my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 13 januari 2019

Het kolenhok / The coal shed


Zoals beloofd laat ik nu, aan de hand van foto’s, de bouw van mijn kolenhok uit de jaren ’50 zien. Ik had nog een restant MDF (8mm dik) liggen, waarop al een laag witte grondverf zit, handig als je het nog moet schilderen met acrylverf ;)!

As promised I show you now, with the help of pictures, the build of my coal shed from the 50s. I still had a piece of MDF (8 mm thick), whereon was already a layer of white basic paint, which comes in handy when you have to paint the shed with chalkpaint ;)!


Voor de deksel heb ik het deksel van een houten een sigarendoosje gebruikt, want de scharnieren zaten al op de goede plaats. De scharnieren heb ik met een tangetje wel iets verder doorgebogen om de juiste hoek te krijgen.

For creating a lid I’ve used a lid from a wooden cigar box, because the hinges were already on the right position. For getting the right angle I’ve bent with a pliers the hinges a bit more.


Zoals je misschien zult weten bestaat MDF uit een vezellagen, hiervan heb ik met een scherp hobbymesje wat afgeschraapt om een ruwe binnenkant te verkrijgen.

As you probably will know consist MDF of layers from wood fibres, ofwhich I scraped some excess off for getting a more rough innerside.Het schilderproces is gedaan door het MDF onregelmatig! te sponsen met krijtverf, dat schaars is aangebracht op een goedkoop make-up sponsje. Je zult snel moeten werken als je, net als ik, krijtverf gebruikt, het droogt namelijk erg snel. Je sponst dus eerst een dunne laag oranje, daarna meteen (steen)rood, direct gevolgd door bruin. En omdat het een kolenhok moest worden, heb ik daarna nog op plaatsen, waar het nodig was, antracietkleur gebruikt. Een kolenhok is namelijk een dagelijks gebruiksvoorwerp in de winter en ziet er smoezelig uit door het kolenstof.

The painting process is done by irregular! sponging with chalkpaint, which has been applied frugal, using a cheap make up sponge. You have to work very quick if you, just like I did, do work with chalkpaint, because this stuff dries very quickly. You firstly sponge a thin layer of orange chalkpaint, than immediately (brick)red, immediatley followed by brown, work wet in wet. And because it had to become a coal shed, I’ve used on some spots, where needed, an antrhacite color of the chalkpaint. A coal shed is a object for daily use in winter and it looks very smudgy by the coal dust.


Voor het klepdeksel heb ik antraciet en oranje gebruikt in verband met de roestvorming, afkomstig van de scharnieren aan de bovenkant.

For the lid I’ve used an anthracite and an orange color because of the rust formation, which comes from the rusty hinges at the upper side.


Voor het inkrassen van het bakstenen patroon heb ik een tool gebruikt, dat ik heb gekregen van mijn tandarts bij een bezoek. Je kunt ook een fijne schroevendraaier gebruiken hiervoor. Kras niet te diep en zeer onregelmatig, zodat je de ‘indruk van bakstenen’ krijgt en niet allemaal lijnen keurig op een rijtje ;). De maat van een baksteen in Nederland is meestal 20x10x5 cm, dus in mini 16x8x4 mm.

For scratching the pattern of bricks I used a tool, which I got from my dentist during a visit. You can also use a tiny fine screwdriver for this job. Don’t scratch too deep en do it very irregular, so you’ll get a ‘impression of bricks’ and not only neat lines on a row ;). The size of a brick (in The Netherlands) is mostly 20x10x5 cm, so in miniature 16x8x4 mm.
Ik kan me herinneren dat ons kolenhok met cement aangesmeerde schuine kanten had en ook aan de voorkant. Dit was om het metselwerk af te werken en omdat op de voorkant de zware zakken kolen werden neergezet, alvorens ze leeg te storten.
Ik heb dit in miniatuur nagebootst met een medium, iets wat gebruikt wordt om een korrelige ondergrond voor pastelkrijt te creëren. Daarna heb ik de randen gesponst met gemengde kleuren krijtverf om het cement na te bootsen.

