my e-mailaddress

dinsdag 30 oktober 2018

Alweer eind oktober… / Already the end of October…
Na een zeer hete en droge zomer (die ernstige droogte duurt hier in de regio trouwens nog steeds voort!), waren veel van mijn tuinplanten bezweken en moesten dus verwijderd worden. Ook moest er groot onderhoud plaatsvinden in mijn tuin, dus deze laatste twee weken was er weinig tijd om miniaturen maken. Tòch heb ik af en toe nog iets kunnen doen, zoals het boetseren van een nieuwe pop en een grote, holle pompoen. 
Beiden heb ik gebruikt om een Halloween foto te maken ;).

After a very hot and dry summer (the severe drought still continues here in my region!), many of my garden plants were collapsed and had to be removed. There also had to take place major maintenance in my garden, so the last couple of weeks there was very less time for making miniatures. Yet I've occasionally been able to do something, such as modeling a new doll and a big, hollow pumpkin. 
I used them both for taking a Halloween picture ;).

Iemand vroeg mij om een pop te boetseren, die erg chagrijnig/knorrig keek, ik hoop dat ik zijn gezicht de juiste uitdrukking heb kunnen geven...? Op bovenstaande foto’s kun je hem van alle kanten bekijken, het hoofd en de handen zijn alleen geboetseerd en gebakken in de oven, ze zijn dus nog niet verder bewerkt. Bovendien mist deze pop nog een lichaam, dus vandaar dat ik zijn hoofd en handen in de pompoen heb gezet ;)

Someone asked me for sculpting a doll, who was looking very grumpy, I hope that I did succeed to give this expression to his basical face...? At the above pictures you can see him from all sides, the head and the hands are only sculpted and baked in the oven, so they aren’t edited yetMoreover, this doll still lacks a body, so that's why I've put his head and hands in the pumpkin ;)


De zelfgemaakte hark is gemaakt van rondhout voor de steel en stevig grijs papier voor het ijzerwerk. Beiden zijn bewerkt met (metallic) verf om het geheel een oude uitstraling te geven.

The self made rake is made of  round timber for the handle and sturdy grey paper for the iron work. Both are edited with (metallic) paint for giving the whole an old look.Verder heb ik voor twee opdrachten wat kastanje bladeren kunnen maken, veel knip- en precisiewerk! 
For two commissions I've been able to make some chestnut leaves, lots of cutting and precision work!
En van een sluiting van een grote plastic verpakking heb ik een DRU 'confetti' emaille pannetje gemaakt. Mijn oma had in de jaren ’50 ook al zulke pannetjes en hield hierin het eten warm voor wie later kwam dan op etenstijd, of voor opa als hij op het land at tijdens de oogst. Er zitten gekookte aardappeltjes in met sperziebonen en een klont boter erop, klaar! Op het pannetje stonden rode en gele stipjes, maar helaas vallen de rode stipjes een beetje weg op de zwarte achtergrond, maar ze zijn er wel ;)!

I made a tiny DRU, so called 'confetti', enamel pan from a closure of a large plastic package. In the 50s my grandmother also had such small cook pans for keeping the food warm for those, who came later than dinner time, or for grandpa when he had to eat on the land during the harvest.

It contains cooked potatoes with green beans and a lump of butter on it, done! Tiny red and yellow dots are painted on the outside of the enamel pan (therefore its name 'confetti'), but unfortunately the red dots are a bit unvisable due to the black background, but they are there ;)!


Dit weekeinde kwam koning winter een beetje in de buurt van Nederland met onverwachte lage temperaturen en vandaag veel regen, behalve hier in het oosten van het land maar weinig regen. Kijk maar naar bovenstaande foto, waarop duidelijk de bodem van een beek te zien is en zo is de toestand van elke sloot, beek of ven hier: niet goed na 7 maanden van droogte.

Bedankt voor het lezen van mijn blog, jullie fijne reacties, een hele fijne week (en voor wie het viert: Happy Halloween) gewenst!

