my e-mailaddress

zondag 28 mei 2017

Oranjevirus…?? / Orange virus…??Volgens mij heb ik een "nieuw" virus gekregen, het oranje virus wel te verstaan, want mijn volgende bloem is alweer in een zonnige kleur: oranje ;O!!
Maar voordat ik die bloemen (werk in uitvoering) kan laten zien, wil ik jullie dit keer foto’s laten zien van mijn uitstapje van jongstleden vrijdag, toen ik naar Paleis Het Loo te Apeldoorn ben geweest. Ik wilde heel graag de tentoonstelling “Bont & Blauw” (over de Delftsblauwe tuinvazen) zien, waarvan ik de link in mijn vorige blog liet zien. Ik wist dat het mooi weer zou worden en voor mij persoonlijk zelfs veel te warm, maar, gewapend met de benodigde medicatie, mocht dat de pret niet drukken ;). Heel vroeg in de ochtend zijn we op pad gegaan met de bedoeling om voor de grootste warmte weer terug te zijn, nou, het liep een beetje  anders met een onverwachte verrassing…
Ik vertel je aan de hand van de foto’s wat er gebeurde, pak een stoel en een kop koffie/thee, want het duurt eventjes ;).

I think I got a "new" virus, it's called the orange virus, because my next flower is, again, in a sunny color: orange ;O!!
But before I can show you the new flowers (work in progress), I want to show you a number of pictures from my daytrip, when I visited  Palace Het Loo in Apeldoorn. I would love to see the exposition “Bont & Blauw” (about the blue delftware garden vases), of which I gave you the link in my previous blogpost. I knew it would be nice weather and for me in person a bit too hot, but, armed with my most needed medication, I loved to go ;). Very early in the morning we went off with theintention to go back, before the heat was too much for me, well, actually it went a bit different with an unexpected surprise…

On the base of the pictures I’ll tell you what happened, please, take a seat and a cup of coffee/tea, because it will take awhile ;).


In de westvleugel is de tentoonstelling "Chapeaux!", over de hoeden van onze oud-koningin Beatrix, helaas mocht daar binnen niet gefotografeerd worden.

In the West wing is the exposition "Chapeaux!", about the hats of our former Queen Beatrix, unfortunately in there it was not allowed to take pictures.


Op weg naar mijn doel de tentoonstelling “Bont & Blauw”, over de Delftblauwe tuinvazen en hun inhoud, de oranjebloesemboompjes, kwam ik dit kleine boompje al tegen bij de entree van het paleis zelf……..ah, veelbelovend ;)

On my way to the exposition “Bont & Blauw”, about the blue delftware vases, containing their orange blossom trees, I came along this small tree in the entrance in the cellar of the Palace itself…….ah, promising ;)


Hier zie je een maquette van het paleis en zijn in Barokstijl aangelegde tuinen
Here you can see a maquette from the palace and its gardens in Baroque styleDe schelpgrot is gelegen in de kelder van het paleis, helaas was het melkkeldertje gesloten vanwege een verbouwing.

The shell grotto is located in the basement of the palace, unfortunately the milk cellar was closed due to a renovation.Buiten gekomen in de tuinen zag ik meteen de prachtige tuinvazen staan, dit zijn replica’s van de tuinvazen, die Koning-Stadhouder Willem en zijn Koningin Mary in deze tuin hadden staan (op de grootste zie je hun monogram). Maar waar waren nu die oranjebloesemboompjes van de tentoonstelling, ze zouden in deze tuinvazen staan…??

Coming outside in the gardens, I immediately saw the beautiful garden vases, these are replicas of the garden vases, which King Stadtholder William and his Queen Mary had in this garden (you can see their mongram on the biggest one). But where were the orange blossom trees from the exposition, they should have been in these garden vases…??

Dan maar door de hele tuin lopen en zien of we ze konden vinden….hier een impressie van de indrukwekkende tuinen, en net als het weer: zo mooi!!

Than, to find these trees, we walked through the whole garden….here is an impression of the impressive gardens, and just like the weather: so beautiful!!


Het was toen, dat ik dacht: laten we naar de Koninginnetuin (gebied in de oranje cirkel) gaan en daar eens gaan kijken. Die tuin is ook geheel gereconstrueerd naar de tijd dat Koningin Mary hier woonde.

