my e-mailaddress

dinsdag 25 februari 2014

Het is geelgroen en het fladdert / It is yellow green and it flutters


Gisteren hadden we een klein voorproefje op de lente, een graad of 14-15 oC én heerlijke zonneschijn. Terwijl ik in de tuin mijn voorjaarbloemen (sneeuwklokjes, krokussen) bekeek, fladderde er iets vlak langs mij heen: de eerste citroenvlinder, http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenvlinder :D!! 
Hemeltje, ik hoop niet dat die zich vergist heeft ;)!


Yesterday we had a little foretaste of spring here in The Netherlands, it was about 14-15 oC and lovely sunshine. While I was in the garden looking at my spring flowers (snowdrops, crocuses), there was fluttering something around me: the first Brimstone, http://en.wikipedia.org/wiki/Gonepteryx_rhamni
Oh dear, I hope it wasn’t a mistake of this butterfly ;)!

Miniatuur bloemen maken is momenteel nog niet echt een favoriete bezigheid met mijn hoest (ja, die is er nog steeds :( ), dus ben ik inmiddels met wat andere dingen bezig.

 At the moment I can’t make miniature flowers, because of my coughing (yes, the cough is still here :( ), so I am now busy with some other things.


Een poosje geleden heb ik van Fimo klei een ander loopwagentje gemaakt voor mijn peuter.

 A while ago I have made another baby walker of Fimo clay for my toddler.Ze vindt het erg leuk om met het dashboard van haar loopwagentje te spelen.

She really loves to play with the dashboard of her baby walker.


Ik heb geprobeerd om alle details op het dash board te maken van klei, waarna ik een impressie van alle nóg  kleinere details erop geschilderd heb met acrylverf. Het moet nog gevernist worden, maar ik heb vanwege de schittering eerst een foto ervan gemaakt. 
Aan de 16 mm grote 1-eurocent kun je zien hoe klein de details op het dashboard zijn.

I tried to make all the details on the dashboard out of fimo clay and after that I have painted an impression of all the even more smaller details with acrylic paint. It has to be varnished yet, but I have first taken a picture, because otherwise there will be a glare after the varnishing. 
Looking at the 16 mm 1-euro cent you can see how small the details on the dashboard are.


Bedankt allemaal voor jullie reacties/goede wensen n.a.v. mijn vorige blog post! Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers en aangezien ik nog steeds niet 'hoestvrij’ ben, heb ik helaas nog niets aan mijn giveaway kunnen doen.
Je kunt nog steeds meedoen aan mijn giveaway, zie mijn vorige blogpost:
Allemaal een fijne week toegewenst!

I thank you all for your comments/good wishes on my last blog post! A warm welcome to my new followers and since I am still coughing, I unfortunately couldn’t do something to my giveaway.
You still can participate on my giveaway, see my previous blog post
I wish you all a nice week!

Ilona

dinsdag 18 februari 2014

Hatsjieee!! / Ahh-chooo!!

Winter is het in Nederland niet echt geweest en waarschijnlijk zal die ook niet meer komen, dus wandelt er van alles door de lucht, zoals bacteriën en virussen. Tot nu toe was ik nog overal tussen door gewandeld, maar nu hebben ze ons ook te pakken gekregen…….en Hendrik ook ;)!


It still is not winter yet here in The Netherlands and probably it will not come anymore, so there walks a lot of nasty things through the air, such as bacteria and viruses. Until now I was able to avoid a lot, but now they have caught us……..and Hendrik too ;)!


Vanmorgen hebben we geprobeerd om in de koude garage wat hout te zagen om een vloer te gaan leggen, maar dat duurde niet lang. We kregen de bibbers en de veiligheidsbril besloeg steeds vanwege ons hevige gesnotter, dus zagen we niet echt veel. Ik kon toen wel een paar ruitenwissers gebruiken..…..aan de binnenkant :D!

This morning in the cold garage we tried sawing some wood for making a wooden floor, but that did not last long. We got the shivers and the safety glasses fogged, because of our heavily snivel, so we couldn't see a lot. I then could use a pair of wipers on my glasses..........on the inside :D!


Hendrik heeft van mij een ‘oude’ overall aangekregen, want hij wilde een houten vloer leggen in een project, dat al geruime tijd stilligt.

