my e-mailaddress

zondag 30 juni 2013

Weg….buiten spelen / Gone….playing outside


Nadat vanmiddag eindelijk de zon tevoorschijn kwam, lieten ze alles vallen waarmee ze aan het spelen waren. Delen van het theeserviesje, stoelkussentjes, een schortje en ander speelgoed liggen overal. Ineens waren ze weg…………buiten spelen :D!

This afternoon when the sun finally appeared, they dropped everything they were playing with. The parts of the tea set, chair cushions, an apron and other toys lay everywhere. Suddenly they were gone.............to play outside :D!

Het was even wachten op de houten latjes om dit meubelsetje in miniatuur na te maken, maar binnenkort kunnen de poppenhuis kindertjes van iemand er blij mee zijn. Met deze meubeltjes kun je heerlijk spelen als je klein bent, bijvoorbeeld: vingerverven, thee drinken met je poppen, tekenen met je kleurpotloden, ach, jullie kunnen zelf ook wel wat verzinnen ;)!

I had to wait for the wooden slats to make this furniture set in miniature, but soon the dollshouse kids of someone else will be very happy with this. If you are young you can play lovely at this furniture set, for example: finger painting, drinking tea with your dolls, drawing with your color pencils, ah, you also can invent something ;)!


Ik heb wat Legoblokjes gebruikt om alles haaks aan elkaar te kunnen lijmen.

I used some Lego bricks to glue everything in right angles together.


De verf was nog niet droog, toen deze bengels met hun roze billetjes er al op en af kropen ;)!

The paint was not dry yet, when these rascals with their pink buttocks were crawling all up and down;)!


Sprekend over verf: toen ik dit meubel setje schilderde, stond er een vaas met mijn favoriete pioenen op de eettafel. Dus kwam ik op het idee om een foto te nemen van de roze meubeltjes en de bloemen samen. Ik zag net (tijdens het uploaden van deze foto) dat het kleurnummer en naam op het etiket van het flesje verf is……..licht pioen, wat een gelukkig toeval, hè?!

Speaking about paint: when I painted this furniture set, there was a vase with my favorite peonies standing on my dining table. So I liked the idea to take a picture of the pink furniture and the flowers together. I just saw (whilst uploading this picture) the color number and name on the label of the paint bottle is…………….light peony, what a lucky coincidence, huh?!

Alhoewel het zomer moet zijn, heb ik hier nog niet veel van gezien. We hebben aan deze kant van het land nog steeds regen, vrij koel en weinig zon :( !! Maar……dan kan ik wel fijn miniaturen blijven maken :D!!
Ik wil mijn nieuwe volgers van harte welkom heten en jullie bedanken voor jullie fijne reacties!
Morgen ga ik weer buiten spelen: de tuin vraagt om aandacht ;)!

Although it is supposed to be summer, I haven’t seen much of this season yet. We have a rainy type of weather: rather cool and little sun :( !! But…..I can keep making my miniatures than :D!!
A warm welcome to my new followers and I want to thank you all for your kind comments!
Tomorrow I am going to play outside again: the garden asks for attention ;)!

Ilona

maandag 24 juni 2013

Zzzzzzzzz of Bzzzzzzz? / Zzzzzzzz or Bzzzzzz?

Het leukste aan miniaturen in opdracht maken is om uitgedaagd te worden iets nieuws te maken. Een klant wilde een bijenkast, maar die heb ik al eens gemaakt, dus na overleg wilde ik wel een poging wagen om er eentje van stro te maken. Eerst heb ik het internet grondig afgezocht naar informatie over bijenkorven maken van stro. Daarna ben ik het maar eens gaan proberen, wat een gepriegel was dat, zeg! Uiteindelijk heb ik Hendrik Jan maar weer eens aan het werk gezet, die doet toch niets anders dan slapen op mijn werktafel. Na al dat zzzzzzzz slapen, was hij een bzzzzzzz bezig bijtje voor een paar dagen ;D!

In making miniatures for commissions the greatest fun for me is to be challenged to create something new. A customer wanted a bee hive (bees cabinet), but I already made one once, so after consultation I wanted to give it a try to make her one of straw. At first I thoroughly searched on the internet looking for information about making beehives of straw. After that I gave it a try, oh my, that was fiddling! Finally I put Henry John to work again, because he does nothing else than sleeping on my desk. After so much zzzzzzzz sleep he was very bzzzzzzz busy like a bee for a few days ;D!


