my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


woensdag 15 januari 2020

Betoverend mooi / Enchantingly beautiful


In mijn kindertijd vond ik het altijd heel bijzonder om in de winter de eerste sneeuwklokjes in onze tuin te vinden. Iemand heeft mij toen wijsgemaakt dat de sneeuwklokjes, als een echt klokje, konden klingelen. Maar tot mijn teleurstelling deden ze dat nooit, maar misschien deden ze het wel als ik weer weg was😉? Hoe dan ook ik vond de sneeuwklokjes altijd betoverend mooi, vooral als er ook nog sneeuw lag…

In my childhood it was for me always a very special moment in winter, for finding the first snowdrops in our garden. Someone back than told me that the snowdrops could ring, like a real bell. But to my disappointment they never did this, but maybe they did, after I was gone out of the garden 😉? Anyway, I always thought that snowdrops are enchantingly beautiful, and especially when there was snow too…


Een paar weken geleden moest ik ineens weer aan mijn oude tuin denken, omdat er rond deze tijd altijd sneeuwklokjes in mijn tuin te vinden waren in deze tijd van het jaar. Helaas zijn de sneeuwklokjes en veel van mijn andere tuinplanten toen verloren gegaan door de ernstige droogte in 2018 én in 2019.
Het was een pietepeuterig karwei, het maken van deze 14 sneeuwklokjes, maar nu zijn ze klaar om ze hier op mijn blog te laten zien.

A few weeks ago I had to think of my old garden, because around this time of the year there were always snowdrops in my garden. Unfortunately I’ve then lost the snowdrops and many of my other garden plants during the severe droughts in summer of 2018 and also of 2019.
It was a tricky job, the making of 14 snowdrops, but now they are ready for showing them on my blog.
Het piepkleine vaasje (10 mm hoog) is gemaakt door Elisabeth Causeret.
Eigenlijk is het een 1:48 schaal vaasje 😉

The teeny tiny vase (10 mm in height) is made by Elisabeth Causeret.
Actually it is a vase in 1:48 scale 😉Het fotograferen van de sneeuwklokjes was ook nog ’n hele klus, omdat ze zo klein zijn en de kleur wit de neiging heeft om te veel op te lichten. Met mijn oude fotocamera viel ’t niet mee om toch nog wat goede foto’s te maken.

Photographing the snowdrops was also quite a job, because they are so tiny and the color white tends to light up too much. Having an old photo camera it was not easy to still get some good pictures.


De lengte van de sneeuwklokjes varieert tussen de 10-15 mm.
The snowdrops vary in length of 10-15 mm.


Nu ben ik aan het nadenken wat ik met deze sneeuwklokjes ga doen: in een vaasje zetten, in een grote glazen vaas op voet, met sneeuw en verdord blad eromheen, of misschien in een “stukje aarde”, zodat ze in een wintertuin gezet kunnen worden tijdens de kerstperiode. 
Wat vinden jullie…??

Now I am thinking about what I am going to do with these snowdrops: putting them in a vase, or in a large glass vase on foot, with snow and withered leaves around, or maybe in a "a dot of soil" so that they can be put in a miniature winter garden during the Christmas period. 
What do you think…??


De sneeuwklokjes waren net af, toen ik eind vorige week ziek ben geworden. Ik heb een zware luchtweginfectie gekregen, da’s niet erg handig als je miniaturen maakt, want ondanks dat ik koorts heb, hoest ik nu verschrikkelijk. En voordat je ernaar vraagt: ja, ik kan nu wèl de sneeuwklokjes horen luiden 😉.
Ik zal proberen om jullie blogs te blijven volgen/lezen, maar neem ’t me niet kwalijk als ik wat later dan normaal reageer, oké?
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijne week gewenst!

The snowdrops were just finished at the end of last week, when I got sick. I've got a serious respiratory infection, which's not quite handy if you make miniatures, because despite I'm feverish, I'm now coughing terribly. And before you ask: yes, I now can hear my mini snowdrops ringing 😉.
I'll try to keep following/reading your blogs, but don't blame me if I'll respond a little later than usual, okay?
Thank you for your kind comments, wishing you all a lovely week!

