my e-mailaddress

zondag 29 november 2020

Licht in de duisternis… / Light in the darkness…

 

Aan het begin van deze week kwam de postbode met een flinke doos voor mij, het kwam van mijn lieve blog vriendin Birgit, haar blog: https://biwubaer.blogspot.com
Omdat er nogal wat deuken in de kartonnen doos zaten, heb ik hem opengemaakt om te zien of er niets kapot was gegaan tijdens het transport, maar nee, alles was gelukkig in orde.
Een stuk krantenpapier dat als opvulling van de gaten zorgde, trok onmiddellijk mijn blik: ook de Kerstman zal dit jaar op afstand aanwezig zijn en niet alleen in Sleeswijk-Holstein, leuke vondst, hè 😊?!
 
At the beginning of this week the postman came to me with a big box, it came from my dearest blog friend Birgit, her blog: https://biwubaer.blogspot.com
Since there were quite a few dents in the cardboard box, I opened it to see if nothing broke during its trip to here, but no, luckily everything was fine.
A piece of newspaper, that filled in the gaps between the gifts, immediately caught my eye: Santa Claus will also be present at a distance this year and I think not only in Schleswig-Holstein, nice find, huh 😊?!Vandaag is het de eerste Adventszondag en heb ik de doos geopend om daarin een prachtige zelfgemaakte kerstkaart te vinden, samen met twee pakjes om uit te pakken op deze dag.
 
Today is the first Sunday of the Advent and I opened the box to find a beautiful homemade Christmas card in it, along with two packages to unwrap on this day. 


Birgit is geen onbekende in de blogwereld en is altijd in voor een geintje, dus vond ik ook een checklijst in de doos. Zo kan ik conform een lijst alles bij elkaar zoeken wat er voor elke Adventszondag in de doos zit. Die lijst heeft Birgit speciaal voor mij toegevoegd want in het verleden werd er nog al eens iets door mij over het hoofd gezien. Ik ben namelijk niet zo iemand die een doos helemaal uitpluist tot in alle kiertjes en gaatjes en daardoor miste ik hele kleine, maar waardevolle kadootjes. Lees, als je dat wilt, deze blog van 8 jaar geleden maar eens:  https://minimumloon.blogspot.com/2012/12/witte-kerst-white-christmas.html 
Vanaf die tijd neemt Birgit mij graag op de hak en schrijft steevast een lijst, mèt vakjes ervoor zodat ik alles kan afvinken, én waar ik naar moet zoeken, die olijkerd…….ouwe dametjes op de hak nemen, hè, hihihihi, maar ze weet ook: ik ben altijd wel “in” voor een geintje, dus…. 😄!!!!
 
Birgit is no stranger to our blog world and is always up for a joke, so I also found again a check list in the box. This way I can find everything together according to a list what is in the box for each Advent Sunday. Birgit added that list especially for me because in the past something was often overlooked by me. I am not the kind of person who sifts through a box all the way through all the cracks and holes and because of that I missed in past years very small but valuable gifts. If you want to, read this blog from 8 years ago: https://minimumloon.blogspot.com/2012/12/witte-kerst-white-christmas.html
From that time on Birgit likes to make a fool of me and now everytime writes a check list, with squares in front of it so that I can tick everything off, and of what I have to look for, Birgit, that joker.......making a fool of old ladies, like me, but you also have to know: I too, am always “in” for a joke….😄!!!!


Het eerste kadootje is een mooie mobiele hanger met vrolijke sneeuwmannetjes, die je voor het raam kunt hangen, kijk maar. En juist op dat moment kwam er een nieuwsgierig tweetal kijken wat er aan de hand was….
 
The first gift is a lovely mobile hanger of happy snowmen, which can be hang in front of the window, see here. And just then, a curious pair came to see what was going on….


...maar deze twee waren nieuwsgierig naar het andere kadootje, de beroemde BiWuBear adventskalender en waarschijnlijk met maar één doel, natuurlijk: de lekkerste chocolaatjes, die daar in zitten 😁.
 
...but these two were more curious to see the other present, the famous BiWi Bear advent calendar and probably with only one purpose, of course: the most delicious chocolates, which are hidden in that calendar 😁.


Birgit heeft ook dit jaar weer iets moois gemaakt van haar adventskalender, kijk zelf maar. Schepje en Kleine Ikke hebben alles laten vallen: de slee en schaatsen waren al van zolder gehaald, want het heeft hier een paar nachtjes gevroren. Vandaag is het koud maar zonnig en omdat ze weten dat ik een SUPER fan ben van de winter (die de laatste jaren maar niet wilde komen) dachten ze me te verrassen. Maar na het zien van de Adventskalender werd er bliksemsnel de ladder van de boerderij gehaald, anders kun je natuurlijk geen chocolaatjes te pakken krijgen *LOL*…
Lieve Birgit, héél véél dank voor het toezenden van zulk mooi “licht in de duisternis” én voor je warme vriendschap en voor het sturen van zoveel vrolijkheid. Ik zal op mijn beurt alles netjes volgens de lijst afwerken, hoor 😬😇!!