It was then that I thought: let's go to the Queen's Garden (area in the orange circle) and look there for the orange blossom trees. This garden is also completely reconstructed to the time Queen Mary lived here.

Op weg naar het melkkeldertje (aan de buitenkant) kwam ik langs een kruiwagen, duidelijk van de tuinman, maar daarover meer… 
Het melkkeldertje was ook van buiten af dicht, dus kon ik niet naar de tegelwanden kijken, zelfs niet door een raam, jammer L
De pioenrozen waren bijna uitgebloeid, of hebben ook geleden door de hitte, ze verloren al hun bloemblaadjes. Het gouden paardje van de fontein sproeide vrolijk lekker koel water, ik kon het niet laten even mijn polsen af te koelen ;).

On my way to the milk cellar (from the outside) I came along a wheelbarrow, obviously from the gardner, but later more about this… 
The milk cellar was closed from the outside too, so I couldn’t see the tiled walls, not even by a window, what a pity L
The peonies ware almost faded, or they also suffered from the heat, they already lost their petals. The golden horse of the fountain spit out lovely cool water, so I couldn't leave it to cool my wrists abit ;).


We besloten even naar een koeler gedeelte te gaan van de Koninginnetuin, het was er heerlijk koel onder de boogvormig gesnoeide beuken, gewoon om even bij te komen van de hitte.

We decided to go to a cooler part of the Queen's Garden, it was lovely cool under the arched shaped beech trees, just to recover a bit from the heat.


Toen we na een poosje daar weer uitliepen, zagen we dat de lunchpauze van de tuinmannen was afgelopen en dus heb ik aan hen gevraagd waar dan toch die oranjebloesemboompjes van de tentoonstelling waren? Achteraf bezien was het antwoord heel logisch: in de schaduw! Ze stonden nog niet in de open tuinen vanwege de hitte, lees zonnebrand, omdat ze net een paar dagen uit de hun winterverblijf, de kas, waren gehaald om te acclimatiseren. Ze zouden acuut verbranden, vandaar, natúúrlijk!

When we walked out of the shadow, we saw that lunchtime of the gardeners was over and so I walked to them and I asked: where are the orange blossom trees fort he exposition? Seen afterwards the answer was very logically: in the shadow! They weren’t placed yet in the open gardens because of the heat, read sun burn, because a few days earlier they had just left their winter residence, the greenhouse, to acclimate. They would burn immediately, that’s why, of course!

Ik vertelde dat ik speciaal was gekomen om de oranjebloesembomen te zien en liet hen op een mobiele telefoon mijn blogpost over mijn miniatuur oranjebloesemboompje zien. Ze vonden dat zo interessant dat een van hen ons meenam achter het hek/de coulissen, zodat we ze alsnog konden zien. Kijk, dáár stonden ze en hij vertelde ons dat de oudste boom, naar schatting, ongeveer 316 jaar oud is, dus misschien heeft Koning Willem hem zelfs nog gezien ;). Daarom had deze oudste oranjeboom een oranje strik om een van zijn takken, hij stond sinds 1940 in een houten kuip van Duitse origine, zei hij.

I told them that I came especially to see these orange blossom trees and from a mobile phone I showed them my miniature orange blossom tree on my blog. They found it so interesting that one of them took us with him behind the fence/screens, so we could still see them yet. Look, there they were and he told us that the eldest tree was about 316 years old, so maybe even King-Stadtholder William could have seen this tree ;). Therefore this oldest tree had an orange colored bow on one of his branches, he stood in wooden barrel of German origin, he said.


Als je goed naar deze vergrote foto kijkt, kun je aan de rechterkant het jaartal 1940 zien. Ik mocht een aantal foto’s van de bomen nemen, dat was aardig van hem, want nu was ik toch niet voor niks gekomen ;O!

If you look well at this enlarged picture, you can see the year 1940 at the right hand. I was allowed a number of pictures of the trees, it was so kind of him, because now I wasn’t come for nothing ;O!


Het was heerlijk en leerzaam om Paleis Het Loo te bezoeken, we hebben ondanks de hitte toch nog een fijne dag gehad. Het was jammer dat de oranjeboompjes nog niet in de mooie tuinen stonden, maar ik heb ze tóch kunnen zien. Wat een lang verhaal is het toch nog geworden, hè?
Komende week ga ik weer verder met het maken van mijn miniatuur bloemen voor de komende DHN-Show in september. 
Kun je raden wat voor bloem dit zal worden en ja, het is wéér oranje…….! Iemand enig idee ;O??
Fijne zondag en nieuwe week gewenst.