Ilona

donderdag 9 januari 2020

Zoveel blijdschap, en wat minder geluk / So much joy, and a bit of bad luck


Laat ik beginnen met het wat “mindere geluk”, want de blijdschap heeft de overhand 😉.
Sinds een poosje merk ik dat mijn fototoestel én computer (beiden zijn ongeveer 10 jaar oud), het waarschijnlijk gaan begeven. Op het fototoestel stonden nog steeds de foto’s van de kerstcadeautjes, die ik van Birgit had gekregen. Alleen kreeg ik die foto’s niet meer geüpload op mijn computer, het is me wat met al die verouderende elektronica (en dat ook nog eens voor oudere dames, zoals ik)…. 😉.
Nu heb ik even wat hulp gekregen en heb ik weer de beschikking over deze foto’s, maar de kwaliteit ervan is nu niet je-van-het. Ik zal het er toch maar mee moeten doen, ’t is niet anders.

Let’s start with the “less luck”, because the joy is in majority 😉.
Since a while I notice that my photocamera AND my computer (both have an age of about 10 years old), are unfortunately working much less as usual. On the memorycard of my photocamera were still photo’s of the thoughtful gifts, I got of Birgit with Christmas. But I was not able anymore to upload the pictures on my computer, well, it’s quite something with all these eldered electronics (and especially when it comes to elder ladies like me)….😉.
But I got some help and I can now use the lost pictures, but the quality of them isn’t quite good. But okay, I have to deal with it, I can’t help it.

Kijk eens wat een lief biggetje, het brengt zoveel plezier en geluk, zoals ook de ijsvogel doet!
See here what a cute piggy, bringing so much joy and luck, as also the kingfisher does!

Lieve Birgit, ik ben door deze elektronische problemen aan de late kant, maar hierbij kan ik jouw mooie en attente kerstcadeautjes ook hier op mijn blog laten zien. Ik ben heel erg blij met zoveel cadeautjes die zoveel geluk brengen. Vanuit de grond van mijn hart: nogmaals hartelijk dank!!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijn weekend gewenst!

Dearest Birgit, I am sooo late because of these electronical problems, but now I can also show your wonderful and thoughtful Christmas gifts here on my blog. I’m so very happy with so many gifts for good luck, so from the bottom of my heart: thank you once again!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona

zaterdag 4 januari 2020

Gezellig en vrolijk / Cosy and cheerful

Nou, het was me toch een gezellige en vrolijke nieuwjaarsvisite in de boerenkeuken van mijn mini Oma, Tante Doortje was op bezoek. Deze excentrieke, oude dame kan er wat van, ze heeft bijna altijd pret en dat is haar aan te zien. De tranen van het lachen lopen bijna continue over haar wangen.

Well, it was quite a cosy and cheerful new year’s  visit in the farm kitchen of my miniature Grandma, cause Auntie Doortje was here. This quirky, old lady is quite special, she almost has always fun and that shows because her tears (of laughing) are mostly always running over her cheeks.Tante Doortje is door mij gemaakt van Fimoklei, en tevens aangekleed door mij.
Ze is 14 cm groot in 1:12, omgerekend in 1:1 is dat maar 1.56 mtr lang, dus is ze nogal een klein dametje ;).

Auntie Doortje is self made out from Fimo clay, and also dressed by me.
In 1:12 she measures 5.5 inches tall, converted in 1:1 that's about 61.4 inches tall, so she's a very small lady ;).Laat me haar even aan jullie voorstellen: Tante Doortje is een nicht van mijn miniatuur Opa. Ze was in haar jonge jaren wijkverpleegster, ze zorgde ook voor mijn Oma, die diabeet was en haar dagelijkse injecties met insuline nodig had.  Omdat ze wijkverpleegster was, voorzag Tante Doortje haar hele omgeving op de fiets van de benodigde zorg. Vandaar die stevige veterschoenen aan haar voeten, het lijken wel mannenschoenen, ze draagt ze nog steeds 😉.

Let’s introduce her to you: Auntie Doortje is a niece of my miniature Grandpa. In her young years she was a district nurse, she also took care for my Grandma, who was diabetic and needed her daily injections of insuline. Being a district nurse, Auntie Doortje provided her whole region for the needed nursing care, on bike (or on a moped, which was common here, in The Netherlands, in the 50s). Therefore she wore sturdy laced shoes, which rather look like men shoes, she still wears them 😉.

