my e-mailaddress

maandag 30 september 2013

Herfstimpressies / Impressions of autumn

Ik heb het geluk in een prachtige omgeving te mogen wonen. De omgeving lijkt net een toneel, elke keer is het decor anders: bossen, weilanden met vee, akkers met verschillende soorten gewassen en een aantal beken. Elk decor brengt ander uitzichten met zich mee en natuurlijk de bijbehorende fauna en flora, kortom het is hier heerlijk wonen!
Veel mensen houden van de zomer, maar met de komst van de herfst nu ben IK helemaal in mijn element, dus daag zomer :D!!
Op mijn wandelingen en fietstochten laat de natuur zich van zijn mooiste kant zien. Ik heb veel natuurfoto's gemaakt in de afgelopen weken. Zouden jullie eens willen zien wat ik hier zoal zie?

I am so lucky to live in a beautiful area. The region just looks like a stage, every time the setting is different: forests, meadows with cattle, fields with various crops and a number of streams. Each setting has its own views and of course the associated fauna and flora, in short it is wonderful to live here!
A lot of people love the summer season, but now autumn has arrived I can tell you that I completely feel in my own element,so bye summer :D!!

Mother Nature shows to me her beauty on my walkings and on bike rides. In these past weeks I have made lots of pictures from nature. Would you like to see what I see here in my region?


Wil je misschien een fris blozend appeltje meenemen voor we gaan.......?
Would you like to take an fresh blushing apple before we'll leave……..?
Boeren zetten hun pompoenoogst uit de moestuin gewoon aan de weg in kruiwagens, of zoals hier in houten kisten met een laagje stro. Je mag een hele mooie pompoen of kalebas uitkiezen, je stopt wat geld in de glazen pot, of kistje en je kunt zo verder fietsen/wandelen.

Farmers just put their pumpkin harvest straight out of their vegetable garden along the road in wheelbarrows, or like here in wooden crates covered with straw. You may choose a beautiful pumpkin or gourd, you put some money in the glass jar, or box and you can ride/walk further.


Langs de weg komen we veel struiken met verschillende bessen tegen. Ze doen me denken aan mijn moeder, die vroeger liters bessensap maakte van deze bessen. Maar dat is al lang geleden……

Along the road we see lots of bushes with various berries. They remind me to my mother, she has made thousands of liters of berry juice. But that is a long time ago....


Het valt me op dat er dit jaar veel paddenstoelen zijn, vooral de grote parasolzwammen. Misschien heeft het te maken met die hete zomerdagen, die we gehad hebben…;)?
Hier kun je ze meer info vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_parasolzwam

It strikes me that this year there are many mushrooms, especially parasol mushrooms. Maybe it has something to do with those very hot summer days we have had ...;)?
Here you can find some more information: http://en.wikipedia.org/wiki/Macrolepiota_procera


Deze prachtige haan had het nogal moeilijk met zijn ijdelheid: zijn staart waaide door de sterke oostenwind steeds tot over zijn kop :D!!

This gorgeous rooster did have it rather tough with his vanity: his tail was blown over his head by the strong Eastern wind :D!


Maar deze jongen had pas echt problemen: hij heeft alle staartveren verloren EN zijn dames, dus daar gaat je ijdelheid! Dáár had hij geen harde oostenwind voor nodig ;)!
(Sorry voor de wazige foto, de pauw liep op een flinke afstand van mij)

But this guy really had some serious problems: he lost all the feathers of his tail AND his women, so there goes your vanity! Therefor he doesn't need a hard Eastern wind ;)!
(Sorry for this blurry picture, the peacock was on a far distance from me)


In de buurt staat ook een oude reusachtige kastanjeboom in de vorm van een grote kerkklok, hij is geweldig mooi. Maar in deze dagen gooit hij met prikkende bolsters naar je, als je voorbij komt en dat kan knap gevoelig zijn, dus let op je hoofd, of gebruik een helm  ;)! De weg ligt vol met gevallen kastanjes, daar kun je leuke poppetjes, of zo van maken.

In the neighbourhood there also is an old huge chestnut tree with the shape of a big church bell, he is awesome. But in these days he throws his prickly bolsters on your head, when you passes by and that can be rather painful, so watch your head, or use a helmet ;)! Under this tree the road is full of fallen chestnuts, you can make some nice puppets, or something like that from these.


