my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zaterdag 11 augustus 2018

De zomer van 2018 / The summer of 2018


Daar ben ik weer J!
Dit wordt een zomer om nooit te vergeten, des te meer omdat diezelfde zomer nog gaande is!
Voor mij persoonlijk geen zomer om te herhalen, want om fysieke redenen heb ik vijf weken lang in het donker en voor mijn gevoel “onder een steen” geleefd. Sorry, als dit negatief klinkt, maar het is moeilijk om positief te blijven, als je onder die omstandigheden de zomer moet door zien te komen ;).
Maanden van extreme droogte hebben, vooral hier in de Achterhoek, diepe sporen achtergelaten: misoogsten voor onze boeren en een ramp voor fauna en flora en de ernstige droogte is nog steeds niet voorbij. Omdat wij in Nederland een zeeklimaat gewend zijn, hebben we nog nooit zo’n bruin, verdorde landschap gezien als nu in deze afgelopen maanden, ook niet in mijn eigen tuin (er is nog steeds een regionaal sproeiverbod voor tuinen!) kijk zelf maar:

Here I am again J!
This will become a summer for never forget, the more because this same summer is still going on!
For me in person this is a summer to never repeat, because due to health reasons I’ve lived in complete darkness in these past five weeks and it felt like I was living “under a stone’, literally spoken. Sorry, for being so negative, but it was hard to stay positive if you have to live under these bad circumstances ;).
Months of extreme drought have left deep tracks, especially in this region on the Eastside of The Netherlands: very bad to no harvests for our farmer's and it is disastrous for fauna and flora already and the drought isn’t still over yet. Because we, in The Netherlands, are used to our marine climate, we’ve never seen this brown, withered landscape as it is now in the past months, even not in my own garden (there’s still a regional ban for watering gardens), see for yourself:


Mijn grote, oude hortensia's... / My big, old Hydrangeas...


Veel van mijn vaste tuinplanten zijn doodgegaan en verwijderd...
Lots of my garden plants have died and removed...


Mijn buxus bollen....
My shrubs of boxwood...


Mijn grasveld / My lawnEn deze plataan is letterlijk en figuurlijk 'ontploft', de stam heeft een grote 'vervelling' ondergaan, zó erg heb ik dit nog nooit gezien!

And this plane tree seems literally and figurative 'exploded' by the heat/drought, its trunk has got a big 'molting', I've never seen it this way before!

Oké, dit gezegd hebbende, houd ik er nu over op, maar ik wilde even hier op mijn blog illustreren dat ik ‘gewoon’ om die doodeenvoudige reden dus niets(!) aan miniaturen heb kunnen doen. Ik was te moe en had totaal geen energie, zelfs niet om er maar aan te ‘denken’. 
Genoeg geklaagd, ik heb ook wat leuke dingen gedaan zonder energie te verspillen: ik heb met volle teugen genoten van mijn eerste kleinkindje, die het heel goed doet, fijn!!! Op verzoek van zijn ouders deel ik geen foto’s van hem op sociale media, vanwege hun privacy. Ik wil iedereen ook hartelijk bedanken voor alle goede wensen, die jullie op mijn vorige blogbericht hebben achtergelaten: dank jullie wel!

Okay, having said this, I won’t tell you anything about it anymore, but I just wanted to illustrate it here on my blog, that I just for this ‘simple’ reason that I wasn’t able to do anything in miniature. I was way too tired and had totally no energy, not even for ‘thinking’ about it.
Enough of complaining, because I’ve also have done nice things without spilling energy: I enjoyed very much of my first grandchild, who is doing so very well!!! On request of his parents I won’t share pictures of him, due to their privacy. I want to thank each one of you for your best wishes, which you’ve left on my previous blog post: thank you all so much!


