my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 14 juli 2019

Fijne zomervakantie / Happy Summer vacation


Koperen kan is gemaakt door Marie-Louise Markhorst
Copper jug is made by Marie-Louise Markhorst


Dit zijn de twee stengels Gloriosa superba, die ik voor een opdracht heb gemaakt. Zoals jullie kunnen zien, hebben deze bloemen nu de juiste (rode) kleur. De Gloriosa bloem in mijn vorige blogbericht was meer fuchsia roze, die kleur bestaat overigens ook voor Gloriosa, ik had me alleen voor deze opdracht in kleur vergist ;).

These are two stems of the Gloriosa superba, which I've made for a commission. As you can see, these flowers do now have the right (red) color. The Gloriosa flower in my previous blog post had a more fuchsia pink color, but that color does really exist for Gloriosa, I just had mistaken the color for this commission ;).
Een paar foto’s van de bloemen voordat ze aan de stelen bevestigd werden. Excuses voor de kleuren van de foto’s, ik werkte bij kunstlicht en het waren de enige foto’s die ik hiervan had.
De kleur van deze bloemen is geranium rood, met een lichtgele rand aan de bloemblaadjes.

A few pictures of the flowers before they got attached tot he stems. I apologise fort he colors on the pictures, I had to work at artificial light and these were the only pictures I had of them.
The color of these flowers is geranium red, with a light yellow edge on the petals.Het moeilijkste gedeelte van het maken van deze bloemen zijn de verschillende kleurtinten, die ik gebruik voor de bloemknoppen. De kleuren moeten in elkaar overlopen en toch herkenbaar blijven als bloemknop van een Gloriosa superba, die zich opent en dat ook nog in verschillende fases van openen.

The most difficult part of making these flowers are the different shades in color, I use for the flower buds. The colors must blend into one another and have yet to remain recognizable as the flower bud of a Gloriosa superba, which opens  and that also in different phases of opening.

Vaas is gemaakt door Elisabeth Causeret
Vase is made by Elisabeth Causeret

Tijdens de zomervakantie ga ik door met mijn opdrachten maken, maar ik neem vanaf nu wel een pauze van een paar weken van het bloggen.
Ik dank iedereen voor jullie fijne reacties en ik wens iedereen 
(of je nu thuis blijft, of op vakantie gaat):
 een hele fijne zomervakantie J!

During the summer vacation I’ll continue making my commissions, but from now on I take a break of some weeks in blogging.
I thank you all for your kind comments and I wish everyone 
(if you’ll stay at home, or you’re going on summer vaction):
a very Happy Summer Vacation :)!

Ilona

zondag 7 juli 2019

Verkeerde kleur / Wrong color

Vorig jaar kreeg ik een verzoek om nog eens twee takken Gloriosa superba te maken, daar ben ik nu dus mee bezig. Deze week had ik, tijdens het kleuringsproces, per ongeluk de verkeerde kleur gebruikt, dus maakte ik gewoon één losse bloem en zette het in een pietepeuterig klein vaasje, gemaakt door Elisabeth Causeret. Ze vertelde me dat dit vaasje was geschikt voor bloemen in een veel kleinere schaal, maar ik vind een enkele bloem in 1:12 schaal ook mooi in dit klein vaasje kan staan.

Last year I got a request for making again two branches of Gloriosa superba, that’s what I’m busy with now. This week, during the color process, I accidentily used the wrong color, so I made just one single flower and put it in a teeny tiny vase, made by Elisabeth causeret. She told me that this vase was suitable for flowers made in a much smaller scale, but I think that one single flower in 1:12 scale can also stand beautifully in this vase.Afgelopen week moest er tijdens het koelere weer nodig tuinwerk gedaan worden, vandaar dat mijn vingers en nagels er niet zo goed verzorgd uit zien, sorry ;).
Na de komende week hoop ik weer wat meer te kunnen laten zien.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne zondag/nieuwe week toegewenst!

