my e-mailaddress

donderdag 26 februari 2015

Voorbode van de lente..? / Harbinger of spring..?


Al een paar dagen is het een drukte van belang op het dak van mijn kippenhok…….het is een komen en gaan van een stelletje verliefde vogeltjes ;)! Zou het nu al lente worden, nee toch?

Since a few days, there is a lot to do on the roof of my hen house…….there are flying on and off a couple of small birds, who are in love ;)! Would it become spring already, so early?


Ik had zin om weer eens wat miniatuur vogeltjes te maken, zo kan het gebeuren dat er een paar huismusjes uit de Fimo klei tevoorschijn kwamen. Voor meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Huismus
 Wat een prutswerk is dat zeg, ze zijn maar 11-12 mm lang en bijna niet vast te houden.

I liked to make again some miniature birds, so it happened that there appeared a couple of small house sparrows out of the Fimo clay. For more information: http://en.wikipedia.org/wiki/House_sparrow
What a pottering work is that, they are only 11-12 mm long and almost impossible to hold.


Mannetje / Male 


Vrouwtje / Female


Om ze te beschilderen heb ik de spitse punt van een coctailprikkertje gebruikt, zulke smalle verfkwastjes heb ik niet .

To paint them I’ve used the pointed tip of a toothpick, because I haven't such tiny paintbrushes.


Oké, verder met het liefdesverhaal: na verloop van tijd verdwenen ze samen onder de dakpannen…….en daar steken sinds een paar dagen plukjes gras en stukjes stro onderuit ;D!

Okay, let's continue the love story: after some time they disappeared under the roof tiles together...... and since a few days there under are protruding some tufts of grass and pieces of straw ;D!


Vandaag, toen ze beiden net even weg gevlogen waren, heb ik de keukentrap gepakt om eens een kijkje te nemen onder die dakpan…..

Today, after they were both just flown away, I've taken the kitchen stairs to take a look under that roof tile ......


Dit was wat ik zag, toen ik voorzichtig de dakpan verschoof………
This is what I saw when I carefully removed the roof tile………..


……..7 prachtige versgelegde eitjes in hun nestje (je kunt er maar 5 zien)!
……..7 wonderful fresh laid eggs in their nest (you just can see 5 of them)!


Na een snelle blik heb ik gauw de dakpan teruggelegd, want de verontruste ouders kwamen terug.
 After a quick look, I’ve quickly laid back the roof tile, because the concerned parents came back.


Deze kip kwam langs en keek nogal gek op, toen ze het mussen echtpaar op de grond voor zich zag rondhippen ;).

This hen came along and looked like crazy, when she saw this couple of sparrows hopping around on the ground ;).


Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers, jullie allen bedankt voor jullie fijne reacties.
Fijn weekend gewenst :D!

A warm welcome to my new followers, I thank you all for your nice comments.
I wish you a nice weekend :D!

Ilona

vrijdag 20 februari 2015

Om te dineren… / For dinner…


…..gebruik je een servet. En omdat het eten voor mijn mini kippetjes betreft, heb ik het servet maar gevouwen in de vorm van een kip ;D! 
Nog nooit zoiets gezien, kwam ik tegen op internet.

…..you use a napkin. And because it concerns food for my mini chickens, I've folded the napkin in the shape of a chicken ;D! 
I've never seen this before, I found it on the net.


Van dun karton heb ik een zinken voerbak gemaakt, deze was vrij algemeen in de jaren ’50. Het kostte wat moeite om goede foto’s hiervan te vinden, maar uiteindelijk is het me gelukt.

I’ve made a zinc chicken feeder of thin card board, this one was quite common in the 50s. It took some effort to find good pictures on the internet, but finally I succeeded.


Zo ziet de voerton eruit, nadat hij geverfd is. Ik heb een aantal kleuren acrylverf gemixd om het zinken uiterlijk te krijgen. Dat viel nog best tegen.

This is how the feeder looks like, after he was painted. I've mixed some colors of acrylic paint, in order to get the zinc look. It was not that easy. Om kippenvoer te krijgen was weer een ander probleempje, uiteindelijk heb ik een zakje gedroogde kruiden gebruikt. Zoals je kunt zien was het een ‘tip van de chef(kok)’ ;). Dat heb ik dus gebruikt voor de vulling van de voerton ;O!

To get chicken feed was another issue, finally I’ve used dried herbs for it. As you can see it was a ‘tip of the chef(cook)’ (see the small herb bag on the picture) ;). So I’ve used this for filling the chicken feeder ;O!


Van al dat eten krijg je dorst, dus moest er ook wat te drinken komen voor de kippetjes. Een drinkemmer en ook die is gemaakt van dun karton en heeft een zinken uiterlijk gekregen met verschillende laagjes acrylverf.

