my e-mailaddress

zaterdag 25 mei 2013

Baby's eerste stapjes / Baby's first steps

Al vanouds leren de meeste baby’s op deze manier lopen:

Traditionally most babies learn to do their first steps on this way:


maar tegenwoordig leren baby’s ook zó lopen….

but nowadays babies also learn to walk on this way….


Zoals jullie weten ben ik de laatste tijd erg druk geweest, maar met wat?
Nou, ik heb van een blog vriendin de opdracht gekregen om te proberen wat modern peuterspeelgoed voor haar te maken. Het was erg veel werk en zéker niet gemakkelijk, nee, het was één grote uitdaging :D!!
Eerst wilde ik een échte loopwagen als deze zien en opmeten voor dat ik aan dit karwei begon. Dat doe ik altijd (als dat mogelijk is) voor een goed eindresultaat.
Dus ging ik een aantal weken geleden naar de speelgoedwinkel in ons dorp, waar ik er onverwacht tóch eentje vond, jippie! Want ik wilde heel graag de maten van het apparaat weten om deze om te kunnen zetten in 1:12 schaal. Het ziet er wat vreemd uit als je in een speelgoedwinkel maten aan het nemen bent door de verpakking heen, dus kwam er een winkelassistente naar me toe. Ze vroeg me natuurlijk wat ik aan het doen was, ik heb het aan haar uitgelegd en ze zei meteen dat ze zo’n loopwagentje thuis had staan voor haar peuter en dat ik het wel een tijdje mocht lenen: wát een mazzel, hè? Dus die avond kon ik het loopwagentje komen ophalen om deze thuis verder te bestuderen en na te maken: Inez, heel erg bedankt!
Wat wij miniaturisten al niet voor vreemde dingen doen om een miniatuur te maken, hè?
Thuis gekomen heb ik het wagentje eens goed bestudeerd. Toen moest ik uit gaan vinden van welk materiaal ik het zou gaan proberen te maken en ook hóe ik het moest maken na opmeten!
Op een dag heb ik mijn Fimo klei weer eens uit hun opslagdoos gepakt, maar de eerste pogingen waren helemaal niet goed, het wilde niet zoals ik dat wilde :(!
Maar mijn derde poging was deze :D!!

As you all know I have been very busy lately, but with what?
Well, I got a commission of a blog friend to try to make these modern toddlers play toys for her. It was quite a lot of work and definately not easy, it was one big challenge :D!!
First I wanted to see this baby walker in real life, to take the real sizes before I started this job. I always do (if possible) for getting a good result.
This search for a baby walker was quite a story:
A few weeks ago I visited the toy shop in our small village, where I unexpectedly found this baby walker in 1:1 scale, yippee! Now I gladly wanted to know what sizes it had for converting these into scale 1:12. Well, it looks a bit odd, taking measurements of a toy through the packing, so one of the shop assistants came to me. After she asked me what I was doing I explained it to her and she immediately said she had this kind of baby walker at home for her toddler and I could borrow it for a while: wow, that’s fantastic, isn't it?  So that evening I got the baby walker with me at home for a good study to make it in miniature: Inez, again thank you so much!
We do a lot of odd things to make a miniature, huh?
 At home I took a good look at this baby walker. But then I had to find out of what kind of material I would use for this job and also hów to make it after I took the sizes!
One day I took my Fimo clay out of their storage box and started working, but the first attempts weren't that good, it didn't work like I wanted it to have :(!  
But my third attempt was this one :D!!


Kun je 'm zien staan naast zijn grote broer ;)? / Can you see him standing next to his big brother ;)?


Zoals je kunt zien: het loopwagentje met bijna alle toeters en bellen op het activity board is 3,8 cm hoog geworden!

As you can see: the baby walker with almost all its bells and whistles on the activity board is 3,8 cm in height!
En als je eenmaal kunt lopen, dan zijn deze speeltjes geweldig: ze maken een mooi geluid, als je maar met ze loopt :D!! Wat dacht je trouwens van deze zogenaamde Fisher Price Corn Popper? De vrolijk gekleurde balletjes in de transparante bol bewegen, als je ermee loopt. Dus in mijn miniatuur versie zitten de balletjes ook los, hoe grappig is dat?

And once you can walk, then these toys are great: they make a beautiful sound, you just have to walk with them :D!! Moreover, what do you think of this so called Fisher Price Corn Popper? The cheerful colored tiny balls in the small transparent sphere are moving, when you are walking with it. So in miniature version these tiny balls can move too, how funny is that?

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele reacties op mijn vorige bericht. Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers, jullie allemaal samen maken bloggen zó leuk :D
Een fijn weekend gewenst!

I want to thank you all for so many comments on my previous blog post. A warm welcome to my new followers, you all together make blogging so much fun :D
Have a nice weekend!

