my e-mailaddress

zaterdag 31 maart 2018

Familie van… / Family of……de boterbloemen zijn deze decoratieve ranonkeltjes, ik heb ze speciaal voor de Paasdagen gemaakt in 6 verschillende pastelkleurtjes ;).

…the buttercups are these decorative Ranunculus asiaticus, I’ve made them especially for Easter in 6 different pastel colors ;).En al zie je het er niet aan af, elk bloemhoofd (van 4 mm breed) heeft zo’n 10-12 laagjes met bloemblaadjes. Veel werk, maar ik ben blij met het resultaat!

And although you can't see it, each flower head (of 4 mm wide) has about 10-12 layers of petals. A lot of work, but I’m happy with the result!Die ranonkeltjes vroegen om een bijpassend vogeltje, dus heb ik een klein pimpelmeesje gemaakt, zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees   
 Het is een erg nieuwsgierig klein vogeltje en als een acrobaatje hipt het snel van hot naar her. 
Mijn miniatuur Pimpelmeesje is slechts 8,5 millimeter lang, dus het was best moeilijk om de benodigde kenmerken te schilderen op dit kleine oppervlak. 

These Ranunculus flowers asked for a fitting bird, so I’ve made a tiny Eurasian Blue Tit, see for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_blue_tit 
It’s a very curious and tiny bird and as an acrobat it hopping in a wink of an eye from here to there. My miniature Blue Tit just measures 8,5 millimeters in length, so it was quite hard to paint the needed characteristic features of this bird on such this small surface.Een paar dagen geleden werd ik verrast met een doos vol Paaslekkers, gekregen van mijn lieve blogvriendin, Birgit ( http://biwubaer.blogspot.nl/ )
Ook wil ik nog even mijn verjaardagskadootjes laten zien, die ik van Birgit heb gekregen in januari. Elk kadootje is heel attent en/of erg mooi. Lieve Birgit, dankjewel voor je warme vriendschap en je gulheid, ik ben er heel erg blij mee!

A few days ago I was surprised by a box in the mail: sweet treats for Easter. I got it from my dear blog friend, Birgit ( http://biwubaer.blogspot.nl/ )
I also have you to show my birthday presents, which I got from Birgit in January. Each present is very thoughtful and/or very beautiful, she really spoiled me so much! Dearest Birgit, thank you soooo much for your warm friendship and your generosity, I’m very happy with all of it!


Dank voor jullie fijne reacties, ik wens iedereen hele fijne Paasdagen!!
Thank you for your kind comments, I wish all of you a Happy Easter!!

Ilona

maandag 26 maart 2018

Geen zorg, die lust ze écht niet! / No worry, she really doesn't like them!

De koe is gemaakt door Patricia Cabrera, het melkgerei en het krukje zijn door mij gemaakt.
The cow is made by Patricia Cabrera, the milking set and the wooden stool are made by myself.

Koeien trekken er hun neus voor op en zullen deze bloemen vanwege hun vieze smaak niet eten. Maar toch is hun naam een beetje “verwant” aan koeien. We moeten nog even wachten en dan staan de weiden er weer vol mee: vrolijk gele boterbloemen!

Cows absolutely don’t like them and won’t eat these flowers because of their bitter taste. But still their name is a bit “related” to cows. We still have to wait a while now and then the meadows are filled with: cheerful yellow buttercups!
En omdat het weidebloemen zijn heb ik mijn miniatuur boterbloemen in een weckpotje gezet, zoals mijn oma dat vroeger ook met de door ons geplukte weidebloemen deed ;).

And because they are meadow flowers I’ve put my miniature buttercups into a glass preserving jar, just like my grandma used to do in earlier times with our hand picked meadow flowers ;).
Ik had al een bos narcissen gemaakt voor de DHN-show in het najaar, maar ik ben ze intussen alweer ‘kwijt’ ;O. Dus heb ik weer wat nieuwe narcissen gemaakt, ook in verschillende soorten, zoals deze dubbelbloemige narcis….

I’d already made a bunch of daffodils for the coming DHN-show (in September), but in the meanwhile I've ‘lost’ them ;O. So I've again made new daffodils, also in different species, like this double flowered daffodil….


…..en deze witte, nog in een gesloten bloemknop.
….. and this white one, in a still closed flower head.En nog eens allemaal op een rijtje ;O!
And all together in a row ;O!
Vanmorgen zat ik op mijn fiets toen ik van een afstand deze reeën in een weide zag lopen en doordat de wind de andere kant op stond, kon ik ze mooi even op de foto zetten. Een eind verderop liepen er al wat koeien buiten. Ja, ik weet dat ik ontzettend bof om in zo’n mooie omgeving te wonen!
Iedereen bedankt voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst!

This morning I was riding my bike when I saw (from a distance) these roes grazing in a meadow and because the wind came from an other direction I was able to photograph them. A few meadows away there were even already some cows outdoors. Yes, I know that I’m a lucky bird that I live in this beautiful area!
Thank you all for your kind comments, wishing you a nice week!

Ilona

woensdag 21 maart 2018

Stekelig / Prickly

Doorns, daar ben ik mee bezig geweest: het maken van een miniatuur bramentak en met een paar miniatuur rozen. Het voordeel van het werken met miniatuur doorns is dat ze je niet echt kunnen prikken ;).

Thorns, that's what I've been busy with: the making of a miniature branch of blackberries and a few miniature roses, both with thorns. The advantage of working with miniature thorns is that they can’t really prick you ;).


De bramen zijn nogal moeilijk te maken in miniatuur, hun grootte ongeveer 1-1,5 mm groot.
The blackberries are quite difficult to make in miniature, their size is approximately 1-1,5 mm big.Het fotograferen van de doornen was een heel karwei, je kunt ze bijna niet zien (maar ik weet dat ze er zijn, Betsy ;O).
Vandaar deze 2 (dezelfde) foto’s met “zoek de verschillen” J!

The photographing of the thorns wasn’t easy, you can’t hardly see them (but I know that they’re there, Betsy ;O).
Hence these two (the same) pictures with “find the differences” J!


Het kannetje is 13 mm hoog, gemaakt door Marike Schenning.
The small jug is 13 mm high, made by Marike Schenning.


Het andere stekelige paar zijn een paar rozen, ze zijn al een poosje geleden gemaakt, maar hadden nog geen doorns. Dus, nu we toch zo “stekelig” bezig waren, kregen zij ook eindelijk hun doornen.

The other prickly pair are a few roses, they’re made a while ago, but they didn’t get thorns yet. So, now we were busy “prickly”, finally they also got their thorns.


Dit kleine kannetje is 10 mm hoog, ook gemaakt door Marike.
This tiny jug is 10 mm high, also made by Marike.Sinds een paar weken heb ik moeite met het uitloggen van blogspot, weet iemand hoe dat kan??
Welkom aan mijn nieuwe volgers, bedankt foor jullie fijne reacties.
Een hele fijne week gewenst!

Since a few weeks I have difficulties to log out from blogspot, does anyone know how comes??
Warm welcome to my new followers, thank you for your kind comments.
Wishing you a nice week!

Ilona

donderdag 15 maart 2018

Verandering van plan / Change of plan
Eigenlijk was ik van plan om mijn miniatuur toverhazelaartak gewoon zo te laten, maar toen ik op Robin’s blog ( http://coombecrafts.blogspot.nl/ ) een (1:1) vaas gevuld met forsythia takjes en katjes zag, kreeg ik een idee. Ik heb mijn mini toverhazelaartak in kortere takjes geknipt en ze aangevuld met wilgenkatjes en elzenkatjes, samen in een mooi bakje gezet (gemaakt door Gerd Felka).
Mooi zonnig geel, net als het weer van de afgelopen dagen ;).
                                        
Actually I just wanted a miniature branch of witch hazel as it was, but after I’ve seen a (1:1) vase filled with forsythia and catkins, on the blog of Robin ( http://coombecrafts.blogspot.nl/ ), I got an idea. I’ve cut up miniature branch of witch hazel into shorter branches and put them, together with willow catkins and alder catkins, into a glass bowl (made by Gerd Felka).
Nicely sunny yellow, just like the weather of the past days here ;).Nadat ik gedurende de afgelopen maanden veel gestreepte tulpen had gemaakt, is het maken/ontwerpen van nieuwe bloemen/planten een fijne afwisseling. Van die gestreepte tulpen heb ik er zo’n 60 gemaakt, dat is erg veel werk. Ik zal even uitleggen wat ik moet doen om ze maken, zodat jullie een idee krijgen over dit karwei. 
Eén tulp heeft 6 bloemblaadjes, op elk bloemblaadje schilder ik gemiddeld 15 lijntjes, dat zijn er dus 90 per tulp. Vermenigvuldig 90 met 60 (aantal tulpen), dan heb ik uiteindelijk 5400 streepjes geschilderd…….pfff, om tureluurs van te worden. Maar het is gelukt, klant tevreden en ik blij :)
Nu wil ik dus echt weer eens wat anders…

After I’ve made a lot of striped tulips during the past few months, it's so nice again to make/design new flowers/plants. I’ve made 60 of these striped tulips, it’s alot of work. I'll explain what I have to do to make them, so you can get an idea about this job. 
One tulip has 6 petals, on each tiny petal I paint approximately 15 tiny stripes, so that’s 90 stripes per tulip. Multiply 90 with 60 (number of tulips), and it seems that lastly I've painted 5400 stripes….phew, one will get crazy. But I've made it, customer is satisfied and I’m happy :)! 
So now I really wanted something different…


Inmiddels ben ik bezig geweest met het maken van miniatuur krokussen, nadat er hier in het dorp overal krokussen hun hoofd boven de grond uit steken. Nu we het over klein hebben…….deze mini krokusjes zijn amper 5 mm hoog in een potje van 9 mm hoog, maakt samen 14 mm hoog ;).
Ik heb een paar dagen geleden op het blog van Joc gezien, dat zij ook ooit miniatuur krokusjes heeft gemaakt. Zonder het te weten blijkt nu dat we dat op dezelfde manier hebben gedaan, je kunt ze op haar blog zien: http://jicolin.blogspot.nl/2018/03/american-miniaturist-n-180.html

In the meanwhile I’ve been busy with making crocusses, after I’ve seen them appearing with their heads above the ground, here, in the village. Talking about tiny…….these miniature crocusses are barely 5 mm in height in a flower pot of just 9 mm high, together they’re 14 mm in height ;).
A few days ago I’ve read on the blog of Joc, that she has ever made crocusses in miniature too. Without knowing, it now seems that she made them the same way as I’ve done, you can see them on her blog: http://jicolin.blogspot.nl/2018/03/american-miniaturist-n-180.htmlZoals jullie waarschijnlijk al wel weten heb ik altijd wat moeite met het fotograferen van de kleur blauwpaars. Je kunt de kleur bij direct zonlicht het beste fotograferen, dus toen de zon even 'hallo' zei, heb ik gelijk een paar foto’s kunnen nemen met de juiste kleur!

Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijne week!

As you probably will know I’ve always have some trouble with photographing the color blue purple. You can photograph this color best in direct sunlight, so after the sun said ‘hello’ for a moment, I immediately took some pictures for the right color!
Thank you for your nice comments, I wish you a nice week!

Ilona