my e-mailaddress

woensdag 20 januari 2021

Hieperdepiep Hoeraaa! / Hip hip hooray!

Deze enorme tekening kreeg ik gisterochtend bij het begin van mijn verjaardag. Mijn kleinzoon van 2 jaar stuurde mij deze grote knuffel als felicitatie, zoooo lief!
Zijn moeder had hem gevraagd om op de grond en op dit grote papier te komen liggen, daarna hebben ze met veel gegiechel met een potlood de omtrek van zijn hoofd en armen met handjes getrokken. Daarna hebben ze samen de tekening ingekleurd en opgestuurd per post 💖💙
 
Yesterday early in the morning at the start of my birthday I received this huge drawing. My 2 year old grandson sent me this huge hug as a congratulation, soooo sweet!
His mother had asked him to lie on the floor and on this large paper, then, companied with a lot of giggles, his mom drew with a pencil, the outline of his head and arms with little hands. Then they colored together the drawing and sent it by post to me 💖💙


Wat een ontroerende felicitatie om op de ontbijttafel te vinden, hè? Maar dat was nog niet alles, er werd kort daarna aangebeld en voor de voordeur vond ik een enorme doos staand op een krukje. Op flinke afstand hiervan stond een vriendelijke mevrouw (in de stromende regen, ’t arme mens) om te vragen of de doos goed werd bezorgd. Ja hoor, het was voor mij: een grote doos vol met allerlei (plaatselijke) lekkernijen. Alles werd “live gestreamd” dus konden de kinderen en kleinzoon meegenieten van hun lieve verrassing voor mij (en mijn reactie ), wat een geweldige start van mijn verjaardag 💝!!
 
What a moving congratulation to find on the breakfast table, isn’t it? But that was not all, the doorbell rang shortly afterwards and I found a huge box standing on a stool outside at the front door. At a considerable distance from this, a friendly lady (in the pouring rain, poor thing) asked if the box was delivered properly. Yes, it was for me: a big box full of all kinds of (local) delicacies. Everything was “live streamed” so the children and grandson could enjoy their sweet surprise for me (and my reaction), what a lovely start of my birthday 💝!!Ik heb lieve kaarten, digitale én andere post en zelfs twee verjaardagscadeaus per post gekregen, kortom: ik ben echt verwend. 
Eén echt verjaardgscadeau heb ik gekregen van mijn kinderen, een nieuwe achtergrond voor mijn mini boerderij, de oude was namelijk ernstig verkleurd/verbleekt, zo lief van hen!
 
I have received sweet birthday cards, digital and other mail and even two real life birthday presents by mail, in short: I am really spoiled. 
I received one real life package from my kids, a new back ground poster for my miniature farm, the old one was badly discolored/faded, so sweet of them!

Het andere verjaardagscadeau kwam van Birgit, die vast een vooruitziende blik had wat betreft het bijtijds versturen van pakketpost. Birgit stuurde me dit cadeau tegelijk met haar kerstkadootjes voor mij. Drie Duitse magazines van 1 zu 12, verpakkingsdoosjes, ornamentjes en een lichtbox om foto’s te maken van mijn miniaturen, WOW :O!!
Lieve Birgit, ik dank je uit de grond van mijn hart voor het mogen ontvangen van deze lieve en attente kadootjes van jou, maar vooral voor jouw warme vriendschap 💖
 
The other birthday gift came from Birgit, who must have had foresight when it comes to sending packages on time, due the pandemic. Birgit sent me this present along with her Christmas presents for me. Three German magazines of 1 zu 12, packing boxes, ornaments and a light box for taking pictures of my miniatures, WOW :O!!
Dearest Birgit, I thank you from the bottom of my heart for your sweet and thoughtful gifts I received from you, but above all for your warm friendship 💖

