my e-mailaddress

maandag 30 november 2015

Pipistrellus pipistrellus


Grappige naam voor de gewone dwergvleermuis, hè? 

Funny name for an ordinary dwarf bat, isn’t it? 


Als het donker is geworden zie ik ze hier geregeld rondfladderen, want dan gaan ze op jacht naar voedsel, zoals o.a. kleine insecten.
Omdat de beurs in oktober gelijk met Halloween viel, dacht ik dat ik een paar vleermuisjes klaar zou kunnen hebben, maar dat liep anders…..vandaar dat ik ze nu pas kan laten zien aan jullie.

If it is dark I see them regularly fluttering around here, because it’s than that they’re  go out hunting for food, like small bugs.
Because the miniature fair was on the day of Halloween, I thought I would have finished some little bats, but I couldn't…….that’s why I'm showing them to you now.


In mijn knotwilg was nog plaats voor een paartje vleermuisjes…..
In my pollarded willow there was still room for a couple of dwarf bats…….en zelfs voor hun jongen. Wacht, ik zal ‘m eventjes vangen, dan kunnen jullie hem beter zien op deze sterk vergrote foto ;)!

…. and even for their babies. Wait, I’ll catch him for you, than you can see him better on this greatly enlarged picture ;)!

Zoekend naar informatie op het internet kwam ik deze schattige foto van vleermuisweesjes tegen, ze zijn gewikkeld in zachte wikkeldoeken. 

While I was looking for information on the internet I came across this cute picture of orphaned baby bats, they're wrapped in swaddling clothes. 
Dat bracht me op het idee om óók een paar vleermuisweesjes in te bakeren J!
Al deze vleermuisjes zijn niet helemaal in 1:12 schaal, want in het echt zijn hun lijfjes ongeveer 4-5 cm lang, dus dat zou in miniatuur ongeveer 4 mm lengte zijn. Omdat dát voor mij echt niet te realiseren was, heb ik ze 6-8mm lichaamslengte gegeven, kleiner kon ik ze niet maken. 
Zelfs nu zijn ze al bijna niet te hanteren met mijn pincet, ze blijven maar naar de tafel fladderen met hun vlerkjes ;)!

This picture gave me the idea for also wrapping up of some bat orphans J!
All of these dwarf bats aren’t exactly in 1:12 scale, because in RL their bodies are about 4-5 cm long, so that would be 4 mm in miniature. Because this was impossible for me to realise, I gave them a body length of 6-8 mm, smaller was not possible for me. 
Even now I can’t handle them well with my tweezers, they keep on fluttering to the table ;)!


De dwergvleermuisjes hebben een geel grijze buik, terwijl hun rug roodachtig bruin van kleur is. Ik heb hiervoor flock-poeder gebruikt, die ik gemengd heb tot de juiste kleuren.
De totale spanwijdte van hun miniatuur vleugels (als ze vliegen ;O) is bijna 3 cm.

The dwarf bats have yellow gray fur on their belly, while their spine side has a reddish brown color. I’ve used flock powder for this purpose, which I’ve mixed up until I got the exact colors.
The total span width of their miniature wings (when they are flying ;O) is almost 3 cm.


De laatste foto uit mijn vorige blogpost was van een paar vleermuisoogjes, dus niemand heeft het juiste antwoord geraden hihihi :D!
Er ligt nog meer 'harig' spul op mijn werktafel, nou, volgende keer zien we wel wat dat zal zijn….
Ik wens jullie allemaal een fijne week :D!

The last picture of my previous blog post was from the eyes of my dwarf bat, no one guessed the right answer hahaha :D!
There’s still more 'hairy' stuff on my working table, well, next time we’ll see what that will be….
I wish you all a nice week :D!

Ilona

zaterdag 28 november 2015

Het interieur van mijn bloemenwinkel in miniatuur / The interior of my flower shop in miniature


Voor de beurs van eind oktober had ik nog een display nodig om mijn miniatuur planten en bloemen te laten zien aan het publiek. Ik kreeg in de laatste week voor de show pas een idee van wat ik wilde en heb ik een interieur van een bloemenwinkel in steigerhoutlook gemaakt. Omdat ik óók van plan was bloemen per stuk te verkopen kwam dat mooi samen met het plan om een interieur van een miniatuur bloemenwinkel te maken. Die interieurs stonden in de SYNAS (LED-licht) plexiglazen bakken van Ikea.