Terwijl we af en toe naar boven kijken valt mij op dat de ganzen alweer trekken naar het zuidelijker regio's. Je kunt hun typische roep bijna elke dag en nacht horen, als ze over het land vliegen. Zouden we weer zo’n prachtig koude winter met ijs en sneeuw krijgen als de vorig jaar? 
Van mij mag het :D!!

While we now and than look upwards, it strikes me that the geese are flying back again to the Southern regions. You can now hear their distinctive sound almost day and night, when they fly over the country. Do we get such a wonderful winter with ice and snow, like we had last year? 
For me that is okay :D!!

Ach, Nederland mag dan bekend staan als zo’n piepklein kikkerlandje, maar het is zooo mooi.....als je het maar wilt zien :D!
Want, als klapstuk op de vuurpijl heb ik nog deze verrassing voor jullie, ik heb het gevonden op het internet:

Ah, The Netherlands may be known as such a small (frog)country, but it is soo beautiful.......if you just want to see it :D!!
 Because, to crown it all I have a surprise for you, I’ve found it on the internet:


Een hele fijne week met mooi herfstweer toegewenst :D!!

I wish you all a good week with lovely weather wherever you are :D!

Ilona

maandag 23 september 2013

Wie niet sterk is, moet slim zijn / Necessity is the mother of invention

Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe ze in vroeger tijden de ramen lapten van grachtenhuizen? Nee? Ik wel :D! Ik wist dat er een hulpmiddel voor was, maar ik kon me de naam ervan niet meer herinneren. Surfen op internet hielp me niet echt veel, maar toen ik de term "ramen wassen, raam spuit" ingaf, gaf Google me toch een paar foto’s van een glazenspuit als resultaat. 

Did you ever ask yourself how they cleaned the windows of canal houses in earlier times? No? I did :D! I knew there was an aid for this job, but I couldn’t remember the name of this aid. I've searched on the internet, it didn’t help much, but after I searched on the term “cleaning windows, window squirt" (I don't know the exact name for it, I am sorry if the word means something else), Google finally gave me a few pictures as a result. 


Het gaat om het voorwerp in de rode cirkel en naar het schijnt had je ze in verschillende maten. Natuurlijk moest ik voor mijn grachtenpand zo’n grote glazenspuit......

I mean the thing in the red circle and it also seems that those water squirts came in different sizes. For my canal house I've made a big water squirt....


......als deze maken (ik vond deze foto met die verbaasde dienstbodes zo mooi)!
.......like this one (I liked this pictures with these surprised maids)!

Gewapend met de foto’s ben ik wat gaan knutselen, om mijn dienstmeisje wat hulp te bieden bij het onderhouden van mijn grote grachtenhuis ;)!
Ik wist dat ik ergens een stukje gebogen messing buis had, maar waar? Nadat ik van alles overhoop had gehaald in mijn voorraaddozen, heb ik het uiteindelijk gevonden. Dit stukje messing was namelijk ooit een mislukte trapleuning en dat foutje werd nu het gebogen onderdeel van mijn glazenspuit (gooi nooit je miniatuur afval weg) :D!! Ik vond ook het nodige aan onderdelen, waarna ik nog een laatste probleempje had: hoe krijg ik het ding in elkaar? Solderen lukte me niet, wat deed ik verkeerd? Dus de oplossing was sieradenlijm en een wonder gebeurde: dat werkte ook nog :D!

Armed with these pictures, I've created something, to offer some help to my maid for the maintenance of my large canal house ;)!
I knew I somewhere had a bended piece of brass, but where was it? After I made quite a mess of my storage boxes I finally found it. This piece of brass was ever a failed bannister and this failure now became the bended part of my window squirt (never throw away your miniature trash) :D!! I also found the most necessary parts I needed, whereafter I finally had one problem left: how did I put this thing together? Soldering did not work, what did I do wrong? So the only solution was glue for jewelry and a real miracle happened: it did work :D!


Dit is de "antieke" glazenspuit geshowd door de dienstmeid, ook uit die tijd ;D!
This is the "antique" water squirt shown by the maid, she also is from earlier times ;D!