Vroeger maakten de boeren in de wintermaanden zelf hun bijenkorven van roggestro, het is zo jammer om te merken dat dit oude ambacht tegenwoordig snel verdwijnt.

In earlier times during the winter months the farmers made their bee hives of rye straw, it's such a pity to see that this ancient craft nowadays quickly disappears.De tafel uit mijn vorige bericht hoort dus bij deze bijenkorven, ik heb het op verzoek verweerd gemaakt met wat mos erop.

So the table in my previous blog post belongs to these bee hives, on request I made it weathered and mossy.


Echte bijenkorf / Real bee hive

Van een vriend kreeg ik deze foto van een echte bijenkorf van stro met een raamwerk van stokken aan de binnenkant om de korf in model te houden en om nieuwe honingraten te kunnen bouwen. Op die stokken in de bovenkant (dat is de bodem als je hem omdraait) bevestigt de imker een stuk oude raat om de bijen een begin te geven om nieuwe raten te bouwen.
Ik heb mijn klant aangeboden om dit raamwerk van stokken en raat in één van de bijenkorven te bouwen, wat ze graag wilde. 

I got this picture from a friend of a real straw bee hive with a frame of sticks inside, in order to keep the hive in shape and for building new honey combs. On those sticks at the top (this is the bottom when you turn the hive upside down) the bee keeper attaches one piece of an older honeycomb to give the bees a start for building a new honey comb.
I offered my customer to make these kind of frame in the inside of one of the bee hives and she agreed with this. Hier kun je de binnenzijde met enkele bijen erop zien. Ik heb er niet al te veel bijen op gemaakt, zodat je nog steeds de raat en het raamwerk kunt zien.

Here you can see the inside of the hive with some bees on it. I didn’t put too much bees, so you still can see the comb and the frame of sticks.


Na al dat werk heb ik van stro ook maar een nieuw hoedje voor hem gemaakt, nu kan hij weer zoveel slapen als hij wil…………tenminste voor een poosje ;)!
Ik wil jullie bedanken voor de reacties op mijn vorige bericht :D!
Allemaal een fijne week toegewenst!

After doing so much work I also made him a new hat of straw, now he can sleep as much as he wants………….at least for a while ;)!
I want to thank you all for your comments on my last blog post :D!
I wish you all a nice week!

Ilona

zaterdag 15 juni 2013

Even ontspannen / Just relax


Ik heb het erg druk gehad de afgelopen tijd, maar ook daarna zijn er  allerlei dingen, die vroegen om mijn aandacht. Mijn tuin vond het erg fijn me weer eens te zien en had in de tussentijd flink wat onkruid geproduceerd ;)! Allerlei kleurige bloemen en planten bloeien nu volop, het is echt een lust voor het oog!
Ook is het hier koel, maar zonnig weer sinds een paar weken en dan moet ik toch echt gaan genieten met een grote wandeling of een eind fietsen door het prachtige gebied, waarin ik woon. Wachtend op nieuwe materialen voor een opdracht, waar ik momenteel aan werk, is het nu dus ook tijd om een beetje te ontspannen en te genieten van alles wat de natuur ons geeft.

In the past weeks I have been very busy, but beside that there also were a lot of things, which asked my attention. My garden liked it very much to see me again and in the meantime it had produced a lot of weeds ;)! All kind of colorful flowers and plants are blooming now, it really is a feast for the eye!
Since a few weeks we have cool, but sunny weather too and I enjoyed it so much to bike and to walk around through the beautiful region I live in.
Waiting for new materials for a commission, at which I am working on, it is now the right time to relax a bit and to enjoy everything the nature gives to us.


Iemand heeft gevraagd of ik voor haar wat orchideeën wilde maken. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen en eenmaal bezig ben ik als vanzelf gaan experimenteren met kleuren (zoals gewoonlijk :D) en kijken wat voor variaties er mogelijk zijn. 

Someone asked if I wanted to make some orchids for her. Of course I didn’t say no and once I was busy I automatically was experimenting with colors (as usual :D) and I looked for more variations which could be possible.


Het drijfhout heb ik gemaakt van stukjes wortel, wat ik in het tuincentrum op de decoratie afdeling heb gevonden. Ik weet echter niet precies wat het is.

I made the driftwood of small kind of roots. I've found it on the decoration section in the garden centre, but I don’t know exactly what it is.

Voor en na / Before and after

De houten tafel heb ik gemaakt en hoort bij een andere miniatuur (meer hierover in een komende blogpost). Ik heb de tafel verweerd op verzoek van mijn klant, maar het is nog niet helemaal af.

The wooden table is made by me and belongs to another miniature (more about this in an upcoming blog post). At the request of my client I weathered the table, but it is not completely finished yet.Met een klein boedha beeldje, wat gevonden schelpjes, wit stukje koraal (nep) en wat drijfhout heb ik samen met wat losse orchideeën en een zeepketting (zelf gemaakt) een wit skelet van een zeeklit (Spatangus) opgefleurd.

With a small buddha statue, some founded shells, a tiny piece of white coral (fake) and driftwood with some loose orchid flowers and a soap chain (made by me) I have adorned a white skeleton of the sea potato (Spatangus).

Ik was erg blij met het behalen van 300 volgers, maar zag vanmorgen dat het er ineens weer 299 waren….? Heeft het misschien te maken met het stoppen van blogspot.com per 1 juli 2013? Iedereen heeft het er over, maar ik heb nog geen officieel berichtje gekregen hierover, kan dat kloppen? Wie kan me hier op antwoord geven? Moet ik overstappen op bloglovin.com bijvoorbeeld, of is alles zomaar een gerucht?
Fijn weekend allemaal!

I was very happy to see I reached 300 followers, but this morning I saw the number of 299….? Has it something to do with the closure of blogspot.com on the 1st of July 2013? Everyone is talking about it on their blogs, but I personally didn’t receive any message about this issue so far, is that right? Who can answer this question for me? Do I have to step over to bloglovin.com for instance, or is this all just a rumour?
Have a nice weekend!

Ilona

vrijdag 7 juni 2013

Een lach en een traan / A smile and a tear


Geluk en verdriet liggen dichtbij elkaar in het leven, daarom ben ik de laatste week afwezig geweest in de blogwereld.
Er zijn hier verdrietige dingen gebeurd, maar nu is het tijd om weer eens iets leuks doen, zoals een lach op het gezicht toveren van iemand van jullie :D!
Zoals jullie allen weten had iedereen, die mee wilde doen aan mijn kleine give away, tot gisteren de kans om een reactie achter te laten. 
Nou, dat heb ik geweten! Hemeltje lief, wat kwamen er veel reacties en zelfs nieuwe volgers erbij, dank jullie wel :D!!

Happiness and sadness are close together in life, for that reason I was absent in the blog world this last week.
Sad things happened here, but now it is time again to do something fun, such as to give someone of you a smile on her/his face :D!
As you all know, everyone, who wanted to participate in my small give away, had the chance to leave a comment until yesterday. 
Well, I have noticed that! Good heavens, there were so many comments and even new followers, thank you :D!!

Om een lang verhaal kort te maken, de winnaar van mijn give away-tje is: 
Andy van  http://dollshousesandminiatures.blogspot.com ……………..gefeliciteerd!
Wil je alsjeblieft binnen een week je adres naar mij opsturen, zodat ik je de pioenen zo snel mogelijk kan toesturen?
Mijn email adres staat bovenaan mijn blog.

To make a long story short, the winner of my small give away is:
Andy of http://dollshousesandminiatures.blogspot.com ……………..congratulations!
Please, will you be so kind to send me your address within a week, so I can send you the peonies as soon as possible?
My email address is under the header of my blog.

Nu deze verdrietige tijd deels voorbij is, zal ik proberen om zo spoedig mogelijk jullie blogs weer te komen bezoeken. Daarnaast heb ik ook wat opdrachten om af te maken, die hier al een tijdje op mij liggen te wachten, dus ik vraag om jullie begrip en geduld.
Allemaal een heel fijn weekend!!

Now this tough time largely is over, I’ll try to catch up reading your blogs as soon as possible. Beside that I also have some commissions to finish, which already are lying to wait here for me, so I am asking for your understanding and patience.
Have a nice weekend!!

