my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 23 september 2018

Zoals beloofd een update voor de DHN-show komend weekeinde / As promised an update for the DHN-show for the upcoming weekend

Veel kijkplezier! / Enjoy watching!






Ik heb vanwege het donkere en natte herfstweer wat moeite met het fotograferen van de juiste kleuren, maar deze ontkiemende kokosnoten hebben fris groen blad ;)!

I have some difficulties for photographing the right colors, due to wet and dark weather conditions here, but these sprouting coconuts do have fresh green leaves ;)!






En natuurlijk kon ik het niet laten om er een verse kokosnoot bij te maken (Fimoklei), het parapluutje is van bloemenzijdepapier, het rietje om het kokosnotenwater te drinken is een stukje gebogen plastic van ‘n prijskaartje en de Vanda “Miss Joaquim” orchidee gaf het geheel de finishing touch…
Bedankt voor het kijken, en er komt nog meer aan ;)!
Fijn weekend!!

And of course I had to make a fresh coconut (Fimo clay), the teeny tiny umbrella is made of flower silk paper, the straw (for drinking the coconut water) is a piece of bended plastic cord of a price tag and the Vanda “Miss Joaquim” orchid gave it the finishing touch…
Thanks for watching, and there is yet more to come ;)!
Have a nice weekend!

Ilona

vrijdag 21 september 2018

Druk druk druk voor de DHN-show… / Very very busy for the DHN-show…


Hallo allemaal, ik wil jullie even laten weten dat ik op 29 en 30 september weer aanwezig zal zijn op de DHN-show in de Eusebiuskerk in Arnhem. Mijn tafelnummer is H05!
Vanwege mijn gezondheidsproblemen heb ik de afgelopen 3-4 zomermaanden niets kunnen doen aan miniaturen. Nu ben ik dingen aan het afmaken waaraan ik al begonnen was in de lente.
De komende week zal ik dus een aantal updates doen met foto’s van miniatuurwerk dat meegaat naar de show. Om die reden zal ik ook niet zo veel in de blogwereld (en op Facebook)aanwezig zijn, sorry.

Hello all, I want you to know that I’ll attend the international DollHouseNederland-show at the 29th and 30th of September. The show will take place in the Eusebius church in Arnhem. 
My table number is H05!
For the last 3-4 summer months I wasn't able to do much of my miniature work due to my health issues. Now I’m finishing lots of things with what I was already started in spring.
The coming week I’ll do some updates with pictures of miniature work that will go with me to the show. For that reason I’ll be not much present in the blog world (and on Facebook), sorry.






Deze Kentia palm plant kennen jullie al. Maar Marie-Louise Markhorst, die met haar mooie miniaturen ook op de DHN-show aanwezig zal zijn (tafelnummer D05), heeft deze prachtige messing potten voor mij gemaakt. Plant en pot zullen ook meegaan naar de show J.
Bedankt voor jullie fijne reacties en ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend!

You’ve already seen this Kentia palm plant. But Marie-Louise Markhorst, who will also attend the DHN-show with her beautiful miniatures (table number D05), she has made me this gorgeous brass pot for me.
Plant and pot will go with me to the show J.
Thank you for your nice comments, have a nice weekend!

Ilona

zaterdag 15 september 2018

Het fruit is plukrijp en een Paaskippetje in mandje / Fruits are ready for picking and a Easter chicken in a basket





In deze tijd van het jaar is het fruit  plukrijp en is de oogst in volle gang. Ik heb mijn zelfgemaakte Fimoklei) Doyenné du Comice peren geplukt, samen met wat appels en kweeperen. Heerlijk, om zó in te bijten, of om kweeperengelei en appelmoes van te maken J.

In this time of the year the fruit is ready for picking and here the harvest is in full swing. I’ve picked my selfmade (Fimo clay) Doyenné du Comice pears, together with some apples and quinces. Delicous, to bite in, or for making quinces jelly and apple sauce J.



