my e-mailaddress

woensdag 30 december 2020

Oliebollen / Dutch doughnuts


Oliebollen bakken is een Nederlandse traditie die al lang bestaat, want al in de 17e eeuw stonden oliebollen op schilderijen afgebeeld, zoals je hierboven kunt zien (foto (van internet).
Voor meer (achtergrond)informatie, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliebol
 
Baking Dutch "oliebollen" is since long a Dutch tradition, because already in the 17th century “oliebollen” were visible on paintings, as you can see here above (picture of internet).
More information about our “oliebollen” and the sorts of them in other countries (in English), see here: https://en.wikipedia.org/wiki/OliebolVandaag heb ik (zoals elk jaar) dan ook mijn eigen oliebollen en appelbeignets gebakken, volgens de voorproever smaken ze heerlijk, hihihi 😉!
 
Today, as in every year, I've also baked my own “oliebollen and appelbeignets” (=a notable variety of a “oliebol” is the appelbeignet, which contains only a slice of apple, but different from oliebollen, the dough should not rise for at least an hour), and according to the pre taster they taste delicious, hehehe 😉!Met kerst ben ik door Birgit echt heel ernstig verwend met deze prachtige cadeaus. 
Lieve Birgit, vanuit de grond van mijn hart nogmaals: dankjewel voor deze prachtige cadeaus en voor je warme vriendschap, ik ben super blij met alles 💝!!
 
On Christmas Eve I unwrapped the gifts Birgit sent me, she really spoiled me soooo much. 
Dearest Birgit, from the bottom of my heart: thank you so much for these beautiful gifts and your warm friendship. I am over the moon with all of it 💝!!

Dit is mijn laatste blog bericht van dit jaar, ik wil iedereen die mijn blog leest hartelijk bedanken voor jullie belangstelling en/of  voor jullie fijne reacties. 
Laten we de jaarwisseling veilig houden met zijn allen, en leef goed de maatregelen na. Er zijn tegenwoordig zoveel (digitale) middelen om elkaar toch even te kunnen zien/spreken, dus kies daarvoor in plaats van elkaar fysiek te bezoeken. Want we zullen met zijn allen dit virus moeten bestrijden. Het virus heeft al zo veel ellende aangericht, velen hebben dierbaren verloren en/of zijn ernstig ziek geworden.
Zorg goed voor elkaar en jezelf, blijf veilig en gezond.
Ondanks alles wens ik iedereen een mooi 2021 toe, en vooral een goede gezondheid!
 
This is my last blog post of this year, I want to thank everyone, who reads my blog, for your interest and/or for your kind comments. 
Let's all keep New Year's Eve safe and comply with the measures. Nowadays there are so many (digital) means to be able to see/speak to each other, so choose this instead of physically visiting each other. Because we will all together have to fight this virus. The virus has already caused already so much misery, many have lost loved ones and/or became seriously ill.
Take care of each other and yourself, stay safe and healthy.
Despite everything, I wish everyone a good 2021, and above all good health!

 
Ilona 

donderdag 24 december 2020

Het “Kerstdebat” / The Christmas “debate”

                                  

Deze oude foto, genomen begin jaren ‘60, is gemaakt tijdens het kerstspel op de kleuterschool. Ik mocht een engel zijn en het deed me denken aan het vele oefenen wat wij toen met de hele klas hebben gedaan. En met 45!! leerlingen (van 4-6 jaar oud) in de klas en één onderwijzeres kwamen er natuurlijk ook flink wat ouders naar ons kijken.
 
This old photo, taken in the early 1960s, was taken during the pre-school Christmas play. I was allowed to be an angel and it reminded me of the many practice we did with the whole class at the time. And with 45!! pupils (from 4-6 years old) in the classroom and just one teacher, of course, a lot of parents came to watch us.
Omdat Kleine Ikke ook die leeftijd heeft en mij moet voorstellen toen ik vroeger klein was, heb ik voor haar een engelenkleed gemaakt met gouden biezen langs de mouwen en de zoom. Ook heeft ze, net als mij op de oude foto, een gouden bies om haar haren.
Kleine Ikke wilde graag dat Schepje de rol van de belangrijkste engel speelde, de engel met de gouden ster, maar daar dacht Schepje toch eventjes anders over. Hij wilde graag koning zijn want hij vond die gouden kroon zo mooi. Omdat er verder geen vriendjes in de buurt waren, mocht hij een van de drie koningen als rol spelen. Deze afgelopen week waren ze op de deel van de boerderij aan het oefenen voor het kerstspel van deze avond, de koeien in hun stal en schapen keken toe. Tussendoor werd er flink gedebatteerd over hoe het moest en wie wat zou moeten zeggen……we zullen vanavond gaan zien of het goed zal gaan ;).
 
Because Little Me is also of that age, and represents me when I used to be little, I sewed an angel dress for her with gold piping along the sleeves and the hem. Also, like me in the old photo, she has a gold trim around her hair.
Little Me wanted Schepje to play the role of the most important angel, the angel with the gold star, but Schepje thought differently about that. He wanted to be king because he thought that golden crown was so beautiful. Since there were no other friends around, he was allowed to play the role of one of the three kings. This past week they were practicing in the stable part of the farm for the Christmas play in Kindergarten of this evening, the cows in their stable and sheep were watching. In the meantime there was a lot of debate about how it should be done and who should say what ......we will see if it will go well tonight ;).Schepje en ik werden afgelopen zondag, de vierde Advent, nog verrast door kadootjes van Birgit. Kijk eens wat we in ons pakje voor deze dag aantroffen: knutselspulletjes, een heerlijke doos marsepein (Birgit weet dat ik daar dol op ben) én een prachtig zelfgemaakt klein huisje met kerstversieringen. Schepje is er helemaal mee in de wolken!! Lieve Birgit, nogmaals hartelijk dank voor deze prachtige Advents kadootjes, we zijn er erg blij mee!
 
Last Sunday, the 4th of Advent, Schepje and I were surprised by presents from Birgit. See here what we found in our package for this day: craft supplies, a delicious box of marzipan (Birgit knows I love that very much) and a beautiful selfmade little house with Christmas decorations. Schepje is completely over the moon with this tiny treasure!! Dearest Birgit, thank you again for these beautiful Advent gifts, we all are very happy with them!


De rol van baby Jezus werd met verve gespeeld door het kleine beertje, waarmee ik afgelopen maandag mee werd verrast. Pilar heeft mij deze kadootjes toegezonden, hele mooie miniboeken, een mini theater, stickers, een kussentje en het prachtig gehaakte kleine beertje met kleertjes aan. Samen met een doos heerlijke nougat kwam het met de postbode mee: wat een heerlijke verrassing! Lieve Pilar, nogmaals bedankt voor deze prachtige kadootjes, ik ben er heel bij mee!!
Blog van Pilar: http://miniaturasenmimundo.blogspot.com/

 
The role of baby Jesus was starred by this little bear, by whom I was surprised last Monday. Pilar has sent me these lovely gifts: very beautiful mini books, a mini theater, stickers, a pillow and the beautifully crocheted little bear with lovely tiny clothes on. Together with a box of delicious nougat, it came with the postman: what a wonderful surprise! Dearest Pilar, thank you once again for these beautiful gifts, I am very happy with it all!!
Pilar’s blog:
http://miniaturasenmimundo.blogspot.com/En met deze vrolijke sneeuwpop, die ik heb gemaakt voor Birgits moeder, wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen, zorg goed voor elkaar en jezelf en denk aan de Corona-maatregelen!! Wij vieren Kerstmis hier alleen en thuis, maar mijn kinderen en kleinzoon zien we tijdens een video chat, dus online. Wij maken er het beste van, ik hoop dat veel meer mensen hieraan zullen denken. Blijf veilig en gezond, denk aan anderen.
Dank voor jullie fijne reacties, fijne feestdagen toegewenst!!

 
And with this merry snowman, which I made for Birgits Mom, I wish everyone happy holidays, take good care of each other and yourself and think of the Corona measures!! Here we celebrate Christmas alone and at home, but we'll see my children and grandson during a video chat, so online. We make the best of it, I hope many more people will think of this too. Stay safe and healthy, think about others.
Thanks for your kind comments, happy holidays to you all!!

Ilona

vrijdag 18 december 2020

Voor de Kerst…. / Before Christmas…

 Nou, jullie zullen dit ritueel waarschijnlijk wel herkennen: er vóór de feestdagen mooi uit willen zien, en dan vooral de dames doen dat graag!
 
Well, you probably will recognize this ritual: wanting to look beautiful before the festive days, and especially the ladies like to do this!

Déze “dames” zijn daarom geen uitzondering en kregen ook hun behandelingen van manicure, pedicure, haarverf (nadat ik meters roodbruine en roomwitte wollen draden in millimeter stukjes flockwol had geknipt!) én eentje zelfs kreeg plastische chirurgie voor de feestdagen, kijk zelf maar….
 
THESE “ladies” are therefor no exception and also got their treatments of manicure, pedicure, hair dye (after I cut meters of length reddish brown and cream white wool threads into millimeters pieces of wool!) AND one of them even got plastic surgery, see for yourself….


Als eerste ging mijn plastic speelgoed koe onder het mes, want deze jongedame had volwassen uiers en dat hoort niet bij een (onvolwassen) vaars koe. Dus gingen er eerst een ijzerzaag in en daarna een scherp hobbymes: AU!! Maar het was voor het goede doel, want Ik wilde graag een koe bij mijn kudde koeien van twee ;).
 