I can recall that our coal shed at home, was edited with cement on the slanted sides and also at the upperside at the front. This was done to finish the slanted masonry and also because the heavy bags of coal were put down on the upper frontside before they were emptied.
I copied this edges in miniature by using a medium, that is used for creating a grainy surface for working with pastel chalks. After than I sponged the edges with mixed colors of chalkpaint for imitating the cement.
Nadat ik de deksel had geschilderd vond ik het niet erg lijken op het deksel zoals ik me kon herinneren van mijn jeugd. Maar na een nacht slecht geslapen te hebben, wist ik me weer te herinneren dat er een soort buigbaar spul (mastiek?) op het houten deksel was gespijkerd dat de kolen moest beschermen, tegen nat worden natuurlijk.
Ik heb heel fijn schuurpapier gebruikt om het ruwe materiaal te kopiëren en daarna met een antraciet kleur krijtverf geschilderd op een natuurlijk ogende manier.

After I painted the lid I thought it didn’t look much like the one I could remember from my childhood. But during one night of bad sleep I recalled again that there was nailed a sort of bendable stuff on the wooden lid, in order to protect the coal, in order for not getting wet of course. I don’t know how it is named in English (mastic?).
For copying this coarse material I used very fine sanding paper (400) and I than painted it with an antracite color of chalkpaint on a natural looking way.Eerst moest ik even spelen met wat minikolen om te zien of ik er wel genoeg had, ja het waren er genoeg: laat de winter maar komen ;O!

First I had to play a bit with some miniature coals, in order to see if I had enough of them, yes, they were: winter can come ;O!

Na het toevoegen van wat korstmossen en roestvlekken en natuurlijk witte vogelpoep vond ik het welletjes, mijn kolenhok was klaar! Kolenschep is gekocht van de Hr. Eijcking (hij verkoopt alleen op beurzen/shows, geen website).
Bedankt voor jullie reacties, ik wens jullie een fijne week!

After adding some lichen and spots of rust and of course bird poo I think my coal shed was ready! The coal scoop was bought from Mr. Eijcking (he only sells on fairs/shows, no website).
Thank you for your comments, have a nice week ahead!

Ilona

zondag 6 januari 2019

Jute zakken maken / Making jute bags


Zoals jullie weten was ik half december gestopt met miniaturen maken en in deze afgelopen dagen heb ik het werk weer opgepakt. Ik was bezig met het uitvinden van een manier om in miniatuur jute zakken te maken. Voor in mijn mini boerderij zal ik namelijk aardig wat jute zakken nodig hebben, aangezien die in de jaren ’50 voor allerlei doeleinden werden gebruikt.

As you may recall I stopped making miniatures at the half of December, I now restarted my work in these past days. I was busy inventing a way for making jute bags. I surely will need quite some jute bags for in my miniature farm, which were used for many different purposes in the 50s.


Ik had jullie hier op mijn blog een pan met inhoud laten zien en vroeg wat ik aan het ‘brouwen’ was, weten jullie nog? Zoals sommigen van jullie al konden raden, was ik bezig met het kleuren van katoen en linnen teneinde een jute ‘look’ te verkrijgen door kleuring met natuurlijke pigmenten/kleurstoffen.

I showed you here on my blog a cooking pan with content and I asked you what I was ‘brewing’, do you remember? Some of you guessed right, I was busy with coloring patches of cotton and linen, for getting a jute ‘look’ by using natural pigments/dyes.


Ik heb hiervoor het volgende gebruikt: dennenappels, kapotte doppen van walnoten en hazelnoten, koffiefilter met versgemalen koffie en een theezakje. Hiertussen heb ik op maat geknipte stukjes stof gelegd, deksel erop en een uur laten koken, daarna laten afkoelen.
Het leek prima gelukt, maar toen beging ik de fout om de stof uit te spoelen, waardoor veel kleur verloren ging, dus moest ik opnieuw beginnen.

I’ve used the next things: pine cones, smashed shells of walnuts and hazelnuts, a coffee filter with freshly ground coffee and a fresh tea sachet. In between, I’ve put cut-to-size pieces of fabric, put the lid on the pan, cooked it for an hour, then let it cool down.
It seemed to work out well, but then I made the mistake of rinsing out the pieces of fabric, whereby a lot of dye was lost, so I had to restart the process.(kleur is afwijkend door gebruik van kunstlicht, in werkelijkheid kleurt het zacht oker)
(color differs because of the use of artificial light, in reality it looks more soft ocher)

Voor de tweede poging ben ik op internet gaan zoeken naar natuurlijke kleurstoffen en kwam ik een tip tegen om de tussenschotjes van walnoten (zie foto en gele pijlen) te gebruiken. Voor deze poging heb ik dezelfde ingrediënten PLUS de tussenschotjes gebruikt, waaraan ik, naast de (al gekleurde) witte katoenen en linnen lapjes, ook nog een stukje beige kaasdoek toegevoegd heb. Vooral deze laatste stof pakte de kleuring redelijk goed op na koken, maar ik heb alsnog een goedkope okerkleurige viltstift gepakt en de binnenkant ervan gebruikt om de stof hier en daar wat extra kleur te geven. Uiteraard heb ik mijn lesje geleerd en heb ik na het koken de stof niet meer uitgespoeld, nu ben ik tevreden met het resultaat.