Last week it was neccessary to do the much needed work in my garden during the cooler weather, that’s why my fingers and nails don’t look so well cared for, sorry for that  ;).
I hope to show you more after this next coming week.
Thank you for your nice comments, I wish you a nice Sunday/new week!

Ilona

zondag 30 juni 2019

Mijn favoriete bloemen….aan een struik? / My favorite flowers…..on a shrub?


Zoals velen van jullie weten zijn mijn favoriete bloemen de boeren pioenrozen, ik heb ze zelf ook in mijn bloementuin, kijk maar:

As many of you already know, my favorite flowers are peonies, they are also represented in my flower garden, see here:


Mijn pioenroos was de enige plant, die de ernstige droogte van vorig jaar overleefd heeft,  althans in mijn achtertuin. In mei van dit jaar bloeide ze prachtig mooi met voor het eerst 19 bloemen, maar de laatste regenbui vernietigde alle bloemen in een dag. Geeft niet: het was een groot feest om toch nog drie dagen ervan genoten te hebben, nu moet ik tot volgend jaar wachten ;)!
Een hele poos geleden kreeg ik van iemand het verzoek: of het mogelijk was of ik een pioenrozenstruik kon maken. Het betrof een speciaal soort pioenroos, die eigenlijk meer lijkt op een flinke heester. Ik weet niet de officiële naam van dit soort plant en ik heb het ook niet op het internet kunnen vinden.
Nadat ik nog wat informatie en foto’s had gekregen, ben ik in mei hiermee aan de slag gegaan.

My peony plant was the only one, who survived the severe drought of last summer, at least in my backyard. Last of May she bloomed gorgeous with for the first time 19 flowers, but after three days the last rainfall destroyed all flowers in just one day. Didn’t matter: it was one big party to enjoy for only three days these big flowers, now I have to wait until next year ;)!
Quite a while ago I got a request from someone: would it be possible if I could make a peony shrub. It concerned a special kind of peony, which looks more like a large shrub. I don’t know the official name of this plant and I also couldn’t find more information about it on the internet.
After I got some more information and pictures from my client, I started this work in May.

Diameter van een bloem is ongeveer 10 mm
A flower is about 10 mm in diameter


Eerst heb ik wat losse pioenrozen gemaakt, met kleurverloop vanuit het hart van de bloem naar de buitenste bloembladeren toe.

First I made some loose peonies, with color gradient from the heart of the flower to the outer petals.
Nadat de bloemen aan de takken waren bevestigd, kwamen de bladeren aan de beurt. Ik weet niet precies hoeveel ik er met de hand geknipt heb: véél!!

After the flowers were attached tot he branches, the leaves had to be cut. I don’t know exactly how many leaves I’ve cut by hand, but it were many leaves!!


Al doende leek het me leuk om er ook een knop aan te maken, zie boven.
While I was busy working I thought it would be nice to make a flower bud too, see above.


Na het bevestigen van heel veel blaadjes, zag de plant er zó uit.
After attaching of the many leaves, the plant looked like this.


Na overleg met de opdrachtgever bleek dat de plant in eigen bloempot zou gaan. Prima, daarom heb ik de struik dus tijdelijk in stevig foam vastgezet, ter bescherming.
Maar ergens vond ik het niets dat die struik in het schuim naar de opdrachtgeefster zou gaan, dus heb ik er iets meer geschikts op verzonnen….

After consultation with the client it turned out that the plant would go in an own flower pot of the client. Fine, that's why I temporarily secured the bush in sturdy foam, for protection.
But somewhere I didn't like the idea that the shrub would go in the foam to the client, so I've made something more suitable....

vooraanzicht / front view
achteraanzicht / rear view

….een worteldoek om een kluit, waarin de plant staat. De plant kan op die manier (zonder schade) uit de worteldoek met kluit gepakt worden om in een eigen pot “overgeplant” te worden. Ik hoop dat ze het leuk vindt ;) ?!