Sinds een paar dagen voel ik me iets beter en ben ik begonnen met een miniatuur kijkkamertje, ter gelegenheid van de geboorte van mijn kleinzoontje, Fedde. Maanden geleden besloot ik al om zijn echte babykamertje na te bouwen in het miniatuur, zoals veel aanstaande oma’s dat doen. Ik had dit werk al voor de afgelopen 2 maanden ingepland, maar de twee opeenvolgende extreme hittegolven lieten dat niet toe.
Als basis heb ik een houten BAS kastje van IKEA genomen en ik zal de bouw van dit kijkkastje hier delen op mijn blog, als jullie dat leuk vinden…??

Since a few days I’m feeling slightly better and I’ve started with a miniature room box, on the occasion of the birth of my grandson, Fedde. Months ago I’ve already decided to rebuild his real life babyroom into miniature, as most of the coming grandmothers will do. I’d planned this job for the last two months, but the two consecutive heatwaves didn’t let me do it.
For the base I took a wooden BAS box from IKEA and I’ll share the build of this roombox here on my blog, if you will like it…??


Het vloerkleed is geprint op stof met behulp van een opstrijkpatroon.
The rug is printed on fabric by using a ironing pattern.

Jaren geleden kon je in de bouwmarkten nog papieren stalen vinden van laminaatvloeren, waarvan ik er dus nog een paar voor dit doel had bewaard. De laminaatvloer is dus gemaakt van in stroken gesneden papierstalen.

Years ago one could find paper samples of laminate floorings (in the Dutch DIY shops), of which I’d still kept a few for this purpose. So, the laminate flooring is made of cutted up parts of these paper samples.


Het witte behang is gemaakt van papier dat gekocht is bij de kantoorboekhandel, er zit een geweven textielprintje in wat je bijna niet ziet. Maar ik weet dat het er is ;)!

The white wall paper is made of paper which I bought at the bookshop, it has a relief print of woven fabric which you nearly can’t see. But I know that it’s there ;)!
Ik hoop gauw weer wat te kunnen laten zien hier op mijn blog, want voordat mijn andere miniatuurwerk weer opgestart gaat worden, wil ik graag eerst dus dit speciale kijkkastje afmaken! Ik blijf nog even vakantie houden om veel meer energie op te doen, dus ik lees nog even geen blogs, en ook Facebook staat nog steeds op ‘uit’. Sorry, ik hoop op jullie begrip…
Bedankt allemaal voor het lezen van mijn blog en jullie fijne reacties, allemaal een fijn weekend gewenst!

I hope to be able for showing more here on my blog soon, because I want to finish this special roombox first before I’ll start again with my other miniature work!
So I’ll stay on the vacation mode for getting lots more energy, so I won’t read blogs, and also Facebook will stay switched ‘out’. Sorry, I hope for your understanding…
Thank you all for reading my blog and for your kind comments, I wish you all a nice weekend!

Ilona

donderdag 26 juli 2018

Geweldig nieuws!! / Great news!!Ik heb geweldig fijn nieuws te melden: 
begin deze week is mijn eerste kleinkindje, Fedde, geboren!
Hij is prachtig (zoals elke trotse oma zegt ;) ), moeder en baby maken het nu goed.
Zoals jullie zullen begrijpen ga ik voorlopig heel erg genieten van mijn nieuwste en gaafste miniatuurtje van de hele wereld :D!
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal nogmaals een fijne zomer gewenst!!

I have great, lovely news to report: 
at the beginning of this week my first grandchild, named Fedde, is born! 
He is beautiful (as every proud grandma says ;) ), mother and baby are doing fine now. 
As you all will understand, for the time being I am going to enjoy to the fullest of my newest and coolest miniature of the whole world :D!
Thank you for your kind comments, I wish you all (again) a happy summer!!

Ilona

zaterdag 30 juni 2018

Tropische cocktail ‘on the rocks’ / Tropical cocktail ‘on the rocks’


Bij een tropische cocktail denk je vaak ‘automatisch’ aan palmbomen, toch? Nou, dit is ook een palm, in miniatuur, maar ’t is een grote: 16 cm hoog! Deze palm is eigenlijk bedoeld om in een geelkoperen pot op de grond te staan in een grote hal, of een zaal.
Iemand probeert voor mij die koperen pot te maken, ik hoop dat het zal lukken ;)!