Before I did my second attempt I’ve searched on the internet for natural pigments/dyes and I've read about a tip for using the partitions between the halves of the walnuts (see picture and yellow arrows). So, for this attempt I’ve used the same ingredients PLUS the partitions, where to I also added, next to the (already colored) white cotton and linen pieces, a piece of beige cheesecloth. Especially this last piece took up the pigment/dye quite well, but next to this I took a cheap ochre colored felting pen and used the inner part for putting more color to the fabric here and there. Of course I learned my lesson and I didn’t rinse again the fabric after cooking, now I’m satisfied with the result.Met katoenen garen heb ik er zakken van genaaid met hele kleine en onregelmatige steekjes (het blijven maar zakken, hoor ;O) en hier en daar wat gaatjes/scheurtjes gemaakt.

Using cotton sewing thread I sewed some bags with very tiny and irregular stitches (hello, these are bags ;O) and of course, I left a few very tiny holes/cracks here and there.
Maar terwijl ik er al wat kolen in had geschept om een foto te maken, vond ik de jute kolenzak (in dit geval) veel te schoon. Ik weet nog van vroeger, als de kolenboer kwam bij ons thuis, dat die mannen zwart zagen van het kolengruis, wat door de los geweven zakken terechtkwam op hun kleding, gezicht en handen. Dus een stuk zwarte pastelkrijt opgezocht en de zak bewerkt, maar na zachtjes uitkloppen vloog veel pastelkrijt zo weer van de stof af…wat nu? Ik moest dus een fixatie zoeken en kwam daarbij uit bij hairspray, wat in verschillende lagen werd aangebracht.

But while scooping in some coals into the bag already, for making photos, I thought the coal bag was still (in this case) much too clean. I know from former days that if the coalman came to our house, that these men had black faces, hands and clothing from all the coal dust, which fell out the loosely woven bags. So I took a piece of black soft pastel and edited the jute bag, but after gently beating out, lots of the pastel came loose from the fabric…what to do now? I had to look for a way of fixation, I found out that hairspray could do the job. I’ve sprayed several layers on the fabric, let dry very well in between every layer.Nu had ik het gewenste resultaat, dus hup, antracietkolen erin geschept, aanmaakhout gehakt met de handbijl (gekocht op een beurs jaren gelden, volgens mij bij Miniatur Puppenwelt Wengen) en de kachel (gemaakt door de Heer Eijking, verkoopt alleen op beurzen/shows) aangemaakt om een heerlijke pan boerenkoolstamppot met rookworst klaar te maken voor het avondeten ;).

Now I had the bewished result, so hoppa, I've scooped coals into the bag, wood chopped with the hand ax (bought years ago on a show from Miniatur Puppenwelt Wengen) and lighted the stove (made by the Dutch miniaturist Mr. Eijking, he only sells at miniature shows) for preparing a delicious pot with potatoes, kale and smoked sausage for dinner ;).


Na het maken van de jute zak vol kolen kwam bij mij het idee op om een kolenhok te maken voor mijn mini boerderij, want die moet er zeker gestaan hebben in de jaren ’50. In mijn volgende blog laat ik zien hoe ik dat gedaan heb, tot dan!
Dank voor jullie reacties, iedereen een fijne week toegewenst!

After making the jute bag with coals I got the idea for making a small coal shed for my mini farm, because it certainly must have been there in the 50s. In my next blog I’ll show you how I did this, till later!
Thank you for your kind comments, wishing everyone a nice week ahead!

Ilona

maandag 31 december 2018


Ik wens iedereen een gelukkig, gezond en creatief 2019 toe!!
I wish you all: a happy, healthy and creative 2019!!

