my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 9 december 2018

Nat en donker buiten / Dark and wet outside

Het winterseizoen is begonnen met donker en nat weer.
De afgelopen twee dagen heeft het hier, waar ik woon, (na ruim 8 maanden!!) eindelijk eens flink geplenst, hoera!! Geen weer om erop uit te gaan, dus werd de kerstboom in huis gehaald en nu is die opgetuigd.

Winter season has started with dark and wet weather. During the past two days, here it finally (after more than 8 months) rained cats an dogs, hurray!! No weather for going out, so we have put the Christmas tree inside and now it’s decorated.Bijna twee weken geleden werd ik door de pakketdienst verrast met een enorme doos, die kwam van Birgit, https://biwubaer.blogspot.com/ ,tjonge! Lieve Birgit, heel veel dank, maar je verwend me veel te veel!

Almost two weeks ago the postman surprised me with a huge box, which came from Birgit, https://biwubaer.blogspot.com/ , oh my! Dearest Birgit, thank you so much, but you spoil me way too much!


Dus vorige week zondag, de eerste Advent, mocht ik het eerste pakje openen: erin zat de BiWuBaer Adventskalender met de twee beroemde blogbeertjes van Birgit op de cover, en daarin verstopt de heerlijkste chocolaatjes, lekker!
Terwijl ik de kalender op een lage kast wilde zetten, zodat ik hem elke dag kon zien, viel het me op dat hij zwaarder woog dan normaal en daarom bekeek ik hem eens wat beter…….dit zat er op de achterkant geplakt:

So, last Sunday, the first of Advent, I was allowed to unwrap the first gift:  it was the BiWuBaer Advent calendar with the two famous blogbearies of Birgit on the cover, and in it were hidden the delicious chocolates, yummy!
Whilst I wanted to put the calendar on a lower cabinet, so I could see him every day, I noticed that it was heavier than normal and that’s why I looked at all sides…..this was stuck at the rear side:


Het waren nieuwe batterijtjes voor de kerstboom van Schepje! Birgit denkt altijd aan alles, dus werden Schepje met zijn kerstboom, Kleine Ikke en hun beider beertjes op een mooi plekje gezet.
Deze foto is genomen met de oude batterijtjes…

There were new batteries for the Christmas tree of Schepje! Birgit is always thinking of everything, so Schepje and his Christmas tree, Little Me and both of their stuffed bearies got a nice place.
This picture is take with the old batteries……en deze met de nieuwe. Zoals je ziet een heel verschil, lieve Birgit, ook namens Schepje en Kleine Ikke bedankt!

…and this one with the new ones. As you can see it’s quite a difference, dear Birgit, also in behalf of Schepje and Little Me thank you!En omdat ik het vandaag de 2e Adventszondag is, mocht ik een kadootje uit de grote doos pakken en openen. Erin zaten allerlei lieve minispulletjes én de beroemde en mooie BiWuBaer kalender voor 2019, dankjewel, lieve Birgit J!
Een van de spulletjes was een kroon, waarvan Schepje vond dat hem die toekwam: Koning Winter! Nu nog sneeuw en ijs, héérlijk, maar ik denk dat Birgit niet zo blij zal zijn met haar afspraakjes met de sneeuwschep ;O!

And because today it’s the second Sunday of Advent, I was allowed again to take and open a gift out of the big box. In it were all kind of cute mini stuff AND the famous and wonderful BiWuBaer calendar for 2019: thank you so much, dear Birgit J!
One of the things was a crown, ofwhich Schepje thought it was his: King Winter! Now all I want is snow and ice, love it, but I guess Birgit won’t be that happy, for getting dates with her snow shovel ;O!


Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt zullen hebben, verschijnen er niet veel miniaturen hier op mijn blog. Dat heeft te maken met deze feestmaand, gevuld met feestdagen, maar ook met familieomstandigheden. Ik hoop echter gauw weer eens iets te kunnen laten zien.
In de tussentijd ben ik begonnen met allerlei dingen te ‘koken’, om een bepaald resultaat te krijgen….maar waarvoor, dàt is de vraag ;)!?
Bedankt voor jullie fijne reacties, fijne zondagavond en nieuwe week gewenst!

