my e-mailaddress

vrijdag 31 augustus 2018

Er was eens….. / Once upon a time…..


Deze woorden staan op het aankleedkussen van mijn kleinzoontje, dus dit keer wil ik jullie laten zien hoe ik het aankleedkussen voor het verwisselen van luiers heb gemaakt.
Benodigd materiaal: zijn foam board, papier, een vel opstrijkpatroon en UHU alleslijm (voor het plakken van dit plastic folie op papier).
Het plakken van de plastic folie is moeilijk, omdat het materiaal enigszins elastisch is en daardoor ‘rimpelt’ het naar alle kanten, maar aan de andere kant, nadat er een baby op het kussen heeft gelegen, zal zijn gewicht ook een indruk nalaten, niet ;O?

These words are on the cushion of the changing table of my little grandson, so this time I’ll show you how I’ve made this cushion in miniature.
Needed materials: foam board, papier, a sheet of transfer paper for ironing a pattern on fabric and UHU glue (for gluing the plastic layer of this ironing pattern on paper).
The gluing of the plastic layer is a bit tricky, because this material is a bit elastic and therefore ‘wrinkles’ to all sides. But at the other hand, after a baby has been lying on the cushion, its weight will also left an impression, isn’t it ;O?


Snijd met een hobbymesje twee stukken (3,8 x 6 cm) uit het foamboard, plak ze recht op elkaar. Ik heb 3 mm dik foam board gebruikt, dus twee lagen worden  6 mm hoog. Snijd dus ook een strip papier van 6 mm breed voor de zijkanten van het kussen.

Use a hobby knife for cutting two of the same pieces (3,8 x 6 cm) out of the foam board, glue them exactly together. I’ve used 3 mm thick foam board, so two layers will be 6 mm in height. Do also cut a strip of paper of 6 mm wide for the sides of the cushion.


Nu voorzichtig de bovenste laag foam board schuin wegsnijden, op 6 mm uit de lange kant.
Now carefully cut away the upper layer of foam board, at 6 mm from the longer side.Meet af hoeveel lengte de strip papier (6 mm breed) je nodig hebt door het voorzichtig om het oppervlak van het kussen heen te vouwen, snijd op maat af.

Measure how much length you’ll need of the paper strip (6 mm wide), by folding it carefully around the surface of the cushion, cut at size.

Trek lijntjes met je potlood waar je het papier in vorm moet snijden en snijd het teveel weg, zie bovenstaande foto’s.

Draw lines with your pencil where you have to cut the paper in shape and cut the excess away, see above pictures.


Print het gewenste motiefje voor het kussen op een vel opstrijkpatroon. Bewaar de restanten van dit vel opstrijkpatroon.

Print the desired motive for the cushion on a sheet of transfer paper for ironing on fabric. Keep the leftovers of this transfer paper.Van de restanten van het opstrijkpatroon heb ik de beschermlaag verwijderd, waardoor ik een soort plastic witte ‘folie’ overhield, dit heb ik gebruikt om op het foam board en het papier aan de zijkanten te plakken. Dus het kussen wordt in eerste instantie helemaal wit, als neutrale onderlaag en het helpt om de scherpe randjes van het foam board weg te werken.

From the leftovers of the transfer paper I removed the protective layer, whereby I got a sort of white ‘foil’, I used this for gluing it on the foam board and the paper ate the sides. So, the cushion will be white in first, being a neutral underlay and it helps for getting rid of the sharp edges of the foam board.


Nadat je alle randjes/overschot hebt weggeknipt, kun je het definitieve printje op het kussen plakken met alleslijm van UHU.

After you’ve cut away the edges/excess, you can glue (with UHU glue) the definitive print on the cushion.Zo ziet het kussen er nu uit, ik heb er alvast een schone luier op gelegd, want mijn kleinzoontje heeft er maar weer eens eentje vol……hihihi. Ik heb de luiers gemaakt van een stukje dun papier uit een doosje chocolade, waarin ik een stukje papieren zakdoekje heb gelijmd. 
Een bijpassend kleurtje viltstift veroorzaakte de babypoep, dus ja, Elizabeth, er zullen wat luiers in het babykijkkastje komen ;O!