Ilona

maandag 24 december 2018

Kerstdecoratie, gemaakt van 'stro' / Christmas decoration, made of 'straw'


Tijdens de vorige miniaturenshow in Arnhem kreeg ik de vraag/uitdaging of ik in miniatuur misschien ook kerstdecoratie kon maken…..tja, dáár vraag je me iets. De vraag heeft mijn brein nogal bezig gehouden totdat ik het ging proberen. Na heel wat gepriegel met echt stro, kwam ik tot de ontdekking dat het met dit kwetsbare materiaal echt niet ging, wat nu? Ik vond in een bakje nog wat sisalvezel en dat heb ik nog iets fijner gesneden en toen gebeurde er een ‘wondertje’: er landden kerstengeltjes op mijn werktafel ;)!

During the last miniatures show in Arnhem I got the question/challenge if I could make Christmas decoration of straw….well, that was quite a question. The question kept my brains quite busy until I tried to make it. After alot of fiddling with real straw, I discovered that it wasn’t possible to do with this vulnerable material, what to do next? In a box I found some sisal fiber and I cut it up even more fine and then there happened a little ‘miracle’: there landed Christmas angels on my work table ;)!


De kleinste engel met een halo meet 12 mm,
The smallest angel with a halo measures 12 mm,


de volgende meet 16 mm en
the next one is 16 mm and


de grootste engel met een kroon meet 18 mm in hoogte.
the tallest angel with a crown measures 18 mm in height. 


Deze ster meet ongeveer 11 mm
This star measures about 11 mm

De gouden ster (zie de eerste foto) voor in de top van de boom is gemaakt van 0,2 mm dik goudkleurig metaaldraad.
The golden star (see the photo at the top) for in the top of the tree is made of 0,2 mm thick gold colored wire.
Samen met de kerstversiering, die ik vorig jaar al had gemaakt…
Ik wens ik iedereen: Vrolijk Kerstmis!

Together with the Christmas decoration, I'd made last year…
I wish everyone: Merry Christmas!

Ilona

zondag 23 december 2018

4e zondag van de Advent / 4th Sunday of AdventAllereerst wil ik iedereen bedanken voor jullie condoleances n.a.v. het overlijden van mijn oudste zus.
Hierbij wil ik ook Véronique (blog https://veemerica.blogspot.com/ ) bedanken voor dit kleine engeltje, zo lief van haar!

First of all, I want to thank everyone for your condolences due to the death of my eldest sister.
I also would like to thank Véronique (blog https://veemerica.blogspot.com/ ), for sending me this little cute angel, it’s so sweet of her!

Vandaag is het alweer de vierde zondag van de Advent. Eind november had ik van mijn blogvriendin Birgit (blog: https://biwubaer.blogspot.com/ ), een doos met Adventsgeschenken ontvangen, maar vanwege mijn blog afwezigheid, laat ik nu hier alles tegelijk zien.

Today it’s the 4th Sunday of the Advent. At the end of November I received a box filled with Advent gifts from my blog friend Birgit (blog: https://biwubaer.blogspot.com/ ), but due to my absence of my blog I’ll show all of them here now here. 


We hebben wederom de eer gehad om de nieuwe BiWuBear kalender te mogen ontvangen, nee, twee!! zelfs met prachtige foto’s van Birgit’s beroemde blogbeertjes én van hun prachtige tuin tijdens alle seizoenen J!

We have once again had the honor to receive the new BiWuBear calendar, no, even two!! with beautiful pictures of Birgit's famous blog bearies and of their beautiful garden during all seasons J!


Heerlijke speculaasjes en warme winterthee, lekker!
Delicious cookies and delicious smelling winter tea, yummy!


De pakjes voor vandaag bevatten heerlijke chocolaatjes, pure verwennerij én…..
The gifts for today contain delicious choclates, pure indulgence AND….. 

….dit gave piepkleine varkentje van de firma Goebel, wat absoluut in de woonkamer van mijn mini boerderij zal komen te staan. En wéér de lekkerste chocolaatjes, wat een verwennerij!
Liefste Birgit, je hebt me weer verschrikkelijk verwend, duizendmaal dank!

…. this gorgeous tiny piglet from Goebel, it will absolutely go into the living room of my miniature farm. And again the most delicious chocolates, pure indulgence!
Dearest Birgit, again you’ve spoiled me way too much, thank you from the bottom of my heart!


Ik wens iedereen nog een fijne 4e Adventszondag!
I wish everyone a nice 4th Sunday of Advent!

Ilona