my e-mailaddress

donderdag 29 augustus 2019

Het duurde even, maar hier ben ik weer! / It took a while, but here I am again!

Ik hoop dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad? 
Waarschijnlijk zijn de meesten van jullie alweer terug aan het werk…ik ook.

I hope everyone has had a nice summer vacation? 
Probably most of you are back at work now…me too.


Toevallig kwam ik vorige week op de markt deze prachtige takken met knoppen van artisjokken tegen, ik heb er gelijk twee gekocht. Het was puur toeval, want sinds een poosje zocht ik nog een geschikte achtergrond om foto’s te maken van deze opdracht: het maken van 4 artisjokken bloemen, 2 gesloten knoppen en 2 open, bloeiende knoppen:

Last week on the weekly market, I accidentally came across these beautiful stems of artichoke buds, I bought instantly two of them. It was pure coincidence, because since a while I was looking for a suitable background for taking pictures of this commission: the making 4 artichoke flowers, 2 closed buds and 2 open, flowering buds:

Ik heb nog steeds moeite met het fotograferen van de blauwpaarse kleur, en ondanks dat ik ze in de volle zon heb gelegd, blijft de kleur op de foto’s véél te blauw. 
In werkelijkheid zijn ze zachter, mooier van kleur ;).
Voor mezelf heb ik er nog een verdorde artisjokbloem op steel bij gemaakt, leek me wel leuk ;O!
De prachtschaal is gemaakt door Marike Schenning.

I’ve still some trouble in taking pictures of the blue purple color, and despite I’ve put them in full sun light, the color on the pictures is way too blue. 
In reality they are softer, much more beautiful in color ;). 
I thought it would be nice for making myself a dried/withered artichoke flower on a stem ;O!
The wonderful plate is made by Marike Schenning. 
Hier zijn wat foto’s genomen van mijn streek in Oost-Nederland, tegenwoordig vanwege de voortdurende droogte “de woestijn achter de IJssel” genaamd. Al het verdorde gras hoort groen te zijn…boeren worstelen met mislukte oogsten, ook is er geen gras, of hooi voor hun vee in de komende winter. Ze zullen het moeten kopen.
Tot nu toe hebben we 3 hittegolven gehad, en zelfs voor de eerste keer in onze weergeschiedenis hebben we hier met 40,4 oC geworsteld. En dát was heet, kan ik jullie vertellen!
Ondanks alles heb ik besloten dat het tijd was om het stof van mijn blog te vegen en om zo nu en dan, als er iets van mijn opdrachten af is, het hier te laten zien.
Voor het lezen van blogs of om reacties achter te laten, heb ik (ook om privé redenen) helaas nog geen tijd, ik hoop op jullie begrip hiervoor.
Dank voor jullie reacties, ik wens jullie een fijn weekend!

Here are some pictures taken in my region of The Netherlands, which is nowadays named “the desert behind the river IJssel”, because of the still coninuïng drought. All of the dried, yellow colored grass ought to be green here in summer…farmers are strugling because of crop failures, there’s also no gras, or hay and therefor no food for their cattle in the coming winter. They'll have to buy it.
So far, we’ve had 3 heatwaves, and even for the first time in our weather history we’ve here struggled with 40,4 dergrees Celsius, and I can tell you that it was hot, very hot!
But despite all, I decided that it was time to whipe off the dust of my blog, and for showing now and than (when there will be something ready) my commissions.
For reading your blogs, or leaving a comment, I’m unfortunaly still have no time (for private reasons too), I hope for your understanding.
Thank you for your comments, I wish you all a nice weekend!

Ilona