my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 10 juni 2018

Komt een plant bij de dokter... / Comes a plant at the doctor’s...


Tja, kan gebeuren, toch ;)?
Well, can happen, isn’t it ;)?


Tijdens het maken van de bladeren voor een Monstera deliciosa (ook wel Gatenplant genoemd) ging er wat mis in mijn kleuringsproces, dus toen kwam ik op het idee om dan maar een zieke Monstera deliciosa plant te maken…

While making the leaves for a Monstera plant something went wrong in my coloring process. So it was than that the idea was born to make a sick Monstera deliciosa plant…

… en zoals je kunt zien zitten op bijna alle bladeren "onaangename" vlekken, waarschijnlijk veroorzaakt door een of andere infectie, of misschien is het wel gewoon vuil ;O?

…and as you can see at almost all of the leaves have "unpleasant" spots, probably caused by one or an other infection, or maybe it's just dirt ;O?
Één van de bladeren is al “gerimpeld” en een andere heeft een ernstige “knik” aan de onderkant van de bladsteel. Vermoedelijk heeft hij spoedig een steun nodig om rechtop te blijven staan, dus zal deze plant binnenkort naar een dokter moeten om een krukkenbriefje aan te vragen ;O.

One of the leaves is "wrinkled" already and one of the leaf stalks has a serious "kink" in the lower side. Probably he'll soon be in need support for staying stand up straight, so I think this plant also has to visit the doctor for asking permission to get a pair of crutches ;O.Dokters advies voor deze zieke plant was: geef genoeg daglicht, niet te veel water, waar nodig een beetje ondersteuning én…praat vriendelijk tegen de plant en het zal een prima leven hebben ;).

Doctor’s advice for this sick plant was: give enough daylight, don’t overwater, where needed give some support AND….you have to talk friendly against the plant and it will have a good life ;).


Hetzelfde gold voor mijn bossen pioenrozen: ik kocht een bos roze pioenrozen op de markt en ik kreeg er van de bloemenkoopman gratis twee bossen pioenen (in knop) bij. Hij weet dat ik dol op pioenrozen ben en omdat hij ze apart verpakte, vroeg ik waarom hij dat deed. Hij legde mij uit dat vanwege het vochtige, hete weer er onder de bloemknoppen een beetje schimmel zat en dat ze daardoor voor hem onverkoopbaar waren.
Thuis gekomen heb ik ze dus ook apart op de vaas gezet en na een dag voltrok zich het wonder: beide bossen kwamen prachtig uit de knop, zelfs de “zieke” pioenen!! 
Wil je mijn geheim weten? Ik heb veel tegen ze gepraat ;O!!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend/fijne week toegewenst!

The same was for my latest bouquets of peonies: at the week market I bought one bunch pale pink peonies and I got surprised by the flower merchant, for getting two bunches of peonies (in buds) extra, and for free. He knows how fond I am of peonies and because he packed the for free ones seperately, I asked him why. He explained to me that due to the humid, hot weather there was (just a bit of) mold underneath the flower heads and for that reason these peonies were unsaleable for him.
Back home I put the peonies in seperate vases and after one day a miracle did happen: both bunches of peonies came beautifully in bloom, even the “sick”peonies!! 
Wanna know my secret? I talked alot to them ;O!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend/week!

Ilona

maandag 4 juni 2018

Opfrissing / Refreshment
(bovenstaande foto is wazig gemaakt i.v.m. de nieuwe privacywet AVG)
(the above picture is blurred, it has to do with the new rules of GDPR)


In mijn vorige blogbericht vertelde ik dat het hier in mijn omgeving zo gigantisch droog was en vroeg ik om wat regen. Nou, pas op met wat je wenst, je kunt het zomaar krijgen. Vorige week dinsdag hebben we hier dus zwaar noodweer gehad met zware rukwinden, waardoor een aantal flinke bomen zijn omgevallen en dit alles in ongeveer een kwartiertje. Oké, het gaf de droge weilanden en akkers water en het maakte de lucht fris, en omdat veel stuifmeel nu ook is weggespoeld, voel ik me nu veel beter, hoera!