Speciaal voor de fotosessie heb ik de ramen van souterrain en de bel etage erin gezet. Want  zoals jullie wel weten staat het huis te wachten op de afwerking van de binnenkant. Kijk eens, wat hoog die ramen zijn in verhouding met de meid! Ze zal een flinke keukentrap nodig hebben om bij het onderste stuk van de ramen te kunnen komen en voor de rest zover als ze kan reiken.

Special for the photoshoot I’ve put in all the windows and doors on the souterrain and the first floor. Because as you all know the house is waiting for its building of the interior. See, how high those windows are in comparison with the maid! She will need a rung ladder for the lower part of the windows and for the rest as far as she can reach.


Voor de ramen van de bel etage gebruikt ze deze messing glazenspuit, of raamspuit, het is een handige uitvinding om toch de hogere ramen te kunnen lappen. Je zette de spuit met de hendel omhoog in een emmer schoon water en drukte je stevig (net als bij een fietspomp) de hendel naar beneden. Hierdoor spoot er een flinke straal water over de ramen, die alles schoon spoelde.

For the windows of the first floor she uses this brass window squirt, it is a clever invention to still clean the higher windows. You put the water squirt with the up standing lever in a bucket with clean water and you firmly push the handle (just like a bicycle pump) downwards. Hereby squirts a big jet of water on the windows, which rinses everything clean.De keukentrap was nog niet beschilderd, ik heb hem bewerkt, alsof hij veel gebruikt wordt ;)!
The rung ladder was not yet painted, I gave it an old and used look ;)!


De messing emmer is een vondst van een rommelmarkt, de zeem is een stukje van mijn echte zeem in RL
The brass bucket is a finding of a flea market, the shammy is a small piece of the one I use in RL


Na dit tijdrovende karwei veegt ze keurig de stoep en de trappen, maar gelijk ook de eerste herfstblaadjes, die hier al flink van de bomen afvallen ;)! Ik gaf haar een bezem en stoffer en blik, die door mij zijn gemaakt van restjes hout, blik en wat sisalvezels. Die stoep moet ik ook nodig veranderen naar een met een oude gebruikte look, zie ik nu ;)!

After this time-consuming job she neatly sweeps the pavement and the stairs. She also wiped up the first autumn leaves, which are fallen here from the trees ;! I gave her a broom and a dustpan and brush, which I made myself from some wood scraps, tin plate and some sisal fibres. I now see I have to change the pavement into one with an old and used look ;)!

Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers en een “grote” dank jullie wel voor het lezen van mijn blog en het achterlaten van een reactie :D!

A warm welcome to my new followers and a “big” thank you for taking your time to read my blog and for leaving me a comment :D!

Ilona

zondag 15 september 2013

Zie de verschillen / See the differences

In mijn vorige bericht beloofde ik jullie om te laten zien wat er in die doos zat ;). Nou, nadat de knoop eraan gezet was, werd de set zorgvuldig tussen vloeipapier in de doos verpakt.

In my previous blog post I’ve promised you to show what was in that box ;). Well, after the button was sewed on , the set was carefully packed in the box between tissue paper.


Zoals je ziet, dit zat erin: / As you can see, this was in the box:


Weken geleden kreeg ik zin om weer eens wat te naaien voor mijn dames in mijn grachtenhuis. Ze hebben alleen de kleren die ze dragen. Ook is het leuk om hun (kleding)kasten te vullen, maar…….die kasten moeten ooit nog komen :D! Toch heb ik dit dames onderhemd genaaid voor mijn Mevrouw van het huis en gelijk ook een voor haar toegewijde dienstmeisje.

Weeks ago I wanted to sew again something for the ladies in my canal house. They only have the clothes they wear. It also is fun to fill up their cabinets, but……those wardrobes have yet to come :D! Still I've sewn this set of lingerie for my Mrs. of the house and I also made one set for her dedicated maid.


Maar verschil moet er zijn: dus deftige lingerie voor mevrouw......... 
But there must be some difference: so genteel lingerie for the Mrs. .....................en eenvoudig ondergoed voor het dienstmeisje!
 ......and this simple undergarment for her maid!

Haar onderhemd is erg eenvoudig, natuurlijk geen kantjes of versieringen. Het is gemaakt van een andere stof, ruwe katoen, dat voelt heel anders aan dan het fijne batist van Mevrouw. Haar onderbroek is gemaakt van een blauwe simpele katoen en is tevens een stukje korter dan die van de dame :D!