For the DHN-show of the end of October I needed a display for showing my miniature flowers and plants to the visitors of the fair. In the last week before the show, I've finally got the idea of what I wanted and I've made an interior of a flower shop with the looks of scaffolding wood. And because I also had plans for selling flowers per piece, this plan came nicely together. The interiors were placed in Ikea SYNAS (LED lighting) boxes, who are made of plexiglass. 

De speciale steigerhoutlook heb ik verkregen door het hout te beschilderen met (water aangelengde) zwarte, bruine en witte acrylverf.
Helaas heb ik geen scherpe foto’s van de interieurs als deze met miniatuur bloemen/planten gevuld zijn op de beurs. Maar mischien hebben jullie die al gezien in mijn blog post van de 2e november.

By painting the wood with (water diluted) black, brown and white acrylic paint, I've got that special look of the scaffolding wood.
Unfortunately I’ve no sharp pictures of the interior, of how they all looked like after they were filled with my miniature flowers/plants on the show. But you possibly can have seen them in my blog post of November the 2nd.Nina toont trots haar bloemenwinkel aan jullie, ze was een prima verkoopster ;)!
Nina shows you proudly her flower shop, she was an excellent saleswoman ;)!Tot slot twee foto’s van planten/bloemen: twee blauwpaarse anemonen en een geranium 
(beiden zijn verkocht)

Lastly, pictures of my miniature flowers/plants: two blue purple anemones and a geranium 
(both were sold)


Raadseltje…wat zou dit zijn? / Riddle…what could this be?

Dank voor jullie fijne reacties op mijn Streliztia bloemen, ik kan jullie nu vertellen dat de bloemist ze ook erg mooi en realistisch vond :D! Binnenkort zal hij dan ook een paar van mijn miniatuur Strelitzia’s ontvangen.
Ik wens jullie een fijne week(end) :)!!

Thank you for your kind comments for my Strelitzia flowers, now I can tell you that the florist assured me that my miniature flowers were very realistic and beautiful :D! Soon he also will receive some of my miniature Strelitzia flowers……
I wish you a nice week(end) :)!!

Ilona

zaterdag 21 november 2015

Uitgedaagd worden… / Being challenged…

1:1 Strelitzia

…voor het maken van een paradijsvogelbloem, of Strelitzia, in het miniatuur! Dat overkwam mij op de DHN-show aan het eind van oktober.
Het was een soort plaag, dat vermomd als een wormpje mijn gedachten binnenkroop, een eigen leven ging leiden en wat me niet meer los liet ;)!

…to making a bird of paradise flower, or Strelitzia, in miniature! That happened to me on the DHN-show at the end of October.
It was a kind of teaser, who crawled like a worm in my brains, going to live a life on his own and which wouldn't leave me alone anymore ;)!

1:1 Strelitzia 

In de week na de show ben ik dus naar een uitstekende bloemist in een nabijgelegen stad gestapt en heb ik hem gevraagd of hij toevallig zo’n bloem in zijn bloemenwinkel had. Het toeval wilde dat deze bloemist de Streliztiza als lievelingsbloem heeft, natuurlijk, dát toeval heb ik weer :D! Nadat ik hem had uitgelegd waarom ik die bloem eens goed wilde bekijken,  kreeg ik (gratis) een bloem én een blad mee naar huis. Allereerst om ze te bestuderen én als het me mocht lukken om ze na te maken in miniatuur, beloofde ik hem dat ik er ook eentje in miniatuur voor hem zou maken. Oké, we hadden een deal ;D!

So, in the week after the show I went to an excellent florist in a nearby town and I asked him if he by chance had this particular flower in his flower shop. So it could happen that this florist has a Strelitzia as his most favorite flower, of course, this sort of coincidences seems always happen for me :D!
After I explained to him why I would like to take a good look at this flower, I've got to my big surprise (for free) one flower and one leaf, to take them with me home. Firstly to study them AND if I would succeed for making them in miniature, I promised the florist to make him a miniature Strelitzia flower too. Okay, we had a deal ;D!

1:1 Strelitiza

Thuis heb ik de bloem en het blad helemaal opgemeten en de maten omgezet naar 1:12 schaal.
At home I’ve taken the measurements of the flower and the leaf and converted into 1:12 scale.

1:1 Strelitzia

Tijdens het proces van hoe ik deze bloem zou kunnen maken, vooral ook de kleuren, heb ik in ruim een week tijd de kans gekregen om de schoonheid van deze bijzondere bloem te bewonderen. Het bloeiproces is bijzonder, het lijkt net of de snavel van de ‘vogel’ openging en in de volgende dagen kwamen daaruit achter elkaar 5 bloemen met knaloranje schutbladen en blauwe kroonbladeren: het was nogal spectaculair om te zien en ik heb er erg van genoten.