This is how the cushion looks now, I also got a clean nappy ready, because my little grandson has filled well again his nappy……hehehe. I made the nappies from a very thin piece of paper I found in a box of chocolates, wherein I glued a piece of a paper handkerchief. 
A suiting color of a felt tip pen caused the baby poo, so yes, Elizabeth, there will be some nappies in the baby roombox ;O!
Het enige andere ding wat ik deze afgelopen week nog heb kunnen doen, is het maken van een wandplank voor de babykamer, een lack plank en weer van Ikea. Hiervoor heb ik een stukje MDF gebruikt dat ik ‘gefineerd’ heb met een stukje testpapier van laminaat, zie twee blog berichten terug.

The single other thing I was still able to do in this past week, was making a wall shelf for this babyroom, it’s a Lack shelf and again from Ikea. I’ve used a piece of MDF for this which I’ve fineered with a piece of sample paper for laminate floor, see two blog posts ago.


Ik weet nog niet hoe ik de plank precies ga invullen, die keuze is aan mijn dochter. Ik kreeg deze schattige diertjes van Birgit, mijn lieve blogvriendin (blog: https://biwubaer.blogspot.com/ ) en de rest is van een kitje voor de babykamer dat ik heb gekocht van de Silly Sisters, website: http://www.sillysisters.nl/
Ik hoop dat jullie deze tutorial nuttig/duidelijk vinden, maar hopelijk maken de foto’s ook veel duidelijk…?
Warm welkom aan mijn nieuwe volgers. Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een heel fijne weekend gewenst.

I don’t know exactly with which things to fill in this shelf, it’s my daughter’s choice. I got these two cute animals from Birgit, my dear blog friend  (blog: https://biwubaer.blogspot.com/ ) and the rest is made from a kit for a babyroom, I bought it from the Silly Sisters, website: http://www.sillysisters.nl/
I hope this tutorial is useful/clear to you, but hopefully the pictures can make it more clear to you…?
A warm welcome to my new followers. Thank you for your kind comments, I wish you all a lovely weekend.

Ilona

zondag 26 augustus 2018

Luiers verschonen / Changing nappies


Mijn kleinzoon is een meester in het vullen van zijn luiers ;O!
Hij wordt verschoond op een Hemnes ladekast van Ikea, waarvan ik een miniatuur versie heb geprobeerd na te maken voor het babykijkkastje. Hoewel ik weer miniaturen aan het maken ben, ben ik uitsluitend met dit (voor mij belangrijke) kijkkastje bezig. Ik maak nog steeds geen andere nieuwe miniaturen, helaas ontbreekt mij daarvoor nog de benodigde energie én de tijd.
De maten van deze ladekast en alle onderdelen heb ik zelf opgemeten aan het kastje dat ook in de 1:1 babykamer van mijn kleinzoontje staat. 
Ik heb ze omgerekend in 1:12 en op papier uitgetekend, zie bovenstaande foto.

My grandson is a master in how to fill his nappies ;O!
He gets his new nappies lieing on a chest of drawers (Hemnes from Ikea), of which I’ve tried to make a miniature version, which will go into the baby roombox. Although I’m back into making miniatures, I’m solely busy with this (for me important) roombox. I still don't make other new miniatures, due to the lack of the needed energy and time.
I took the measurements of all the parts from this chest of drawers, which stands also in the 1:1 babyroom of my little grandson. 
I’ve converted them into 1:12 and draw them out on paper, see above picture.


De ladekast is gemaakt van passe-partout karton van 1,5 mm dik, behalve de poten, deze zijn gemaakt van resthout.

The chest of drawers is made of cardboard (used for making passepartout) of 1,5 mm thick, except the legs, these are made of thin wood.


Alle onderdelen gesneden/gezaagd en klaar voor montage met contactlijm.
All parts cut out/sawn and ready for assembling by using contact cement (glue).Het haaks in elkaar zetten is weer gedaan door gebruik te maken van Legosteentjes.
For glueing it all together under the right angle I’ve again used bricks of Lego.


Nu is het tijd om de knopjes op de laden te maken, hiervoor heb ik een soort ‘knopjes’ gebruikt die ik ooit in de kringloopwinkel heb gevonden. Wat het écht voor dingetjes zijn…géén idee, misschien weet iemand van jullie het?