When you think of a tropical cocktail you also ‘often’ think of palm trees, don’t you? Well, this is also a palm tree, in miniature, but it is a big one: 16 cm in height! This palm tree is meant to go in a brass planter, standing on the floor of a big hall, or in a large room.
Someone is busy trying to make this brass planter for me, I hope it will go ;)!Zoals je kunt zien staat de plant nog niet definitief vast, maar met wat kneedgum in de terracotta pot (van http://www.fennicole-miniatures.nl/ ) zo lang het wachten is op de nieuwe koperen pot.

As you can see the palm is not planted yet, but it's held by a blump of buddy in the terracotta pot
 (from http://www.fennicole-miniatures.nl/ ) as long as it takes in waiting for the new brass planter.


Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk detail toe te voegen, zoals nieuw blad in licht geelgroen, eerste bladeren (die zijn niet zover uitgegroeid als de andere), ouder blad dat donker van kleur is enzovoort.

I’ve tried to add as much detail as possible, like new leaves in light yellowish green, first leaves (who don’t grow out as much as others), older leaves which are more dark in color and so on.


In het midden op de foto zie je een blad dat net uit de stengel komt.
In the center of this picture you see a leaf which is just coming out of the stem.


Op deze 3 bovenstaande foto’s zie je de palm in ‘warmer ‘ daglicht staan, zo kun je goed het verschil met de andere foto’s zien en wat dat daglicht doet met de kleur én met de kleur van de buitenpot!
De buitenpot met een speciale glazuurlaag is gekocht bij http://www.fennicole-miniatures.nl/

At the above 3 pictures you can see the palm tree in ‘warm’ daylight, this way you can see very well the difference with the other pictures and what effect this warm daylight has at the colorAnd with the outerpot!
The outer pot with a special glaze is bought from http://www.fennicole-miniatures.nl/
De droogte zorgt inmiddels voor serieuze problemen, vooral hier in mijn streek, weilanden en mais- en korenvelden staan er kurkdroog bij en alles begint te verwelken. Flora en fauna hebben het heel erg moeilijk omdat het hier, in mijn directe omgeving, in 3 maanden tijd maar één keer water van een hevige stortbui heeft gekregen en twee dagen een paar druppeltjes. Doordat er gebrek is aan regen en de natuur niet eens een keertje schoon wordt gespoeld van de grote hoeveelheid pollen, heb ik behoorlijk last van mijn hooikoorts. Ik ben erg moe en heb besloten om er een maand tussenuit te gaan wat bloggen betreft. Ik wil proberen om mijn miniatuur boerderij te gaan bouwen, als ik wat meer energie krijg. Mocht ik wat willen laten zien op mijn blog dan zal ik dat doen, maar Facebook en blogs lezen, plus reacties achterlaten, gaan eventjes ‘uit’, sorry.

In the meanwhile the drought is giving us serious problems, especially in my region, the meadows, wheat and corn fields are bone dry and everything starts withering. Flora and fauna are struggling very much, because here in my direct envirement we have had just one downpour and two days a few raindrops, that's all the rain in 3 months time. Due to the lack of rain, the huge amount of pollen aren't washed away in free nature, therefore I have quite some troubles with my hayfever. I’m very tired and have decided to take a month off from blogging. If I can get a bit more energy I’ll try to start with the build of my miniature farm. When I have something to show you I’ll surely do, but Facebook and reading blogs, including leaving comments, will go ‘off’, sorry.


Wie er op vakantie gaat, wens ik een heel goede vakantie toe, ieder ander: een goed zomer!
Voor mijzelf zou ik heel graag een tropische cocktail ‘on the rocks’ en een ‘coole’ schaatsvloer willen hebben om wat af te koelen ;O!