Hendrik got an ‘old’ overalls from me, because he wanted to make a wooden floor in a project, that waits for us for quite some time.


Tijdens de koffie vanmorgen begon hij ook nog eens te hoesten, nee, niet van het zaagsel...
During the coffee break he also started to cough, no, it was not the sawdust... 
                                        
Een echte boer draagt altijd een grote boerenzakdoek bij zich en die werd nu driftig gebruikt ;)!

A real farmer always wears a special large handkerchief for farmers and he was using it a lot now ;)!


Tijdens de lunch was het over met werken.... 
During lunch time he had to stop working for today....


.....en heb ik hem met een vitaminebom in zijn bed gestopt ;)!
 .....and I've put him into his bed with lots of extra vitamins ;)!

Aangezien ik de afgelopen weken niet echt fit ben geweest, heb ik ook niet veel blogs bezocht. Ik heb echt een energieboost nodig, dus misschien is het verstandig om ook een banaantje van Hendrik te pikken :D! 
Ik hoop me gauw weer wat beter te voelen en jullie blogs te bezoeken.

Since I have not been feeling well this past weeks, I haven't visited much blogs. I definately need an energy boost, so maybe it's wise to steal a banana from Hendrik :D! 
I hope soon to feel better again and to visit your blogs.

Ik heb besloten om een surprise give away te gaan doen, maar jullie zullen wat geduld moeten hebben. Eerst moet het niezen en hoesten over zijn, anders vliegt alles natuurlijk door mijn werkkamer.
 Als je wilt deelnemen aan mijn give away zijn dit de regels:
-je bent of wordt een volger van mijn blog
-laat een reactie achter op dit bericht
-als je wilt mag je de give away op je blog zetten, maar het hoeft niet.
-ik heb nog geen sluitingsdatum, want ik moet eerst nog wat maken ;)! 
De sluitingsdatum geef ik later door, als ik die heb!
Ik wens jullie allen een fijne week!

I have decided to do a surprise give away, but I ask you to have patience. First of all my sneezing and coughing has to stop, otherwise everything is flying through my workroom, of course.
 If you want to join in my give away, here are the rules:
-be or become a follower of my blog
-leave a comment on this blog post, if you want to participate.
-if you want to, you can put the link on your blog, but it is not a must.
- I haven't yet a closure date, because I first have to make something ;)! 
I'll give you the closure date later, if I have one!
I wish you all a nice week!

Ilona

woensdag 12 februari 2014

Familie Mol-de Mol / Family Mole-the Mole


Toen mijn kinderen nog klein waren, waren ze dol op de verhalen van de Familie Mol-de Mol, een kinderboek geschreven en geïllustreerd door Hans de Beer. In die verhalen gebeurde er altijd iets anders dan dat je zou verwachten met de familie Mol-de Mol. Dus vooral de humor in die verhaaltjes was leuk!
Ik moest weer aan die boekjes denken, toen ik vanmorgen in de zon een wandeling maakte langs weilanden met heel veel oude én verse molshopen.

When my kids were still young, they were very fond of the stories of the family Mole-the Mole, a book for young children, which was written and illustrated by the Dutch author Hans de Beer. In those stories there always happened something that you didn’t expect that this could happen with the family Mole-the Mole. So especially the humor was very funny in those stories!
This morning I thought of this books, while I was walking in the sun along the meadows with lots of old and fresh molehills.


In de weilanden waren de mollen druk bezig geweest met graven :D! Dat kan betekenen dat het kouder kan worden, want dan verdwijnen de wormen en insecten (het voedsel van mollen) diep in de grond en dan gaan de mollen mee, achter hun eten aan. Of het grondwater staat nogal hoog, zoals nu vanwege alle regen die er is gevallen in de laatste weken!
Voor meer info over de mol: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(dier)
Deze link is van Helga van Leur, een van onze weervrouwen, met leuke wetenswaardigheden over de mol: http://www.helgavanleur.nl/Columns/17/voorspellen-mollen-winterweer