Een papieren zak vol, of liggend op een rijtje lijken ze net op erwtjes in hun dop ;).
A paper bag full, or lying on a row they look like peas in their pod ;).



Over twee weken is de DHN-show, dus probeer ik nog wat dingen af te maken, die door de voorbije lange hete zomer zijn blijven liggen. Eén ervan is dit mandje met een Paaskippetje erin.

The DHN-show is in two weeks, so I’m trying to finish some things, who were set aside by the long hot summer. One of them is a tiny basket, containing a tiny Easter chicken.




Het kippetje is gemaakt van Fimoklei en het mandje is geweven van naaigaren over heel fijn bloemendraad. Beiden zijn door mij gemaakt, het was een ontzettend gepriegel om te maken, maar ik ben tevreden over het resultaat.
Het mandje heeft een diameter van 13 mm en is 14 mm hoog.

The chicken is sculpted from Fimo clay, the tiny wicker basket is made of sewing thread over very fine floral wire. Both are made by me, it was a very finicking job to do, but I’m very satisfied about the result.
The basket has a diameter of 13 mm and it’s 14 mm high.


Wat vinden jullie: zal ik nog een geel strikje om het hengsel doen...?
What do you think: will I put a yellow ribbon around the handle...?


Het kippetje heeft wat stro gekregen, gemaakt van echt stro, dat ik in hele kleine stukjes heb gesneden, misschien legt ze nu wat Paaseitjes ;)??

The chicken has got a bit of straw, made of real straw, which I cutted into very tiny pieces, maybe she now will lay some Easter eggs ;)??




Na deze hete lange zomer heb ik eindelijk weer een klein beetje van mijn oude energie terug om wat rond te fietsen in mijn omgeving, die nog steeds herstellende is van de ernstige droogte. Het grondwaterpeil is nog steeds schrikbarend laag, ondanks wat regenbuien staan alle sloten, plassen, vennen nog steeds leeg…
Maar….vanwege de herfst liggen er, zoals altijd, overal langs de weg fruit en pompoenen klaar. Tegen betaling kun je zo meenemen wat je wilt, kijk, dit zijn de pompoenen die graag met mij mee naar huis wilden. Mooi, hè?
Dank voor jullie fijne reacties, iedereen een fijn weekend gewenst!

After this long hot summer I finally got back a little bit of my old energy, so I made short trips by bike in my region, which is still recovering of the serious drought. The ground water level is still shocking low, despite of some rain showers all ditches, puddles, fens are still empty...
But....because of the autumn season everywhere are lying ready, as always, fruit and pumpkins along the roads. After payment you can take what you want, look, these pumpkins wanted to go home with me. Aren’t they beautiful??
Thank you for your nice comments, I wish everyone a lovely weekend!

Ilona

vrijdag 7 september 2018

Gemaakt voor een speciaal doel / Made for a special purpose



Ik heb een opstapje voor het baby kijkkastje gemaakt en ook dit meubelstukje is een miniatuur versie van het 1:1 BECKVÄM krukje van Ikea. Het omrekenen van de maten was dit keer echt een precisiewerkje, ook al vanwege de hoek waaronder de poten en onderstel van dit krukje staan. Ook nu weer heb ik foto’s gemaakt om het bouwproces weer te geven, met hier en daar een paar maten op papier, als leidraad.

I’ve made a stool for the baby roombox and also this piece of furniture is a miniature version of the 1:1 BECKVÄM stool from Ikea. The converting process of its dimensions was a very precise job this time, also because of the angle, whereunder the legs and the lower part of this stool, is standing. Also this time I’ve made pictures of the building process, here and there you can spot some measurements on paper, as a leading guide.


Benodigde materiaal: stukje resthout (hoofdzakelijk 2 mm dik en 3 mm breed), lijm, heel fijn schuurpapier, miniatuur verstekbak en –zaag.
Needed materials: leftovers of wood (mainly 2 mm thick and 3 mm wide), glue, very fine sanding paper, a miniature mitre box and – saw.