…. a root cloth around a root ball, in which the plant can stand. This way the plant can be taken out of the root cloth (without damage) to be "planted again" in its own pot. I do hope she likes it ;) ?!
Hier zie je het worteldoek dichterbij, en al zie je die niet: er zit een echte wortelkluit in. 
Ik zie nu dat het snel extra water nodig heeft, het is hier ook zo heet ;O!

Here, you see a close up of the root cloth, and even if you can't see it: there's a real root ball inside.
I see it quickly needs some extra water, it’s sooo hot here ;O!
Ik hoop dat iedereen een beetje bestand is tegen de hitte, die momenteel West-Europa teistert?
Hier, in Nederland, gaat de temperatuur gelukkig weer terug naar normale zomerwaarden, blij toe, want deze hittegolf richt hier in mijn regio nog meer schade aan, dan dat er al is.
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijne zondag en nieuwe week toegewenst!

I hope you all survived the severe heat wave, which is now tormenting big parts of West of Europe? Here, in The Netherlands, the temperatures are going back a bit to normal values, I’m glad, because this heat wave is damaging my regio even more than it already was.
Thank you for your nice comments, have a nice Sunday and a good new week!

Ilona

maandag 24 juni 2019

Passend bij de hete temperaturen van deze week / Suitable for this week's hot temperatures
Vanwege de hitte hier in mijn streek, alleen even wat foto’s van een takje met olijfjes in miniatuur.

Because of the heat here in my region, just a few pictures of a small branch of olives in miniature.Borden en kommetje zijn gemaakt door Marike Schenning, zij verkoopt haar miniaturen op shows en beurzen. Ik houd van de matte look van dit terracotta bord.

Plates and bowl are made by Marike Schenning, she sells her miniatures on shows and fairs.
I love the matte look of this terracotta plate.


Je kunt het bijna niet zien, maar er zitten behoorlijk veel blaadjes en olijven aan.
Sorry, voor de slechte kwaliteit van de foto’s, dat heeft te maken met het schelle daglicht.

You nearly can’t see it, but there are quite some tiny leaflets and olives at it.
Sorry, for the poor quality of the pictures, that has to do with the bright daylight.
We zullen zien wat het zomerweer ons deze week zal brengen, maar voor mij persoonlijk belooft het niet veel goeds: het weerbericht zegt dat er een hittegolf op weg is hier naar toe. Het betreft een hete luchtstroom in de stratosfeer, direct vanuit Afrika naar het westelijke deel van Europa, die dus een flinke hittegolf veroorzaakt, en ook hier in Nederland.
Het spijt me, ik wil echt niet klagen en ik hoop positief te blijven, maar na mijn ervaringen van vorige zomer en vanwege mijn gezondheidsproblemen bij hoge temperaturen zal dat nou juist behoorlijk moeilijk zijn.
Dank voor jullie fijne reacties, fijne week allemaal!

We’ll see what the summer weather will bring us this coming week, but for me in person it doesn't promise any good: the weather forecast says there's a heatwave on its way. It concerns a hot air stream in the stratosphere, rightaway from Africa to the western part of Europe, which is causing a severe heatwave, and also here, in The Netherlands.
I'm sorry, I really don't want to complain and I hope to stay positive, but after my bad experiences of last summer and due to my health issues during high temperatures that will be quite difficult.
Thank you for your kind comments, havea nice week!

Ilona

donderdag 20 juni 2019

Popeye, pijp en spinazie, aan wie denk je dan? / Popeye, pipe and spinach, who are you thinking of?

Aan zijn vriendinnetje Olijfje natuurlijk, aan wie anders ;O!
Voor meer info over deze stripfiguren: 

Of his friend Olive Oyl, of course, who else ;O!
For more information about these cartoon characters, see here:
Aan deze stripfiguren moest ik denken, terwijl ik bezig was om mini olijfjes te maken van Fimoklei. Tja, een mens zijn/haar gedachten gaan vaak alle kanten op tijdens het maken van miniaturen, hè ;)?!