As you’ve probably noticed, there don’t appear not many miniatures here on my blog. It has to do with these month, filled with festive days, but also with family circumstances. However I hope soon to be able for showing something new.
In the meanwhile I’ve started ‘cooking’ all sort of stuff, for getting a certain result…but for what, that's the question ;)!?
Thank you for your kind comments, have a nice Sunday evening and new week ahead!

Ilona

dinsdag 4 december 2018

Nog één nachtje slapen… / Still one night sleep…


…en dan komen Sinterklaas en zijn Pieten met kadootjes voor iedereen die lief is geweest in het afgelopen jaar ;)!
…and then Sint-Nicolaas and his helpers are coming with presents for everyone who has been good in this past year ;)!
De houten klomp met wortel en de emmer water voor het paard staan klaar, Piet heeft er een speculaaspop in gedaan en de tenen wasmand is gevuld met kadootjes!!

The wooden shoe filled with a carrot and a bucket with water for the horse are ready, Pete put a speculaaspop (a typical spiced biscuit) and the willow wicker laundry basket is filled with gifts from Sint-Nicolaas!!


Deze poppen zijn vele jaren geleden al door mij gemaakt van Fimoklei en aangekleed in de stijl van de jaren ’50, toen ik nog een heel klein meisje was. 
Omdat ik hele fijne herinneringen aan dit kinderfeest heb en ik geen klein meisje meer ben, staat Kleine Ikke op de foto’s ;O!

Many years ago I’ve made these dolls from Fimo clay and they're dressed by me in the style of the 50s, when I was just a very little girl. 
Because I have very good memories of this childrens feast and I’m now not a little girl anymore, is Little Me on the pictures ;O!Omdat Sinterklaas het zo druk heeft op zijn verjaardag met kadootjes te brengen naar elk kind, komt hij vanavond bij Kleine Ikke. Ze praat honderduit tegen Sinterklaas en heeft bewondering voor een van de Pieten, want die kan push ups doen en zelfs op zijn handen staan. Ik hoop dat die kleine meid morgenavond nog kan slapen van alle opwinding…

Because Sint-Nicolaas will be so very busy on his birthday (5th of December) with delivering gifts to every child, he is visiting Little Me this evening. She talks nineteen to the dozen to Sint-Nicolaas and is full of admiration for one of the Black Pete’s, because he can do push ups and he can even stand/walk on his hands. I hope that this little girl after all the excitement can sleep yet tonight…


Dank voor jullie reacties, en ik wens iedereen, die het viert, een leuk en beregezellig Sinterklaasfeest toe!
Thank you for your kind comments, and I wish everyone, who celebrates, a nice and cozy Sinterklaas feast!

Ilona

maandag 26 november 2018

De feestmaand komt er aan! / The month of feasts is coming!

Mijn drukke dagelijks leven houdt mij weg van het miniaturen maken, maar toch heb ik nog iets kunnen doen.
 Ik heb een nieuwe tak van een kastanjeboom gemaakt, in miniatuur. Het was weer de bedoeling om verkleurde bladeren toe te voegen, zoals dat gebeurt tegen de herfst.

My busy real life is keeping me away of making miniatures, but I've still made something.
It's a new branch of a chestnut tree, in miniature. It was again the intention to add discoloring leaves, like this happens, when it gets autumn.Ik ben al druk bezig met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest dat op 5 december gevierd zal worden. Meestal geniet ik alleen al van de voorpret, zoals het kiezen van kadootjes, gedichten maken en vooral van het regelen van dingen om zodoende veel plezier te kunnen maken op deze feestavond, want dàt is voor mij het allerbelangrijkst!!
Met behulp van het speculaasplankje, dat ik bij Arjan Spinhoven heb gekocht ( https://arjenspinhoven.nl/ ), heb ik twee speculaaspopjes van klei gemaakt.
Ik vermoed dat ik ze op iets te hoge temperatuur gebakken heb, want ze zien een beetje ‘zwart’, maar ze smaken prima ;)!

I’ve been busy with the preparations for the feast of St. Nicholas, which is celebrated on the 5th of December (it’s a traditional Dutch childrens feast with presents and so on). Mostly I enjoy alot of having fun in advance, like chosing small gifts, writing poems and most of all arranging things for having alot of fun at that special evening, because that’s the most important thing for me!!
With the help of this baking mold, I bought from Arjen Spinhoven ( https://arjenspinhoven.nl/ ) for making a typical Dutch cookie named “speculaas”, I’ve made two dolls of special cookie dough (clay).
(Note: here, in The Netherlands, we eat mostly these cookies in this time of the year in advance of the St. Nicholas feast)
I think that I've baked them on a bit too high temperature, because they look a bit ‘black’, but their taste is terrific ;)!


Voor mijn kleinzoontje heb ik een rood baby t-shirtje gekocht, waarop de tekst staat:
“Lieve Sint, Dit is mijn verlanglijstje:” met daaronder een paar regels om zijn cadeau wensen aan Sinterklaas in te vullen. Maar wat kan zo’n klein manneke zich nog meer wensen dan dat wat Oma erop geschreven heeft met textielstift? Liefde, kusjes en knuffels en dan Sint krijgt ook nog de lieve, ‘natte’ groetjes van Fedde,  hihihi ;)!
Het leek mij gewoon leuk dat wie dan ook Fedde oppakt, in deze tijd van het jaar, zijn wensen op zijn ‘verlanglijstje-t-shirtje’ kan zien J!
Bedankt voor jullie fijne reacties, een fijne week gewenst!

I’ve bought a red baby t-shirt for my grandson, whereon was printed this tekst: 
Dear St. Nicholas, This is my wishlist”, followed by a few empty lines under it for filling in his gift wishes to St. Nicholas. But what can such a tiny guy more wish for than what grandma wrote on the lines with a felt pen for textile? Love, kisses and hugs and lastly St. Nicholas also gets sweet, 'wet' greetings from Fedde, hehehe ;)!
It seemed to me that it was just fun that whoever is lifting up Fedde, during this time of the year, can see his personal ‘wishlist-t shirt’ :)!
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

maandag 19 november 2018

Hartverwarmend en ontroerd door een verrassing / Heartwarming and touched by a surprise

Aan het begin van vorige week kwam de pakketdienst aan mijn deur met een pakketje, en ik had geen idee van wie dat nu toch kwam, want ik verwachtte niets…..

At the beginning of last week the postal services came to my front door with a package, and I had no idea who sent me this, because I didn’t expect anything at all …..


….ook niet nadat ik de afzender, mijn blogvriendin Rosa Maria (Spanje), zag.
….also not after seeing the sender, my blog friend Rosa Maria (Spain). Na openen zag ik een Spaanse lekkere traktatie, een mooie Kerstkaart én een Kerst geschenkendoosje.

After opening I saw a delicious Spanish delicacy, a wonderful Christmas card AND a Christmas gift box.


Ik maakte het geschenkendoosje open en vond daarin een kadootje voor mijn kleinzoon…….ik was ontzettend ontroerd door het ontvangen van deze lieve en gulle gift van iemand, die ons niet eens persoonlijk kent. Rosa Maria wenste ons nogmaals veel liefde en geluk met onze kleinzoon, zoooo lief!
Een dag later gingen we weer op bezoek bij onze kleinzoon en zijn ouders. Ik overhandigde de beste wensen en het cadeau van Rosa aan mijn dochter. Zij was enorm verrast en ze gaf meteen van het lieve knuffelkonijntje aan Fedde, die momenteel erg geïnteresseerd is in zijn handjes (wat zijn dat nu voor dingen voor mijn ogen en zijn die van mij, wat kun je ermee doen? Zo leuk om te zien ;O). 
Dus, hij nam het van haar aan en gaf het meteen een hoop natte kusjes ;).
Mijn dochter en haar partner waren blij met de kleertjes (in haar favoriete kleur) en waren erg ontroerd om zo’n lief en gul cadeau te krijgen van iemand, die zij niet kenden. 
Heel veel dank van mijn kleinzoon en zijn ouders, lieve Rosa!!!
(Geen foto’s van mijn kleinzoon en zijn ouders, want ik moet de wens van mijn kinderen om privacy respecteren)