       


Tegenwoordig neemt ze het tegenwoordig niet zo nauw meer met haar kleding, de tijd dat haar verpleegstersuniform onberispelijk moest zijn, is nu duidelijk voorbij. Haar onderrok komt, net als de lange pijpjes van haar directoiretje, net onder haar strakke rok uit. En omdat ze beduidend toegenomen is in gewicht, is alles duidelijk te zien.
Haar blouse zit tot bovenaan de kraag keurig dichtgeknoopt, maar op haar blouse en rok zitten de nodige onregelmatigheden, zoals stofjes, vlekjes etc.
Sinds Doortje grijze haren heeft gekregen, heeft ze haar haren steevast zwart geverfd…..hier en daar heeft ze er echter nog wel eentje gemist ;O. Plastic oorknoppen (Fimo klei) maken het geheel af.

Nowadays she is not so very particular anymore with her clothes, the time that her nurse uniform had to be flawless is now clearly over. Her underskirt, just like the long legs of her underpants, peeps out just below her tight skirt. And because she has increased significantly in weight, everything irregular is clearly visible.
Her blouse is neatly buttoned up to the top of the collar, but her blouse and skirt has the necessary irregularities, such as specks of dust, tiny stains etc.
Since Doortje has gotten gray hair, she has invariably dyed her hair black….. here and there she still missed one ;O. Plastic ear buttons (Fimo clay) complete her outfit.
Doortje gaat dus gekleed zoals dat in de jaren ’50 gebruikelijk was: strakke rok, blouse en meestal een vest, maar hier heeft ze even een omslagdoek van Oma gekregen.
Hier zijn de nylonkousen (en nee, géén panty’s voor deze oude dame) van Doortje te zien, zoals gezegd: slordig, dus mét ladders erin ;O! Om de ladders zichtbaar te maken heb ik de foto wat verdonkerd, anders zie je ze haast niet…….en dàt denkt Doortje ook, want ze zitten aan de zij- en achterkant van haar dikke benen, hihihi.

So Doortje is dressed as was common in the 50s: tight skirt, blouse and most of the time a cardigan, but here she got for the moment a shawl of Grandma.
Here you can see the nylon stockings of Doortje (and NO, no panty’s for this elder lady), as said: sloppy, so with ladders/runners in them ;O! For getting these ladders/runners visible, I’ve darkened down the picture for you, otherwise you nearly can't see them…..and that’s what Doortje is thinking too, because these ladders/runners are at the side and rearside of her thick legs, hehehe.Doortje heeft van mij een degelijke, flinke handtas (eerder een boodschappentas ;O) gekregen, waarom? Nou, dit is een beetje een ‘gevoelig’ onderwerp voor Doortje. Als ik zeg dat Doortje bijna altijd heel veel plezier heeft, dan heeft ze vaak een flinke mannenzakdoek (en niet zo’n klein dameszakdoekje) nodig om de tranen van haar gezicht te wissen. Daarnaast zit er in die flinke handtas, eh……laten we het maar een “verschoning” noemen…..
Als je goed kijkt bij de gele pijlen op de foto, dan zie je de versleten plekken op de handvaten van de tas: de voering/touw komt er sommige plaatsen gewoon doorheen, zó versleten is die tas al 😉.

Doortje got from me a solid, huge handbag (it’s more a shopping bag ;O), why? Well, that’s a bit of a ‘delicate’ subject for Doortje. If I say that Doortje always has loads of fun, than she often needs a huge men's handkerchief (and not such tiny piece of cloth for ladies) for wiping of her tears of laughing. Besides there's something else in that goodly handbag, eh well……..let’s name it “clean clothes”……
If you look well at the picture with the yellow arrows, you’ll see the worn out spots on the handles of the hand bag: the lining/rope is visible on some spots, so this hand bag is already quite worn out 😉.