Now it is time to make a few knobs at the drawers, for this purpose I’ve used a sort of ‘knobs’ which I’ve found in the thriftstore ages ago. I really have no clue what sort of tiny things they are…..maybe someone of you can tell me this?


Ik heb het mezelf wat moeilijker gemaakt door de bovenste lade zó te maken dat het open kan ;).
I made it for myself a bit difficult by making the upper drawer so that it can be opened ;).


Tot zover ben ik gekomen deze week: de ladekast is geschilderd met dezelfde witte acrylverf als het bedje, beiden zijn klaar voor gebruik.

Last week I got this far: the chest of drawers is painted in the same white color of acrylic paint, both are ready for use.


Ik denk dat ik de komende week ga proberen om een aankleedkussen te maken en misschien wat meer accessoires…..ach, we zullen het gaan zien ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijne zondag en een goede nieuwe week!

This coming week I think I’ll make a special shaped cushion for changing nappies (no idea how it’s called in English) and maybe some more accesories…well, we’ll see it later ;)!
Thank you for your kind comments, I wish you all a lovely Sunday and good week ahead!

Ilona

zondag 19 augustus 2018

Slaap kindje slaap / Sleep baby sleep


Wie kent dit wiegeliedje niet?
Afgelopen week had ik genoeg energie om een miniatuur babybedje te maken, voor in het kijkkastje voor Fedde en ik wil hier laten zien hoe ik dat stapsgewijs heb gemaakt. Het zou me teveel tijd kosten om alle maten in de tekst toe te voegen en het ook nog ‘n beetje overzichtelijk te houden, dus hier zijn (voornamelijk) de foto’s:

The title of this blogpost is a literal translation of the name of a wellknown Dutch lullaby.
Last week I had enough renewed energy for making a miniature baby bed, which will go into the roombox of Fedde and I want to show you here step-by-step how I’ve made it. It would take me too much time for adding all of the sizes in the text and for keeping it still clear, so here are (mainly)  the pictures:
Mijn kleinzoontje Fedde heeft een ikea babybedje (Sundvik), dus heb ik de ikea website geraadpleegd voor de buitenmaten van het babybedje, die ik daarna exact heb omgerekend naar 1:12.
Ik heb restantjes van houten latjes gebruikt en het heel dunne hout voor het hoofd- en voeteneinde. Ik heb dit hele dunnen hout in de restantenbak van de zagerij in de bouwmarkt gevonden ;O!

My grandson Fedde has an ikea baby bed (Sundvik), so I’ve consulted the ikea website for the outer dimensions of the baby bed, which I’ve exactly converted into 1:12.
I’ve used scraps of wooden slats and very thin wood for the headboard and the feet end of the baby bed. I’ve found this very thin piece of wood (it almost looks like fineer) in a box for leftovers of the sawing section in the DIY ;O!Voor de zijkanten van het bedje met de dunne spijlen, was aardig wat omrekenwerk nodig, maar de zijkanten kregen uiteindelijk exact dezelfde hoeveelheid spijlen als het echte babybedje.

For the sides of the bed with the thin bars, quite some calculation work was needed, but finally the sides got the same amount bars as the real baby bed.


“Droog passen” / Dry fit

Voor de lattenbodem van het babybedje heb ik op maat gezaagde stukjes resthout gebruikt.
For the base of the baby bed I’ve used cut to size pieces of wooden leftovers.


Voor het haaks in elkaar lijmen van het bedje heb ik gebruik gemaakt van Legosteentjes, dat werkte prima! Om het gehele bedje goed recht te laten drogen heb ik het alvast op zijn plekje in het kijkkastje gezet, ondersteund door Legosteentjes en een flink exemplaar van de Dikke van Dale.

For gluing everything together under the right angle I’ve used some Lego bricks, it worked perfect! And for letting the baby bed dry in the right angle I’ve put it in its place into the roombox, supported by the Lego bricks and a large book.


Na een nacht goed drogen heb ik het de andere dag geschilderd met acrylverf in off-white, zoals het echte bedje ook is.

After drying over one night I’ve painted it with acrylic paint in off white the other day, just like the real baby bed is.