 
Birgit’s blog: https://biwubaer.blogspot.com/

Zoals ik in mijn vorige blogbericht al schreef, verwachtten we afgelopen weekeinde hier, in Nederland, een paar centimeters sneeuwval. Helaas viel dit in het oosten van Nederland nogal tegen maar mijn dochter heeft hier handig op ingespeeld, ze heeft onze kleinzoon rond acht uur ’s avonds kennis laten maken met de sneeuw. Normaliter ligt hij allang in bedje, maar voor deze keer mocht hij opblijven. Nou genoten heeft hij, dankzij een live stream waren we er toch een beetje bij !!!
Samen met hun hond, een ruwharige teckel, die dolblij was met de sneeuw, hebben ze door de tuin gerend en met papa sneeuwballen (lach niet, ze waren amper 1-2 cm groot) gegooid. Na een poos werden alle partijen moe en is onze kleinzoon in zijn bedje naar dromenland vertrokken, maar hij heeft het er nu nog over, zo leuk!! 
Hoe fijn is het om van de kleine dingen in het leven te kunnen genieten en dan vooral NU gedurende de pandemie?!
 
As I wrote in my previous blog post, last weekend we did expect a few centimeters of snowfall here, in the Netherlands. Unfortunately the amount of snow was quite disappointing in the east of the Netherlands, but my daughter took advantage of this, she introduced our grandson to the snow, when the snow arrived here in our regions around eight o'clock in the evening. Normally he had been in bed for a long time, but for this occasion he was allowed to stay up. Well, he enjoyed it to the fullest, we here have seen it all thanks to a digital live stream !!!
Together with their dog, a wirehaired dachshund, who was overjoyed with the snow, they ran together through the garden and threw snowballs with Dad (don't laugh, the snow balls were just 1-2 cm tall). After a short while all of them got tired and our grandson left for dreamland in his bed, but now he is still talking about this adventure, so nice !! 
How nice is it to be able to enjoy the little things in life, especially NOW during this pandemic?!


De rest van dit blog bericht is hoofdzakelijk bestemd voor Joc, die in een reactie aan mij vroeg wat er dan met mijn leeslijst aan de hand was. Nou, ik wil het aan de hand van foto’s, die ik vanmorgen heb gemaakt, aan iedereen laten zien op welke wijze ik moet bloggen.
Ik wil jullie blogs volgen én lezen, maar hoe kan ik dat doen als ik (zoals vaak gebeurd) vanmorgen dit op mijn leeslijst (blogger dashboard) vond?? 20 updates en allemaal alleen van het blog van Megan Wallace en van niemand anders. Blogger is helemaal de weg kwijt, want het zijn de laatste blog berichten van Megan gedurende twéé jaar!!!??? Dat kan kloppen want van Megan heb ik de afgelopen maanden niets gevonden, terwijl ze dus blijkbaar wel berichten had gepost.
Mijn probleem is: nu denken mensen dat ik hun blogs niet volg en dat is dus niet waar. Ik KAN ze niet volgen want ik kan geen volger worden van blogs en ik krijg geen updates!
Nogmaals mijn vraag: heeft iemand anders ook dit probleem? Moeten jullie ook op andermans blogs gaan kijken of ze iets gepost hebben….? Daarvoor heb je toch je lezerslijst op je dashboard, of denk ik nu verkeerd? Kortom, ik heb al maanden dit probleem en ik ben hier niet echt blij mee.
Hoe dan ook, ik dank jullie voor jullie voor het lezen van mijn blog en jullie fijne reacties, allemaal een fijne week toegewenst.
Blijf veilig en gezond en zorg goed voor elkaar!

 
The rest of this blog post is mainly intended for Joc, who asked me in a response what was wrong with my reading list and what readers list. Herefore I want to show you pictures (printscreens) I took this morning of my dashboard reading list, in order to show everyone on what way I have to blog.
I love to follow and read your blogs, but how can I do that if I found this (as is often happening) on my reading list (blogger dashboard) this morning: 20 updates and all only from Megan Wallace's blog and no one else??!! Blogger is completely lost, because these are the last blog posts from Megan for two years !!! ??? That may be correct because I haven't found any blog posts from Megan in recent months, while apparently she had posted messages.
My problem is: now people think I don't follow their blogs and that's not true. I CAN'T follow them because I cannot become a follower of their blogs and I also don't get any updates!
Again my question: does anyone else have this problem too? Do you also have to check on other people's blogs to see if they have posted anything….? Therefor we have the readinglist on our blogger dashboard, or am I wrong now? Basically, I've had this problem now for months and I'm not happy about it.
Anyway, I thank you for reading my blog and your kind comments, have a great week.
Stay safe and healthy and take care for each other!

