my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


maandag 19 oktober 2020

Diefstal / Theft

 


Waarom doen mensen dit: bloemen stelen uit iemands tuin?? 
En ja, het schijnt echt te gebeuren!!
Zo kwam ik deze week, al fietsend, deze twee uitgebloeide zonnebloemen tegen, die tegen een boom aan stonden. Ze waren bij iemand in de tuin afgesneden en daar achter gelaten, hoorde ik van een buurtbewoner.
Aan diefstal en vandalisme heb ik een hekel, want toen moest de eigenaar dus een aantal grote zonnebloemen gaan missen in zijn/haar tuin!!
Maar omdat het van die grote, hele hoge zonnebloemen waren, gaf dit gebeuren mij wèl de kans om de bloemhoofden van dichtbij op de foto te zetten. En dan kon ik ze thuis na proberen te maken, en dan in miniatuur natuurlijk ;).
 
Why are people doing this: stealing flowers from someone's garden?? 
And yes, it actually seems to happen!!
While riding my bicycle, I came across these two withered sunflowers, which were put against a tree. It seemd that they had been cut off in someone's garden and just left there, I heard from a local resident.
I lament this sort of theft and vandalism, because now the owner had to miss a number of large sunflowers in his/her garden !!
But at the other hand these sunflowers were of the big, very high sort, so this contingency DID give me the opportunity to photograph those large, withered flower heads up close. And than I could try to make them at home, in miniature of course ;).

Het hart van het grote bloemhoofd is eigenlijk spiraalvormig opgebouwd, vooral als de bloemen al zaden bevatten. Maar de dunne, losse zaden van zonnebloemen zijn in miniatuur erg moeilijk te maken, dus ben ik tevreden met dit resultaat (zie boven).
 
The heart of the large flower head is actually spiral-shaped, especially if the flowers already contain seeds. But the seperate, thin seeds of sunflowers are very difficult to make in miniature, so I am satisfied with this result (see above).

Toevallig scheen de zon net toen de zonnebloem klaar was, het zonlicht scheen er prachtig mooi doorheen, waardoor de transparantie van de bladeren goed te zien is 😍!
 
Coincidentally, the sun was just shining when the sunflower was ready, the sunlight was shining beautifully through it, which showed well the transparency of the leaves 😍!

Nadat ik de verschillende fases van de ontluikende en bloeiende zonnebloemen heb gemaakt, is dit een mooie afronding van de laatste bloei fase van de zonnebloem. 
Hierbij moet ik wel vermelden dat er nog één bloem in de maak is ;O).
 
After I have made the different phases of the budding and blooming sunflowers, this is a nice completion of the last blooming phase of the sunflowers. 
Although I must mention that there is still ONE more flower in the making ;O).


Hier, in Nederland, neemt het aantal besmettingen met het Corona virus snel toe, en ook in de rest van Europa. Blijf gezond en veilig, zorg goed voor elkaar en jezelf!!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!
 
Here, in The Netherlands, the number of contaminations with the Corona virus is increasing quickly, and in the rest of Europe. Stay healthy and safe, take good care of other and yourself!!
Thank you for your kind comments, have a nice week!
 
Ilona

dinsdag 13 oktober 2020

Berichtjes de lucht in sturen en zelfs gras in mijn staart, wat ben ik…? / Sending up messages in the sky and even grass in my tail, what am I..?

Vandaag tijdens mijn fietstocht over het platteland en rijdend in de zon, dacht ik er nog aan….
In mijn jeugd hebben we dit regelmatig met ons hele gezin gedaan: berichtjes de lucht in sturen, en een handvol gras in zijn staart geknoopt. 
Het was een vrolijk tijdverdrijf en ik vermoed dat velen dit vroeger gedaan hebben en misschien nu nog wel doen.
 
Today during my bike ride through the countryside and riding in the sun, I was again thinking of it….
In my childhood we did this regularly with our whole family: sending messages into the air, and knotting a handful of grass in it's tail. 
It was a cheerful pastime and I that think many of you have done this in the past and maybe still do today.

Waarover heb ik het dan? Nou, wat dacht je van zelf een vlieger maken: van houten latjes en dun rijstpapier, alles wat je dan nog nodig had was een schaar en pot lijm, of een aardappel ;).
De opdrachtgever wilde dolgraag een ouderwetse, zelfgemaakte vrolijke vlieger bij de zonnebloemen hebben, dus ben ik mijn kennis gaan opfrissen over hoe wij vroeger ook alweer een vlieger maakten.
 