For those who are going on summer vacation: I wish you a nice vacation and for other who stay at home: Happy Summer!
For myself I would love to get a tropical cocktail ‘on the rocks’ and a ‘very cool’ iceskating floor for some cooling down ;O!

Ilona

zondag 24 juni 2018

Herfst als de zomer net begint? / Autumn when summer just begins?


Je zou denken dat deze foto genomen is door een satelliet vanuit de ruimte en een zicht op Nederland geeft…
You would think that this picture was taken by satellite from outer space, showing a view of the Netherlands……maar nee, deze foto is genomen in mijn regio, het laat de algengroei zien op het weinige water dat nog in deze beek staat, veroorzaakt door de ernstige droogte. Dus ondanks het koelere weer van de afgelopen week is het hier nog steeds nijpend droog.

… but no, this picture is taken in my region, it shows the growth of algae on the little water that is left in this brook, caused by the severe drought. So, despite of the cooler weather we have since a week, it is still extremely dry here.Vanwege de aanhoudende droogte is er in de vrije natuur veel verdord blad te zien, ook in mijn bloementuin lijkt het wel herfst.
Daarom wilde ik jullie alvast een vleugje herfst op mijn blog laten zien met deze kastanje tak, die ik in miniatuur gemaakt heb. Naast het mooie groene blad heb ik er ook wat verdorde herfstbladeren bij gemaakt en wat losse kastanjes én een paar in bolster.

Because of the persistent drought you see here a lot of withered leaves in free nature, and also in my flower garden it seems like it is autumn.
That’s why I wanted to show you on my blog a ‘whiff’ of autumn by showing this branch of a chestnut tree, which I’ve made in miniature. Next to the green leaves I also made some withered autumnal leaves, a few loose chestnuts anda few in a husk.De vaas en schaal zijn gemaakt door Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/

The vase and the plate are made by Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/
Naast het groene blad heb ik er ook wat verdorde herfstbladeren bij gemaakt en wat losse kastanjes én een paar in bolsters.

Next to the green leaves I also made some withered autumnal leaves, a few loose chestnuts anda few in husks.

(excuses voor de wazige foto, ik nam deze foto met mijn mobiel op flinke afstand)
(sorry, for the blurry photo I took it at a distance with my mobile phone)

Deze scholekster (Haematopus ostralegus) loopt er over de algen, alsof het een vilttapijtje is. 
Op deze foto kun je het zand van de bodem zien, die onder normale omstandigheden natuurlijk veel dieper onder de waterlijn ligt.
Regen komt er volgens het weerbericht voorlopig niet, nee, er komt zelfs weer een hittegolf aan L!
Ik zal ‘aangepast’ miniatuurwerk moeten gaan doen, misschien iets dat in mijn mini boerderij zal komen? De boerderij moet nog steeds gebouwd worden, maar ik heb echt serieuze plannen om deze zomer eraan te beginnen…;O?!
Dankjewel voor jullie fijne reacties, een heel fijne week(end)!

This oystercatcher (Haematopus ostralegus) walks over the algae, as if it were a felt carpet . 
On this photo you can clearly see the sand of the bottom, in normal conditions it's much deeper under the waterline, of course.
According to the weatherforecast we won’t get again any rain for this coming week, no, we will even get another heatwave :(! Therefore I will have to do ‘adjusted’ miniature work, maybe something what will go into my miniature farm? The farm has still to be build yet, but now I really have serious plans to make a start with the build this summer….;O?!
Thank you for your kind comments, have a nice week(end)!