After so much food you get thirsty, so there had to come a special bucket for drinking water for my mini chicks. This bucket is made of the same thin card board and it got its zinc look by using different layers of acrylic paint.Giet water in, wat water zal er overigens weer uitstromen, zodat de kippetjes een slokje kunnen nemen als ze dorst hebben. Deze miniatuur drinkemmer kan geopend en gesloten worden, zoals een echte.

Pour some water in the bucket, some of the water will flow out of the bottom side, so that the chickens can take a sip, if they are thirsty. This miniature drinking bucket can be opened and closed, just like a real one.

Oeps, ik denk dat de haan een slokje teveel op heeft, die viert al weekend ;)!
Goed weekend voor iedereen!

Oops, I think the rooster has had a drop too much, he already celebrates weekend ;)!
Have a nice weekend!

Ilona

zondag 15 februari 2015

Lekker spelen met ‘Jakkiebak kippenkak’! / Enjoyed playing in the muck!


Kippenkak maken is niet zo moeilijk: witte verf, maar dan met nog iets ‘organisch’ erin. Maar hoe kom je dáár aan? Nou, het gebeurde eigenlijk ‘vanzelf’! In de keuken mikte ik een theezakje in de afvalemmer, dat er keurig naast belandde en openbarstte…….grrrr :S! Terwijl ik het opruimde, kwam ik op het idee om deze (groene) thee op een schoteltje uit te spreiden en te drogen op de verwarming, daarna heb ik het nog wat fijn gewreven tussen mijn vingers en ik had geurloze organische poep ;O!! Beetje witte, zwarte acrylverf en lijm erbij en smeren maar, héérlijk met poep in mijn minikippenhok knoeien, hihihi!!

Making chicken poo is not that difficult, but it also must contain something ‘organic’. But how can you get that effect? Well, it ‘automatically’ happened! I was in my kitchen, throwing away a used tea bag, but it landed neatly just next to the bin and it burst open……grrr :S! While I cleaned it up, I got the idea to spread out this (green) tea on a saucer and for drying it on the central heating. After it was dry I’ve rubbed it a bit between my fingers and I had my odorless organic poo ;O!! Add some white, black acrylic paint and glue, than you can smear it everywhere. I’ve enjoyed playing with the muck in my hen house, hehehe!!


Voor die enigszins zwarte deeltjes van de poep had ik weer wat mazzel. Ik had iets in schaal uitgerekend en terwijl ik op het drogen van wat verf zat te wachten, gumde ik het weer uit met mijn synthetische gum, waardoor er piepkleine, zwarte rolletjes op het papier ontstonden: perfect :D! Beetje witte verf erop, klaar!

For finding out the somewhat black parts in the chicken poo, I've had some luck again. I had done some calculations with my pencil on a piece of paper and while I was waiting for the paint would be dry, I erased it with my synthetic eraser, which did left teeny tiny, black rolls on the paper: perfect: D! With a bit of white paint on it, done! 


Van mijn broer, die kippen houdt, heb ik een poos terug al een zakje met echte kippenveren gekregen. In zeer kleine stukjes gesneden en met poep vermengd (;O) is het bijna echte mest.

A while ago I’ve got a small plastic bag, filled with real feathers of my brother’s chickens. I’ve cut them into very small parts and mixed together with the poo (;O) it is almost real chicken muck.Onder de zitstokken van de kippen van mijn Opa waren in de jaren '50 houten frames bevestigd, waarop gaas was gespijkerd om de kippenpoep op te vangen. Dat scheelde ook in tijd bij het schoonmaken van het kippenhok. Beetje zaagsel erbij, dit is mijn miniatuur ’opvang’ voor het grootste deel van de mest!

Under the roosts for the chickens of my Grandfather (in the 50s), there were wooden frames, whereon gauze was nailed in order to catch most of the chicken muck. This system saved a lot of time with the cleaning of the hen house. Together with a bit of sawdust is this my miniature collector of most of the muck!


Kippen hebben een legnest nodig, dus heb ik er een paar in een (kartonnen) hok gemaakt, zodat ze in alle rust hun eitje kunnen leggen. Het hok stond eerst op poten, maar was te hoog. Ik heb de poten ingekort en daardoor ontstond een schuilplaats voor de kleinste kuikens in het hok ;).