What am I talking about? Well, how about making self your own kite: from wooden slats and thin rice paper (or even old news papers), all you than still needed was a pair of scissors and a pot of glue, or a potatoe ;).
The client really wanted a vintage, selfmade cheerful kite to go with the sunflowers, so I refreshed my knowledge again about how we used to make a kite in earlier days.


Je maakt een kruis van de twee houten latjes, die bind je samen met een stukje touw, waarna je in de uiteinden van de houten latten een inkeping maakt.
Je neemt een stukje vliegertouw en haalt het door de 4 inkepingen en zet het goed vast. Het geraamte van de vlieger is nu klaar om met papier bekleed te worden.
Vroeger gebruikten wij rijstpapier (of soms ook wel oude kranten), dat met lijm, of met het zetmeel van een doorgesneden aardappel waren ingesmeerd om het papier te verstevigen tegen het kapot scheuren in de harde wind. Het werd in een soort ruitvorm gesneden en daarna op het skelet van latjes gelegd en om het gespannen touw gelijmd.
Aan het midden van het kruis werd het vliegertouw met een ijzeren ringetje bevestigd, waaraan de vlieger omhoog getrokken werd de lucht in. Om de vlieger op te kunnen laten en wat extra ruimte te hebben om te rennen, gingen wij vaak naar de weilanden, of de lege akkers van de boeren. Daarom werd er bij ons vaak in augustus gevliegerd, want dan waren de velden leeg, net na de oogst vóór dat er wintertarwe werd gezaaid. Daarna mocht je daar niet meer komen, natuurlijk. En als laatste moest er uiteraard ook wat wind staan, anders gebeurde er natuurlijk niets ;O)!!
 
You make a cross from the two wooden slats, which you tie together with a piece of string, after which you make notches in the ends of the wooden slats.
You take a piece of kite rope and pull it through the 4 notches and fasten it well. The framework of the kite is now ready to be covered with paper.
In the past, we used colored rice paper (or sometimes also old newspapers), which was smeared with glue, or with the starch of a cut potato to strengthen it against taring apart in the strong wind. It was cut into a kind of diamond shape and then placed on the skeleton of slats and glued around the stretched rope.
The kite rope and iron ring were attached to the center of the cross, to which the kite was pulled up into the air. In order to be able to fly the kite, and have some extra space to run, we often went to the meadows, or the empty fields of the farmers. That is why we often were kiting in August, when the fields were empty, just after the harvest and before the winter wheat was sown. After that you were not allowed to come there again, of course. And finally there had to be some wind, otherwise nothing would happen ;O) !!En een houten klos om het vliegertouw op te winden
And a wooden spool to wind the rope of the kite

Om de vlieger in balans te krijgen, kreeg hij papieren strikken in het staart touw. Maar soms, als je al buiten in de velden of weilanden was, stond de vlieger als een gek te schudden in de lucht. Dan was een flinke hand vol gras, om in het staarttouw te knopen, al voldoende om een goede balans te krijgen. En als de vlieger rustig in de lucht stond, dan stuurden we ook wel een papiertjes langs het vliegertouw de lucht in. Op die papiertjes stonden onze denkbeeldige wensen ;O).
Het uit de lucht halen van een vlieger was ook een hele kunst, want als hij te hard naar beneden viel dan was hij nogal eens kapot, OF hij zat ergens vast in een boom, of in hoge struiken…. 
 
To balance the kite, it got paper bows in the tail rope. But sometimes, when you were already out in the fields or meadows, the kite could shake like crazy in the air. Then a good handful of grass, to tie into the tail rope, was enough to get a good balance. And if the kite was quietly in the air, we also sent tiny pieces of paper along the kite rope into the air. Those messages contained our imaginary wishes ;O).
Taking a kite out of the air was also quite an art, because if it fell too hard it would often be broken, OR it was stuck somewhere in a tree, or in high bushes….….of in grote zonnebloemen en dan had je hulp nodig (die hier altijd in de buurt is) ;O).
….or in tall sunflowers and than you needed help (who is here always nearby) ;O).


Misschien is het een idee om in deze tijd eens ergens in de buitenlucht te gaan vliegeren (als is toegestaan dat je naar buiten mag), dat is in ieder geval een corona proof bezigheid, dus maak een vlieger en ga eens lekker uitwaaien!
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst.