 
This year Birgit has again made something beautiful of her advent calendar, see for yourself. Schepje and Little Me have dropped everything: the sledge and skates had already been taken from the attic, because it had been freezing here for a few nights. Today it’s cold but sonny and because they know that I am a SUPER fan of the winter (who has not wanted to come in recent years) they thought they would surprise me. But after seeing the Advent calendar of Birgit, the ladder was quickly taken from the farm, otherwise you can't get hold of chocolates *LOL* ...
Dearest Birgit, thank you so very much for sending such beautiful “light in the darkness” and for your warm friendship and for sending us so much joy. I will, in turn, tick off everything neatly according to your list 😬😇!!

En nèt voordat ik deze blog ging schrijven, kreeg ik een foto van mijn kleinzoontje toegestuurd: het eerste kaarsje van de Advent mag branden, kijk eens wat lief 💝💙!!
Blijf, ook met de feestdagen, veilig en gezond, denk om anderen en jezelf!!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne 1e Adventszondag toegewenst, en een fijne week!

 
And just before I started writing this blog, I received a picture of my sweetheart grandson: the first candle of Advent may burn, look how sweet 💝💙!!
Stay safe and healthy, also during these festive holidays, think about others and yourself!!
Thank you for your kind comments, I wish you a very nice 1st Sunday of the Advent, and a great week ahead!

 
Ilona

vrijdag 20 november 2020

17e eeuw fruitmandje met bijpassende schotel / 17th century fruit basket with matching dish

Nederlandse schilders en hun schilderijen uit de 17e eeuw zijn wereldberoemd. Vorig jaar kwam mijn inspiratie dan ook van één van deze schilderijen, om een fruitmandje met schotel in miniatuur te maken, namelijk naar een schilderij van Balthasar van Ast, zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_van_der_Ast
 
Dutch painters from the 17th century and their paintings are world famous. So, last year my inspiration came from one of these paintings, to make a fruit basket with dish in miniature, namely from a painting by Balthasar van Ast, see for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Balthasar_van_der_Ast


Het bodemloze fruitmandje was vlak vóór de DollsHouse Show in Arnhem (september 2019!!) klaar, dus toen moest ik nog iemand zien te vinden die er voor mij zo’n bijpassende 17e eeuwse (uitneembare) schotel in kon maken. 
Tijdens deze show meldde zich een potentiële koper voor dit mandje, dus besloot ik het mandje mee te nemen naar Henny Staring en om aan haar te vragen of zij misschien zo’n bijpassende porseleinen schotel voor mij kon maken. 
De schotel moest een 17e eeuwse afbeelding krijgen én in de bodem van het mandje passen: 20 mm in diameter.
Henny Staring heeft nu dus deze schotel voor mij gemaakt, kijk hoe klein het is en met zo’n prachtige en fijn gedetailleerde afbeelding erop.
Alles bij elkaar was dit een geweldige coproductie 😊!!
 
The bottomless fruit basket was finished just before the DollsHouse Show in Arnhem (September 2019!!), so I had to find someone, who could make me such a matching (removable) plate of the 17th century. 
During this show, a potential buyer for this basket came to my table, so I decided to take the basket with me to Henny Staring and ask her if she could make me such a matching porcelain dish. 
The dish had to have a 17th century image and fit into the bottom of the basket: 20 mm in diameter. 
So, Henny Staring now made this plate for me, look how small it is and it is so beautifully and detailed painted.
All together this was a great co production 😊!!

Ook voor dit mandje met schotel werd om bijpassend fruit gevraagd. Dus, hieronder zijn wat foto’s van het fruit dat in dit mandje zal gaan…
 
Also for this basket there was asked for matching fruit. So, here below are some pictures of the fruit that will go into this basket...


Rode en blauwe pruimen / Red and blue plums
Links liggen perziken en rechts abrikozen / On the left are peaches and on the right apricotsEr werd gevraagd om 'knoestige' peren, dus heb ik geprobeerd om die te maken...
There was asked for 'gnarled' pears, so I've tried to make them...Ik ben vergeten om de trossen druiven apart te fotograferen, maar jullie kunnen ze hierboven zien 😘

I forgot to photograph the bunches of grapes separately, but you can see them here above 😘


Zó zal het mandje er waarschijnlijk uit gaan zien als het gevuld is, of als de schotel eruit is genomen, zoals in vroeger tijden vast wel gebeurde, om deze af te wassen ;O).
 
This is how the basket will probably look like when it is filled, or when the dish is taken out, as was probably the case in earlier times, to wash it up ;O).