Voor de zitting boven op  het opstapje heb ik twee stukjes hout gebruikt, waarin ik de ovale ronding heb uitgeschuurd met een stukje schuurpapier, gewikkeld om een op maat gezaagd en rond geschuurd latje. Zie de foto…
Na het schuren zijn deze twee delen aan elkaar gelijmd, waardoor ze de zitting van het krukje vormen.

For the seat on top of the stool I’ve used two small parts of wood, wherein I sanded an oval hole, using a piece of sanding paper, which was wrapped around a fitting and round shaped sanded piece of wood. See the picture…
After all of the sanding was done, I glued the two parts together, which formed the seat of the stool.


Onder de zitting zit een treetje, waarvan de hoekjes uitgespaard zijn, dus ook in de miniversie.

There's one step under the seat, of which the corners are cut out, so I also did this for the mini version.


Voor de opbouw van het krukje heb ik al wat latjes gezaagd, maar voor de juiste maten was het hoofdzakelijk meten in (en tijdens) het werk. Dit werd veroorzaakt omdat ik moest werken onder een hoek van 5 graden, ik vond het tamelijk lastig om te doen.

For the construction of the stool I already sawed some slats at forehand, but for the most sizes it was mainly measuring in (and during) the work. This was caused by the fact that I had to work under an angle of 5 degrees, I thought was quite tricky to do.


Ik ben begonnen met het lijmen van de lange achterpoten aan de dwarslatjes van de zitting en de tussensport, lees: de zijkanten van de kruk zonder de voorpoten eraan.

I’ve started the gluing process with the hind legs and the crossbars in the middle, read: the sides of the foot stool without the forelegs.




Daarna heb ik de verbindingslatjes ertussen gelijmd. Omdat ik al mijn vingers nodig had tijdens het lijmen en om alles op zijn plaats onder de juiste hoek te houden, is het me helaas niet gelukt om hiervan foto’s te maken….sorry ;O! Dus hoop ik dat de bovenstaande foto’s duidelijkheid genoeg geven.

I then glued the connecting slats in between. Because I needed all of my fingers during gluing and for fixating everything in place under the right angle, I unfortunately was not able to take pictures of this process….sorry ;O! So I hope that the above pictures can give you some clearness.


Glad geschuurd / Sanded smooth


Voorkant / Front side


Van boven gezien / Seen from above


Achterkant / Seen from behind



Hier is het 1:1 opstapje, op de bovenkant staat in de handgreep mijn 1:12 miniatuur versie ervan. Ik heb dit opstapje voor een speciaal doel gemaakt, dat zal jullie later wel duidelijk worden ;)

Here you can see the 1:1 stool, on the upper side in the handle is my 1:12 miniature version. I’ve made this stool for a special purpose, it will be clear to you later on ;)


En omdat ik toch met de verstekbak en –zaag bezig was, heb ik gelijk fotolijstjes gemaakt voor de leuke schilderijtjes die in de kijkkast komen te hangen. 
Deze decoratieve afbeeldingen hangen ook in de babykamer van mijn kleinzoontje.
De afbeeldingen, die ik in mini heb gemaakt, komen van zelfgemaakte foto’s, die ik op de computer heb verkleind en uitgeprint.

And since I was already busy with the mitre box and –saw, I made at the same time frames for the lovely images, which will go into the roombox. 
These Decorative prints also hang in the babyroom of my grandson.
The images, which I've made in miniature, came from selfmade pictures, which I’ve reduced on the computer and printed out.



Sorry, voor de onduidelijke foto, dit komt door het gerek aan daglicht.
Sorry, for the blurry picture, it's due to the lack of daylight.


Mijn volgende voorwerp voor dit baby kijkkastje is heel apart, ik moet dat even goed uitdenken.
Bedankt voor jullie fijne reacties, een fijn weekend gewenst!

My next object for this baby roombox is very special, I really have to study on that one.
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona