my e-mailaddress

zaterdag 23 februari 2019

Stook het vuur maar op, Oma / Poke up the fire, GrandmaAlhoewel buiten de temperatuur ruim boven het gemiddelde van februari zit, kon het in vroeger dagen nog behoorlijk koud worden in deze tijd van het jaar. Reden genoeg  om mijn mini Oma een kookfornuis te geven, want in vroeger tijden was het hebben van een goed werkend fornuis onontbeerlijk voor een boerin om goed te kunnen zorgen voor mens én dier.
Het fornuis heb ik gekocht bij Dhr. Eijcking op een miniatuurshow in Nederland.

Although outside the temperatures are now considerably above the average of February (here, in The Netherlands), in earlier times it could still getting pretty cold in this time of the year. Reason enough to give my mini Grandma a cooking stove, because in former times a good working stove was essential for a farmer's wife to be able to take good care of both people and animals.
I've bought the stove of Mr. Eijcking on a miniatures show in The Netherlands. 
Omdat het kookfornuis er te netjes uitzag naar mijn mening, ben ik het gaan bewerken met Humbrol/Revell verf voor modelbouw. De zwarte verf is glanzend en de bruine kleur is een matte variant. Terwijl ik aan het schilderen was, heb ik beide verfsoorten, nat in nat, met elkaar gemengd en dit is het resultaat.
Mijn kookfornuis ziet er nu gebruikt uit en wat slordig, omdat er heel wat vettige maaltijden op gekookt zijn, wat toentertijd op boerderijen heel normaal was ;).

Because the stove looked too neat to my opinion, I’ve edited it with Humbrol/Revell enamel paint for model building. The black paint is a glossy and the brown color is a matte one. While I was painting, I mixed both sort of paints together, wet in wet and this is the result.
My stove looked now used and a bit messy, since there was cooked alot of fatty meals on it, which was quite common in those days at the farms ;).


Toch was ik nog niet tevreden, want wat is nou een kookfornuis waarin je geen gezellig vuur kon zien branden? Dat niet werkt? Ik weet nog hoe vroeger in mijn kindertijd ons fornuis werd gestookt met hout en kolen, dus waarom niet proberen dit mini fornuis tot leven te brengen?
Het mini fornuis was aan alle kanten dicht gesoldeerd, het fornuis bestaat uit gescheiden compartimenten. Dus simpelweg een haardvuurtje (gekocht van Nalladris) erin leggen was niet mogelijk. Maar ik wilde zo graag een vuurtje erin dat ik de gok gewoon moest wagen: gaten in de onderkant  van het fornuis te boren.

Yet I was still not satisfied, because what is a stove wherein you couldn’t see a cosy fire burning? That doesn't work? Of my childhood I can recall how our stove was stoked with wood and coals, so why not trying to bring this back alive in my miniature stove?
BUT....the mini stove was soldered, closed at all sides, as the stove consists of seperate compartments. So, simply putting in a wood fire (bought of Nalladris) was not possible. But I so would love to get a fire in the stove, so I had to make a gamble: drilling holes in the underside of the stove.
(Sorry, voor de wazige foto, het is de enige die ik van deze fase heb)
(Sorry for the blurry picture, it's the only one I have from this stage)

Met een tang heb ik het overtollige metaal wat weggeknipt, maar de randjes bleven erg scherp. Het vuurtje met chip zit met wat kooltjes versmolten in een unit, waaraan de draadjes voor elektriciteit zitten en het was te groot voor het gat van ongeveer 18 bij 18 mm. Ik heb met een tangetje op goed geluk wat van het materiaal weggeknipt, goed lettend op de chip, die erin zit!! Als ik het er schuin in manoeuvreerde dan zou het moeten passen, zo gezegd, zo gedaan. Ik moest dus goed op mijn vingers passen bij het plaatsen van het vuurtje in het fornuis!
Ik dacht dat het fornuis een open verbinding had met de kachelpijp om zo de elektriciteitsdraad erdoor te halen, maar nee, dat zat ook dicht. Dus moest ik daar ook een gaatje in boren….op gevoel! Ik kon niet zien wat ik deed, omdat mijn vingers en de boor in het gaatje zaten. Maar ik kreeg het voor elkaar en het werkt :)!
Aangezien ik hiervoor beide handen nodig had voor deze twee karweitjes, heb ik van dit proces dus helaas geen foto’s kunnen maken, sorry.