In my previous blogpost I told you that my region suffered of a serious drought and I asked for some rain. Well, be careful what you ask for, because before you know, you can get it. So, on Tuesday, we got a real heavy downpour with huge gusts of winds, whereby a number of trees fell down, all this in about a quarter of an hour. Okay, it watered the dry meadows and fields and it freshened the air and because lots of pollen washed away too, I'm feeling much better now, hurray!


Met nieuwe energie ben ik weer begonnen aan een paar nieuwe miniaturen: traditionele Sussex trugs, ofwel houten draagmanden uit Engeland. Een paar weken geleden kreeg ik van een kennis een stukje heel dun houtfineer wat op flinterdun papier is gelijmd. Ze had het in de koopjeshoek gevonden bij haar boekhandel en voor mij meegenomen. Bij het zien ervan kreeg ik gelijk het idee om hiervan een houten Engelse draagmand te gaan maken, zoals ik al eens eerder had gedaan, maar toen gebruikte ik een spanen doosje.

With renewed energy I’ve made a start with a few new miniatures: traditional Sussex trugs, originally from England. A few weeks ago I got from someone a piece of very thin wood veneer, which is glued on wafer thin paper. She found it in the sales corner of her bookshop and took it with her for me. After I got it I immediately got the idea of making a Sussex trug from this material, just as I did before, but than I used a wooden chip box.De rechtse houten mand is dus gemaakt van een spanen doosje, het verschil met de andere twee links, deze zijn gemaakt van dit mooie, flinterdunne materiaal is duidelijk te zien.

So, the trug on the right is made of a wood chip box, you can clearly see the difference with the other two at the left, these are made of this wonderful, wafer thin material.Nadat ik een grote houten mand had gemaakt, naar voorbeeld van de oudere, wilde ik een kleinere trug maken. Maar ondanks het dunne materiaal was het buigen niet zo gemakkelijk en ik kwam werkelijk handen tekort om alle stroken gebogen en op hun plaats te houden om ze vast te kunnen lijmen (je wil niet weten wat er hier allemaal geroepen werd ;O). Pas toen ik de klemmetjes van Bindels Ornaments, website: https://www.bindelsornaments.nl/product/ov-935-per-2/   gebruikte, ging het iets beter. 

After I made the big trug, after example of the one I made earlier, I tried to make a smaller trug. But the bending didn't go so easy, despite of the thin material and I really needed all my fingers for keeping all strips bent and in place for gluing them together (you don’t want to know what words I've called ;O). Than, after I used the tiny clamps of Bindels Ornaments, website: https://www.bindelsornaments.nl/product/ov-935-per-2/ , it was a bit better doable. 

Deze houten draagmand is 50 mm lang en 30 mm breed
This trug measures 50 mm long and 30 mm wide
De kleinere meet 33 mm lang en is 25 mm breed
The smaller one measures 33 mm long and is 25 mm wide Op het punt waar de stroken van de bodem bij elkaar komen, werd de rand nogal dik, maar toch ben ik erg tevreden over het resultaat.
Ik ben nu aan het nadenken over hoe ik die koperen kopspijkertjes kan maken in miniatuur. Waarschijnlijk zal ik een ”indruk” geven van die piepkleine kopspijkertjes, want voor echte minispijkertjes is dit materiaal veel te dun en ze zouden niet op 1:12 schaal zijn. 
Ik vermoed dat het dunne houtlaagje ook snel zal splijten…

At the point where the strips of the bottom meet each other, the edge has become quite thick, but still I’m satisfied with the result.
Now I’m thinking about how I’ll make the tiny copper tacks in miniature. Probably I’ll give an “impression” of those tiny tacks, with using something of copper, because for real tacks this material is way too thin and they would be out of scale. 
I also suspect that the thin layer of wood will split easily…
Groenten en fruit zijn al eerder door mij gemaakt van Fimoklei.
I've earlier made these veggies and fruits, out of Fimo clay. 