 
Ilona

donderdag 14 januari 2021

Koekjes bakken in mini / Baking biscuits/cookies in mini

                    

Modelleermassa, die gebruikt is voor de koekjes
Modeling compound used for the biscuits

Langzaamaan komen er weer wat ideeën in mijn hoofd, voor het maken van nieuwe miniaturen, helaas was het heel eventjes wachten op inspiratie….
Die inspiratie kwam onverwacht om de hoek kijken en wel in de vorm van het vinden van een pakje oude papierklei. Die klei was verpakt in een plastic zakje, maar de kern was nog enigszins bruikbaar om iets kleins in mini van te kunnen maken. Leuk toch, een oude kleiverpakking, die ik lekker mocht “verknoeien” want er was geen eer meer aan te behalen 😉?? Maar ja, wat maak je dan..?
Nou, na het terugvinden van een koekjestrommel, vele jaren geleden gekocht van Victoria Fasken, was het duidelijk: voor mijn mini Oma en Kleine Ikke wilde ik wat eenvoudige koekjes gaan bakken.
 
Slowly, some ideas are coming into my mind, for making new miniatures, unfortunately it took a while for getting inspiration….
That inspiration came unexpectedly around the corner, in finding back a bit of old paper clay. The dried out clay was packed in a plastic bag, but the core was still somewhat usable for still making something in miniature. Nice right, finding back a package of old clay, which I was allowed to “mess up” because nothing else you could do with it 😉 ?? But then: what do you make ...?
Well, after refinding a cookie jar, bought from Victoria Fasken many years ago, it was clear: I wanted to bake some simple cookies for my mini Grandma and Little Me.


Vroeger, in de jaren ’50, kreeg je over het algemeen een gewoon koekje bij de thee of koffie, meestal een biscuitje of een zandkoekje. Dus besloot ik deze twee soorten te maken van de papierklei. De langwerpige koekjes kon ik nog uit de papierklei halen, maar het metalen ovalen vormpje dat diende als koekstekertje (van een oud blik gemaakt), wilde niet meer door de oude klei geduwd worden. Dus besloot ik de biscuitjes dan maar van Fimoklei te maken, tja, biscuitjes zijn onontbeerlijk in de koektrommel van Oma.
 
In early times, in the 1950s, you generally got a regular biscuit/cooky with your tea or coffee, usually a biscuit, or shortbread. So I decided to make these two types of biscuits/cookies out of the paper clay. I could still remove the elongated cookies out of the paper clay, but the metal circle that served as a cookie cutter (selfmade from an old tin) did not want to be pushed through the old stiffened clay anymore. So I decided to make the biscuits from Fimo clay, well, biscuits are indispensable in Oma's biscuits/cookies jar.

En als de koekjestrommel leeg was, mocht je soms de laatste kruimeltjes (met een lepeltje) opsnoepen vóór dat de trommel werd afgewassen: ach, heerlijk jeugdsentiment 💖.
 
And if the cookie/biscuits jar was empty, you could sometimes eat those last crumbs (usig a spoon) before the tin jar got washed clean: ah, lovely youth sentiment 💖.

Het is niet veel om te laten zien, maar nu heb ik de smaak weer een beetje te pakken en komen er nieuwe ideeën, bijvoorbeeld het bakken van speculaas koekjes en speculaas poppen. Ja, ik weet het: een beetje te laat, want Sinterklaas is al terug naar Spanje, maar een speculaasje gaat er altijd wel in, toch? Meer informatie over speculaas, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Speculaas
Vooral nu het wat kouder gaat worden en misschien komt er dit weekeinde wel sneeuw? Wie zal het zeggen en als dat gebeurt dan gaat een kop warme chocolademelk met een speculaasje na het sleetje rijden er vast wel in……..och ja, we zitten in een (alweer verlengde) lockdown en we mogen niet zo heel veel. Toch kunnen we er in onze miniwereld nog wel iets van de winter maken. Dus: zoek elkaar NIET op ondanks de eventuele sneeuwpret, blijf dus veilig, zorg goed voor jezelf én elkaar!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijn weekeinde toegewenst!