It was so nice and educative to visit Palace Het Loo, we had despite of the heat a very nice day. It was a pity that the orange blossom trees weren’t in the beauifull gardens yet, but I still have seen them. It still has become a long story to tell, isn’t it?
This coming week I’ll go on with making my miniature flowers for the coming DHN-Show at the end of September. 
Can you guess what flower will this be and yes, it’s orange…….again! Anyone an idea ;O??
I wish you a nice Sunday and new week ahead.

Ilona

zondag 21 mei 2017

Uitstapje naar de tropen / Trip to the tropicsTijdens mijn miniatuur “uitstapje naar de tropen” en zoekend op Google naar informatie over de rode bromelia, kwam ik nog een bromelia soort tegen: de ananasplant, zie voor meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ananas
In de 17e eeuw hadden Koning-Stadhouder Willem III en Koningin Mary Delfts blauwe tuinvazen in de tuinen van Paleis Het Loo staan (website: https://www.paleishetloo.nl/en/delfts-blauw-in-het-groen/ Ze waren destijds gevuld met kostbare en exotische planten, zoals oranjeboompjes en ananasplanten.
Dus na het maken van het oranjebloesemboompje, heb ik geprobeerd om de andere plant te maken: de ananasplant. Zoals je in mijn vorige blogpost kon lezen, moest ik eerst proberen om de ananasvruchten te maken vóórdat ik de hele plant kon afmaken, die ik nu aan jullie wil laten zien…

During my miniature “trip to the tropics” and my search on Google for more information about the red bromeliad, I came along another sort of bromeliad: the pineapple plant, see for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Pineapple
In the 17th century King-Stadtholder William III and Queen Mary had delftware vases in their gardens at Palace Het Loo (website: https://www.paleishetloo.nl/en/delfts-blauw-in-het-groen/  In that time they were filled with rare and precious plants, such as bitter orange trees and pineapple plants.
So, after the making of the miniature bitter orange tree, I've tried to make the other plant: the pineapple plant. As you could read in my last blog post, I first had to try making the pineapple fruits, before I could complete the whole plant, which I now want to show to you...


Ananassen zijn gemaakt van polymeerklei, het blad van bloemenzijde.
Pineapples are made of polymer clay, the leaves are made of silk paper.Het messing schaaltje is ‘n  vondst uit de kringloopwinkel, het heeft een doorsnede van 5 cm.
The brass dish is a lucky finding from the thrift store, it has a diameter of 5 cm.


…de ananasplanten staan tijdelijk in terracotta potjes, maar nu zal ik op zoek moeten naar een mooie bloempot voor mijn miniatuur planten. Bij voorkeur een 17e eeuwse delfts blauwe tuinvaas (zie boven), maar deze vazen zijn in miniatuur erg duur om ze te kopen.
Op de website van Het Paleis Het Loo staat een video waarop te zien is hoe ze deze échte tuinvazen hebben gereproduceerd, dus voor wie het interessant lijkt om te bekijken, hier is de link: https://www.paleishetloo.nl/blog/delfts-blauw-herenigd-met-het-loo/ 

…the pineapple plants are temporarily in terracotta pots, but now I’ll have to look for a nice flower pot for my miniture plants. Preferably a 17th century delftware garden vase (see above picture), but those vases in miniature are quite expensive to buy. 
On the website of Palace Het Loo is a video, whereon you can see how they’ve reproduced these special garden vases in real life, so for those who are interested, here is the link: https://www.paleishetloo.nl/blog/delfts-blauw-herenigd-met-het-loo/ (unfortunately it’s only in Dutch).


Voorlopig doe ik het voor mijn échte blommekes wel met een wit email kannetje ;). Vorige week zondag was het Moederdag en kreeg ik van mijn zoon en zijn vriendin dit prachtige boeketje met crème witte en roze rozen. Helaas hebben de roze rozen door het warme weer de week niet overleefd, maar dat maken de crème witte rozen helemaal goed. Kijk maar, deze foto is van vanochtend, ze zijn nog zó mooi, het is puur genieten :D!!
Dank voor jullie fijne reacties, welkom aan mijn nieuwe volger, een hele fijne zondag en nieuwe week gewenst!