I opened the gift box and found a gift for my grandson…….I was so very touched by receiving this adorable and generous gift from someone, who doesn’t know us in person. Rosa Maria wished us lots of love and hapiness with our grandson, soooo very sweet!
One day later we were visiting our grandson and his parents again. I handed over the best wishes and the gift of Rosa to my daughter. She was enormously surprised and she gave the adorable cuddling bunny to Fedde, who now is very interested in his little hands (what are these 'things' here before my eyes and are those mine, what can you do with them ;O?). 
So he took it over from her and instantly giving it lots of wet kisses ;)!
My daughter and her partner loved the clothing (in her favorite color) and were very touched by such a sweet and generous gift from someone she never met. 
Many, many thanks from my grandson and his parents, dearest Rosa!!!
(No pictures of my grandson and his parents, because I have to respect the wish of my children for privacy)

Maar dat was niet alles wat er in de doos zat, nee, er zaten ook nog eens miniatuur schatten in alle hoekjes, jemig, wat een verrassing!! Kijk eens…

But that wasn’t all what was in the box, no, there were all kind of miniature treasures hidden in each of the corners, wow, what a surprise!! Look at this…


…de mini ooievaar in een klein blauw lijstje zal nog in het kijkkastje van Fedde gaan, net als een fopspeentje daarin zal gaan, want die horen daar gewoon thuis ;).

…a miniature stork in a tiny blue frame will still go into the room box of Fedde, just as the soother will go in there too, because they belong there ;).


Het kleine beeldje van een engeltje krijgt een mooi plaatsje in mijn (nog steeds te bouwen) mini boerderij, mijn miniatuur oma heeft vast een mooi plaatsje voor dit beeldje. 
Kijk eens naar alle details aan dit beeldje, geweldig niet??

The small figurine of a tiny angel will get a nice place in my (yet to build) miniature farm, my mini grandma will have a lovely place for this statue. 
Look at all the details at this figurine, awesome, isn’t it??


En wat te zeggen van deze prachtige minuscule kloskantwerkjes in miniatuur, gemaakt door Rosa Maria, zij is een getalenteerde kantklosster en het ontvangen van deze juweeltjes in kloskant verrasten mij enorm! Ik ben heel erg blij om deze juweeltjes in mijn collectie te mogen hebben, lieve Rosa, heel erg bedankt voor jouw vriendschap en gulle geschenken :D!!

And what to say of these beautiful minuscule bobbin lace works, made by Rosa Maria herself, she is a very talented bobbin lace maker and receiving these miniature treasures in bobbin lace surprised me enormously! I’m so very thankful for having these gems in my collection, dear Rosa, thank you so very, very much for your friendship and generous gifts :D!!


Vanwege de extreme hete zomer, die al het gras verbrandde in onze weilanden, en vanwege het prachtige weer van de afgelopen dagen liepen hier de melkkoeien nog buiten. Maar nu er erg koude poollucht naar ons land komt, zullen ze na deze korte traktatie op vers gras weer terug op stal moeten.

Due to the extreme hot summer, who burned all the grass in our meadows, and because of the beautiful weather of the past days here the milk cows were still walking outdoors in the meadows. But now there’s coming very cold polar air to our country, so after this short treat on fresh grass they’ll have to go back into their stables again.


Tijdens een wandeling met mijn kleinzoon zag ik in een parkje deze wilgenbomen staan. Na het snoeien hebben ze van de takken beginnende wigwams gemaakt, waarvan de takken inmiddels weer zijn uitgelopen. Heerlijke biologische speelplekken voor de kinderen én ze leren nog wat van de natuur, geweldig idee ;)!
Bedankt voor jullie reacties, een hele fijne week toegewenst!

During a walking with my grandson I came along a park where are willow trees. After the pruning of last year the gardeners of the city have made starting teepees out of the branches, who are now started growing again. Lovely biological play grounds for the kids AND they also learn something about the nature, what an awesome idea ;)!
Thank you for your kind comments, have a very nice week!

Ilona

maandag 12 november 2018

Sterretjes zien / Seeing starletsVoor mijn ogen zie ik nog steeds die kleine sterretjes, want de kleinste deeltjes van deze plant zijn slechts 2-3 mm lang. Hoe dan ook, hier is mijn nieuwste miniatuur ‘ster’: een uitgebloeide, verdorde grote berenklauw.
Hij is gemaakt voor een opdracht van ongeveer een jaar geleden, tja, dàt heb je dan met zulke slechte zomers.....ten minste voor mij ;).
Maar het belangrijkste is: hij is klaar!!