Nadat ook Opa het vee heeft verzorgd en ook in de keuken komt zitten bij de Nieuwjaarsvisite van Tante Doortje, heeft Oma ook de afwas klaar. Nu wordt het nog heel gezellig in de keuken van de boerderij, want Opa vindt het leuk om Tante Doortje voor de gek te houden en zij heeft altijd wel nieuwtjes te vertellen én wat om te lachen ;).
Kleine Ikke kijkt met open mond naar die vrolijke Tante Doortje, die zelfs nòg vrolijker wordt na haar tweede glaasje advocaat met slagroom.

After Grandpa has taken care for the cattle and returns to the kitchen to sit down for the New Year’s visit of Doortje, has Grandma finished her job of washing up the dishes. Now it will become even more cosy in the kitchen of the farm, because Grandpa likes to fool around with Auntie Doortje and this lady always has news to tell and something to laugh ;).
Little Me looks openmouthed to this cheerful Auntie Doortje, who has become even more cheerful after her second glass of eggnog with whipped cream.


Zoals jullie kunnen zien, is de boerderijkeuken nog steeds niet af, ik hoop in 2020 meer tijd te krijgen voor mijn eigen miniaturen 😉!
Dank voor jullie fijne reacties en beste wensen voor 2020. 
Ik wens jullie nog een fijn weekend!

As you can see the miniature farm kitchen is still not finished yet, I hope I’ll get more time for making my own miniatures in 2020 😉!
Thank you for your kind comments and your best wishes for 2020. 
Have a lovely weekend!

Ilona

maandag 30 december 2019

Advocaatje met slagroom / Eggnog with whipped creamIk heb nog nèt, voor het einde van het jaar, huisgemaakte advocaat kunnen maken voor mijn mini Oma. Ze kan dit ‘vrouwendrankje’ serveren aan haar nieuwjaarsvisite, die met Nieuwjaarsdag zeker zullen komen met hun beste wensen voor het nieuwe jaar. In de jaren ’50 was dit drankje populair onder de dames, dus moest ik dit echt in ’t miniatuur voor haar maken. En natuurlijk mét een flinke toef slagroom, want dat hoort er bij, (zelfgemaakt) lepeltje erin en klaar voor consumptie 😉!

Just in time, and before the end of the year, I've made homemade "advocaat" (a sort of alcoholic drink/eggnog)for my mini Grandma. On New Year’s Day she can serve this drink to her visitors, who will come with their best wishes for the New Year. In the 50s this alcoholic drink was popular among the ladies, so I really had to make this in miniature for her. And, of course, this drink has on top a huge amount of whipped cream, this is common here, in The Netherlands. Together with a self made tiny spoon, it's now ready to eat 😉!


Zoals je ziet, er heeft al iemand van gesnoept ;)
As you can see, someone has already tasted some ;)


Samen met een soort dunne wafeltjes, ‘kniepertjes’ genaamd (dat is een traditioneel soort gebak in sommige streken van Nederland, zoals hier in de Achterhoek), zullen haar bezoekers op wat lekkers getrakteerd worden.
Wafeltjes/kniepertjes, de advocaat, toef slagroom en het flesje advocaat zijn allen door mijzelf gemaakt van Fimoklei. Het kleine lepeltje is geknipt uit een stukje aluminium (waxinelicht). Het 5 mm hoge (jenever)glaasje is gemaakt door Leo Reijnders, een Nederlandse glasblazer. Het plastic schaaltje heb ik onlangs op een miniaturenbeurs gekocht bij een Engelse stand, waarvan ik helaas de naam niet weet.

Together with a sort of oublies, named ‘kniepertjes’ (that is a traditional type of pastry in some regions of the Netherlands, such as here in the Achterhoek), her visitors will get real treats.
Oublies/’kniepertjes’, the eggnog, dot of whipped cream and the bottle of eggnog are all made by me, out of Fimo clay. The tiny spoon is cut out of a piece of aluminum (tea light). The 5 mm high tiny (gin) glass is made by a Dutch glass blower, Leo Reijnders. The plastic bowl is bought on a miniatures fair, from a English standholder, ofwhich I unfortunately don’t know their name.


Dit is Tante Doortje, een zelfgemaakt, nieuwe pop, binnenkort schrijf ik meer over haar.
Ik wil iedereen bedanken voor het lezen/volgen van mijn blog, dank voor jullie fijne reacties.
Ik wens iedereen:
EEN GEZOND, 
VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 2020!