Last weekend unexpectedly king Winter arrived with very cold temperatures and for today with lots of rain…..everywhere in The Netherlands, except here for us in the Eastside of The Netherlands. See the above picture, whereon you can see the bottom of a ditch and like this is the condition of every ditch, stream and fen here in the region: not good after 7 months of drought.
Thank you for reading my blog, your kind comments, I wish you all a nice week and for who celebrate: Happy Halloween!

Ilona

vrijdag 19 oktober 2018

Anti-slip… / Anti-skid…….om te voorkomen dat het beschermbeertje van mijn kleinzoontje uit glijdt van het Ikea opstapje tijdens het doen van zijn plicht. En daarnaast heb ik alles vastgezet in het kijkkastje, nu is het klaar en kan het naar de echte babykamer verhuizen.
De anti-slip pads zijn eigenlijk dubbelzijdig, flinterdunne plaktape, gekocht bij de Action.

…. to prevent the guardian angel bear of my grandson from slipping off from the Ikea footstool whilst doing his duty. And besides that I've glued in everything in the room box, now it is ready and it can move into the real life baby room.
The 'anti-skid' pads actually are double sided, very thin adhesive tape, bought at Action, a well known Dutch shop.De Ikea Lack plank is ook nu ook klaar!
De fles is een oud kerstboomlampje, het flessenwarmertje heb ik gemaakt van de fitting van hetzelfde kerstboomlampje. 
De top van de fles is geschilderd met witte matte glasverf, om een speen te creëren.
De flessenwarmer is geschilderd met witte nagellak.
Op de wanden heb ik summier wat goudkleurige sterretjes geplakt.

The Ikea Lack shelf is also ready now!
The baby bottle is an old Christmas tree light, the bottle heater (I don’t know the exact English word for it, sorry) is made of the fitting/lampholder of the same Christmas tree light. 
The top of the bottle is painted with white matte glass paint, for creating a bottle teat.
The bottle heater is painted with white nail-polish.
On the walls I've summary glued some tiny, gold colored stars.

Na zoveel weken werken aan dit baby kijkkastje zal ik het gaan missen, maar gelukkig zie ik mijn kleinzoontje geregeld dus dan kan ik ook even bij Angelino gaan kijken ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekend gewenst!

After working at this baby room box for so many weeks I think I will miss it, but fortunatley I regularly visit my little grandson, so than I can see Angelino too ;)!
Thank your for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona

vrijdag 12 oktober 2018

Dromen… / Dreams…


Ik heb weer iets afgemaakt wat in het baby kijkkastje voor mijn kleinzoontje gaat: een dromenvanger.
Maanden geleden heeft mijn dochter deze (1:1!) dromenvanger gemaakt voor haar echte babykamer en natúúrlijk vond ik dat een geweldig, leuke uitdaging om die dromenvanger in miniatuur 1:12 na te maken. Het duurde even voordat ik wist hoe ik de dromenvanger het beste kon maken in miniatuur, maar hier is mijn (foto)handleiding voor als je het zelf wilt proberen ;)!?

Again I’ve finished something what will go into the roombox for my grandson: a dreamcatcher.
Months ago my daughter made this (1:1) dreamcatcher for her real baby room and of course I thought it would be a true, nice challenge to copy hers in miniature 1:12. It took awhile before I knew how to make the dreamcatcher best in miniature, but here I'll share my tutorial (pictures) just in case you want to make self one too ;)!


Je hebt nodig:
Plat pitriet van ongeveer 3 mm breed, wat later in nog smallere reepjes gesneden wordt.
Hobbymesje.
Katoenen naaigaren in de gewenste kleur.
Naald met groot oog.
Klemmetjes om alles op zijn plaats en in vorm te houden.
Een smal glaasje om de ‘wilgentenen’ hoepel vorm te geven.
Twee elastiekjes.

You’ll need:
Flat rattan of about 1 mm thick and 3 mm wide, what will be cut up in even more narrow slivers.
Hobby knife.
Cotton sewing thread in the color of your liking.
Needle with a big eye.
Small clamps to keep everything in place and shape.
A narrow glass for shaping the ‘willow’ hoop.
Two rubber bands.Ik heb de maat van de 1:1 dromenvanger (60 cm) precies omgerekend in het miniatuur, dus die krijgt een diameter van 50 mm! Om een hoepel te maken heb ik verschillende stukjes plat pitriet op elkaar gelegd en met het gebruik van festonsteken heb ik het aan elkaar genaaid. Hecht de draad NIET af!!