 
It’s not much to show to you, but now I have a taste for making minis again and new ideas are coming up, for example baking speculaas, a sort of spiced biscuits, also known as speculoos. More information about this Dutch sort of cookie/biscuit, see here:  https://en.wikipedia.org/wiki/Speculaas
Yes, I know: it's a bit too late, because our dear Saint Nicholas (5th of December) has already returned to Spain, but a spiced biscuit/speculoos cooky is always tasty, right? Especially now it's getting colder and maybe here, in The Netherlands, there will be some snowfall this coming weekend? Who knows and when that happens, a cup of hot chocolate with a spiced biscuit/cookie will probably more than delicious after the sleigh ride …… well, I forgot that we find ourselves in an extended (again) lockdown and we are not allowed to do much. Yet we can still make something of winter fun in our mini world. So: do NOT visit each other despite the possible fun in the snow, so please, stay safe, take care of yourself and each other!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

 
Ilona

vrijdag 8 januari 2021

Ben er even uit geweest (van het bloggen) / Been away for awhile (from blogging)

De laatste weken voor de feestdagen ben ik nog druk bezig geweest met het (af)maken van een opdracht. Het was een opdracht die nogal gecompliceerd was en daardoor al geruime tijd op mijn werktafel lag te wachten. Wat was er dan mee aan de hand? Nou, de inspiratie was er wel, maar mijn materiaal werkte niet mee. Zoals veel mensen wel weten kun je heel veel doen met allerlei soorten papier, maar wat te doen als papier niet in de richting gevormd kan worden zoals je dat zou willen…? Dàt was het probleem waar ik tegenaan liep en dus moest lossen.
 
The last weeks before the holidays I was still busy completing a commission. It was an commission that was rather complicated and had therefore been waiting for a long time on my work table. What was the matter with it....? Well, my inspiration was there, but my material didn't cooperate, so to say. As many people know you can do a lot with all kinds of paper, but what to do if paper cannot be shaped in the direction you would like it to be…? That was the problem I ran into and had to solve. 


Deze Rododendronbloem staat bekend om zijn grote samengestelde bloemhoofden, waarvan de bloemblaadjes klokvormig zijn. Precies dat was nu zo moeilijk om te realiseren, want voor die gewenste vorm moest het zijdepapier onderaan de ene kant op buigen en bovenaan naar de tegenovergestelde richting, en dat kan niet met een stukje zijdepapier van amper 4-5 mm lengte.
 
This Rhododendron flower is known for its large compound flower heads, whose petals are bell-shaped. Exactly those petals were so difficult to achieve in mini now, because for that desired shape the silk paper had to bend in one direction at the bottom and in the opposite direction at the top side, and that cannot be done with a piece of silk paper of just 4-5 mm in length.

Als je goed kijkt kun je de zijden meeldraadjes zien (rode pijl)
If you look closely you can see the teeny tiny silk stamen (red arrow)Na 't doen van wat concessies, en overleg met de opdrachtgever, is het me redelijk gelukt om deze (Rododendron)bloem te maken voor dit deel van de opdracht.
Ik heb weer wat geleerd: materialen hebben hun eigen mogelijkheden en grenzen en ze zullen niet altijd meewerken wanneer je dat ook maar wilt ;).

 
After making some concessions, and consultation with my client, I managed to make this (Rhododendron) flower, for this part of the commission. 
I learned again something: materials do have their own possibilities and limits, just as we have and they won't always cooperate whenever you want to ;).Het andere deel van de opdracht was het maken van allerlei soorten fruit, waarvan een deel in helften gesneden moest zijn. Dit doorgesneden fruit kan dan ergens op borden, of schaaltjes, gelegd worden. De snijranden zijn niet perfect glad, zoals dat ook in het echt niet altijd is.
 