My plastic toy cow was the first to go for some plastic surgery, because this young lady had heavy adult udders and that's a no go for an (immature) heifer cow. So first a hacksaw went in and then a sharp hobby knife: OUCH!! But it was for a good cause, because I really wanted an extra cow for my herd of (only) two cows ;).Links zie je de plastic koe voor de make-over, rechts zie je de koe, zoals die eruit ziet nadat ik met nagellak remover (zonder aceton!) de donkerbruine verf er grotendeels af heb gehaald. Daar waar ik de koe bruin wilde laten, heb ik de verf, als ondergrond voor de onregelmatige vlekken, laten zitten. Hierna heb ik de koe een laagje witte gesso gegeven, alleen op de witte plekken.
Ook de vreemd gevormde plastic hoorns zijn er afgehaald.
 
On the left you see the plastic cow for the make-over, on the right you see the cow, as it looks after I have largely removed the dark brown paint with nail polish remover (without acetone!). Where I wanted to leave the cow brown, I left the paint as a substrate for the irregular spots. After this I gave the cow a layer of white gesso, only on the white spots.
The oddly shaped plastic horns have also been removed.Hierboven kun je zien hoe ik de uiers heb terug gesneden tot een vorm en grootte, die past bij een vaars koe. Veel kleiner en na de implantatie van 4 stukjes bloemendraad en verf, kon de roomwitte flockwol er op gelijmd worden. Zo, dat ziet er beter uit!
 
Here above you can see how I cut back to shape the udders to get a better size that fit to a heifer cow. Now it's much smaller and after the implantation of 4 pieces of floral wire and white paint, the creamy white wool could be flocked/glued on. Ah, that looks better!


Halverwege het 'flocken' van de fijngeknipte merinowol.
Het eindresultaat staat verderop.

Halfway through the flocking of the finely cut merino wool.
The end result is below.Een van de dames had een gebroken nek opgelopen tijdens haar reis vanuit de VS naar Nederland, die breuk is nu ook gerepareerd en ze kreeg een nieuwe huidkleur aangemeten ;).
Deze koe kwam bij mij al aan met doorgezakte achterpoten, vandaar dat ze dus een oudere koe is, die nog juist een kalf heeft gekregen. Het kalf is veel te vroeg geboren en daardoor te klein en onder de maat, dus na jaren trouwe dienst zal het helaas haar laatste kalf worden.

 
One of the ladies had a broken neck, sustained during her trip from the US to the Netherlands, that fracture was now also repaired and she was given a new skin color ;).
This cow came to me and already had sagging hind legs, which is why she is an older cow, which has only just given birth to a calf. The calf was born too early and therefore too small and below size, so after years of faithful service it will unfortunately be her last calf.

Dame nummer drie kreeg ook blushpoeder op haar hoofd…..

Lady number three also got blush powder on her head…..


Nieuwe en poetste hoorns, ofwel manicure en gepoetste hoeven, of pedicure.
New and polished horns, or manicure and polished claws, or pedicure.


Een dame heeft een sprietje hooi tussen de tanden en de ander een druppel water aan haar mond, ze kijkt net op na het drinken  van water ;O)
 
One lady has a blade of hay between her teeth and the other a drop of water, sliding from her lips, because she just looks up after drinking water ;O)


Deze oudere koe is een prima moeder, want ze schermt haar kwetsbare kalf goed af van nieuwsgierige mensen….

This elder cow is a fantastic mom, because she shielding off well her vulnerable calf from curious people….

Hier zijn de dames allemaal samen: Dora, Bertha en Anna, het kalf heeft nog geen naam.
Here are the ladies all together: Dora, Bertha and Anna, the calf still has no name yet.


In hun stal, die nog niet klaar is ;)!
In their stable, which is not finished yet ;)!

Tenslotte heb ik nog een vraag aan jullie: ik krijg in mijn leeslijst alleen maar oude blog berichten te lezen. Berichten die bijna een week geleden gepost zijn en die dus steeds herhaald worden, maar geen nieuwe berichten. Weet iemand hoe dat komt, of heeft iedereen dit? Dus als ik geen reactie achter laat op jullie blog, of dat schijnbaar vergeet, dan weten jullie waarom en hoe dat komt en laat me het dan even weten.
Inmiddels zijn wij in Nederland weer in een lockdown gegaan, iedereen veel sterkte toegewenst. Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf.
Dank aan iedereen voor het lezen van mijn blog en jullie fijne reacties.
Een heel mooie laatste Adventszondag en weekeinde toegewenst!

 
Finally, I have one more question for you: I only get to read old blog posts in my reading list. Messages that were posted almost a week ago and are therefore repeated, but no new messages. Does anyone know why, or does everyone have this? So, if I don't, or forget to comment on your blog, you now know why and let me know.
Since last Monday night we find ourselves in a lockdown again in the Netherlands, I wish everyone a lot of strength. Stay safe and healthy, take care of each other and yourself.
Thank you for you for reading my blog and your kind comments.
Wishing you a lovely last Advent Sunsay and a nice weekend!

 
Ilona