With pliers I’ve cut of the excess of metal, but the edges still kept very sharp. The fire (and chip) are melted with some mini coal into one unit, whereon also the wire is for electricity and the whole was too big for the hole of 18x18 mm. I took a pair of pliers and carefully I've cut off some of the coal excess, taking good care for NOT damaging the chip in the unit!! If I maneuvered it oblique inwards the stove, the unit would fit in there, so I did and it worked. So, I had to take good care for my fingers while placing the fire unit into the stove!
Than I thought that the stove had an open connection with the stove pipe for getting through the electricity wire, but no it was closed too. So I had to drill a hole in there too…..blind! I couldn’t see what I was doing because my fingers where in the stove and the drill too. But I got it done and it workes :)!
Since I needed both of my hands for both jobs, I unfortunately wasn't able to take pictures of this process, sorry.Mijn mini fornuis heeft ook een aslade, dus heb ik geprobeerd om een ‘volle’ aslade te maken in mini. Ik had nog wat Das klei liggen en heb dit met wat grijs zand en zacht pastelkrijt bewerkt, gekneed en vastgeplakt in de lade. Het was een lekker rommelige karweitje, maar asladen gaven in die tijd ook behoorlijk wat stof, dus heb ik dat stof ook lekker laten zitten aan de buitenkant van mijn mini fornuis ;O.

My mini stove has also a drawer for the ashes (I don’t know the English term for it), so I’ve tried to make a ‘full’ ash drawer in miniature. I still had some DAS clay and I’ve edited a blob of clay with grey sand an soft pastel, I kneaded it and glued it in the drawer. It was quite a messy job, but in that time ash drawers also gave alot of dust, so I left it all there at the outside of my mini stove too ;O.


Om de gloed van de vlammen wat meer te versterken, heb ik tegen de achterzijde van het deel waar het vuur met chip zat, een stukje oranje organza lint gelijmd.
Nu was het fornuis van mijn mini Oma zo ver dat het in gebruik genomen kan worden: stook het vuur maar op, Oma ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijn weekend gewenst!

For strengthening the glow of the flames, I glued in a piece of orange organza ribbon, at the rear side of the part where the fire with the chip are.
Now the stove of my mini Grandma is ready for using it: poke the fire up, Grandma ;)!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona

zondag 17 februari 2019

Welkom in Oma’s boerenkeuken / Welcome in Grandma’s farm kitchen


‘Welkom’ staat er op de kokosmat bij Oma’s keukendeur! Dat stond natuurlijk niet op de deurmat van mijn oma, want dit soort deurmatten hadden ze in de jaren ’50 nog niet ;).
Maar……welkom was je wel!

‘Welcome’ say the words on the doormat (made of coconut fibres in RL) at grandma’s kitchen door. These words were not on the doormat of my grandma, of course, because in the 50s you did not have these sort of door mats ;)! But…..of course, you were welcome!

Die kokos deurmatten gleden altijd naar binnen (of naar buiten), als je haast had, ze lagen zelden op hun plek. Er op vallen was niet echt lekker aan je handen of knieën, want die kokosvezels waren erg borstelig/ruw.
Om ook zo’n keukenmat in mijn minikeuken te kunnen leggen, zocht ik in mijn spullen naar iets waarvan ik de mat zou kunnen maken. Het werd een stukje nepbont (Action) dat ik bewerkt heb met houtlijm, verdund met water, en na even uitproberen voegde ik wat acrylverf toe in de kleur van kokosvezel, roodachtig bruin.
Op een oude prikmat heb ik een stukje bakpapier gespeld en daarop het stukje nepbont vastgeprikt met spelden, zodat het recht bleef liggen tijdens het schilderen, en drogen.
Sorry, voor de laatste wazige foto, maar werkend bij kunstlicht was de uiteindelijke kleur moeilijk te zien. Deze foto is genomen bij daglicht en de enige die de kleur goed liet zien. Zien jullie de donkerder gekleurde “vieze voeten stappen” op de mat ;)?

These sort of doormats were always sliding inside (or outside), if you were in a hurry, often they were rarely in place. If you fell on these mats with your hands or knees, it did hurt, because the coconuts fibres were quite bristly/coarse.
For also wanting this sort of doormat in my mini kitchen, I was looking in my stash for something ofwhich I could make this mat. There was a piece of faux fur (bought in a shop named Action) which I’ve edited with PVA wood glue, diluted with water, and after a try out I added a drop of acrylic paint in the color, for getting the right reddish brown color.
On an old prick mat I’ve pinned a piece of baking paper, as protection and theron I pinned the piece of faux fur, so it stays straight there while painting, and drying.
Sorry, for the last blurry photo, but the eventual color wasn’t well to see, because I was working in artificial light. This photo was taken at daylight and the only one, who showed well the right color. Can you see the more dark colored “dirty foot steps” on the mat ;)?

In de keuken van mijn grootouders lagen grijze estriken, ofwel vloerplavuizen. Deze minitegels heb ik gekocht bij Romney Miniatures VK. Je kunt het bijna niet zien, maar er zit minuscuul verschil in hoogte, waardoor de vloer een beetje ongelijk wordt: dus, ze waren excellent voor mijn niet perfecte keukenvloer ;D!
Na het aanbrengen van een donker antracietkleurige onderlaag met krijtverf, ben ik met houtlijm de tegels gaan opplakken. En ik heb gemerkt dat als ze eenmaal op het MDF gelijmd waren, ze er niet eenvoudig weer van af gingen.