Ilona

zondag 19 mei 2013

Betoverend / Enchanting


Vorige week zondag op Moederdag kreeg ik een prachtige bos pioenrozen van mijn kinderen. Dit zijn mijn lievelingsbloemen en ik was er dan ook heel erg blij mee, vooral omdat het eigenlijk niet het seizoen is voor pioenrozen in Nederland. Nóg groter was mijn verbazing toen bleek dat het hele "speciale" bloemen waren: ze veranderden totaal van kleur :D!!
Van een hardrood roze gekleurde knoppen veranderden deze schoonheden in prachtige crèmekleurige giganten, kijk maar:

Last Sunday on Mother’s Day I got a lovely bunch of peonies from my children. These are my favorite flowers and I was very happy with it, especially because it is still not the season for peonies here in The Netherlands. Even greater was my surprise when it turned out that the flowers were very "special": they changed completely in color!!
Of a hard red pink colored buttons these beauties changed into five gorgeous cream colored giants, see here:


De eerste en tweede dag zagen ze er zo uit
The first and second day they looked like this


Twee en drie dagen later.....
Sommige pioenen waren bijna 18 cm in doorsnede
Two and three days later....
 Some peonies were nearly 18 cm in diameter


Vierde en vijfde dag / Fourth and fifth day


Gistermorgen / Yesterday morning

De afgelopen erg drukke week, als ik maar een momentje tijd had, ging ik naar mijn pioentjes om aan ze te ruiken en om hun schoonheid te bewonderen. Deze ochtend lagen er afgevallen bloemblaadjes op de tafel en moest ik ze na een volle week genieten écht opruimen  :D!

This very busy past week, if I had a single moment, I went to my peonies to smell their lovely scent and to admire their beauty. This morning the petals were fallen on the table and after a whole week of pure joy, I had to throw them away :D!

Ik moet mij verontschuldigen voor het feit dat ik in de afgelopen week geen reacties op jullie blogs heb achtergelaten. Mijn gezinsleven en een aantal moeilijke opdrachten vroegen al mijn vrije tijd. Ik zal proberen om weer bij te lezen, als dat mogelijk is ;)!

I have to apologise for the fact that I didn’t left comments on your blogs this past week. My personal life and some difficult commissions asked all my free time. I’ll try to read up all your posts, if possible ;)!!

 Maar ik heb ook iets gemaakt in miniatuur....

But I also made something in miniature.....


Behalve het glas en de schijfjes citroen is alles door mij zelf gemaakt
Except the glass and the slice of lemon is everything made by me

Op mijn nieuwe tuinbank heb ik genoten van een kopje thee na het maken van een bos roze pioenrozen in miniatuur ;). Voor wie zou ik deze bloemen gemaakt hebben…..?

Sitting on my new garden bench I've enjoyed a cup of tea after making a bouquet of pink peonies in miniature ;). For whom would I have made these flowers……….? 


Deze pioenrozen kunnen voor één van jullie zijn, want het is een give away ;! Wie wil er meedoen aan mijn kleine give away van deze roze pioenrozen? 
Je hoeft alleen maar een reactie achter te laten op dit bericht om mee te kunnen doen. Op je blog de link vermelden wordt gewaardeerd, maar hoeft niet per se.
Op 6 juni zal ik een winnaar bekend maken.

These peonies could be made for one of you, because it is a give away ;)! Who want to join my small give away of these pink peonies? 

All you have to do is just leaving a comment on this post, that's all. A link to my blog on your blog is appreciated, but is not necessary.
On the 6th of June I'll announce who the winner is.

Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers en aan allen, die mijn blog bezoeken en een reactie achterlaten: hartelijk dank :D. Fijn weekend allemaal!

A warm welcome to my new followers and to all of you, who visit my blog and leave a comment: thank you so much :D. Have a nice weekend!

Ilona

maandag 13 mei 2013

Apen vlooien / Monkey fleas


Leuke vondst op de vlooienmarkt, de aap is van Schleich :D
A cool find on the flea market, the monkey is a toy of Schleich :D

Een paar weken geleden had een wereldberoemde fastfood keten had een actie: bij aankoop van fastfood kreeg je een voucher. Hiermee kreeg je een tweede kaartje gratis in dierentuinen, die meededen aan deze actie.
Dus vanwege Moederdag gingen wij met het hele gezin naar de dierentuin om apies te kijken :D! Apennootjes in de tas en op weg, we genoten van een gezellig dagje uit.

A few weeks ago a world famous fast food chain had an special action: when purchasing fast food you received a voucher. With this voucher you got a second ticket for free in zoos, who took part at this action.
So because of Mother's Day we went to the Zoo with the whole family to look at the monkeys :D! Peanuts in our bags and off we went, we enjoyed this very cosy day out.

Nadat we bij de ingang op de foto waren gezet ;) vervolgden we onze weg door het dierenpark. Er waren veel dieren te zien en overal stonden borden, waarop werd vermeld hoeveel zorg en vooral eten deze dieren nodig hebben. Vooral groenten, maar ook fruit wordt er met vele kilo’s gegeten door alle dieren.

After we were photographed at the entrance ;) we continued our way through the Zoo. There were many animals to be seen and many reference signs mentioning how much care and especially how much food the animals needed. Especially vegetables, but also a lot of kilograms of fruit is eaten by all animals.Een poosje geleden had ik allerlei soorten fruit van Fimo klei gemaakt, dat kwam nu goed van pas!

A while ago I had made some kinds of fruit of Fimo clay, what now came in handy!


Van een hele dag naar de dierentuin word je blij, maar ook erg moe…..:D
Ik wens jullie allemaal een fijne week!

 You become cheerful of a whole day out to the Zoo, but also very tired…..:D

I wish you a nice week!

Ilona

maandag 6 mei 2013

Pas op! / Look out!


Ietsjes verder graag…nééé, beetje terug...oké! A bit further please…nooo, a little bit back...okay!


Jaaaaa, daar is-tie dan: de verrijdbare tuinbank uit het tijdschrift “Landleven” :D!!
Een paar maanden geleden had ik een proefabonnement gekregen van dit prachtige tijdschrift en hierin stonden de bouwtekeningen van deze handige tuinbank. Mijn eerste gedachte was natuurlijk: dié zal ik in miniatuur namaken! Het omrekenen van de afmetingen was eenvoudig, maar het zoeken naar een geschikt “kruiwagenwiel” in miniatuur was moeilijker. Uiteindelijk heb ik twee passende wieltjes van een speelgoedauto gevonden, aan elkaar geplakt en dat heb ik als wiel voor deze bank gebruikt. 

Yesssss, there he is: the mobile garden bench from the Dutch magazine “Landleven”:D!!
A few months ago I got a trial subscription of this gorgeous magazine and in it were described the  building plans for this handy bench. Of course my first thought was: I'll make this bench in miniature! To convert the sizes was easy, but the search for an suitable “wheelbarrow wheel” in miniature was more difficult. Finally I found two matching wheels from a toy car, glued them together and I used this as a wheel for this bench. 


Het wiel zit nog niet definitief vast, omdat ik nog niet weet of ik de bank zal schilderen (daarom steekt de as zo ver uit). Ik vind deze mobiele tuinbank wel aardig gelukt én hij rijdt nog echt ook :D!

The wheel is not definitely glued in its place, because I still don’t know if I’ll paint the bench. For that reason the shaft protrudes so far out of the wheel. I think this mobile garden bench looks good ánd he can really ride :D!


Winter en lente samen op een bankje ;)! Winter and spring together on a bench ;)!

In april konden we van de winterjas gelijk overstappen in de overall om al het nodige tuinwerk te doen. Daarom zitten ze gearmd samen op de nieuwe tuinbank :D!

In april we could instantly step out of our winter coats into our overalls to do all the necessary garden work. Therefore they sit together arm in arm on the new garden bench :D!


De overall is een ouwetje gezien de vlekken, scheuren en losse knopen ;)

The overalls is an oldie given the spots, cracks and loose buttons ;)!


Een aantal jaren geleden maakte ik deze zogenaamde houtje-touwtje-jas. Toen vond ik er het juiste stofje voor en de knopen heb ik gemaakt van Fimo klei.
Nadat ik mijn blog was gestart, kwam ik er achter dat ik bepaald niet de enige was, die deze jas genaaid had. Lisette heeft deze prachtige jas ook gemaakt, dit is haar geweldige blog: http://lisettesminiaturen.blogspot.com  Zij  is een erg creatieve vrouw, ik vind haar miniatuurwerk echt prachtig, kijk zelf maar!

Some years ago I made this coat, it is a so called “houtje-touwtje”-coat. I then found the right fabric for this coat and the buttons are made by me from Fimo clay.
After I started my blog I found out I wasn’t the only one, who had sewed this coat. Lisette also made this beautiful coat, this is her great blog:  http://lisettesminiaturen.blogspot.com  She is a very creative woman, I really love her miniature work, see for yourself!


In die tijd heb ik ook de Burberry boodschappentas met bijpassende portemonnee gemaakt en de ballerina’s zijn jaren geleden al door mij gemaakt.

 In that time I also made the Burberry shopping bag with a matching purse and I made the ballerina shoes years ago.


De “rieten” mand en klompen worden vergezeld door een boeren zakdoek en een oude heren portemonnee, alles is zelf gemaakt.

The wicker basket and clogs have company of a farmers handkerchief and a men's wallet, everything hand made by me.