For laying an egg the chickens must have a nest, so I’ve made a few of these and put them together in a (cardboard and wood) hutch. This hutch was placed on wooden legs, but it became too high. I’ve shortened the legs, whereby a shelter was emerged for the smallest baby chicks in the hen house ;).Ze hebben hun eigen voerbak (gemaakt door Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com ) gevuld met speciaal kuikenmeel. In wat zaagsel kunnen ze veilig voor de andere kippen onder het legnesthok rondscharrelen.
Deze kleinere kuikentjes heb ik zelf gemaakt van Fimo klei en flockpoeder, zie hier: http://minimumloon.blogspot.nl/2013/03/iets-te-laat-bit-too-late.html

They have their own manger (which is made by Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com ), which is filled with special food for baby chicks. Together with some sawdust they can potter about under the hutch with the nests, safely for the other hens.
These smallest baby chicks are made by me from Fimo clay and flocking powder, look here:Vers gelegde eitjes in stro (gemaakt van fijne, gespleten natuur raffia)
Freshly laid eggs in straw (made of splitted, fine, natural raffia)


Voordat ik de achterkant erin ga lijmen, mogen jullie even zien hoe de binnenkant er nu uitziet.
Before I’ll glue the back gable in place, you can take a look how the interior looks now.


Links, waar de kip op het legnest zit, compleet met haar kroost. De kip is gemaakt van resin en heb ik een paar jaar geleden gekocht op een miniaturen beurs……

At the left side, there is the hen sitting on her nest with her baby chicks. The hen is made of resin, I’ve bought her some years ago on a miniature fair……


………en rechts, het lijkt er op dat ik er zelfs nog een stuk heb aangebouwd ;O!
………and at the right, it seems that I've even made an extension to the coop ;O!

Allemaal bedankt voor jullie leuke reacties en een fijne week gewenst! En voor wie Carnaval viert: gezellige dagen!

Thank you for your nice comments, I wish you all a nice week!

Ilona

dinsdag 10 februari 2015

Hang- en sluitwerk / Hinges and locksmithingMomenteel ben ik bezig met het afwerken van het kippenhok, dus moest er een deur komen met hang- en sluitwerk. Ik heb de typische hengen voor de deur gemaakt van een reststukje metalen strip, wat ik in mijn rommellaatje had liggen…….nóóit iets weggooien ;O!
De grendel is gemaakt van een bamboestokje, tot heel dun afgeschuurd, gaatje erin geboord (0,7mm) en daarna het bovenste stukje van een speld erin gelijmd met secondelijm. Ooit heb ik in een hobbywinkel een doosje korte spelden gekocht, die zelfs een beetje buigbaar zijn. Daarvan heb ik de schroefoogjes gemaakt voor de grendel. Het geheel is met donkerbruine (roestkleur) verf beschilderd.
Alles bij elkaar staat op de tweede foto weergegeven.

At the moment I’m busy with the last things for my hen house, so I had to make a door with hinges and a bolt shutter. I’ve made the typical hinges of a leftover from a metal strip, which I had somewhere in my stuff……never throw away leftovers in your trash bin ;O!
The drop shutter is made of a bamboo skewer, I’ve sand it down, as thin as possible, drilled a little hole in it and I’ve glued (in this small hole) the upper piece of a sewing pin with superglue. In a hobby shop I’ve once bought a small box with short pins, lucky for me they are a bit bendable. From these pins I’ve made some screw eyes for the bolt shutter. The whole is painted in a rusty dark brown color.
All in all is to be seen on the second picture.Zó ziet de deur er nu uit en de echt werkende grendel. 
This is how the door looks now and the real working bolt slot. 


Aan de binnenkant van het deurkozijn zit nog een haakje aan een schroefoogje (gemaakt van 0,4 mm dun metaaldraad), zodat de deur van binnenuit eventjes op slot kan, bijv. tijdens het eieren rapen ;)!

At the inner side of the door frame there is a small hook at an screw eye (made of 0,4 mm thin metal wire), so the door can be locked from the inside, for example during collecting eggs ;)!


Ik heb voor het dak ook ‘windveren’ gemaakt, ze horen op de typische daken van (oudere) gebouwen hier in onze regio.

I’ve made some shelves in order to add them to the roof in a special way, which is typical for the (older) buildings here in our region.Voor mijn kippenhok heb ik twee verschillende bouwstijlen van deze regio door elkaar gebruikt, zoals je kunt zien op deze foto’s.

For my hen house I’ve used a mix of two typical architectural styles from this region, as you can see on these pictures.Op deze foto’s kun je duidelijk het bakstenen randje zien waarop het kippenhok is gebouwd, evenals de ingangen, die soms werden gewisseld. Bijvoorbeeld als de kippen een ander stuk grond krijgen voor hun ren.

In these pictures you can clearly see the edge of bricks, on which the hen house is built, as well as the entrances, which were sometimes changed. For example if the chickens got an other 'fresh' piece of ground for their poultry run.