Ilona

dinsdag 19 juni 2018

“Schaapscheerders kou” / “Sheep shearer’s cold”


Volgens de kalender begint deze week de zomer, maar volgens mij is die al een maand of twee volop bezig ;). Na de extreem warme temperaturen van deze afgelopen twee maanden, hebben we nu te maken met de zogenoemde ‘schaapscheerders kou”. Nou, voor mij persoonlijk ben ik héél erg blij met die kou, want ik kan absoluut niet tegen die hitte. Wie nieuwsgierig is naar de term ‘schaapscheerders kou’, hier vind je de informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapscheerderskou
Vanwege de hitte zat ik dus in een donkere werkkamer en daardoor kon ik de kleuren van de bloemen niet goed bepalen (geen daglicht). Daarom ben ik dan ook met iets geheel anders bezig geweest dan met miniatuur bloemen/planten maken.

This week summer will start here in The Netherlands, but according to me summer has already started for about two months ago ;). After the extreme warm temperatures of these last two months, we now have to deal with the so called ‘sheep sheare’s cold’. Well, for me personally I’m very happy with this cold weather, because I absolutely can’t stand the heat. Who want to read more about the term ‘sheep sheare’s cold’ see here for more information:
Due to the heat I was sitting in a dark workspace and therefore I couldn’t see well the colors of the flowers (no daylight). That’s why I’ve been busy with something complete different than making miniature flowers/plants.


Op het blog van Sheila: http://shenandoahandstuff.blogspot.com/2018/06/its-sort-of-toss-up.html  had ik gezien dat zij kant en klaar gekochte miniatuur meubels transformeerde in meubels naar haar smaak. En omdat ik een poos geleden ook minimeubels voor mijn miniatuur boerderij had gekocht op een beurs van Atelier Het Klein Meubelparadijs, ben ik begonnen met ze een makeover te geven in de stijl, zoals ik ze wilde hebben.
Hier zijn de keukenstoelen met ‘rieten’ zittingen, zoals ik ze gekocht heb. Ik heb voor het kleuren ervan veel laagjes, sterk verdunde, acrylverf gebruikt. Ik was bijna vergeten om foto’s te maken zoals ze vóór bewerking eruit zagen, maar je kunt het nog zien ;).

I’d seen on the blog of Sheila: http://shenandoahandstuff.blogspot.com/2018/06/its-sort-of-toss-up.html that she transformed bought furniture kits, into furniture of her liking. And because I’d also bought miniature furniture from Atelier Het Klein Mebelparadijs on a miniature fair, I started to give them a makeover in the style of how I wanted them.
Here are the kitchen chairs with a ‘reed’ chair seats, like how they were when I bought them. For the coloring process of these seats I’ve painted many layers of acrylic paint, very strongly diluted with water. I almost forgot taking pictures of how they looked like before painting, but you can still see it a bit ;).Ik weet niet precies wat voor garen er voor de ‘rieten’ zittingen van deze stoelen is gebruikt, maar er zit iets synthetisch in. Dat kwam goed uit, want het pakte niet alle verf op, waardoor het nog wat bleef glanzen voor een transparant effect, prima J.

I don´t know what sort of yarn is used for these ´reed´ seats of these chairs, but there is something synthetic in it. That was positive, because the yarn didn´t pick up all of the diluted paint, this made it shine for a transparent effect and I love it J.Ook de houten delen heb ik in verschillende tinten geschilderd met verdunde acrylverf, eerst gele oker, daarna met verschillende tinten bruin erover heen.

I’ve also painted the wooden parts with diluted acrylic paint, first yellow ochre, than with different shades of brown.


Op deze foto kun je nog zien waaruit de tafel bestond voordat ik het veranderde…
On this photo you can see how the table was before it was edited…


Daarna kwam de keukentafel aan de beurt, die had een tafelblad uit één stuk. 
Maar mijn oma had in de jaren '50 een tafel in de boerderijkeuken, bestaande uit verschillende planken als blad, waaronder een besteklade zat en vierkante poten. Dus heb ik de tafel aangepast.

Than it was time to transform the kitchen table, which had a table leaf in one piece. 
But in the 50s my grandma had a kitchen table, excisting of different shelves as a table top, whereunder was a cutlery drawer and it had square table legs. So, I've adjusted the table.
Bovenstaande foto’s laten min of meer de kleuropbouw zien met sterk verdunde acrylverf.