Ik ben erg blij om te zien dat ik al 281 volgers heb gekregen: allemaal hartelijk welkom op mijn blog!! Ik ben nog te druk in mijn tuin om een give away te kunnen maken, maar ik denk er wel aan……
Iedereen een fijne en zonnige week toegewenst!

I am very happy to see that I have got 281 followers now: a warm welcome to you all!! I am too busy in my garden now, so I really have no time to make a give away, but it is still in my mind……
I wish everyone a wonderful and sunny week!

Ilona 

woensdag 1 mei 2013

Ondertekend / Signed


De klompen en tulpen heb ik zelf gemaakt, het kroontje heb ik eens gevonden op een rommelmarkt.

The clogs and tulips are made by me, the silver crown is a find from the flea market.

Na de zeer speciale dag van gisteren heb ik mijn oranje sandalen ;) verwisseld voor mijn klompen en ik ben verder gaan werken in mijn tuin. Evenals gisteren was het vandaag prachtig zonnig weer!!

After a very special day I have changed my orange sandals ;) for my wooden clogs and I have contiunued my work in the garden. As well as yesterday we had beautiful sunny weather today!!


Ik vond vandaag een gedroogd bloemblaadje van een paarsblauwe hortensia en ik heb dat gebruikt als achtergrond voor het zilveren kroontje en de 1 eurocent met de beeltenis van Beatrix. Dat doet me eraan denken dat ik ook op zoek moet naar een 1 eurocent met Koning Willem-Alexander erop :D!!

Today I found a dried petal of a purple blue hydrangea and I have used it as a background for the small silver crown and the 1 eurocent with the effigy of Beatrix. It made me think that I also have to look for 1 eurocent with King Willem-Alexander on it :D!!

Gistermorgen zagen we op tv hoe onze Koningin Beatrix haar abdicatie ondertekende. Na deze plechtige gebeurtenis stopte ze de speciale vulpen in haar tasje.
Dat deed mij denken aan een workshopje van een inktstel denken, ik heb het ooit gekocht van Sun,  haar site www.nalladris.nl 

Yesterday morning  we saw on television how our Queen Beatrix signed her abdication. After this special occasion she put the special fountain pen in her handbag.
It made me think of a workshop of an inkstand, I ever bought it from Sun of www.nalladris.nl 


Het inktstel heb ik naar eigen inzicht wat veranderd: ik vond marmer voor een koningin veel chiquer ;). Ook heb ik geprobeerd zwarte en blauwe inkt in de Swarovski-kristallen inktpotjes te "gieten". Het stukje bijgeleverde rondhout voor de pen was te dik naar mijn zin, dus heb ik er een kleinere zwarte pen bij gemaakt.

I made some changes at my own discretion: I think marble is more chique for a queen ;).
I also tried to "fill" the Swarovski-crystal inkwells with black and blue ink. The supplied piece of wood for the pen was too thick for my taste, so I made a smaller, black pen for the inkstand.


Onze ex-Koningin kan nu rustig haar memoires gaan schrijven. Ze kan ze in dit houten kistje bewaren samen met oude brieven, zilveren munten en een paar speciale sieraden, die ze verzameld heeft tijdens haar leven als koningin.
De houten kistjes zijn gemaakt van dun lindehout. De brievenopener is gemaakt van een tandenstoker, de brieven (van internet) zijn uitgeprint, de zilveren munten zijn geponst uit een aluminiumfolie bakje.

 Our ex-Queen can now quietly write down her memoires. She can keep them in this wooden box along with old letters, silver coins and some special jewelry she has gathered in her life as a Queen.
The wooden boxes are made of thin basswood. The letter opener is made of a toothpick, the letters (from the internet) are printed out, the silver coins are made of an aluminum foil tray.


Enkele maanden geleden vond ik in een winkel in Amsterdam een paar velletjes papier, die aan de bovenkant een dun laagje echt hout hadden. Ik heb wat met dit papier geëxperimenteerd en ik gebruikte een papierponsje om een patroontje uit te stansen. Deze patroontjes heb ik gebruikt voor deksels van twee houten kistjes.
Ik stanste het patroon een keer uit het donkere en een keer uit het lichtere houtpapier. Ik heb ze omgewisseld, zodat het een beetje op marqueterie lijkt en ik vond het effect wel goed. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik jullie een beetje bedrogen heb ;)!!

Some months ago I found in a shop in Amsterdam a few sheets of paper, which have a very thin layer of real wood at the upper side. I have experimented a bit with this kind of paper and I used a paper punch to cut out the pattern. I have used these patterns for the lids of two wooden boxes.
I have punched them once out of the dark and once out of the light colored wood paper. I changed the patterns of color, so it looks a bit like marquetry and the effect is quite well. But I'll confess: I have cheated you ;)!!


Ik wens jullie allen een fijne week, was “getekend”  ;)

I wish you all a great week, was “signed”  ;)

Ilona