 
Maybe it is an idea to fly a kite somewhere in the open air in these times (if you're allowed to go outdoors), it is at least a corona proof activity, so make a kite and get some fresh air!
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself!
Thank you for your kind reactions, have a nice week.

 
Ilona

donderdag 8 oktober 2020

Het zonnetje in huis halen / Getting the sunshine in our homes

Nu de pandemie weer oplaait in veel landen ter wereld, ook hier in Nederland, dacht ik dat we wel een beetje “zonneschijn” kunnen gebruiken. Voor een opdracht heb ik grote zonnebloemen gemaakt, die, op verzoek van de opdrachtgever, gestoken zijn in tuinaarde (tuinborder).
 
Now that the pandemic is flaring up again in many countries in the world, including here in the Netherlands, I thought we could use a little “sunshine”. For a commission I made large sunflowers, which, at the request of my client, were put into a piece of garden soil (garden border).

Eind juli was ik al met deze opdracht begonnen, maar toen we met een hittegolf van maar liefst 18! dagen met temperaturen hier, in het Oosten van Nederland, van boven de 35oC te maken kregen, ben ik hiermee gestopt (vanwege gezondheidsredenen). De gezondheidsperikelen van mijn partner volgden de hittegolf op en zo waren we weken verder voordat ik ze kan afmaken.
Ik zal jullie nu wat foto’s laten zien, gemaakt tijdens het maken van de zonnebloemen.
 
I had already started this commission at the end of July, but then we had a heat wave of no less than 18! days with temperatures above 35oC here, in the east of the Netherlands, so then I stopped making them (due to health reasons). The heatwave was followed by my partner's health issues and weeks went by before I could finish them.
I will now show you some pictures, taken while (and after) making the sunflowers.


Natuurlijk mèt een zelfgemaakt bijtje erop (3 mm lang)!
Of course, with a self made little bee on it (3 mm long)!


Een zonnebloem gaat spiraalsgewijs open, deze miniatuur zonnebloem dus ook ;O)!
A sunflower opens spirally, so does this miniature sunflower ;O)!
.....en ook nu weer een zelfgemaakt klein bijtje (3 mm lang) op de bloem.
.....and again also a self made little bee (3 mm long) on the flower.


Mijn cliënt wilde graag wat los blad in de border: verdord eikenblad en wat kleurige herfstbladeren, dus die heb ik er ook bij gemaakt. Nadat ze border verder heeft ingevuld met wat eigen toevoegingen, wil ze dat blad speels tussen de bloemen door te strooien.
 
My client wanted to have some loose leaves, which will go into the border: withered oak leaves and some colorful autumn leaves, so I made her some. After she will have completed the border with some additions of her own, she wants to playfully scatter these leaves between the flowers.


Op verzoek heb ik een tuinhekje aan de achterkant van de border gemaakt, het hout is verweerd gemaakt door het een aantal dagen in een mengsel van azijn en staalwol te leggen.

 On request I made a fence at the back of the border, the wood was weathered by laying it in a mixture of vinegar and steel wool for a few days.Het opbouwen van de bloemen kostte was erg tijdrovend, maar ik ben tevreden met het zonnige resultaat ;O)!
En met het laten zien van deze zonnebloemen op mijn blog, hoop ik hiermee wat vrolijkheid bij jullie thuis heb gebracht, want dat kunnen we allemaal wel wat van gebruiken.
Het virus laait hier in Nederland en in de rest van de wereld weer flink op, en de winter is nog niet eens begonnen…
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en voor jezelf!!
Dank voor jullie fijne reacties, alvast een fijn weekeinde toegewenst!

 
Building up the sunflowers and leaves was very time consuming, but I am satisfied about the sunny result ;O)!
And with showing these sunflowers here on my blog, I hope to have brought some joy into your home, because we can all use some of this.
The virus is flaring up again here, in the Netherlands, and in the rest of the world, and winter has not even started yet ...
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself !!
Thank you for your nice comments, have a nice weekend!