The other part of the commission was to make all kinds of fruit, of which some of the fruits had to be cut in half. This cut in half fruit can then be placed somewhere on plates, or bowls. The cutting edges are not perfectly smooth, as is also not always the case in real life.
Met het nieuwe jaar vond ik nog een laatste pakje in de doos die Birgit mij heeft gestuurd voor de feestdagen en zelfs voor nieuwjaar zat er een pakje in, oh oh. Kijk eens wat Birgit ons heeft gestuurd: een vrolijke mannetje dat een heerlijk luchtje verspreid, zoooo leuk ;O)!! Lieve Birgit, nogmaals hartelijk dank vanuit de grond van mijn hart.
 
With the start of the new year I found a last package in the box that Birgit sent me for the holidays, even for New Year there was a package, oh oh. Look at what Birgit has sent us: a cheerful little man that spreads a delicious scent, such fun ;O) !! Dear Birgit, thank you again from the bottom of my heart.
 
Birgits blog: https://biwubaer.blogspot.com/Net na Nieuwjaar was ik druk bezig de kerstboom op te bergen, toen ik op zolder een opbergdoos met legpuzzels tegen kwam. Ik vond dat ik best een weekje vrij mocht hebben en heb daarom een aantal legpuzzels gelegd. Maar het zijn geen gewone legpuzzels, het zijn puzzels met een speciale uitdaging. Normaliter moet je puzzelen wat je op het voorbeeld op de doos ziet, maar met deze speciale puzzels moet je puzzelen wat bijv. een geschokte/opgeschrokken figuur ziet, dus precies het tegenovergestelde ;O)! Op een zijkant van de doos staan wat summiere hints van wat er op de puzzelafbeelding komt te staan, en ze hebben een flinke dosis Engelse humor, die ik erg leuk vind.
Ik heb deze afgelopen week dus lekker rust genomen en een puzzel of 3-4 gelegd, heerlijk rustgevend en lekker het hoofd leegmaken, vooral nù!
Ik heb nog steeds problemen met mijn lezerslijst, jullie berichten komen steeds in veelvoud binnen en zijn allang verschenen waarna ze weer opnieuw verschijnen na enkele dagen. Ik begrijp niet hoe dat kan en vind het erg vermoeiend, want zo moet ik steeds naar jullie blogs gaan zoeken om te kijken of er iemand misschien een blog heeft geschreven…..dus vraag ik het weer: heeft iemand van jullie dit probleem ook?
Blijf veilig en zorg goed voor jezelf en elkaar.
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijn weekeinde.

 
Just after New Year I was busy putting away the Christmas tree on the attic, when I came across a storebox of jigsaw puzzles. I thought: I've earned a week off and therefore puzzled a number of these jigsaw puzzles. But those were no ordinary jigsaw puzzles, they are puzzles with quite a special challenge. Normally you have to puzzle what you see on the example on the lid of the box, but with these special puzzles you have to puzzle what i.e. a shocked/frightened figure sees, so just the opposite ;O)! On one side of the box are some brief hints of what will be in the puzzle, and they also have a big dose of Brittish humor, which I like alot.
So this past week I took a nice rest and put a jigsaw puzzle or 3-4, wonderfully relaxing and nice to clear my head, especially now!
I still have problems with my readers list, your blog messages keep coming in multiples and/or have been published for a long time and then reappear again after a few days. I do not understand how that is possible and I find it very tiresome, because I have to keep looking for your blogs to see if someone has written a blog……so, I ask this again: does someone of you have this problem too?
Stay safe and take good care of yourself and each other.
Thanks for your kind comments, I wish you a nice weekend.