Zo ziet het kippenhok er nu uit, de binnenkant wacht……..én ik moet nog wat viezigheid maken :D!
Fijne week allemaal, dank voor jullie reacties!

This is how the hen house looks now, the interior is waiting for me……..and I have to make some filth :D!
Have a nice week, thank you for your comments!

Ilona

donderdag 5 februari 2015

Het ging niet van een leien dakje / It didn’t go smoothly

Het duurde langer dan voorzien, pfffff, mijn arme vingers, maar het is gelukt :D!! Mijn dakpannen zijn klaar en (nog belangrijker) ze liggen op het dak!

It took much more time than foreseen, phewww, my poor fingers, but I did it :D!! My roof tiles are ready and (more important) they are on the roof!
Na het verven van elk van de dakpannen, kwam het buigen van de stukjes karton om dakpannen te vormen. Ik heb hiervoor twee dunne prikpennen gebruikt om ze omheen te rollen met als ondergrond een oude zachte doek. Ze werden gelukkig goedgekeurd door Mevr. Kip ;O!

After I've painted each of the roof tiles, I had to bent all the small pieces of cardboard in order to get their shape. For this purpose I’ve used two thin prick pens, so I rolled the thin card board (on an old soft cloth) between the pens. They were approved by Mrs. Hen ;O!
Voordat ik ze op het dak ging lijmen, heb ik een paar panlatten op het dakoppervlak geplakt. En nadat die erop zaten, heb ik ze geschilderd met donkerbruine acrylverf, zodat ze niet te zien zijn als de dakpannen erop liggen. 
Dit is de voorkant van het kippenhok (met 48 dakpannen), nu de rest nog!

Before I glue them on the roof part, I’ve glued some slats on the roof surface. And after the slats were glued in place, I’ve painted them with dark brown acrylic paint, so that they aren't to be seen after the tiles were placed on the roof. 
This is the front gable of the hen house (with 48 of the roof tiles), now the rest!Eventjes achter om lopen, trap mee en nu doe ik de achterkant van het dak…..6x16= oooh, nog maar 96 dakpannen te gaan :S!

First I go to the other side, take the ladder with me and for doing the back side of the roof………6x16= ooh, only 96 roof tiles to go :S!Na het leggen komt er op de bovenste rij dakpannen, tegen de nok aan, een loodstrook om regen en vocht buiten het kippenhok te houden. De loodstroken zijn gemaakt van gehalveerd (in dikte) dun karton, die ik heb beschilderd met metallic grijze en grijsblauwe acrylverf om een realistische loodkleur te krijgen. Daarna zijn ze op de bovenste rij dakpannen geplakt.

After the roof tiles were lying on the roof, there will be a strip of lead on the upper row of roof tiles, against the ridge of the roof, in order to keep rain and moisture out of the hen house. The strips of lead are made of some strips of thin cardboard, which are cut in half (in the thickness) and than I’ve painted them with metallic grey and grey blue acrylic paint to get the color of realistic lead. After that I’ve glued them on the upper row of roof tiles.
Tegelijkertijd met de dakpannen heb ik ook wat nokpannen gemaakt, ik heb ze op dezelfde manier bewerkt als de gewone pannen, maar dan in een halfronde vorm. Daarna heb ik een nokbalk gemaakt van een plastic stukje lat (ik had het nog in mijn spullen liggen) en een houten latje, waarop ik de nokpannen heb gelijmd, zoals je kunt zien op de foto.

Together with the roof tiles I also made some ridge tiles and I’ve shaped them with the same technique in a half round shape, so they will fit on the ridge of the roof. The ridge pole is made of a plastic slat (I had still in my stuff) and a wooden slat, on which I’ve glued the ridge tiles, as you can see on the picture.
Forgive me my poor English, that’s why I’ve made some more pictures to show the process ;D!


Ik heb doorgewerkt totdat het te donker werd, waardoor ik alleen nog deze foto kon maken: alle pannen zitten er nu op! Ik ben al iets verder dan ik nu laat zien, maar dat komt in de volgende blog post….dus nog even geduld alstublieft ;)!
Ik wil iedereen bedanken voor het lezen van mijn blogberichten en elke reactie is erg fijn.
Ik wens jullie een heel fijn weekend :D!

I’ve worked until it was almost too dark to see well, so that I still could make this picture: all of the roof tiles are glued in place! I’ve already made some more progress, but I’ll show it to you in a next blog post…..so, you must still have a bit of patience, please ;)!
I want to thank everyone for reading my blog posts and I’m happy with each comment.
I wish you all a nice weekend :D!

Ilona