 
Ilon

woensdag 30 september 2020

Bottines (hoge schoenen) voor mini mannen, gemaakt van Fimo klei en vissenleer / Ankle boots for mini men, made out of Fimo clay and fish leather

 

In juli heb ik jullie de hoge schoenen laten zien, die ik voor mijn mini Opa had gemaakt, en heb ik jullie de belofte gedaan om hier te laten zien hoe ik ze gemaakt heb.
Van tevoren wist ik niet dat ik de hoge schoenen voor mijn mini Opa uit ander materiaal zou maken dan alleen van vissenleer, dus heb ik niet alles in het maakproces gefotografeerd. Desondanks hoop ik dat het met foto’s duidelijk zal zijn, hoe ik deze schoenen gemaakt heb.
 
In July I showed you the high shoes I had made for my mini Grandpa, and I made a promise to show you how I made them here.
I did not know in advance that I would make the high shoes for my mini Grandpa from a material other than just fish leather, so I did not photographed everything in the making process. Nevertheless, I hope that with only these pictures it will be clear how I made these ankle boots.

De pogingen om uit vissenleer een neus voor de schoenen van mini Opa te maken, konden direct de prullenbak in. De neus werd niet mooi rond, eerder vierkant, wat nu...?? Hoe moest ik dan goede schoenen voor mijn Opa maken…?
Op mijn werktafel lag het idee klaar om de nette schoenen voor mini Oma van Fimoklei te maken, dus waarom óók niet de hakken én neuzen voor de schoenen van Opa van hetzelfde materiaal..? Dus…..zo gezegd zo gedaan!
 
The attempts to make a nose for mini Opa's shoes, out of fish leather, went straight into the trash bin. The nose did not become nicely round, rather square, so what to do now...?? How was I supposed to make good shoes for my Grandpa…?
On my work table the idea was already the idea for making the neat shoes for mini Grandma, out of Fimo clay, so why should I not also make the heels and noses for Grandpa's shoes of the same material....? So…..having said that, we did so!


Nadat ik de nette schoenen voor Oma had gemaakt uit klei (zie, ter herinnering, dit blog bericht: https://minimumloon.blogspot.com/2020/07/opruimen-en-tijd-om-uit-te-rusten-clean.html ), heb ik de neuzen en hakken voor Opa’s schoenen ook uit de zwarte Fimoklei gemaakt (zie de gele pijl). 

After I sculpted the neat shoes for Grandma out of Fimo clay (see, as a reminder, this blog post: https://minimumloon.blogspot.com/2020/07/opruimen-en-tijd-om-uit-te-rusten-clean.html ), I also sculpted the noses and heels for Grandpa’s ankle boots out of black Fimo clay (see the yellow arrow).

Mijn Opa had schoenmaat 41, hij had dus best grote voeten voor een man van bijna 1.60 m. lang. Schoenmaat 41 omgerekend naar schaal 1:12 is ongeveer 22-23 mm lang.
Ik heb dus de binnenmaat van de (klei)neuzen opgemeten en toen berekend hoe lang de papieren binnenzool moest worden, om dus die schoenmaat van 22-23 mm lang te krijgen: 19-20 mm lang.
 
My grandfather had a shoe size 41, so he had quite large feet for a man of almost 1.60 meter tall. Shoe size 41 converted to scale 1:12 is about 22-23 mm long.
So I measured the inner size of the (clay) toe caps and then calculated how long the paper insole had to be, to get that shoe size of 22-23 mm long: 19-20 mm long.

        

De binnenzolen werden uit zwart stevig papier geknipt, daarna heb ik de schoenneuzen en binnenzolen aan elkaar gelijmd, NIET de hakken, die liggen los onder de binnenzolen om t zien hoe de schoen wordt en voor de hiel hoogte (zie foto). Let er op dat elke schoen ongeveer 22-23 mm lang zal worden.

The inner soles are cut from sturdy black paper, and then I glued the shoe toes and inner soles together, NOT the heels, they’re just losley under the inner soles in order to see how the shoe will be and fort he height of heel (see photo). Make sure that each shoe will be about 22-23mm long.Toen kwam het moeilijkste gedeelte: aan de buitenkant schoen het vissenleer rondom de papieren binnenzolen te plakken, te beginnen aan één kant van de neus en zo verder om de binnenzool terug naar de ander kant van de neus. Op die manier kun je het vissenleer nog in vorm knippen en op lengte afknippen. Ik heb hiervan geen foto’s gemaakt omdat: A. ik niet wist of het zou lukken EN B. omdat ik AL mijn vingers in gebruik had om alles vast te houden en om het te kunnen vastlijmen ;O)!!
Ter verduidelijking heb ik geprobeerd een tekening te maken van dit lijmproces, zie boven.
 