For my eyes I still see those little starlets, because the most tiny parts of the plant are only 2-3 mm long. Anyhow, here is my latest miniature ‘star’: a faded, withered Giant Hogweed.
It’s made for a commission from about one year ago, well, one can’t make miniatures in summers like the last one...at least not me ;).
But most important is: it’s ready!!
Vandaag is het hier erg donker en regenachtig, hoe anders was het vorige week: zon, mooie heldere luchten én prachtige herfstkleuren! Het geeft mij inspiratie voor het maken van nieuwe miniaturen, dus heb ik wat foto’s in mijn omgeving gemaakt.
Bedankt voor jullie fijne reacties, een hele fijne week gewenst!

Here it’s very dark and rainy weather today, what a difference with last week: sun, beautiful clear skies AND beautiful colors of autumn! It gave me inspiration for making new miniatures, so I took some pictures in my region.
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

maandag 5 november 2018

Tuingereedschap / Garden tools

Om voor mijn laatste miniaturenshow mijn showkasten wat beter gevuld te krijgen, had ik mijn zelfgemaakte tuingereedschap erin gezet, gewoon 'voor de show' en niet voor verkoop…

For getting my show boxes more filled for my last miniatures show, I put in my self made garden tools, just for the show and not for selling……maar tijdens de show liep het anders: mensen wilden het graag kopen :O! 
Ik heb dus nu voor de show van volgend jaar al vast wat nieuwe miniatuur spitvorken, hooivorken en spades gemaakt.

…but during the show it happened that people wanted to buy them too :O! 
So, for the show of next year now I’ve already made some new miniature dig forks, hay forks and spades.


Ik wilde dit tuingereedschap ooit in de stallen van mijn miniatuur boerderij gaan plaatsen en, als ik er ooit de tijd voor krijg, nog wat meer gereedschap maken.

I ever want to put these garden tools into the stables of my miniature farm and, if I ever get the time for it, make some more tools.


Het gereedschap is gemaakt van 0,3 mm dik blikmateriaal, wat ik gekocht heb bij de oude smidse in ons dorp. Ik heb het met een blikschaar in vorm geknipt. Het is lastig knippen, want het metaal krult tijdens het knippen heel erg om en als je het terug wilt buigen, kan het afbreken.
Voor de hooivork heb ik heel dun gegalvaniseerd (dus stug!) draad gebruikt, de uiteinden zijn gepolijst tot scherpe punten met behulp van een Dremel machine.

The tools are made of tin plate of 0,3 mm thick, I’ve bought it at the forge/smithy in our village. I’ve cut the tin plate in shape with a special scissors for thin plate. It’s a bit tricky to do, because the metal is curling very much during the cutting and when  you want to bent it back in shape, it can snap off.
For the hay fork I’ve used very thin galvanised (tough!) wire, the ends are polished to sharp points using a Dremel machine.


Om de gebruikte look te krijgen heb ik het ijzerwerk in een mengsel van azijn en staalwol gelegd en daar een paar dagen in laten staan. Het vieze bruine kleurtje veroorzaakt roest op het metaal, maar als je het er niet te lang in laat staan, dan kun je dat nog afvegen, schoon wassen en bewerken met zachte pastels en dunne laagjes acrylverf.
De houten stelen hebben dezelfde bewerking gekregen om ze er oud en gebruikt te laten uit zien.

For getting the used look I’ve put the iron work into a mixture of vinegar and steel wool and left it in there for just a few days. The dirty ochre color is caused by rust on the metal, but if you don’t let it in the mixture for long, you can wipe it off, wash it clean and edit the metal with soft pastels and thin layers of acrylic paint.
The wooden handles have had the same editing process, for letting them look old and used.
Mijn boerderijkat en kippen met kuikentjes voelen zich helemaal thuis op de hooibalen, omringd door gereedschap ;).
Jaren geleden heeft Patricia Cabrera deze dieren voor mij gemaakt.
De strobalen heb ik in de speelgoedwinkel gekocht.
Bedankt voor jullie reacties, een fijne week gewenst!

My farm cat and hens with chicks feel quite at home on my straw bales, surrounded by the tools ;). Years ago Patricia Cabrera has made these animals for me.
I’ve bought the straw bales in a toy shop.
Thank you for your comments, have a nice week!