The above photos show more or less the building up of the colors with the strongly diluted acrylic paint.


De tafel en stoelen werden na elke verflaag geschuurd en tenslotte afgewerkt met een kleurloze crème was voor krijtverf.

Between every layer of paint the table and chairs were sanded and lastly finished with a colorless cream wax for chalk paint.Oké, na al dat schuurwerk gaan de stoelen op tafel en gaat de dweil door de keuken ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, fijne week allemaal!

Okay, after all the sanding the chairs are going up the table top in order to mop the kitchen ;)!
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

zondag 10 juni 2018

Komt een plant bij de dokter... / Comes a plant at the doctor’s...


Tja, kan gebeuren, toch ;)?
Well, can happen, isn’t it ;)?


Tijdens het maken van de bladeren voor een Monstera deliciosa (ook wel Gatenplant genoemd) ging er wat mis in mijn kleuringsproces, dus toen kwam ik op het idee om dan maar een zieke Monstera deliciosa plant te maken…

While making the leaves for a Monstera plant something went wrong in my coloring process. So it was than that the idea was born to make a sick Monstera deliciosa plant…

… en zoals je kunt zien zitten op bijna alle bladeren "onaangename" vlekken, waarschijnlijk veroorzaakt door een of andere infectie, of misschien is het wel gewoon vuil ;O?

…and as you can see at almost all of the leaves have "unpleasant" spots, probably caused by one or an other infection, or maybe it's just dirt ;O?
Één van de bladeren is al “gerimpeld” en een andere heeft een ernstige “knik” aan de onderkant van de bladsteel. Vermoedelijk heeft hij spoedig een steun nodig om rechtop te blijven staan, dus zal deze plant binnenkort naar een dokter moeten om een krukkenbriefje aan te vragen ;O.

One of the leaves is "wrinkled" already and one of the leaf stalks has a serious "kink" in the lower side. Probably he'll soon be in need support for staying stand up straight, so I think this plant also has to visit the doctor for asking permission to get a pair of crutches ;O.Dokters advies voor deze zieke plant was: geef genoeg daglicht, niet te veel water, waar nodig een beetje ondersteuning én…praat vriendelijk tegen de plant en het zal een prima leven hebben ;).

Doctor’s advice for this sick plant was: give enough daylight, don’t overwater, where needed give some support AND….you have to talk friendly against the plant and it will have a good life ;).


Hetzelfde gold voor mijn bossen pioenrozen: ik kocht een bos roze pioenrozen op de markt en ik kreeg er van de bloemenkoopman gratis twee bossen pioenen (in knop) bij. Hij weet dat ik dol op pioenrozen ben en omdat hij ze apart verpakte, vroeg ik waarom hij dat deed. Hij legde mij uit dat vanwege het vochtige, hete weer er onder de bloemknoppen een beetje schimmel zat en dat ze daardoor voor hem onverkoopbaar waren.
Thuis gekomen heb ik ze dus ook apart op de vaas gezet en na een dag voltrok zich het wonder: beide bossen kwamen prachtig uit de knop, zelfs de “zieke” pioenen!! 
Wil je mijn geheim weten? Ik heb veel tegen ze gepraat ;O!!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend/fijne week toegewenst!

The same was for my latest bouquets of peonies: at the week market I bought one bunch pale pink peonies and I got surprised by the flower merchant, for getting two bunches of peonies (in buds) extra, and for free. He knows how fond I am of peonies and because he packed the for free ones seperately, I asked him why. He explained to me that due to the humid, hot weather there was (just a bit of) mold underneath the flower heads and for that reason these peonies were unsaleable for him.
Back home I put the peonies in seperate vases and after one day a miracle did happen: both bunches of peonies came beautifully in bloom, even the “sick”peonies!! 
Wanna know my secret? I talked alot to them ;O!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend/week!

Ilona