This is Auntie Doortje, a selfmade new doll, soon I’ll write more about her.
I want to thank you all for reading/following my blog, thank you for your kind comments.
I wish everyone:
A HEALTHY, 
PROSPEROUS AND HAPPY 2020!

Ilona

dinsdag 24 december 2019

Fijne Feestdagen allemaal / Happy Holidays to everyoneVanmorgen in de stromende regen heb ik mijn laatste kerstboodschappen gedaan. Dus paraplu op, en dan zie je niet veel, dus loop ik daardoor bijna tegen deze twee 'vreemde' mannen op. Ze waren aan het trainen/hardlopen……perfect in stijl ;O)! 
Een van hen had zelfs nog een (kerstman)baard, hihihi, dáár word ik ondanks de regen nou vrolijk van :D!! Ik was zo overrompeld, dat ik pas een foto kon maken toen ze al bijna uit het zicht waren gerend…

Early this morning I did my last Christmas shopping in the pouring rain. I had to put up my umbrella and didn't see much, so I almost bumped against these two 'odd' men. They were training/running ……perfectly in style; O)! 
One of them even had a (Santa Claus) beard, hihihi, that’s something I can laugh about, despite the pouring rain :D!! I was so surprised by seeing them that I only still could take a photo after they almost ran away out of sight...Afgelopen zondag mocht ik mijn 4e Advent kadootje van Birgit (haar blog: https://biwubaer.blogspot.com/ )  openmaken, erin zaten een prachtig doosje met overheerlijke Lindt bonbons en 4 tijdschriften. Maar het waren niet zomaar tijdschriften, het waren drie “1 zu 12” Duitse miniaturentijdschriften én een Spaans tijdschrift, “Miniaturas”.

Last Sunday, the 4th Sunday of Advent, I opened my gift, which I got of Birgit (her blog: https://biwubaer.blogspot.com/ ), in it were a wonderful box of delicous Lindt chocolates and 4 magazines. But it were not common magazines, it were three “1 zu 12” magazines (German) and one Spanish magazine, “Miniaturas”. Als eerste opende ik het Spaanse Miniaturas en tot mijn verbazing stond er een artikel in over mijn werk, zelfs twee complete pagina’s, wow!! Eind september had de hoofdredactrice, Madelva Fernandez, al contact met mij hier over opgenomen en had ik haar foto’s gestuurd van mijn werk. Ik was ontzettend druk en het was vlak voor de laatste DHN-show, waar we elkaar ook nog even gesproken hebben.
Maar aangezien ik geen abonnement heb op tijdschriften over miniaturen, wist ik dus niet dat het al in oktober gepubliceerd was (Madelva: heel hartelijk bedankt voor het publiceren van mijn werk!!).
En nu kwamen ze alsnog naar mij toe, als speciale kerstkadootjes van mijn lieve, attente blogvriendin Birgit :D.
Lieve Birgit, heel veel dank voor deze bijzondere Kado's, ik ben hier heel erg blij mee!

First I opened the Spanish Miniaturas and to my surprise there was an article about my work, even two complete pages, wow !! At the end of September the editor, Madelva Fernandez, had already contacted me about this and I had sent her pictures of my work. I was so very busy, it was just before the last DHN show, where we also met each other.
But since I don't have a subscription to magazines about miniatures, I didn't know it was published already in October (Madelva: thank you very much for publishing my work!!).
And now they came to me as special Christmas gifts from my dear, thoughtful blog friend Birgit: D. Dearest Birgit, many thanks for these special gifts, I am over the moon with your great gifts!
En in twee edities van het Duitse magazine “1 zu 12” stond in het afgelopen jaar ook al wat van mijn miniatuurwerk, ik ben er ontzettend blij mee. 
Bedankt, Barbara Leuchtenberger, voor het publiceren van mijn werk!!

And two editions of the German magazines “1 zu 12” of this past year were also showing some of my miniature work, I’m so very happy with this. 
Dankeschön, Barbara Leuchtenberger, for publishing my work!!