Ik koos voor het dekentje eerst voor een andere kleur, maar mijn dochter wilde graag het andere stukje stof, dat donkerblauwe met de sterren in de nachthemel, dus kreeg ze wat ze graag wilde ;).

I first choose another color for its blanket, but my daughter wanted the other piece of fabric, the one with the dark blue color and stars in the night sky, so she got what she wishes for ;). 


Ik heb een lakentje gemaakt van hele fijne katoenen stof, waarop ik met naaigaren de eerste letter van Fedde met daar omheen wat sterretjes heb geborduurd.

I’ve made a bed sheet of a piece of very fine cotton fabric, whereon I’ve embroidered with sewing thread the first letter of Fedde surrounded by tiny stars.


De ‘baby’ is gemaakt van twee piepschuimen bolletjes, waarvan het bovenste bolletje een piepklein mutsje heeft gekregen, ik heb het gemaakt van elastische legging stof.
Zó, zijn bedje is klaar: slaap lekker, mijn kleintje!

The ‘baby’ is made of two tiny balls of styropor, ofwhich the upper one got a very tiny bonnet, I made it from elastic legging fabric.
Well, his baby bed is ready: sleep tight, my little darling!


Ik heb de smaak van miniaturen maken weer een beetje te pakken, dus.....
ben ik al bezig met het volgende stukje meubilair, het wordt de commode, die gebruikt wordt voor het verwisselen van luiers. En ook weer een meubel van ikea ;).
Allemaal bedankt voor jullie lieve reacties, fijne zondag en komende week!

I've noticed that I'm back in the mood for making miniatures again so.... 
I’ve already made a start with the next piece of furniture, it will be the chest of drawers, it will be used for changing diapers. And again a piece of furniture from ikea ;).
Thank you for your nice comments, have a nice Sunday and week ahead!

Ilona

zaterdag 11 augustus 2018

De zomer van 2018 / The summer of 2018


Daar ben ik weer J!
Dit wordt een zomer om nooit te vergeten, des te meer omdat diezelfde zomer nog gaande is!
Voor mij persoonlijk geen zomer om te herhalen, want om fysieke redenen heb ik vijf weken lang in het donker en voor mijn gevoel “onder een steen” geleefd. Sorry, als dit negatief klinkt, maar het is moeilijk om positief te blijven, als je onder die omstandigheden de zomer moet door zien te komen ;).
Maanden van extreme droogte hebben, vooral hier in de Achterhoek, diepe sporen achtergelaten: misoogsten voor onze boeren en een ramp voor fauna en flora en de ernstige droogte is nog steeds niet voorbij. Omdat wij in Nederland een zeeklimaat gewend zijn, hebben we nog nooit zo’n bruin, verdorde landschap gezien als nu in deze afgelopen maanden, ook niet in mijn eigen tuin (er is nog steeds een regionaal sproeiverbod voor tuinen!) kijk zelf maar:

Here I am again J!
This will become a summer for never forget, the more because this same summer is still going on!
For me in person this is a summer to never repeat, because due to health reasons I’ve lived in complete darkness in these past five weeks and it felt like I was living “under a stone’, literally spoken. Sorry, for being so negative, but it was hard to stay positive if you have to live under these bad circumstances ;).
Months of extreme drought have left deep tracks, especially in this region on the Eastside of The Netherlands: very bad to no harvests for our farmer's and it is disastrous for fauna and flora already and the drought isn’t still over yet. Because we, in The Netherlands, are used to our marine climate, we’ve never seen this brown, withered landscape as it is now in the past months, even not in my own garden (there’s still a regional ban for watering gardens), see for yourself:


Mijn grote, oude hortensia's... / My big, old Hydrangeas...


Veel van mijn vaste tuinplanten zijn doodgegaan en verwijderd...
Lots of my garden plants have died and removed...


Mijn buxus bollen....
My shrubs of boxwood...


Mijn grasveld / My lawnEn deze plataan is letterlijk en figuurlijk 'ontploft', de stam heeft een grote 'vervelling' ondergaan, zó erg heb ik dit nog nooit gezien!

And this plane tree seems literally and figurative 'exploded' by the heat/drought, its trunk has got a big 'molting', I've never seen it this way before!