I’ve exactly converted the dimension of the 1:1 dreamcatcher (60 cm) into miniature, so the miniature one will get a diameter of 50 mm! For making a ‘willow’ hoop I’ve put several pieces of flat rattan on each other and using 'scallop' stitches I sewed it all together. Do NOT cut off the thread, leave it as it is!Maak de hoepel goed vochtig met water, leg het om het glas met de juiste diameter en houdt het met behulp van de twee elastiekjes precies tegen de onder- en de bovenkant, om alles op zijn plaats te houden, zie de foto’s. Laat het goed drogen.

Wet the hoop very well with water, put it around a glass with the correct diameter and put two rubber bands exactly against the under and above side of the willow hoop, in order to put everything in place, see the pictures. Leave it to dry very well.


Na het drogen kun je met naaigaren beginnen met het weven van het spinnenweb, hier op een foto (van internet) kun je zien hoe je de dromenvanger kunt weven.

After drying you can start weaving the cobweb using sewing thread, here on a picture (from the internet) you can see how to weave the dreamcatcher.Nu is het handig om hele kleine klemmetjes klaar te leggen omdat de draad onder een bepaalde spanning geweven moet worden, anders wordt het web onregelmatig. Bij pauzes of als de draad verlengd moet worden, kun je de draad vastzetten met een klemmetje op de hoepel totdat je weer verder kunt gaan, of zet de draad vast op de hoepel voor dat je de draad gaat verlengen d.m.v. een klein knoopje.

Now it will be handy if you have some tiny clamps at hand, because weaving the thread has to be done under a certain tension, otherwise the cobweb will get very unregular is my experience. So for taking pauses during this job, or if the thread needs to be extended, you can clamp the thread on the hoop until you can continue, or clamp the thread on the hoop before extending the thread with a tiny knot.


Hier zie je zo’n klein knoopje in het werk, er gaat namelijk nog best wel wat garen in deze dromenvanger. Je kunt langere stukken draad gebruiken, maar dat is lastig omdat naaigaren een krullend effect heeft tijdens het weefwerk. Na het weven kun je het knoopje heel voorzichtig aanstippen met een zeer kleine hoeveelheid superlijm en dan het restant voorzichtig wegknippen.

Here you see such a tiny knot in the weaved work, there is quite some length of thread needed for this dreamcatcher. You can use longer pieces of thread, but it will be tricky because sewing thread often has a curling effect during this weave work. After the weaving you can carefully touch lightly on the tiny knot with a very, very small amount of super glue and than you can very carefully cut off the excess.


Klaar! 
En als je goed kijkt zie je het kleine gaatje in het midden, het schijnt dat een goed gemaakte dromenvanger de slechte dromen tegenhoudt en de goede laat passeren….

Ready! 
And if you look well you can see the tiny hole in the centre, it seems that a correctly made dream catcher stops the bad dreams and will pass on the good ones….Ik heb ooit deze piepkleine veertjes van een vriendin gekregen, nu heb ik ze als versiering voor de dromenvanger gebruikt. Hier en daar zijn de toch al kleine veertjes nog wat bijgeknipt.

I’ve ever got these very tiny feathers from a friend, now I’ve used them for decorating this dreamcatcher.  Here and there the already small feathers are still slightly trimmed.


Sorry, voor de soms wat wazige foto’s, ik hoop dat je het allemaal goed kunt zien. Ik heb vooral ’s avonds gewerkt aan de dromenvanger, het licht was daarom slecht om alles goed te kunnen fotograferen.
Bedankt voor jullie fijne reacties, fijn weekend gewenst!

Sorry, for the blurry pictures now and than, I do hope you can see all of it well. I’ve worked at this dreamcatcher mostly in the evenings, therefore the light wasn’t so good for photographing everything very well.
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona

zondag 7 oktober 2018

Zijn naam is Angelino / Angelino is his name


Na alle drukte van vorige week en een zeer geslaagde miniaturen show, was het afgelopen week tijd om mijn aandacht volledig aan mijn familie te wijden. Mijn kleinzoontje en zijn moeder hadden mijn hulp nodig, dus heb ik nog niets in miniatuur gemaakt. 
Maar…..er is wel iets in miniatuur gebeurd ;)!