Ik heb opgemerkt dat ik (al)weer moeilijkheden heb met het achterlaten van reacties op jullie blogs, waarschijnlijk hebben sommige bloggers hun instellingen veranderd na het ingaan van de privacywet, of gebeurt dat automatisch en misschien op mijn blog ook..? Bijv. Megan (Wallace), ik kan bij jou helaas geen reactie achterlaten, weet iemand hoe dat komt..?
Vanmorgen was het heerlijk koel en fris buiten, ik heb lekker een eindje gefietst en genoten van het uitzicht!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week allemaal!

I've noticed that I have (again) difficulties for leaving comments on blogs, probably it has to do with the GDPR?? Or maybe some bloggers have changed their settings after entering the new law for privacy, or is this happening automatically and maybe on my blog too..? For example Megan (Wallace), unfortunately I can’t leave a comment on your blog, does somone know how come..?
This morning it was nice cool outside, so I took my bike for a nice ride and I so enjoyed the view!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

maandag 28 mei 2018

Een fluitje van een cent…? / A piece of cake…?
Nee, dàt was het zeker niet!! Priegelwerk was het maken van Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) in miniatuur, nou nee, het was eerder om gek van te worden! Maar….ik heb deze plant al eens eerder gemaakt én kunnen verbeteren, dus ben ik zeer tevreden en blij met dit resultaat: hier is het :D

No, it definitely was not!! The making of Cow Parsley (Anthriscus sylvestris) in miniature was delicate work, ah no, it was rather for going nuts! But…. I have made this plant once before and I improved it now, so I am very satisfied and happy with this result: here it is :DVaas is gemaakt door Elisabeth Causeret
Vase is made by Elisabeth Causeret


Op deze eerste foto’s was de plant nog niet klaar, het moest nog wat meer schermbloemen krijgen, iets meer volume…
On these first pictures the plant wasn't ready yet, it had to get some more umbellifers, a bit more volume...
En na 3 weken hard werken is de plant klaar!
And after 3 weeks of hard work the plant is ready!Weet je waar de naam Fluitenkruid vandaan komt? Het schijnt dat je van een harde onderste gedeelte van de stengel een fluitje kunt snijden. Als je op dit zelfgemaakte fluitje blaast, geeft het een hoge pieptoon, probeer het maar eens ;).

The name 'Fluitenkruid' (literally translated into English) means something like ‘Whistle Herb’. 
Do you want to know where this name is from? It seems that you can make a whistle out from the lower hard piece of the stem of this herb. If you blow on this selfmade whistle it gives a high beep, maybe you can try it once ;).


Hier is momenteel een hittegolf aan de gang, dat is absoluut geen pretje als je niet tegen dit soort weertype kunt. De natuur snakt naar water, ondanks alle hevige hoosbuien op veel plekken in Nederland hebben wij het in onze streek al 4 weken praktisch droog gehouden. Groene weilanden en akkers beginnen al akelig geel te verkleuren, da’s niet best! Ik moet ook geregeld aan mijn gezinnetje Pimpelmees denken, hun jonkies zijn slechts één dag nadat ik over hen een blogbericht schreef uitgevlogen. Ik hoop dat ze het goed maken ;)!
Bedankt voor jullie reacties, fijne week allemaal!

At this moment we suffer of a heatwave in The Netherlands, absolutely no fun if you can’t stand this type of weather. Despite of heavy down pours on many places in our country, free nature in my region needs urgently water, as we haven’t had any rain for more than 4 weeks now having temperatures of 25-30 oC. Our usual green meadows and fields are now discoloring to yellow, that’s not good! I also have to think of my family of Bluetits, whose babies have left their nest just one day after I posted a blog about them. I hope they are doing fine ;)!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

donderdag 24 mei 2018

Een gelukkig stel / A happy couple

Piiieeeep, ik zie jouuuu ;O
Peeeeep, I can see youuuu ;O

Begin mei vertelde ik jullie over mijn nieuwe vogelhuisje dat bestemd was voor mijn paartje pimpelmeesjes, weten jullie nog? Nu blijkt dat de nieuwe woning dringend uitbreiding nodig heeft, want mijn echtpaartje van Pimpelmezen heeft gezinsuitbreiding gekregen J
Mijn kleine mezenwoning staat op ontploffen, binnenkort zal het aardig wat jonge pimpelmeesjes “uitspugen” ;D!!