The moles have been very busy with digging in the meadows :D! That can mean that it can become colder and the worms and insects (the food for moles) will disappear deeper into the ground and than the moles will also go deeper, to follow their food. Or a second reason can be that the groundwater level is quite high, just like now because of the lots of rain which has fallen in the past weeks!
For more information about the mole: http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(animal)
This link is of Helga van Leur, one of our weather women in The Netherlands. Sorry for my foreign readers, but it is in Dutch:Ik dacht dat het leuk zou zijn om een paar miniatuur molletjes van Fimo klei te maken, dat lukte redelijk. Maar het was nog niet zo gemakkelijk om ze hun zwarte vacht te geven, zoals een echte mol! Ik denk dat ik een nieuwe soort mol heb uitgevonden: bejaarde mollen vanwege hun wat grijzige vacht ;)!
De haren in de vacht van een mol heeft geen bepaalde vleug/richting, omdat ze net zo snel vooruit, als achteruit (bij gevaar) moeten kunnen gaan door hun gangenstelsel. Vroeger was mollenvacht om die reden (omdat het geen vleug heeft) erg geliefd om als bont te dragen.

I thought it would be fun to make a few miniature moles from Fimo clay, it worked out pretty good. But it was not that easy to give them their black fur, just like a real mole! I think I have invented a new type of moles: elderly moles, because of their somewhat greyish fur ;)!
The hair in the fur of a mole has no specific direction, because they must be able to go on fast forwards and fast backwards too (when they are in danger) through their tunnels. In earlier times the fur of moles was very popular for wearing as fur, because the hairs in the fur have no whiff (no direction).


De echte mol heeft kleine oogjes van 1 mm, die kon ik dus ook niet zichtbaar maken bij mijn miniatuur molletjes ;)!

The real mole has very small eyes of 1mm in diameter, so I also couldn’t make those eyes visible on my miniature moles ;)! 


Ik heb ze eens eventjes gemeten: Pa (links) is een 'forse' man van 18 mm, Ma is normaal met haar 15 mm en kindlief is 14 mm groot, die leuk wou doen door zich om te draaien en op haar rug te gaan liggen, voordat ik de foto nam ;).
Ze zijn best nieuwsgierig, want ze wilden wel eens even zien op de liniaal hoe groot ze zijn ;)! 

I have measured them with a ruler: Dad (at the left) is a 'big' man of 18 mm, Mom is normal with her 15 mm and their dear child is 14 mm tall, who wanted to be funny: she turned and stayed lying on her back, before I took the picture ;).
They are quite curious, because they wanted to see self on the ruler how tall they are ;)!

O ja, het staartje van de mol wijst altijd omhoog! / Oh yes, the small tail of the mole always points up!

Wat fijn om te zien dat ik al 346 volgers heb :D! Dus wordt het tijd om weer eens aan een nieuwe giveaway te denken………;)!
Ik wil jullie ook bedanken voor jullie beste wensen vanwege mijn schouderblessure. Het hielp prima, Ik voel me al een stuk beter nu :D!
Allemaal een fijne week toegewenst!

It is great to see that I have already 346 followers :D! So it is time I have to think about a new giveaway……..;)!
I also thank you all for your best wishes because of my shoulder injury. It helped a lot, because I am feeling much better now :D!
I wish you all a nice week!

Ilona

donderdag 6 februari 2014

Bloggen is zo leuk! / Blogging is so nice!

Ik had nooit gedacht dat bloggen over  miniaturen zo leuk zou zijn :D! Op deze manier kun je leuke contacten leggen met veel vriendelijke mensen over de hele wereld, die ook miniaturen maken.


I never would have thought that blogging about miniatures would be so much fun :D! That way you can have a nice contact with lots of kind people over the whole world, who also love to make miniatures.


In december was ik zo gelukkig om een paar hele mooie give away’s te winnen, ik heb hierover al eerder geschreven. De laatste give away, die ik won, was van Natalia, van http://scarletsailsminiatures.blogspot.com zij maakte me blij met zijden borduurgaas om heel mooi op te kunnen borduren in miniatuur. Inmiddels heb ik het borduurgaas van haar mogen ontvangen.

Last December I was so lucky to win some very beautiful give away’s, I have written about them in previous posts. The last prize I won was from Natalia, of http://scarletsailsminiatures.blogspot.com she made me so very happy with silk gauze for embroidery.  In the mean time I have received from her the silk gauze.
Maar ik was blij verrast toen ik de envelop openmaakte, want nadat ik al een hele mooie Kerstkaart vond, zat nog wat extra’s in. Het was een prachtig borduurpatroon om de Kerstman op een kussentje te kunnen borduren. Bovendien was Natalia zo attent om aan nog iets belangrijks te denken: een hele fijne borduurnaald, want zo eentje had ik niet :D!!
Natalia, ik dank je vanuit de grond van mijn hart, ik ben erg blij met het borduurgaas.