Ilona

dinsdag 30 oktober 2018

Alweer eind oktober… / Already the end of October…
Na een zeer hete en droge zomer (die ernstige droogte duurt hier in de regio trouwens nog steeds voort!), waren veel van mijn tuinplanten bezweken en moesten dus verwijderd worden. Ook moest er groot onderhoud plaatsvinden in mijn tuin, dus deze laatste twee weken was er weinig tijd om miniaturen maken. Tòch heb ik af en toe nog iets kunnen doen, zoals het boetseren van een nieuwe pop en een grote, holle pompoen. 
Beiden heb ik gebruikt om een Halloween foto te maken ;).

After a very hot and dry summer (the severe drought still continues here in my region!), many of my garden plants were collapsed and had to be removed. There also had to take place major maintenance in my garden, so the last couple of weeks there was very less time for making miniatures. Yet I've occasionally been able to do something, such as modeling a new doll and a big, hollow pumpkin. 
I used them both for taking a Halloween picture ;).

Iemand vroeg mij om een pop te boetseren, die erg chagrijnig/knorrig keek, ik hoop dat ik zijn gezicht de juiste uitdrukking heb kunnen geven...? Op bovenstaande foto’s kun je hem van alle kanten bekijken, het hoofd en de handen zijn alleen geboetseerd en gebakken in de oven, ze zijn dus nog niet verder bewerkt. Bovendien mist deze pop nog een lichaam, dus vandaar dat ik zijn hoofd en handen in de pompoen heb gezet ;)

Someone asked me for sculpting a doll, who was looking very grumpy, I hope that I did succeed to give this expression to his basical face...? At the above pictures you can see him from all sides, the head and the hands are only sculpted and baked in the oven, so they aren’t edited yetMoreover, this doll still lacks a body, so that's why I've put his head and hands in the pumpkin ;)


De zelfgemaakte hark is gemaakt van rondhout voor de steel en stevig grijs papier voor het ijzerwerk. Beiden zijn bewerkt met (metallic) verf om het geheel een oude uitstraling te geven.

The self made rake is made of  round timber for the handle and sturdy grey paper for the iron work. Both are edited with (metallic) paint for giving the whole an old look.Verder heb ik voor twee opdrachten wat kastanje bladeren kunnen maken, veel knip- en precisiewerk! 
For two commissions I've been able to make some chestnut leaves, lots of cutting and precision work!
En van een sluiting van een grote plastic verpakking heb ik een DRU 'confetti' emaille pannetje gemaakt. Mijn oma had in de jaren ’50 ook al zulke pannetjes en hield hierin het eten warm voor wie later kwam dan op etenstijd, of voor opa als hij op het land at tijdens de oogst. Er zitten gekookte aardappeltjes in met sperziebonen en een klont boter erop, klaar! Op het pannetje stonden rode en gele stipjes, maar helaas vallen de rode stipjes een beetje weg op de zwarte achtergrond, maar ze zijn er wel ;)!

I made a tiny DRU, so called 'confetti', enamel pan from a closure of a large plastic package. In the 50s my grandmother also had such small cook pans for keeping the food warm for those, who came later than dinner time, or for grandpa when he had to eat on the land during the harvest.

It contains cooked potatoes with green beans and a lump of butter on it, done! Tiny red and yellow dots are painted on the outside of the enamel pan (therefore its name 'confetti'), but unfortunately the red dots are a bit unvisable due to the black background, but they are there ;)!


Dit weekeinde kwam koning winter een beetje in de buurt van Nederland met onverwachte lage temperaturen en vandaag veel regen, behalve hier in het oosten van het land maar weinig regen. Kijk maar naar bovenstaande foto, waarop duidelijk de bodem van een beek te zien is en zo is de toestand van elke sloot, beek of ven hier: niet goed na 7 maanden van droogte.

Bedankt voor het lezen van mijn blog, jullie fijne reacties, een hele fijne week (en voor wie het viert: Happy Halloween) gewenst!

Last weekend unexpectedly king Winter arrived with very cold temperatures and for today with lots of rain…..everywhere in The Netherlands, except here for us in the Eastside of The Netherlands. See the above picture, whereon you can see the bottom of a ditch and like this is the condition of every ditch, stream and fen here in the region: not good after 7 months of drought.
Thank you for reading my blog, your kind comments, I wish you all a nice week and for who celebrate: Happy Halloween!

Ilona