On the kitchen floor of the farm of my grand parents were grey slabs, floor tiles. These mini tiles are bought at Romney Miniatures UK. You can’t see it nearly, but there is a miniscule difference in height, whereby the floor looks a bit uneven: so, they were excellent for my imperfect kitchen floor ;D!
After applying a underlayer of acrylic paint (antracite color), I glued the tiles using PVA wood glue. And I noticed that once they were glued on the MDF material, you couldn’t get them loose simply.

Omdat de tegels ongelijk waren heb ik de gebruiksaanwijzing, die ik van Liz (Romney) had gekregen, veranderd. Ik heb de tegeltjes nadat ik ze had opgeplakt, geschuurd, waarbij er al snel veel poederachtig materiaal van af kwam. Aangezien de tegeltjes een mooie mix aan textuur hadden, wilde ik er niet te veel van afschuren. Dus om te voorkomen dat ik te veel afschuurde ben ik ermee gestopt en ben gaan voegen.
Vaak werk ik met de middelen die ik bij de hand heb, dus óók dit voegen heb ik anders gedaan dan anders. Ik heb een medium gebruikt dat normaal gebruikt wordt om een ondergrond voor te pastelleren te creëren. (zie mijn bericht over het mini kolenhok)
Na het opbrengen tussen de tegels veeg je het teveel aan ‘voegsel’ metéén weer weg met een vochtige doek, anders hecht dit spul direct op je tegeltjes en krijg je het er niet meer af. Daarom heb ik steeds ongeveer 4 tegeltjes gevoegd, afgeveegd met een vochtige doek en pas daarna de volgende tegeltjes.

I’ve changed the instructions, I got from Liz (Romney), because the tiles were unequal. After I glued the tiles, I sanded them, whereby soon came off alot of powdry dust of the tiles. But because the tiles had a lovely texture, I didn’t want to sand off too much. So to preventing this, I stopped and grouted them.
I often work with materials I have at hand, so also for the grouting process I’ve used something else, as was advised. I’ve used a medium that normally is used by creating an undergound for working with pastels. (see my post of the mini coal shed)
After applying this (grouting) stuff between the tiles you immediately have to wipe off the excess, because otherwise it will stick on the slabs and you can’t get rid of this stuff.  Therefore I grouted about four tiles, wiped them off with a damp cloth and only then I continued to the next set of four tiles.
Een paar keer heb ik tijdens het lijmen iets te hard op een tegeltje gedrukt om het vast te zetten, waardoor het brak. Ik heb dat mooi laten zitten, want Oma’s tegelvoer had hier en daar ook een kapotte estrik, met een barst of stukje eruit. Het was een oude boerderij ;O.

During the gluing process, a few times I pushed too hard on a tile for setting it on the floor, whereby it broke. I love this sort of accidents, because grandma’s kitchen floor here and there also had a broken, or chipped tile. It was an old farm ;O.Tenslotte heb ik de vloer in de crèmewas (voor krijtverf) gezet om een matte uitstraling te krijgen, ik heb geen vernis gebruikt, zoals voorgeschreven.

At last I put wax cream (for chalk paint) on the floor for getting a matte look, I haven’t used varnish, as recommended.


Eind januari, op de miniaturenbeurs te Houten, had ik aan Arjen Spinhoven (Miniaturen) gevraagd of hij misschien (aan de hand van een foto)een paar afvoerputdekseltjes voor mij zou kunnen maken. Hij heeft er een paar voor mij gemaakt, maar ik, sukkel!, was vergeten om hiervoor wat ruimte in mijn keukenvloer open te laten :O!
Dus moest ik de vloer openbreken, zo voorzichtig mogelijk, en omdat het putdekseltje ietsje dikker was, moest ik ook wat laagjes van het MDF afsnijden met een stanleymesje.
Daarna heb ik het gat weer bijgeschilderd met de donkere antraciet krijtverf, en dan wat donkerbruine nagellak, om het water onder het dekseltje, na te bootsen.
Het putdekseltje is beschilderd met Humbrolverf, in twee tinten bruin, zodat het een roestig gietijzeren uitstraling kreeg.