But I was very surprised after opening the envelope, because after I found a very beautiful Christmas card, there were still some extras. It was a needlepoint pattern for a pillow to embroider a Christmas pillow with Santa Claus. Moreover, Natalia was so thoughtful to think of adding a very fine embroider needle, because I didn’t have such a needle :D!!
Natalia, I thank you (again) from the bottom of my heart, I am very happy with this silk gauze.

Op mijn laatste blog bericht reageerde ook Tanja (ik kan jouw blog  niet vinden, als je er een hebt, wil je me dat dan laten weten, aub?). Zij wist mij te vertellen dat ik in Nederland ook zijden borduurgaas kon kopen, namelijk hier:
Ook hierom is het fijn om een blog te hebben, dus Tanja: dankjewel :D!!

In a comment on my last blogpost there was a comment from Tanja (I can’t find your blog, if you have one, would you let me know, please?). She told me that I also could buy silk gauze in The Netherlands, namely here:
Therefore it is nice to have a blog too, so thank you so much, Tanja :D!!


Gisteren kreeg ik deze prachtige tulpen van mijn dochter, als lente voorbode :D. Ik wil hun schoonheid graag via mijn blog met jullie delen. Misschien ga ik wel weer eens wat miniatuur tulpen maken.

Yesterday I got these beautiful tulips from my daughter, as a harbinger of spring :D. I would like to share with you their beauty through my blog. Maybe it is time to make some miniature tulips again.

Over de lente sprekend……waar is de winter eigenlijk? Ik weet dat in veel staten van de Verenigde Staten er constant een polaire luchtstroom staat met ijskoud winterweer en alle gevolgen van dien. Maar wij hebben hier helemaal geen winter gehad, de natuur is hier helemaal van slag, kijk…….

Speaking about spring……..where is the winter actually? I know that in lots of states of the USA there is a polar vortex, which is bringing there very bad and polar cold weather with all its consequences. But here in The Netherlands we had no winter at all, Mother Nature here is completely confused, look…..


……heb je hier ooit nog roodgele (geen verrotte) appels aan de bomen zien hangen in Januari???? Ik niet!

….have you ever seen red yellow (no rotten) apples on the trees in January in The Netherlands??? I don’t!


Hetzelfde geldt voor bramen, ze hangen (hier en daar) nog aan de braamstruiken, volledig aan de lucht gedroogd en nog steeds met een beetje kleur. Dat is vreemd voor de maand januari!

The same is for the blackberries, they still hang (here and there) on the blackberry bushes, completely air dried and still with a touch of their color. That is odd for this month of January!Afgelopen weekend heb ik een beknelde schouderspier opgelopen, dat was behoorlijk pijnlijk. Daarvan ben ik nu aan het herstellen, het gaat gelukkig al beter nadat mijn huisarts me een spierontspannende medicatie voorschreef.
Sinds een paar dagen kan ik weer wat wandelen door de omgeving en vanmiddag kreeg ik een enthousiaste  groep tieners op me af. Ze hadden waarschijnlijk al een poosje niemand gezien, of ze wisten dat ik van roodbontjes houd ;)!
Vlak voor het hek stopten ze gelukkig, tja, daar kun je niet doorheen rennen tuurlijk. 

Last weekend I got a pinched muscle in my shoulder, it hurt a lot. I am recovering from this, it feels much better now after my GP gave me a muscle relaxing medication.
So since a few days I can go out for a walk through my area and this afternoon an enthusiastic group of teenagers came to me in a rush. I guess that they didn't see anyone for a while, or they must have known I love red and white cowies ;)!
Fortunately they stopped just before the fence, of course, because you can't run through this.


Het viel me op dat er eentje bij was met wel een heel vreemde piercing in haar neus, zij lust waarschijnlijk wel een slokje……..bij andere koeien, vandaar!

It struck me that there was one cow with a very strange 'piercing' in her nose. She probably likes to take a sip........at other cows, that's why!

Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers en dank voor jullie reacties :D!
Een fijn weekend toegewenst!

A warm welcome to my new followers and thank you all for your nice comments :D!
Have a nice weekend!

Ilona