During the process of inventing how I could make this flower, especially the bright colors, I got in a week time the chance to admire the beauty of this particular flower. The flowering process is special, it seems like the beak of the 'bird' was opened and in the following days there came, one after the other, 5 flowers with bright orange bracts and blue petals: it was quite spectacular to see and I've enjoyed it so much.

Ik ben tevreden over hoe de miniatuur Strelitzia bloemen er uit zien en vandaag wil ik het resultaat met jullie delen. Hieronder zijn de foto’s van mijn 1:12 schaal miniatuur Strelitzia’s:

I am satisfied with how these miniature Strelitzia flowers look like and today I want to share the result with you. Here are following the pictures of my 1:12 scale miniature Strelitzia flowers:De zwarte (ebbenhout) vaas is gemaakt door Gerrit van Werven: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/
The black vase (ebony) is made by Gerrit van Werven: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/


Kun je de druppels plakkerige nectar zien in de opening van de 'vogelsnavel'?
Can you see the sticky drops of nectar at the opening of the 'birds beak'?

Ontluikende bloem / Budding flowerDank voor jullie fijne reacties en een fijn week(end) gewenst :D!
Thank you for your nice comments and I wish you a nice week(end) :D!


Ilona

maandag 16 november 2015

Tulpen, orchideeën en kleine koffieboeketjes / Tulips, orchids and small coffee cup bouquetsVoor de DHN beurs in Ulft had ik oranje rode parkiet tulpen gemaakt en ik had een paar jaar geleden al eens gestreepte tulpen gemaakt voor in mijn miniatuur grachtenpand, als dat ooit af komt…. *zucht*
Op de beurs werden beide soorten en alle tulpen meteen als eerste verkocht, ik ben bang dat ik nu nieuwe moet gaan maken ;)!

For the DHN-show in Ulft I’ve made a bouquet of orange red parrot tulips and a few years ago I’ve made white red striped tulips for in my own miniature canal house, for whenever that will be finished….*sigh*
Both sorts and all of my tulips were the first flowers have been sold at the show, so I’m afraid I now have to make new ones ;)!
Ik had voor de show nieuwe orchideeën gemaakt, een witte en een roze. 
Sorry, voor de vreselijke foto van de oudroze orchidee, ik had voor de show absoluut geen tijd meer om het goed op de foto te zetten.
Beide orchideeën werden verkocht.

I've also made new orchids for the show, a white and a pink orchid. 
Sorry, for the horrible picture of the pink orchid, I had absolutely no time for photographing this orchid well for the show.
Both orchids have been sold.


Verder had ik nog wat bloemstukjes gemaakt van anjers, rozen, dianthus, paarsblauwe anemonen en een roze hortensia. Er is wat groen blad aan toegevoegd, waarna alles is samengebonden met een smal zijdelintje.
Het koffieboeketje bestaat uit geelrode gekleurde roosjes met enkele groene blaadjes.
Ik hoop dat deze bloemen een beetje kleur zullen brengen in deze donkere, trieste dagen, gezien wat er afgelopen weekend in Frankrijk is gebeurd……
Dank voor jullie reacties, een goede week toegewenst.

For the show I’ve made a few floral arrangements, existing of carnations, roses, dianthus flowers, purple blue anemones and a pink hydrangea. Together with some green leaves everything was tied up with a small silk ribbon.
The coffee cup bouquet exists of yellow red tiny roses and green leaves.
I hope these flowers will bring a bit of color into these dark, sad days, given what happened last weekend in France......
Thank you for your comments, I wish you a good week.

Ilona

zondag 8 november 2015

Prachtige vrolijke herfstkleuren / Gorgeous cheerful autumn colors


Een paar weken geleden vond (of kreeg) ik een paar herfst ‘producten’, die ik heb gebruikt voor een stilleven op deze foto, maar ook als voorbeeld om in miniatuur na te maken. Ik krijg op die manier heel vaak inspiratie om nieuwe miniaturen te maken, als ik die dingen vind (of krijg) ;).

A few weeks ago I’ve found (or got) some autumnal ‘products’, which I’ve used for making a still life on this picture, but also as an example for making them in miniature. That way I often get inspired for making new miniatures, if I do find (or get) those things ;).