I had to think of these cartoon characters, while I was busy in making miniature olives, out of Fimo clay. Ah you know, one’s thought can jump to everywhere when you’re making miniatures, isn’t it ;)?!Terwijl ik zo bezig was heb ik geprobeerd een paar van deze mini olijfjes op een mini cocktail prikker (gemaakt van bamboe, welke in smallere stukjes is gesneden met een hobby mes) te steken. Dat viel nog niet mee om te doen, die olijfjes zijn zó klein: 1 mm breed x 3 mm lang. Maar voor de olijfjes op de foto’s is het gelukt :).

Whilst I was busy, I tried to prick some of these mini olives on a mini cocktail stick (made of bamboo, which is cut up with a hobby knife into smaller parts). It was not easy to do, because thse olives are sooo tiny: 1 mm wide x 3 mm long. But just for the olives on the pictures I managed to do it :).Voor het maken van deze bovenstaande foto’s heb ik een graankorrel geplet, zodat de olijfjes erop konden liggen.

For taking these pictures above, I've crushed a wheat grain, so that the olives could lie on it.


In het schaaltje zit de reflectie van daglicht, het is niet beschadigd ;)
You see the reflection of daylight in the bowl, it's not damaged ;)


En hup, alle 6 samen in een prachtig, piepklein schaaltje (diameter is 10 mm), en gemaakt door Marike Schenning.
Voor nu: Happy coctail hour ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend toegewenst!

And whoops, all 6 together in a beautiful, teeny tiny bowl (diameter is 10 mm), and it's made by Marike Schenning.
For now: Happy cocktail Hour ;)!!
Thank you for your nice comments, wishing you a nice weekend!

Ilona

vrijdag 14 juni 2019

Mmmm lekker, Bossche bollen, of.....? / Mmmm yummy, “Bosch balls”, or….?


Ze lijken er wel wat op, maar ze zijn het niet, daar zijn ze toch echt te klein voor ;)!
Voor meer informatie over de echte “Bossche Bollen”, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bossche_bol

They look a bit like them, but they are not, these are way too small for that ;)!
For more information about the real “Bosch balls”, see here:  https://en.wikipedia.org/wiki/Bossche_bolNee, het zijn mijn ‘vers’ gemaakte kastanjes, die jullie hier zien ;O.
Ze zijn gemaakt van Fimoklei en daarna beschilderd met acrylverf en gevernist.

No, these are my ‘fresh’ made chestnuts, which you see here ;O.
They're made of Fimo clay and than painted with acrylic paint and glazed.
De kastanje tak van bovenstaande foto’s kunnen jullie eerder, in november, hier op mijn blog hebben gezien. Hij heeft nu gezelschap gekregen van een nieuw gemaakte kastanje tak en wat kastanjes, in bolster en wat losse.

You would have seen earlier this chestnut branch of the above pictures, here on my blog, in last November. Now he has got company of an other, newmade, chestnut branch and some chestnuts, in a husk and loose ones.En dít is mijn laatste, nieuwgemaakte kastanje tak
And this is my latest, newly made chestnut branchHier kunnen jullie de kastanjes en (open en dichte) bolsters wat beter zien. 
De kastanjes zijn ongeveer 2-3 mm in diameter.

Here you can see better the chestnuts and (open and closed) husks.
The chestnuts are about 2-3 mm in diameter.Samen in een mooie, houten vaas, die ik cadeau heb gekregen van mijn lieve blogvriendin, Birgit, nogmaals dank, jouw vaas past nu perfect bij deze takken :D
(Twee opdrachten klaar nu, er is nog meer te doen)
Dank voor jullie reacties, een heel fijn weekend toegewenst!

Together in a wonderful, wooden vase, which was a present of my dear blog friend, Birgit, thank you again, your vase now fits perfectly to these branches :D
(Two commissions are now ready, there’s still more to do)
Thank you for your kind comments, wishing you all a very nice weekend!

Ilona

@ Sherrill: you asked of what material I make my miniature flowers and plants? 
I use silk flower paper and floral wire for making them, the coloring process is my own invention and I keep it secret. Sorry, I hope you do understand?