Nu is de tijd gekomen om ons hier, in Nederland, voor te gaan bereiden op het Sinterklaasfeest. Helaas kan ik vanwege mijn zelfisolatie zelf niet aanwezig zijn op deze zo gezellige feestavond van het jaar, maar dat zullen we oplossen door video chatten. Niet erg leuke oplossing, maar we doen ons best door er op afstand wat leuks van te maken voor onze kleinzoon. Trouwens zijn schoen(en) zetten kan hij als de beste, maar hij snapt nog niet goed hoe daar nu toch een zakje pepernoten, of een mandarijntje in komen als hij ’s nachts ligt te slapen…..hihihi ;O).
Blijf gezond en veilig, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijne weekeinde toegewenst.
 
Now the time has come to prepare ourselves here, at least in the Netherlands, for the Sinterklaas (=Saint Nicholas) party. Unfortunately, because of my self-isolation, I can not be present at this most pleasant party night of the year, but we will solve that issue by video chatting. Not a very nice solution, but we do our utterly best to make it as fun as possible for our grandson from a distance.  Besides, he can put his shoe (s) next to the stove as one of the best, but he does not yet fully understand how a little bag gingerbread nuts, or a mandarin are coming into his shoe, at night when he is asleep…… hehehe ;O).
Stay healthy and safe, take care of each other and yourself!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend.
 
Ilona

woensdag 11 november 2020

Lichtjes in het donker / Tiny lights in the dark

 Waarschuwing: dit is een lang bericht, dus pak een stoel en iets te drinken/eten ;O)!
Warning: this is a long blog post, so take a seat and something to drink/eat ;O)!

Enige tijd geleden kreeg ik een verzoek van iemand uit Duitsland: of ik ook lantaarntjes, ofwel lampionnetjes kon maken…? 
Jeetje, daar had ik nog nooit aan gedacht, maar ik beloofde dat ik het eens zou proberen. Na vele pogingen is het me gelukt en nu kunnen jullie ze ook hier op mijn blog zien. Ik heb speciaal gewacht totdat het 11 november is, want vandaag is het de feestdag van St. Maarten, zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maarten_(feest)
(je kunt verderop deze pagina een lijstje met landen (met hun bijzonderheden) vinden, waar men deze dag ook viert, en ook is er in de rechterzijde een leuke video te vinden uit 1961)
 
Some time ago I got a request from someone from Germany: whether I could also make lanterns, i.e. Chinese lanterns…? 
Gosh, I'd never thought of this, but I promised I'd give it a try. After many attempts I finally succeeded and now you can also see them here on my blog. I specially have waited until 11th of November, because today is the name day of St. Martin, see for more information:
(you can find a list of countries (with their specifics) further on this page, wherever they celebrate this day, and you can see a nice video, made in 1961, at the right sidebar on the Dutch wikipedia page)Hierboven dus de foto’s van de lampionnetjes die ik voor iemand in Duitsland heb gemaakt.
Maar van het een, komt het ander, dus ook nu ;O).
 
So, here above are the pictures of the Chinese lanterns, I made for someone in Germany.
But as you know, from one thing often comes another, so also now ;O).
En deze kleurrijke vrolijkerds, gewoon omdat ik de smaak te pakken had en ik niet meer kon stoppen met ze te maken *LOL*  ;O)!!

And these colorful and cheerful ones, just because I had a taste for it and I could not stop making them *LOL* ;O) !!
Zoals je hebt kunnen lezen ging mijn vorige blog bericht over de voeder- en suikerbieten, die ik van Fimoklei in miniatuur heb gemaakt. Kleine Ikke ging met 3 kleine suikerbieten naar Koos, maar waarom deed ze dat?
Nou, het leven op mijn mini boerderij speelt zich af in de jaren ’50, toen mijn grootouders er woonden. In die tijd (en hier en daar soms nog) waren er niet veel kinderen die een echt lampion hadden, dus werd een voeder-, of suikerbiet uitgehold en omgetoverd tot lampion.
Kleine Ikke is een jaar of 5, dus mag nog niet met een scherp mes aan de gang, dat heeft Koos dus voor haar gedaan.
 
As you may have read in my previous blog post about the mangelwurzels and sugar beets, which I made from Fimo clay in miniature. Little Me got three smaller ones from mini grandpa and went to Koos with them, but why did she do this?
Well, that's because life on my mini farm is taking place in the 50s, when my grandparents still lived there. In that time (and here and there still in The Netherlands) not many children had a paper, or factory made lantern (Chinese), so a mangelwurzel, or a sugar beet, was hollowed out and changed into a lantern.
Little Me is about 5 years old, so it's not allowed to work with a sharp knife yet, so Koos did that for her.


Als laatste werd er door Koos nog een stok op maat gesneden, zodat ze de suikerbiet kon dragen tijdens de lampionoptocht in het dorp. Dus, warm aangekleed in haar nieuwe jas, gaat ze straks met Koos naar de optocht in het dorp, en als ze moe wordt, dan mag ze bij Koos op zijn schouders zitten en dan kan ze nog meer zien van alle kinderen met hun kleine lichtjes ;O).
 
Finally, Koos cut a stick to size so that she could carry the sugar beet during the lantern parade in the village. So, dressed warmly in her new coat, she will go with Koos to the parade in the village, and when she gets tired, she can sit on Koos his shoulders and she than can see even more of all the children and their tiny lights in the dark ;O).

Koos heeft 3 suikerbieten uitgehold en een gezicht er in gekerfd, zodat Kleine Ikke hier uit kan kiezen, of meenemen naar een het dorp en er eentje geven aan een kind dat geen lampion heeft, zoals dat vroeger vaak nog wel gebeurde.
 
Koos hollowed out 3 sugar beets and carved a face in them, so that Little Me can choose from them, or take them to the village and give one to a child who does not have a lantern, as often did happen in the past.

Oma heeft een klein kaarsje in de suikerbieten gedaan, zo nu is alles klaar, laten we naar de optocht gaan!!
(Ik had een klein lichtje (van Nalladris.nl) in de suikerbiet geïnstalleerd, het paste perfect en gaf een mooi schijnsel, maar helaas waren de elektriciteitsdraden te stijf, zodat de suikerbiet niet kon blijven hangen. Ook kreeg ik daardoor de draden niet netjes weggewerkt in de jas van Kleine Ikke, jammer, het had zo mooi kunnen zijn….)
 
Into the sugar beets Grandma had put in a small candle, so now everything was ready, let's go, to the parade!!
(I had installed a small light (from Nalladris.nl) in the sugar beet, it did fit perfectly and gave a very nice glow, but unfortunately the electricity wires were way too stiff and out of proportion, so that the beet could not hang down. I also couldn't get the wires neatly concealed in Kleine Ikke's coat, what a pity, it could have been so beautiful....)

Zoals je misschien in de video uit 1961 van de Nederlandstalige Wikipedia (zie boven) hebt kunnen zien, waren kinderen vroeger heel vindingrijk om een lampion te maken. Persoonlijk heb ik die herinnering ook nog, dat een schoenendoos werd gebruikt als lampion. Die kon je gratis halen bij de schoenenwinkel in het dorp en dan beplakken met van alles, onder andere met rijstpapier (vliegers). Dat was semi transparant en daar kon je mooi het brandende lichtje door zien. Helaas vlogen er ook wel eens lampionnetjes in brand, iets wat je niet gauw gebeurt bij een suikerbiet ;O).
 
As you may have seen in the video (of 1961) from the Dutch Wikipedia (see above), children used to be very inventive/creative to make themselves a lantern. Personally I also have that memory, and also that a shoebox was used as a lantern. You could get one for free at the shoe store in the village and then cover it with pieces of all sorts of paper, such as rice paper (kites). This was semi transparent and you could see the burning light through it. Unfortunately, sometimes the lanterns caught on fire, that's something you won't easily happen with a sugar beet ;O).Kleine Ikke kon dan wel geen suikerbiet uithollen, maar ze kon als vijfjarig meisje wél een schoenendoos beplakken, kijk maar: hier en daar is de doos flink gedeukt (expres gedaan door mij uietraard 😋) door het opplakken van 't papier, maar....het is gelukt!
 
Little Me might not be able to hollow out sugar beets, but being a five year old little girl she could cover a shoe box with rice paper, see for yourself: here and there the box is quite dented (deliberately done by me 😋) by sticking the paper on, but.....it worked!
Helaas kon ik ook in de schoenendoos geen verlichting aanbrengen, om bovengenoemde reden 😖
Unfortunately I could not put any lighting in the shoebox too, for the above mentioned reason 😖


Nu moet Kleine Ikke nog kiezen welke lampion het wordt: een van de suikerbieten, of haar schoenendoos…??
En omdat de optocht voor veel kinderen vanavond niet kan plaatsvinden vanwege de pandemie, vond ik het wel leuk om dit gebeuren in miniatuur te laten zien, hier op mijn blog en voor iedereen die het nodig heeft een (denkbeeldig) klein lichtje in deze donkere tijden aan te bieden ;O).
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijne week toegewenst!

 
Now Little Me has to choose which lantern it will be: one of the sugar beets, or her shoebox...??
And because tonight the parade cannot take place for many children because of the Corona virus pandemic, I thought it was nice to show this event in miniature, here on my blog and to offer an (imaginary) tiny light to everyone who is in need of it in these dark times ;O).
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself!
Thanks for your kind comments, have a wonderful week!

 
Ilona