For now I’ll use a small white metal jug, for my RL flowers ;). Last Sunday it was Mother’s Day here in The Netherlands and from my son and his girlfriend I've got this wonderful bouquet of cream white and pink roses. Unfortunately the pink roses didn’t survive the hot weather of last week, but the cream ones made it all well. Look, this picture is made earlier this morning, the roses are still so beautiful, it’s pure joy :D!
Thank you for your nice comments, a warm welcome to my latest follower, I wish you all a nice Sunday and new week!


Ilona

zaterdag 13 mei 2017

Sappige stukjes ananas..? / Juicy chunks of pineapple..?


Met warme dagen in aantocht (volgende week) ben ik in tropische sferen belandt, dus heb ik mij de afgelopen week gewaagd aan het maken van een mini ananas.

With hot days who are coming (next week) I ended up in tropical spheres, so last week I got the idea for trying to make a miniature pineapple. Voor het maken van een mini ananas van polymeerklei ben ik op internet gaan zoeken en vond ik deze video tutorial van Tanja Jensen, zij maakt prachtige miniaturen van polymeerklei. 
Ik neem aan dat ik hem vrij mocht gebruiken, aangezien ik niet hoefde in te loggen of zo, hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=iTseaghRqEQ
Het was nog best moeilijk om de juiste kleur te mengen en de cane (zeer dun rolletje klei samengesteld uit verschillende kleuren) te maken voor de schil van de ananas. Na een aantal pogingen vond ik dat het er wel aardig uit zag ;).

For making a miniature pineapple out of polymer clay I’ve searched on the internet and I found this video tutorial, it's made by Tanja Jensen, who makes the most wonderful miniatures of polymer clay. I assume that I was free to use it, since I didn't have to subscribe for seeing it, here is the link: https://www.youtube.com/watch?v=iTseaghRqEQ
It was rather difficult to mix the right colors and for making the cane out of different colors of clay, this cane is used for the peel of the pineapple. After some attempts I was a bit more satisfied ;).


Ik ben vergeten de eurocent erbij te zetten, maar de grootste is 17 mm hoog, omgerekend naar de maat van een echte ananas is dat 20 cm hoog en…


I forgot to put the euro-cent next to the pineapples, but the largest in miniature is 17 mm high, converting into the size of a real pineapple, which will then be 20 cm and…


…de kleinste is 7 mm breed. 
De blaadjes zijn gemaakt van zijdepapier.

…the smallest one is 7 mm wide. 
The leaves are made of silkpaper.


Dus toen er eenmaal eentje “geboren” was en ik nog restmateriaal had, ben ik gegaan voor de binnenkant: mmmm, lekkere sappige stukjes ananas, lekker met de warmte :D!

So, after there was "born" one pineapple and I still had some rest of the material, I tried to make the inside of a pineapple: yummy, juicy chunks of pineapple, delicious to eat during the heat :D! 


Na een aantal ananasjes in elkaar gezet te hebben, vond ik het tijd om eens lekker met de camera te spelen. Helaas hebben we hier zonnige dagen afgewisseld met pittige buien, dus het daglicht is niet om over naar huis te schrijven. Het levert niet zulke mooie foto’s op, sorry als ze wat wazig zijn af en toe.

After I made a few pineapples, I took some time for playing with my photocamera. Unfortunately we have here, in The Netherlands, bright sunny weather, alternated by heavy rain showers, so the daylight is changing by seconds. It won’t show you wonderful pictures this time, so sorry, for blurry pictures now and than.Het prachtige blauwe bordje is gemaakt door Marike Schenning
The beautiful dish is made by Marike Schenning


Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie allen een fijn weekend/Moederdag toe :)!

Thank you for your kind comments, I wish all of you a nice weekend 
(tomorrow it’s Mother Day here in The Netherlands) :)!