Her undergarment is very simple, no lace, or decorations of course. It is made of another fabric, a rough cotton, which feels very different than the delicate batist of her Mrs. Her underpants is made of blue simple cotton fabric and is also a bit shorter than the one of the lady :D!


Ze was erg blij met haar extra set ondergoed: nu kan ze het stel wat ze dag in dag uit draagt eindelijk eens wassen! Tja, dat was in die tijd nu eenmaal zo ;)!

She was very happy with her extra set of undergarment: finally she can wash the set of undergarment, which she wears day and night! Well, that was just the way it used to be in that time ;)!Ik maakte deze lingerie op mijn eigen manier, maar een paar weken geleden vond ik een tutorial op het blog van Sarah  http://amberatti.blogspot.nl/2013/08/112-scale-camisole-tutorial.html
 Het is een zeer duidelijke tutorial om dames lingerie te maken. Voor wie haar blog niet kennen, klik op de link en bekijk haar prachtige blog!!

I made this lingerie on my own way, but a few weeks ago I found a tutorial on Sarah’s blog  http://amberatti.blogspot.nl/2013/08/112-scale-camisole-tutorial.html 
It is a very clear tutorial to make beautiful ladies lingerie. For those who don’t know her blog, click on the link and visit her gorgeous blog!!

Bedankt allemaal voor de fijne reacties op mijn vorige bericht, ik ben er erg blij mee :D!

I want to thank you all for your kind comments on my previous blog post, I am very happy with them :D!

Ilona

dinsdag 10 september 2013

Distressing? / Distressing?


Distressing schijnt “schrijnend” te betekenen in het Engels, zo zou je deze zolderkamer van mijn dienstmeid inderdaad wel kunnen noemen. Ze heeft alleen het hoognodige aan spullen, want ze is toch altijd maar aan het werk voor haar mevrouw (de tijdsperiode van mijn grachtenhuis ligt tussen 1900-1920). Ze zit dichtbij het raam om een knoop aan de lingerie van haar mevrouw te naaien. Vanwege de kou en de regen van vandaag heeft ze een omslagdoek omgedaan en nóg heeft ze het koud, want de wind blaast door de kieren van het dak en het raam. En vier dagen geleden was het er nog 30+ oC!!

I think you can name the room of my maidservant on the attic "distressing". She only has the most necessary things, because she is always at work for her Mrs (the time period of my canalhouse is between 1900-1920). She sits close to the window and she is sewing a button on the lingerie of her Mrs. Due the cold and rainy weather of today she put on a scarf and still she is cold, because the wind blows through the gaps in the roof and the window. And just four days ago it still was very hot there: 30+ oC!!“Distressing” is ook werken met een bepaald soort inkt om papier te bewerken tot het een vintage uiterlijk heeft. In de uitverkoop vond ik een doosje distress ink en ik besloot het eens uit te proberen: ik had het namelijk nog nooit gebruikt. Na wat oefenen heb ik op Pinterest naar hoeden- en corsetdoosjes voor miniaturen gezocht en uitgeprint. Eerst in elkaar gezet/geplakt en daarna met de distress ink erover en voilà: dit is het geworden :D! 

"Distressing" also means working with a special kind of ink on paper until it becomes an old or vintage look. I found a box with distress ink in the bargain sale and I decided to try it out: I never have used it before. After some practising I looked on Pinterest for miniature hat and corset boxes and I printed them out. Firstly I've glued them and after that I worked with thedistress ink on the inside and outside and voilà :D! 


De hoedendoos heb ik gemaakt van gewoon papier en de buitenkant is van een behangstaaltje uit de bouwmarkt, daar zitten soms hele mooie bij, gewoon even zoeken.

The hat box is made of plain paper and the outside is of a sample of wall paper from the DIY, sometimes there are beautiful samples, you just have to take a good look.


Er moest natuurlijk ook een hoedje bij de hoedendoos komen: deze hoed is van licht lila hoedenstro met bloemen en strikjes van zijdelint en enkele veertjes versierd. De mof is van nepbont en de handschoenen zijn van heel dun echt leer (oud sleutelhangeretui). Wat er in de linker doos zit? Dat zal ik je de volgende keer vertellen ;)!