Het takje met blauwpaarse besjes, afkomstig van een Callicarpa struik, zag ik vanuit een ooghoek, toen ik, vanwege een afgesloten straat, een omweg moest maken naar de weekmarkt. Natuurlijk moest ik écht eventjes de bosjes in 'duiken' om bij deze struik te komen en er wat takjes met hele kleine besjes af te halen. Een korte zoektocht op Google leerde me dat de naam van deze struik Callicarpa was en ik besloot een poging te doen om te proberen ze in miniatuur na te maken. Na wat oefenen heb ik eindelijk een paar takken met twijgjes vol besjes gemaakt in miniatuur, die ik ook mee had genomen naar de DHN-show in Ulft. Ze stonden in mijn display in een prachtige kan, gemaakt door Elisabeth Causeret, ze heeft jammer genoeg geen eigen website.
Helaas blijkt het onmogelijk voor mij om de diep blauwpaarse kleur goed op de foto te zetten, want in werkelijkheid ziet de kleur er echt veel beter uit.

Because of a closed road, I took another route on my way to the week market and I suddenly saw in the corner of my eye these wonderfully colored blue purple berries, hanging on branches of a further bald bush. Of course I had to take a ‘dive’ into the bushes for reaching to this bush and for cutting off a few of the twigs, which was carrying these very small berries. A quick search on Google learned me that this particular bush is named Callicarpa and I decided to give it a try for making them in miniature. After some practising I’ve finally made a few branches with twigs and berries in miniature and I took them with me to the DHN-show in Ulft. For showing them I've put them in the gorgeous jug, made by Elisabeth Causeret, unfortunately she has no website.
Unfortunately it’s impossible for me to get that deep blue purple color better on my pictures, because in reality this color is much more beautiful to see.

Hetzelfde geldt voor de dieppaarse chrysanten, die samen met anders gekleurde chrysanten in een zelfgemaakte bloemenmand staan. De meeste chrysanten en de bloemenmand zijn verkocht op de beurs, gelukkig had ik er toch nog ergens een foto van in mijn archief ;)!

The same is for the deep blue purple chrysanthemums, lying together with different colored chrysanthemums in a self made flower basket. Most of the Chrysanthemums and the flower basket are sold on the fair, thankfully I still had a picture of them in my archive ;)!


Maanden geleden kwam ik al zoekend naar planten in het plaatselijke tuincentrum (en op Google) een Croton Coldiaeum variegatum tegen. En het uiterlijk van die plant inspireerde mij om er een te maken in 1:12 en……

Months ago, whilst I was searching for plants in the local garden centre (and on Google) I saw a plant, named Croton Coldiaeum variegatum. And the appearance of this plant inspired me for making one in 1:12 and.....

…in 1:24 ;) / …in 1:24 ;)Zo kon het ook gebeuren dat ik tijdens een van mijn wandelingen in mijn omgeving bijna ‘struikelde’ over een plant, die bekend staat om zijn decoratieve zaaddozen, de Judaspenning. Voor meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Judaspenning
Het was al een beetje laat in het seizoen om nog intacte zaaddozen te vinden, maar na wat goed zoeken vond ik er tóch nog een paar voor het maken van een goede referentiefoto. 
Hier kun je zien hoe klein die zaaddoosjes zijn: ongeveer 2-4 mm breed ;).

It also happened that I was on one of my walkings in my surroundings, when I nearly 'stumbled' across a flower, which is well known for its decorative seed pods,  the Lunaria annua. For more information see here:  https://en.wikipedia.org/wiki/Lunaria_annua
It was a bit late in the season for finding some intact seed pods, but after searching well I found some, which I took home for making a good reference photo. 
Here you can see how tiny the seed pods are: approximately 2-4 mm wide ;).Alle vier takken Judaspenning zijn verkocht op de DHN-show.
All of the four branches of Lunaria annua are sold on the DHN fair.


Tot slot moet ik (een beetje beschaamd) bekennen dat ik afgelopen weekend op de DHN-show in eerste instantie absoluut geen flauw idee had wie mijn eerste gast was. Maar ik kan je verzekeren dat dát niet lang duurde na zijn bezoek: meteen daarna vertelde iedereen me wie hij eigenlijk was.
Dank voor het lezen van mijn blog en voor jullie fijne reacties, ik wens jullie allemaal een hele fijne week toe :D!!

Finally, I must confess I was a little embarrassed because at first I had absolutely no idea who my first guest was last weekend at the DHN show. But I can assure you it was not long after his visit that everyone immediately told me who he actually was.
Thank you all for reading my blog and for your kind comments, I wish you all a very nice week :D!!

Ilona