 
Ilona

woensdag 30 december 2020

Oliebollen / Dutch doughnuts


Oliebollen bakken is een Nederlandse traditie die al lang bestaat, want al in de 17e eeuw stonden oliebollen op schilderijen afgebeeld, zoals je hierboven kunt zien (foto (van internet).
Voor meer (achtergrond)informatie, zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliebol
 
Baking Dutch "oliebollen" is since long a Dutch tradition, because already in the 17th century “oliebollen” were visible on paintings, as you can see here above (picture of internet).
More information about our “oliebollen” and the sorts of them in other countries (in English), see here: https://en.wikipedia.org/wiki/OliebolVandaag heb ik (zoals elk jaar) dan ook mijn eigen oliebollen en appelbeignets gebakken, volgens de voorproever smaken ze heerlijk, hihihi 😉!
 
Today, as in every year, I've also baked my own “oliebollen and appelbeignets” (=a notable variety of a “oliebol” is the appelbeignet, which contains only a slice of apple, but different from oliebollen, the dough should not rise for at least an hour), and according to the pre taster they taste delicious, hehehe 😉!Met kerst ben ik door Birgit echt heel ernstig verwend met deze prachtige cadeaus. 
Lieve Birgit, vanuit de grond van mijn hart nogmaals: dankjewel voor deze prachtige cadeaus en voor je warme vriendschap, ik ben super blij met alles 💝!!
 
On Christmas Eve I unwrapped the gifts Birgit sent me, she really spoiled me soooo much. 
Dearest Birgit, from the bottom of my heart: thank you so much for these beautiful gifts and your warm friendship. I am over the moon with all of it 💝!!

Dit is mijn laatste blog bericht van dit jaar, ik wil iedereen die mijn blog leest hartelijk bedanken voor jullie belangstelling en/of  voor jullie fijne reacties. 
Laten we de jaarwisseling veilig houden met zijn allen, en leef goed de maatregelen na. Er zijn tegenwoordig zoveel (digitale) middelen om elkaar toch even te kunnen zien/spreken, dus kies daarvoor in plaats van elkaar fysiek te bezoeken. Want we zullen met zijn allen dit virus moeten bestrijden. Het virus heeft al zo veel ellende aangericht, velen hebben dierbaren verloren en/of zijn ernstig ziek geworden.
Zorg goed voor elkaar en jezelf, blijf veilig en gezond.
Ondanks alles wens ik iedereen een mooi 2021 toe, en vooral een goede gezondheid!
 
This is my last blog post of this year, I want to thank everyone, who reads my blog, for your interest and/or for your kind comments. 
Let's all keep New Year's Eve safe and comply with the measures. Nowadays there are so many (digital) means to be able to see/speak to each other, so choose this instead of physically visiting each other. Because we will all together have to fight this virus. The virus has already caused already so much misery, many have lost loved ones and/or became seriously ill.
Take care of each other and yourself, stay safe and healthy.
Despite everything, I wish everyone a good 2021, and above all good health!

 
Ilona 

donderdag 24 december 2020

Het “Kerstdebat” / The Christmas “debate”

                                  

Deze oude foto, genomen begin jaren ‘60, is gemaakt tijdens het kerstspel op de kleuterschool. Ik mocht een engel zijn en het deed me denken aan het vele oefenen wat wij toen met de hele klas hebben gedaan. En met 45!! leerlingen (van 4-6 jaar oud) in de klas en één onderwijzeres kwamen er natuurlijk ook flink wat ouders naar ons kijken.
 
This old photo, taken in the early 1960s, was taken during the pre-school Christmas play. I was allowed to be an angel and it reminded me of the many practice we did with the whole class at the time. And with 45!! pupils (from 4-6 years old) in the classroom and just one teacher, of course, a lot of parents came to watch us.
Omdat Kleine Ikke ook die leeftijd heeft en mij moet voorstellen toen ik vroeger klein was, heb ik voor haar een engelenkleed gemaakt met gouden biezen langs de mouwen en de zoom. Ook heeft ze, net als mij op de oude foto, een gouden bies om haar haren.
Kleine Ikke wilde graag dat Schepje de rol van de belangrijkste engel speelde, de engel met de gouden ster, maar daar dacht Schepje toch eventjes anders over. Hij wilde graag koning zijn want hij vond die gouden kroon zo mooi. Omdat er verder geen vriendjes in de buurt waren, mocht hij een van de drie koningen als rol spelen. Deze afgelopen week waren ze op de deel van de boerderij aan het oefenen voor het kerstspel van deze avond, de koeien in hun stal en schapen keken toe. Tussendoor werd er flink gedebatteerd over hoe het moest en wie wat zou moeten zeggen……we zullen vanavond gaan zien of het goed zal gaan ;).
 