At the end of January, at the miniatures fair in Houten, I asked Arjen Spinhoven (Miniatures), if he could make me some lids for a drain (on basis of a picture). He made some lids for me, but I, oh fool!, was forgotten to create some space for it in my kitchen floor :O!
So I had to break open the floor, as careful as possible, and because the lid of the drain was a bit thicker, I had to remove some layers from the MDF with an hobby knife.
After that I painted the hole with chalkpaint in an antracite color, and than a few drops of dark brown nailpolish, for imitating the glittering water, what always is under this sort of lids.
The lid is painted with Humbrol paint, in two brown shades, so it got the look of cast iron.Hierboven kun je het putje onder het aanrecht zien, voordat ik er een gordijntje voor maak. Het was een veel werk voor iets wat je bijna niet kunt zien, maar om met Betsy te spreken: ik wéét dat het er zit ;)!
Hierna heb ik de keukenvloer nog wat vlekken gegeven, waarom…..? 
Dàt zal later wel blijken!
Bedankt voor jullie fijne reacties, een fijne zondagavond en nieuwe week gewenst!

Here above you can see the lid under the sink, before I’ll cover the open cabinet with a curtain. It was a lot of work for something you nearly can’t see, but to speak with Betsy: I know it’s there ;)!
After this all I’ve created some spots/stains on the kitchen floor, why…..? 
That’s something you’ll see later on!
Thank you for your kind comments, have a lovely Sunday evening and new week ahead!

Ilona

maandag 11 februari 2019

Niet gluren… / Don’t peek…


Nog een karweitje, waar je ‘vieze’ handen van krijgt.
Als toiletpapier werd vroeger ook wel krantenpapier gebruikt, dus werd Kleine Ikke aan het werk gezet door Oma: kranten scheuren, in velletjes van 15 x 15 cm.
Zo te zien waren het hele oude kranten, zelfs voor de jaren ’50, want er staan Nieuwjaarswensen op voor 1947 ;).

Another job, of which you get ‘dirty’ hands.
In earlier times newspapers were used as toilet paper, so Little Me was put to work by granny: tearing up newspapers, into sheets of 15 x 15 cm (about 6 inches).
It seems that these newspapers were very old, even for then (the 50s), because on the newspaper are the New Year wishes for 1947 ;).
Opa gaf haar een stuk rond gebogen ijzerdraad, waaraan Kleine Ikke de velletjes papier moest prikken, om daarna op gehangen te worden aan een spijker in het toilet. Als je mijn vorige blogpost gelezen hebt, kon je het wc papier al zien hangen (zie de eerste foto).

Grandpa gave her a piece of curved bent wire, whereon Little Me should prick the paper sheets, after than it was hung up on a nail in the loo. If you’ve read my previous blogpost, you could have seen the toilet paper hanging at the wall already (see the first picture).
Haar beloning na haar klusje (van het scheuren van de kranten tot kleine velletjes) was dat opa altijd een hoed van het overgebleven krantenpapier voor haar vouwde om mee te spelen :O).
Intussen werd het tijd voor een bezoekje aan het toilet, iets waar Kleine Ikke, als ze op de boerderij was,  niet echt van hield. Maar ze moest echt gaan, dus…

Her reward after her job (of tearing up the newspapers to tiny sheets) was that grandpa always folded her a hat from the leftover newspaper to play with :O)
Meanwhile it was time for visiting the loo, something Little Me didn’t like much, when she was at the farm. But she had to go, so…

Hier zal ik laten zien hoe ik de deur van het toilet heb gemaakt:
Here, I'll show you how I made the door of the toilet:


Deur is gemaakt van passepartout karton 
Door is made of passepartout cardboard


Scharnieren van de het cupje van een waxinelichtje 
Hinges of the aluminum cup of a tealight


Dunne lagen met water verdunde acrylverf 
Thin layers of acrylic paint, diluted with waterCloseup scharnier, geplakt tussen de lagen karton 
Close-up of the hinge, glued in between the layers of cardboard


Oma ging met haar mee en hield de deur voor haar open, de wc zat in een donkere hoek van de deel, meteen naast de koestal. Voor volwassenen zat er een grendel bovenaan op deze deur, want pottenkijkers waren niet gewenst, hihihi.

Grandma accompanied her and kept the door open for her, the loo was in a dark corner of the treshing floor, right next to the cowstable. For adults there was a bolt at the upperside of this door, because voyeurs/peekers (?) weren’t desirable, hehehe.

Nadat oma haar had beloofd om voor de deur te blijven staan, op de uitkijk, ging Kleine Ikke gauw naar binnen om een plasje te doen. Toen zag ze de kier boven de deur, die daar zat om in de wc te kunnen komen als iemand zich per ongeluk ingesloten had. Oma…..?! Ja?? Niet gluren, hoor ;O!!
Bedankt voor jullie reacties, ik wens jullie een fijne week!

After grandma promised her to stay before the door (on the lookout), Little Me quickly went inside for a pee. Then she saw the gap above the door, which was there in the loo to get to someone, who has accidently locked oneself in. Grandma…..?! Yes?? Don’t peek ;O!!
Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week!

Ilona