Then came the hardest part: gluing the fish leather part around the paper inner soles on the outside of the shoe, starting at one side of the the toe cap, along the inner sole and back tot he other side of the toe cap. That way you can cut the fish leather into shape and cut it to length afterwards. I haven't take pictures of this because: A. I didn't know if it would work AND B. because I used EACH ONE of all my fingers to hold everything in place and to be able to glue it ;O) !!
To clarify, I've tried to make a drawing of this gluing process, see above.

Nadat dit stuk leer vastgelijmd is en goed gedroogd heeft, kun je op de hiel van de schoen nog een stukje vissenleer ter versteviging plakken, eventueel met een lusje zoals ik ook gedaan heb. Met dit lusje kan mijn mini Opa zijn schoenen gemakkelijk aan- en uittrekken ;O).
 
After this piece of leather has been glued to the innersole, toe cap and heel and has dried well, you can glue an extra piece of fish leather on the heel of the shoe for reinforcement, possibly with a loop as I also did. With this loop my mini Grandpa can easily put on and take off his shoes ;O).

Van hetzelfde stevige papier heb ik buitenzolen geknipt en die onder de schoenen gelijmd. Hierna werden de hakken van Fimoklei eronder gelijmd.

Of the same sturdy black paper I cut the outer soles and I glued them under the shoes. After that the heels, made of Fimo clay, were glued under the shoes.Met een fijne naald heb ik eerst gaatjes in het bovenleer gemaakt voor de schoenveters en door dezelfde naald te gebruiken heb ik er dun zwart naaigaren ingeregen, zijnde de schoenveters.
 
For the shoe laces I first made with a fine needle holes in the upper leather and by using the same needle I threaded thin black sewing thread, as being the shoe laces.


Van boven af gezien, kun je zien dat de schoenen praktisch helemaal "hol" zijn van binnen.
Seen from above, you can see that the shoes are practically completely "hollow" inside.


Ik heb met wat okergele verf de onderkant van oma's nette schoenen (zolen en hakken) een "veel gebruikt" uiterlijk gegeven.

With some ocher yellow paint I gave the underside of grandma's neat shoes (soles and heels) a "much used" look.
Op de foto hierboven zie je goed het verschil van een niet geschilderde schoen (links) en de rechter schoen, die wel geschilderd (lees gepoetst) is ;O).

 In the photo above you can clearly see the difference between a non-painted shoe (at the left) and the right shoe, which is painted (read: polished) ;O).

In de naoorlogse jaren waren goede schoenen duur, dus die werden na gebruik goed glanzend gepoetst!!
Ik heb deze mini schoenen eerst aan binnen- en buitenkant beschilderd met zwarte acrylverf (mat), om eventuele beschadigingen te bedekken. Na goed drogen heb ik de schoenen met matte vernis (die toch altijd iets glanst) afgewerkt.
Zó, de schoenen zijn klaar om in de kast te zetten tot aan de volgende gelegenheid. Mijn Opa en Oma droegen hun nette schoenen alleen als ze een speciale gelegenheid hadden, anders droegen ze hun klompen in de stallen en rond de boerderij.
Ik hoop dat deze tutorial nuttig kan zijn om je eigen miniatuurschoenen te maken. Hoewel het bijna onmogelijk is om deze kleine schoenen in wording tussen je vingers te houden en tegelijkertijd alle onderdelen aan elkaar te lijmen, is het toch altijd leuk als het lukt, hè?!
Blijf veilig, zorg voor elkaar en voor jezelf.
Bedankt voor jullie fijnee reacties, een fijne week gewenst!

 
In those years after the WOII good shoes were expensive, so after use they were cleaned well and polished shiny!!
I first painted these mini shoes on the in- and outside with black acrylic paint (matte), to cover any damage. After thouroughly drying, I finished the shoes with matte varnish (which always shines slightly).
So, the shoes are ready to put in the closet, until the next occasion. My Grandpa and Grandma only wore their neat shoes when they had a special occasion, otherwise they always wear their wooden clogs in the stables and around their farm.
I hope this tutorial can be useful for making your own miniature shoes. Although it's almost impossible to hold these tiny shoes in the making between your fingers and glue the parts together at the same time, it’s still always nice if you'll succeed, right?!
Stay safe, take care of each other and yourself.
Thank you for your kind comments, have a lovely week!

 
Ilona