Because Little Me is also of that age, and represents me when I used to be little, I sewed an angel dress for her with gold piping along the sleeves and the hem. Also, like me in the old photo, she has a gold trim around her hair.
Little Me wanted Schepje to play the role of the most important angel, the angel with the gold star, but Schepje thought differently about that. He wanted to be king because he thought that golden crown was so beautiful. Since there were no other friends around, he was allowed to play the role of one of the three kings. This past week they were practicing in the stable part of the farm for the Christmas play in Kindergarten of this evening, the cows in their stable and sheep were watching. In the meantime there was a lot of debate about how it should be done and who should say what ......we will see if it will go well tonight ;).Schepje en ik werden afgelopen zondag, de vierde Advent, nog verrast door kadootjes van Birgit. Kijk eens wat we in ons pakje voor deze dag aantroffen: knutselspulletjes, een heerlijke doos marsepein (Birgit weet dat ik daar dol op ben) én een prachtig zelfgemaakt klein huisje met kerstversieringen. Schepje is er helemaal mee in de wolken!! Lieve Birgit, nogmaals hartelijk dank voor deze prachtige Advents kadootjes, we zijn er erg blij mee!
 
Last Sunday, the 4th of Advent, Schepje and I were surprised by presents from Birgit. See here what we found in our package for this day: craft supplies, a delicious box of marzipan (Birgit knows I love that very much) and a beautiful selfmade little house with Christmas decorations. Schepje is completely over the moon with this tiny treasure!! Dearest Birgit, thank you again for these beautiful Advent gifts, we all are very happy with them!


De rol van baby Jezus werd met verve gespeeld door het kleine beertje, waarmee ik afgelopen maandag mee werd verrast. Pilar heeft mij deze kadootjes toegezonden, hele mooie miniboeken, een mini theater, stickers, een kussentje en het prachtig gehaakte kleine beertje met kleertjes aan. Samen met een doos heerlijke nougat kwam het met de postbode mee: wat een heerlijke verrassing! Lieve Pilar, nogmaals bedankt voor deze prachtige kadootjes, ik ben er heel bij mee!!
Blog van Pilar: http://miniaturasenmimundo.blogspot.com/

 
The role of baby Jesus was starred by this little bear, by whom I was surprised last Monday. Pilar has sent me these lovely gifts: very beautiful mini books, a mini theater, stickers, a pillow and the beautifully crocheted little bear with lovely tiny clothes on. Together with a box of delicious nougat, it came with the postman: what a wonderful surprise! Dearest Pilar, thank you once again for these beautiful gifts, I am very happy with it all!!
Pilar’s blog:
http://miniaturasenmimundo.blogspot.com/En met deze vrolijke sneeuwpop, die ik heb gemaakt voor Birgits moeder, wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen, zorg goed voor elkaar en jezelf en denk aan de Corona-maatregelen!! Wij vieren Kerstmis hier alleen en thuis, maar mijn kinderen en kleinzoon zien we tijdens een video chat, dus online. Wij maken er het beste van, ik hoop dat veel meer mensen hieraan zullen denken. Blijf veilig en gezond, denk aan anderen.
Dank voor jullie fijne reacties, fijne feestdagen toegewenst!!

 
And with this merry snowman, which I made for Birgits Mom, I wish everyone happy holidays, take good care of each other and yourself and think of the Corona measures!! Here we celebrate Christmas alone and at home, but we'll see my children and grandson during a video chat, so online. We make the best of it, I hope many more people will think of this too. Stay safe and healthy, think about others.
Thanks for your kind comments, happy holidays to you all!!

Ilona