Oké, dit gezegd hebbende, houd ik er nu over op, maar ik wilde even hier op mijn blog illustreren dat ik ‘gewoon’ om die doodeenvoudige reden dus niets(!) aan miniaturen heb kunnen doen. Ik was te moe en had totaal geen energie, zelfs niet om er maar aan te ‘denken’. 
Genoeg geklaagd, ik heb ook wat leuke dingen gedaan zonder energie te verspillen: ik heb met volle teugen genoten van mijn eerste kleinkindje, die het heel goed doet, fijn!!! Op verzoek van zijn ouders deel ik geen foto’s van hem op sociale media, vanwege hun privacy. Ik wil iedereen ook hartelijk bedanken voor alle goede wensen, die jullie op mijn vorige blogbericht hebben achtergelaten: dank jullie wel!

Okay, having said this, I won’t tell you anything about it anymore, but I just wanted to illustrate it here on my blog, that I just for this ‘simple’ reason that I wasn’t able to do anything in miniature. I was way too tired and had totally no energy, not even for ‘thinking’ about it.
Enough of complaining, because I’ve also have done nice things without spilling energy: I enjoyed very much of my first grandchild, who is doing so very well!!! On request of his parents I won’t share pictures of him, due to their privacy. I want to thank each one of you for your best wishes, which you’ve left on my previous blog post: thank you all so much!


Sinds een paar dagen voel ik me iets beter en ben ik begonnen met een miniatuur kijkkamertje, ter gelegenheid van de geboorte van mijn kleinzoontje, Fedde. Maanden geleden besloot ik al om zijn echte babykamertje na te bouwen in het miniatuur, zoals veel aanstaande oma’s dat doen. Ik had dit werk al voor de afgelopen 2 maanden ingepland, maar de twee opeenvolgende extreme hittegolven lieten dat niet toe.
Als basis heb ik een houten BAS kastje van IKEA genomen en ik zal de bouw van dit kijkkastje hier delen op mijn blog, als jullie dat leuk vinden…??

Since a few days I’m feeling slightly better and I’ve started with a miniature room box, on the occasion of the birth of my grandson, Fedde. Months ago I’ve already decided to rebuild his real life babyroom into miniature, as most of the coming grandmothers will do. I’d planned this job for the last two months, but the two consecutive heatwaves didn’t let me do it.
For the base I took a wooden BAS box from IKEA and I’ll share the build of this roombox here on my blog, if you will like it…??


Het vloerkleed is geprint op stof met behulp van een opstrijkpatroon.
The rug is printed on fabric by using a ironing pattern.

Jaren geleden kon je in de bouwmarkten nog papieren stalen vinden van laminaatvloeren, waarvan ik er dus nog een paar voor dit doel had bewaard. De laminaatvloer is dus gemaakt van in stroken gesneden papierstalen.

Years ago one could find paper samples of laminate floorings (in the Dutch DIY shops), of which I’d still kept a few for this purpose. So, the laminate flooring is made of cutted up parts of these paper samples.


Het witte behang is gemaakt van papier dat gekocht is bij de kantoorboekhandel, er zit een geweven textielprintje in wat je bijna niet ziet. Maar ik weet dat het er is ;)!

The white wall paper is made of paper which I bought at the bookshop, it has a relief print of woven fabric which you nearly can’t see. But I know that it’s there ;)!
Ik hoop gauw weer wat te kunnen laten zien hier op mijn blog, want voordat mijn andere miniatuurwerk weer opgestart gaat worden, wil ik graag eerst dus dit speciale kijkkastje afmaken! Ik blijf nog even vakantie houden om veel meer energie op te doen, dus ik lees nog even geen blogs, en ook Facebook staat nog steeds op ‘uit’. Sorry, ik hoop op jullie begrip…
Bedankt allemaal voor het lezen van mijn blog en jullie fijne reacties, allemaal een fijn weekend gewenst!

I hope to be able for showing more here on my blog soon, because I want to finish this special roombox first before I’ll start again with my other miniature work!
So I’ll stay on the vacation mode for getting lots more energy, so I won’t read blogs, and also Facebook will stay switched ‘out’. Sorry, I hope for your understanding…
Thank you all for reading my blog and for your kind comments, I wish you all a nice weekend!

Ilona