After all the hustle and bustle of last week and a very successful miniature show, it was time to devote my attention completely to my family last week. My grandson and his mom needed my help, so I haven't made anything in miniature yet. 
But ... there did happen something in miniature though ;)!


Na de geboorte van mijn kleinzoontje werd er met de post een doosje bij hem thuis gebracht, met daarin een speciaal voor hem gemaakt beertje, een zogenaamd beschermbeertje, Angelino genaamd! Mijn lieve blogvriendin, Birgit ( https://biwubaer.blogspot.com/ ) heeft mijn dochter en haar partner compleet verrast met dit kostbare geschenk!!!
Kijk eens hoe mooi hij door Birgit is gemaakt, en hoe knap zijn engelenvleugeltjes van echte veren zijn gemaakt….een prachtig geboortegeschenk, nogmaals vanuit het diepst van ons hart: dankjewel, lieve Birgit!!

After the birth of my grandson there was delivered a box at his house, containing an especially made for him tiny bear, a so called guardian bear, named Angelino! My dear blog friend, Birgit ( https://biwubaer.blogspot.com/ ) has completely surprised my daughter and her partner with this precious gift!!!
See how beautifully he is made by Birgit, and how clever his angel wings are made, from real feathers….a gorgeous birth gift, once again from the bottom of our heart: thank you, dearest Birgit!!Dus weken geleden kwam Angelino met mij mee naar huis, want mijn dochter wilde een speciaal plekje voor dit prachtige beertje. Ze vond dat het een goed en veilig plekje ergens verdiende waardoor het niet kwijt geraakt, of beschadigd kon worden. Ze vond dat de enige goede plek het kijkkastje zou zijn, die ik aan het maken ben voor mijn kleinzoon, en ik ben het helemaal met haar eens ;)!

So it was weeks ago Angelino came home with me, because my daughter wanted a special place for this gorgeous beary. She thought it deserves a good and safe spot somewhere so it wouldn’t get lost, or damaged. She thought the only good place for it would be into the roombox I’m making for my grandson, and I fully agree with her ;).Nu weten jullie ook wat het speciale doel was het miniatuur Ikea-krukje (blog 7 sept.) dat ik voor Angelino heb gemaakt, want hij was net iets te kort om in het bedje van mijn kleizoontje te kunnen kijken. Kijk eens naar zijn lieve snuitje, zijn mooie bontvacht, kortom Angelino past schitterend in dit kijkkastje, dàt had mijn dochter goed gezien J.

Now you know what the special purpose was of the miniature foot stool of Ikea (blog of 7th Sept.). I made it for Angelino, because he was just a bit too short for looking into the babybed of my grandson. Look what a sweet snout he has, his beautiful soft furry coat, in short Angelino fits beautifully in this roombox, my daughter was completely right about that J.


Zoals jullie zien, heb ik verder nog niet veel gedaan, maar inmiddels ben ik nog iets anders, iets speciaals aan het maken voor het kijkkastje bezig. Het is iets dat mijn dochter heeft gemaakt voor de babykamer, maar in miniatuur is het nogal gecompliceerd om na te maken. 
We zullen zien of het mij ook in mini lukt!

As you can see, I haven’t done much, but in the meanwhile I’m busy with making another special thing for this roombox. It is something my daughter has also made for the 1:1 babyroom, but making it in miniature seems quite complicated to me. 
We’ll see if I’ll succeed for making it in miniature!


Deze foto’s van mijn showkasten zijn genomen vóór de show…

These pictures of my show boxes are taken before the show…


…en ná de show: ik heb heel wat lege plekken in te vullen. 
Ik vermoed dat mijn volgende show dus níet voor september 2019 zal zijn……;O!
Dank voor jullie reacties, allemaal een frisse start van de nieuwe week gewenst!

…and after the show: I have to fill in quite some gaps. 
So, I suspect that my next show will not be until September 2019….;O!
Thank you for your comments, I wish you all a fresh start of the upcoming week!

Ilona