At the beginning of May I told you about my new bird house I bought for my couple of Eurasian titmice, do you remember? It now seems that the bird house urgently needs extension, because my couple of Eurasian Titmice got an addition to their family J
My small bird house is going to explode soon, it will “spit out“ quite some young titmice ;D!!Sinds een paar weken is er druk vliegverkeer, ten eerste werd er nestmateriaal aangevoerd, werkelijk van alles verdween in het mezenkastje: borstelharen, veertjes, mos. Daarna zag je de echtelieden af en toe van plaats verwisselen, dus blijkbaar maakten ze hun huis klaar voor gezinsuitbreiding. Ze waren erg waakzaam en ik mocht niet buiten komen in mijn tuin, of ze stopten onmiddelijk met aanvliegen naar hun huisje.
Na ongeveer twee weken hoorde ik zachte piepgeluidjes uit het huisje komen, gepiep dat steeds sterker werd, totdat ik dacht: deze week gaat het gebeuren, en ja hoor, kijk….

Since a few weeks there was a lot of flying traffic, at first the nesting  materials were supplied, really everything disappeared into the bird house: hairs of a brush, tiny feathers, moss. After than you saw the spouses were changing guard, so they obviously had eggs and were preparing their home for addition to their family. They were very vigilant and I wasn’t allow to come outside in my garden, or they immediately stopped flying to their home.
After two weeks I heard soft squeaking noises coming out from the small house, squeaking that became more and more loud, until I thought: this week it’s going to happen, and yes, look……er verschenen nieuwsgierige oogjes voor het “raampje”, oogjes die nieuwsgierig hun omgeving en de wereld bekeken. Als een van hun ouders aan kwam vliegen, verdween het kopje gauw weer naar binnen, bang om de verse hap rupsen, vliegen etc. te missen. Hun ouders werkten als razenden en dat doen ze nog steeds!!

…there appeared curious tiny eyes in front of the “window”, eyes who curiously watched their environment and the world. If one of their parents flew to their home, the small head disappeared quickly inside, afraid to miss the fresh meal of caterpillars, flies and so on. Their parents worked like crazy and they still do!!


Zo gauw ik in de gaten had dat de kleintjes naar buiten gingen kijken, ben ik achter de gordijnen gaan liggen om foto’s te maken. Je had me moeten zien liggen…. ;O!
In een paar minuten tijd lukte  me het zowaar om deze foto’s te maken van ongeveer 5 meter afstand, daarna besloot ik het gezin met rust te laten. Want de ouders waarschuwden hun kleintjes voor gevaar en bleven op afstand met hun snavel vol vers voedsel. 
Gelukkig kwamen ze na een paar minuten weer terug, dus heb ik besloten om ze met rust te laten en jullie over het gelukkige huwelijk in mijn achtertuin te vertellen ;)!

As soon as I noticed that the small ones were looking outside, I layed down at my window sill for making pictures. You should have seen me, lying there…. ;O!
In just a few minutes of time I succeeded to make these pictures of about 5 meters distance, than I decided to leave the family in peace. Because the parents warned their babies for danger and with their beaks filled with fresh food they kept distance. 
Luckily after a few minutes they came back, so I decided to leave them alone and to tell you about the lucky marriage in my backyard ;)!
De blauwe irissen in mijn tuin zijn al bijna uitgebloeid, maar dat wordt dit jaar goed gemaakt door mijn favoriete pioenrozen. Ze hebben nog nooit met zó veel bloemen gebloeid en ze ruiken heerlijk!
Wat is de natuur toch mooi, om stilletjes heerlijk van te genieten.
Dank voor jullie fijne reacties, heel fijn weekend toegewenst!

The blue Irisses in my garden are almost bloomed out, but my favorite peonies are doing well this year. They have never been in bloom with so many flower heads and their fragance is delicious!
Mother Nature is so beautiful, she is spoiling everyone with pure joy.
Thank for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona