag aan zee heb ik Zeeuwse mosselen zó uit de mosselpan gegeten, vergezeld met een glas koele witte wijn: zóóóóó heerlijk!!

 To close a lovely day at the seaside I've eaten mussels directly from the mussel pan, accompanied a nice glass of cool white wine: sooooo delicious!!


Deze mosseltjes heb ik een paar jaar geleden van Fimo gemaakt samen met de visfilets. De pan kocht ik enige tijd geleden.

Some years ago I made these mussels and fish fillets of Fimo clay. I bought the pan some time ago.


Ik zal eens kijken wat ik met deze miniatuur schelpjes ga doen, dus ik denk dat ik maar eens vrij neem! Lekker niets doen, af en toe er op uit gaan, beetje lezen en zoeken naar nieuwe inspiratie: gewoon een beetje vakantie houden.
Welkom aan mijn nieuwe volgers (Hallo Yvon, leuk je te zien ;)!) en ik dank jullie allemaal voor jullie fijne reacties!
Fijne zomer allemaal :D!

I’ll see what I can do with this miniature shells, so I think just to take some free time! Doing nothing, going out sometimes, little reading and looking for new inspiration: just celebrating a little holiday.
A warm welcome to my new followers (Hi there Yvon, nice to see you ;)!) and thank you all for your kind comments. 
I wish you all a Happy Summer :D!!

Ilona