Ilona

zaterdag 1 juni 2013

Vroeeem toet toet! / Vroooom toot toot!

Waar kun je je auto parkeren in een drukke stad? Nou, ik denk dat iedereen wel eens in een parkeergarage moet parkeren, waar of niet? Ze hebben een flink aantal etages en ik ben altijd blij dat ik de lift kan nemen in plaats van al die trappen ;)!

Where to park your car in a crowded city? I guess everyone sometimes has to park in a garage, am I right? They can have quite a number of levels and I am always happy when I can take a lift instead of all those stairs ;)!

Maar waarom praat ik over een parkeergarage? Nou, ik had deze opdracht: een Le Toy Van Le Grand Garage in miniatuur namaken.

But why am I talking about a parking garage? Well I had this commission: to make a Le Toy Van Le Grand Garage in miniature.

Oké, maar hoe pak je dit moeilijke karwei aan, als je geen afmetingen ervan hebt?? Voor de loopwagen had ik een 1:1 voorbeeld, dus was het gemakkelijk om de maten om te rekenen voor een miniatuur. Maar voor deze miniatuur garage had ik geen 1:1 model en deze garage is mij totaal onbekend. Op internet kun je alleen de zogenaamde “afmetingen” (hxbxd) van speelgoed vinden, maar niet de maten van elk apart detail en onderdeel. Het kostte me nogal wat dagen om alles te minimaliseren voor ik deze miniatuur garage uiteindelijk kon maken.  De afmetingen in miniatuur zijn: 4,5 cm breed, 3,3 cm diep en 3,5 cm hoog. Wat denken jullie, is het wat?

Okay, but how to do this difficult job, if you don’t have any sizes of it?? For the baby walker I had an 1:1 real model, so it was easy to convert these sizes into miniature. But for this miniature garage I didn’t have an 1:1 model and this garage is totally unknown to me. On the internet you can find the so called “external dimensions” (hxwxd) for toys, but not the sizes of each seperate detail and part. It took me several days to minimalise everything before I finally could make this miniature garage.  The sizes in miniature are: 4,5 cm width, 3,3 cm depth and 3,5 cm height. What do you think, is it good enough?


Ik heb ook een benzinepomp en een paar autootjes gemaakt, waarmee je kunt gaan tanken. Er is zelfs een helikopter platform, dus er is ook de mogelijkheid om een rondvlucht boven de stad te maken ;)!

 I also made a petrol station and a couple of small cars, so you can refuel too. There even is a helicopter platform, so there also is a possibility for a flight above the city by helicopter ;)!


Vooral de twee opritten naar de volgende etages maakten me dol ;D, want ik moest met Fimo klei steeds weer opnieuw beginnen om de goede bochten erin te krijgen.

Especially the two driveways to the next levels drove me crazy ;D, because I had to start over and over again with the Fimo clay to get the right curves in it.
Deze garage is gemaakt van vliegtuig triplex 0,8 mm dik en sommige onderdelen zijn van Fimo klei. 

This garage is made of aircraft plywood 0.8 mm thin and some parts are made of Fimo clay.


De specifieke details maken deze garage heel herkenbaar, dus moest ik ook voor de miniatuur garage flink aan het werk om heel wat van deze details na te maken.
Ik heb er een speelkleed met straten erop bijgemaakt, dus.......vroeeem toet toet, rijden maar :D!!

The specific details make this garage very recognizable, so I had to do a lot of work for making these details for the miniature garage.
I made a play rug with streets on it, so..........vroooom toot toot, you can drive :D!


Ik heb ook het loopwagentje nu helemaal af: ik heb er als laatste een koetje op geplakt, het zit links tussen het oranje deurtje en het gele draaiknopje :D!

I now also completed the baby walker: as a finishing touch I glued a small cowie on it, it is on the left between the orange little door and the yellow turning knob :D!

Welkom aan mijn nieuwe volgers: wow, het zijn er al bijna 300!! Wie had dat ooit kunnen denken, toen ik anderhalf jaar geleden startte met dit blog??
Dank jullie wel voor jullie reacties, ik wens jullie allen een fijn weekend!

A warm welcome to my new followers: wow, there are nearly 300 followers!! Who ever could have thought of that, when I started this blog one and a half year ago??
Thank you all for your nice comments, I wish you all a nice weekend!

Ilona