Ilona

woensdag 10 mei 2017

Onverwachte mooie verrassing… / Unexpected beautiful surprise…


In april schreef ik een reactie op het blog van Rosa Maria ( http://bolillos-rosamaria.blogspot.nl/ ), zij hield een giveaway, een prachtig gekant klost kleedje. Omdat de Google Vertaler voor mij nooit goed werkt, wat betreft de vertaling van het Spaans naar Nederlands, dacht ik dat de giveaway al gedaan was. Dus wist ik niet dat ik met mijn reactie alsnog deelnam aan de opvolgende giveaway……..en was ik dus totaal verrast, toen bleek dat ik de giveaway had gewonnen :D! Vorige week kwam de postbode met een enveloppe, waarin het kleine kleinood zat, maar daar bleef het niet bij. Rosa Maria had er nog een aantal kadootjes bij gedaan, waar ik erg blij mee ben, kijk maar even mee…

In April I wrote a comment at the blog of Rosa Maria (http://bolillos-rosamaria.blogspot.nl/ ), she had done a giveaway: one of her beautiful works of bobbin lace. Because the Google Translator never works well for me, regarding the translation of Spanish into Dutch, I thought the giveaway was already done. So I didn’t know that with my comment I was participating in the follow up giveaway…..and therefor I was completely surprised that I won the giveaway :D! Last week the postman came with the envelop, wherein was hidden this tiny treasure. But it wasn’t travelling alone, no, Rosa Maria had included some more gifts in it, which made me even more happy, here take a look…
….kijk eens hoe fijntjes dit kleine kostbare kleedje is. Dankjewel, Rosa Maria, voor alle kadootjes, die je me hebt gegeven. Je hebt me erg verwend, ik ben er heel erg blij mee :D!

….look how delicate/precious the tiny bobbin lace is. Thank you so much/muchas gracias, querida Rosa Maria, you’ve spoiled me so much. I’m very happy with all of your gifts :D!


Op de weekmarkt waren eindelijk weer de eerste Sarah Bernhardt pioenrozen te koop, mijn favoriete bloemen, dus heb ik mezelf ook maar eens getrakteerd ;O!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week gewenst!

On the week market finally the first Sarah Bernhardt peonies were for sale again, my favorite flowers, so I also spoiled myself for once ;O!
Thank you for your nice comments, I wish all of you a nice week!

Ilona

woensdag 3 mei 2017

Een tropische cocktail, gevuld met water…? / A tropical cocktail, filled with water…?De Bromelia Guzmania lingulata “Scarlet Star” bestaat uit een ‘kokertje’ van gekleurde bladeren, daarom wordt de Bromelia ook wel Kokerplant genoemd. De Bromelia wordt veelal in de tropische regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika gevonden.

The Bromeliad plant Guzmania lingulata “Scarlet Star” exists of a kind of “tube” of colored leaves. The Bromeliad plant is mostly found in the rainforests of Central and South-America.Ik hoop dat je het water kunt zien, wat in de bladoksels zit..?
I hope you can see the water in the armpits of the leaves..?De bloemkop van deze plant vormt een brede, diepe beker met meerdere schutbladeren, die in lagen groeien. De kleur van deze bloei loopt van diepgroen, die langzaam verdwijnt naar geel.
Tegen de tijd dat de schutbladeren uitwaaieren van de steel van de bloem, veranderen ze in een diepscharlaken rode (of oranje). De bladeren zijn lang en de kleur verloopt van een lichtgroene kleur en zacht van textuur, en groeien uit naar leerachtige, diepgroene bladeren.
Mijn miniplantje is dus nog een jonkie ;).

The flower head of this plant forms a wide, deep cup with multiple bracts, coming out in layers. The coloration of these blooms begins as a deep green, which slowly fades into a yellow.
By the time the bracts drape away from the main cup of the flower, they turn a deep, scarlet red (or orange). The leaves are long and umbrella out from the central stalk of the plant. They begin as a light green color with a soft feel, and mature into leathery, deep green leaves.
So, my miniature plant is still a young one ;).


De bloempot is door mij levendig rood geschilderd, het is gekocht bij Fennicole Miniatures.
                              Ik wil graag een toast uitbrengen met deze alcoholvrije cocktail: 
                                         Proost, op 't maken van meer nieuwe miniaturen ;O!
Een warm welkom aan mijn nieuwe volger, dank voor jullie fijne reacties. Hele fijne week gewenst!!

The flower pot is painted by me in vivid red, it’s bought from Fennicole Miniature.
I would like to bring out a toast with this alcohol free cocktail: Cheers, to making more new miniatures ;O!
A warm welcome to my newest follower, thank you for your nice comments.
Wishing you all a nice week!!

Ilona