Ik had voor deze blogpost eigenlijk iets anders in gedachten gehad, maar door tijdgebrek kom ik niet toe aan miniaturen, wie wel in deze drukke tijden…?!
Ik wil iedereen bedanken voor jullie fijne reacties, en ik wens iedereen:
FIJNE FEESTDAGEN!!

I actually had something else in mind for this blogpost, but due lack of time I have almost no time for miniatures, but who do have in these busy times…?!
I want to thank all of you for your kind comments and I wish everyone:
MERRY CHRISTMAS/HAPPY HOLIDAYS!!

Ilona

woensdag 18 december 2019

Mijn keuze aan “sierraden” voor Kerst / My choice of “jewelry” for Christmas


Nou, ik heb mijn keuze uit sierraden voor Kerst kunnen maken……dus niet: te veel keuze ;O)!
Op de volgende foto’s staat mijn nieuwste collectie kerstdecoratie, die ik de afgelopen weken heb gemaakt. Het was erg veel werk, maar ik ben best tevreden met het resultaat.

Well, I’ve made my choice of jewelry for Christmas……so NOT: too much choice ;O)!
On the following pictures is my newest collection of Christmas decoration, which I made in the past weeks. It was a lot of work, but I’m quite satisfied with the result.
Een doos met zilveren ballen, eentje met gouden versiering (beiden soorten kerstballen zijn 6 mm in doorsnede) en een doos met van alles en nog wat. Hierin zit een mix van paddenstoeltjes, parelmoer kerstballen, vogeltjes en eikeltjes.

One box with silver baubles, one with golden baubles (both sort of baubles have a diameter of 6 mm) and a box with all sort of things. The last box contains a mix of mushrooms, mother-of-pearl baubles, birds and acorns.Deze grote “glazen” (nep) kerstbal is geschikt om op een deur of aan een krans te hangen. Het is met 8 mm in diameter de grootste van de verzameling. Het zit in een vierkant doosje van 10 x 10 x 10 mm.

This large “glass” (fake) Christmas bauble is suitable for hanging on a door, or at a wreath. It’s the largest one of the collection, it measures 8 mm in diameter. It is in a square box of 10 x 10 x 10 mm.


Kerstballen zijn 6 mm in doorsnede / Baubles are 6 mm in diameter


Deze zilveren en gouden kerstballen (6 mm) hebben allemaal een nail-art sticker als versiering, je kunt het echter bijna niet zien door het reflecterende daglicht.
Mijn fototoestel maakt niet meer zulke mooie foto’s, het is dan ook al meer dan 10 jaar oud….misschien is ‘t tijd voor een nieuwe??

These silver and golden baubles (6 mm) are decorated with nail-art stickers, but you hardly can’t see it because of the reflection of the daylight.
My camera can’t take such wonderful pictures anymore, it’s more than 10 years old….maybe it’s time for a new one??

Een 'gouden' kerstklokje en een aantal pieken in zilver en goud, voor bovenin de kerstboom.
A 'golden' Christmas bell and a few toppers in silver and gold, for the top of the Christmas tree.Ik heb ook nieuwe kerstslingers gemaakt en ik vond nog 'kralen'-snoeren, in zilver en goud.
Op bovenstaande foto's staat de hele verzameling tesamen!

I've also made new Christmas garlands and I still found 'beaded' decorations, in silver and gold.
On the above pictures is the whole collection together!
Afgelopen zondag, 4e Adventsdag, mocht ik weer een Adventskadootje uit de doos, die ik van Birgit kreeg, openmaken, kijk eens! 
Lieve Birgit, dankjewel voor deze mooie kadootjes, ik ben er heel blij mee!!

Last Sunday, 3d Day of Advent, I was allowed to open another Advent gift, of the box I got from Birgit, see here! 
Dearest Birgit, thank you so much for these lovely gifts, I’m very happy with it all!!


Inmiddels ben ik met iets anders bezig, het ligt te “bakken” in de oven, we zullen het resultaat moeten afwachten, want ik heb dit nog nooit gemaakt ;O)!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een hele fijne week toegewenst!

In the meantime I'm working on something else, it is "cooking" in the oven, we'll have to wait for the result, because I've never made this before ;O)!
Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week!

Ilona