Of course there had to be a hat for this hatbox: it's made of light lilac hat straw and I've decorated it with flowers and bows  made of silk ribbon and some small feathers. The muff is made of fake fur and the gloves are made of very thin real leather (old key pouch). What is in the box on the left? I'll tell you next time ;)!

Ilona

maandag 2 september 2013

Op zolder / On the attic


Vliering gezien door het zolderraam / Attic seen through the attic sidewindow


Pop en alle miniaturen zijn door mij gemaakt / Doll and all miniatures are made by me

Nu ik mijn grachtenpand weer heb teruggevonden komen er ook weer andere zaken boven water, zoals bijv. mijn poppen voor dit grachtenhuis. Zo heb ik jaren geleden deze dienstmeid geboetseerd van Fimo klei. Ze was blij dat ze weer eens terug mocht naar haar oude huis en ze ging gelijk op zolder haar poetsmandje zoeken om schoon te maken. Het was toen dat ik merkte dat ze niet goed meer kon zien en daarom heb ik een bril van sieradendraad voor haar gemaakt. De tutorial heb ik op dit blog http://aventuraeminiatura.blogspot.com.es/2012/04/tutorial-dos-oculos-por-rose-favero.html    gevonden, maar ik heb er mijn eigen draai aan gegeven. 
Ook Dominique van http://lesmainscalmesblog.blogspot.nl/2013/08/lunettes-miniatures.html heeft brillen gemaakt, kijk maar eens bij haar op het blog, ze maakt geweldig mooie miniaturen!

Now I have found back my canal house there are also surfaced other things again, such as my dolls for this house. Many years ago I've modeled this maidservant of Fimo clay. She was glad she again was back in her old home and she went right away to the ​​attic to search her cleaning basket. It was then that I noticed that she could not see very well, so therefor I've made a glasses for her. The tutorial to make glasses I found at this blog http://aventuraeminiatura.blogspot.com.es/2012/04/tutorial-dos-oculos-por-rose-favero.html  but I have given it my own twist.  
Dominique of this blog http://lesmainscalmesblog.blogspot.nl/2013/08/lunettes-miniatures.html also has made glasses on her way, see her blog, she makes very beautiful miniatures!


Ze was erg blij met haar nieuwe bril en ze ging meteen op zolder naar andere vergeten spullen zoeken.

She was very happy with her glasses and she immediately went to the attic to look for other forgotten stuff.Behalve haar poetsmand heeft ze ook deze oude koffer gevonden. Nou ja, oud……ik heb hem nog maar net gemaakt van papier en een soort synthetische stof. Daarna heb ik het helemaal bewerkt met allerlei soorten verf, vernis, lijm etc. Het was zo lekker om te knoeien ;) en toen werd het deze oude "lederen" koffer, die heel wat reizen heeft gemaakt met de heer des huizes.

Except her cleaning basket the maid also found an old suitcase. Well, old…….I’ve just made this suitcase out of paper and a kind of synthetic fabric. After that I worked on it with all kind of paints, varnish, glue etc. It was so nice to mess around ;) and so it became this old "leather" suitcase, which has travelled a lot with the lord of the house.


Ik heb veel spulletjes in de koffer gestopt: schone onderbroek, scheepsverrekijker, een strohoed, boeken, oude kaarten en wat souvenirs, zoals een schilderij, borden. Alle miniaturen zijn door mijzelf gemaakt en gaan natuurlijk mee op reis :D!

I’ve put a lot of other stuff in the suitcase: clean underpants, a binocular, a straw hat, books, old maps and some souvenirs like a painting and two plates. All miniatures are made by me in the last couple of weeks and they are going to travel of course :D!

De afgelopen weken had ik wat gezondheidsprobleempjes en was ik niet zo veel in de blogwereld, maar ik hoop nu weer snel de draad op te kunnen pakken van voor de vakantie ;)! Hartelijk welkom aan mijn nieuwe volgers en ik wil jullie bedanken voor het lezen en het achterlaten van jullie fijne reacties op mijn blog :D!

These past few weeks I suffered with some health issues and I wasn't often in the blogosphere, but I now hope to start soon with making miniatures again ;)! A warm welcome to my new followers and I want to thank you all for reading and for leaving me kind comments on my blog :D!!

Ilona