my e-mailaddress

donderdag 23 december 2021

Fijne Feestdagen / Merry Christmas & Happy New Year


Hallo Iedereen!
Ik wil even iets van mij laten horen, en voor iedereen die mij gemaild heeft, er is geen reden tot zorg: het gaat goed met mij. Maar het leven kan af en toe zeer veeleisend (dat geldt momenteel voor iedereen), maar door een intensieve periode nèt na de zomer ben ik mijn inspiratie volledig kwijtgeraakt. Nu gun ik mijzelf net zo lang de broodnodige rust totdat ik weer geïnspireerd wordt om nieuwe miniaturen te kunnen maken.
Ondanks alles wens ik iedereen: 
Fijne Feestdagen toewensen en de allerbeste wensen voor 2022!

Hello everyone!
I just want to let you know, and for those of you who has emailed me, don't worry: I'm fine.
But life can be very demanding at times (that applies to everyone at the moment), but due to an intensive period just after the summer I lost all of my inspiration. Now I give myself the much needed rest until I am inspired again to make new miniatures.
Despite everything, I wish everyone: 
Merry Christmas and best wishes for 2022!

Ilona