my e-mailaddress

dinsdag 30 juni 2020

Zo blij en trots om jullie dit te kunnen laten zien! / So happy and proud for showing you this!

Vorige week vond ik een paar foto’s in mijn inbox van de mail, die waren mij toegestuurd door Henny Staring-Egberts. Het waren foto’s van haar projecten waarvoor wij samen hebben gewerkt. De eerste opdracht die ik kreeg, was een boeket bloemen maken, dat in een 17e eeuwse Delfts Witte vaas op sokkel (beiden gemaakt door Henny) kwam te staan.
Haar website: http://www.ceramicminiatures.eu/NLhome.html
Henny had mij gevraagd om bloemen te maken, die hier ook al in Nederland in de 17e eeuw groeiden. Zoals jullie weten vind ik het leuk als er wat onderzoek/studie bij een opdracht komt kijken, dus heb ik hiervoor gedurende anderhalf jaar mijn uiterste best gedaan ;).  
Uiteindelijk zijn al mijn bloemen in een prachtige Delft witte vaas (met sokkel) komen te staan, gemaakt door Henny en het geheel zag er prachtig uit!! Vorig jaar stond Henny hiermee op een miniaturenshow in de VS en tijdens deze show stuurde ze mij deze foto en vertelde ze mij dat het gehele ensemble binnen een half uur verkocht was………woooow!!
 
Last week I found some pictures in my inbox of the e-mail, they were sent by Henny Staring-Egberts. These were pictures of her projects wherefor we collaborated together. The first commission I got, was to make a bouquet of flowers,  what would go in a 17th century Delft White vase, which was placed on a pedestal (both made by Henny).
Haar website: http://ceramicminiatures.eu/UShome.html
Henny asked me to make flowers, which also grew here in the Netherlands back in the 17th century. And as you probably will know, I like it when there is some research / study involved in a commission, so during one and a half year I did my utterly best in making these flowers ;).
Finally all of my flowers came into the gorgeous Delft white vase (on pedestal), made by Henny and the entire ensemble looked gorgeous!!  Last year Henny was exhiting on a miniatures show in the US and during the show she send me this picture and told me that the whole ensemble was sold within half an hour……woooow!!


Vorig jaar vroeg Henny mij ook nog of ik wat 17e eeuwse kersen en/of pruimpjes voor haar kon maken, ze wilde namelijk een popje maken naar een schilderij, geschilderd door Cornelis de Vos in de 17e eeuw (zie foto). Ik wilde het wel eens proberen, maar moest hiervoor eerst uitzoeken welke kersen of pruimensoorten er in de 17e eeuw hier in Nederland waren. Dat was een leuk en interessant karweitje, wat geresulteerd heeft in deze kersen en pruimen, zie hierboven. 
Beiden zijn hier al op mijn blog te zien geweest, hier zijn ze nogmaals te zien.
 
Last year Henny also asked me if I could make her some 17th century cherries and / or plums, because she wanted to make a doll after a painting painted by Cornelis de Vos in the 17th century (see photo). I wanted to give it a try, but first I had to find out which cherries and/or plum varieties were growing here in the Netherlands in the 17th century. That was a fun and interesting job, which resulted in these cherries and plums, see above. 
Both have shown up already here on my blog, here you can see them again.


Henny heeft mij toestemming gegeven om dit werk van haar (en van deze meewerkende miniaturisten) te publiceren op mijn blog. Ze heeft gevraagd of ik haar eigen bijgaande tekst voor dit popje wilde toevoegen, dus ik citeer:
"Het popje is gemaakt naar een schilderij van Cornelis de Vos (anoniem portret) uit 1622.
Het betreft een meisje van ca. drie jaar oud.
Ik heb haar geboetseerd, van porselein gemaakt en daarna beschilderd met glazuur en gebrand. De kleding is door mij met de hand geborduurd (Blackwork), een enorm werk dat  ongeveer 200 uur in beslag nam.
‘Blackwork’ is een borduurtechniek die met zwart garen op witte stof in platsteken wordt uitgevoerd. Het kan zowel op aftelbaar linnen (met Holbein steek, waarbij het patroon op de voor en de achterkant van de stof gelijk is), als op niet aftelbaar linnen (free style Blackwork) worden geborduurd.
‘Blackwork’ werd vooral gebruikt op kleding tijdens de Renaissance, met name in de Tudor periode. Bekend is bijvoorbeeld dat Catherine van Aragon (de eerste vrouw van Hendrik VIII) nog steeds de hemden van Hendrik borduurde, terwijl hij al een verhouding had met Anna Boleyn.
De hoogte van het popje is 9,5 cm.
De oplage van het popje is vier stuks.
Het is het derde popje in de serie H.R. Originals (Henny Staring-Egberts)..
Het hondje werd gemaakt door Irmgard Gritzan (Duitsland)   http://miniarche.blogspot.com
 Het mandje werd gemaakt door Will Werson (Nederland) https://www.etsy.com/nl/shop/willwersonminiaturen  
Het fruit (pruimen en kersen) werd gemaakt door Ilona Kraassenberg (Nederland) https://minimumloon.blogspot.com "
 
Henny has given me permission to publish her work (and of these cooperating miniaturists) on my blog. She asked me to add her own accompanying text for this doll, so I quote (and I hope the translation is done well?):
"The doll is made after a painting by Cornelis de Vos (anonymous portrait) from 1622.
It concerns a girl of about three years old.
I sculpted her, made of porcelain and then painted with glaze and burned. The clothing is hand embroidered by me (Blackwork), a huge job that took about 200 hours.
"Blackwork" is an embroidery technique that is done in flat stitch with black thread on white fabric. It can be embroidered on countable linen (with Holbein stitch, where the pattern on the front and the back of the fabric is the same), or on non-countable linen (free style Blackwork).
Blackwork was mainly used on clothing during the Renaissance, especially in the Tudor period. It is known, for example, that Catherine of Aragon (the first wife of Henry VIII) still embroidered the shirts of Henry, while he was already having an affair with Anna Boleyn.
The height of the doll is 9.5 cm.
The edition of the doll is four pieces.
It is the third doll in the series H.R. Originals (Henny Staring-Egberts).
The doggy was created by Irmgard Gritzan (Germany) http://miniarche.blogspot.com
The basket was made by Will Werson (The Netherlands) https://www.etsy.com/nl/shop/willwersonminiaturen
The fruit (plums and cherries) was made by Ilona Kraassenberg (The Netherlands) https://minimumloon.blogspot.com "

En dit fruit in de mand is mijn aandeel van de samenwerking, in detail.
Ik ben er nog van aan het nagenieten….
Blijf gezond en zorg goed voor anderen en jezelf.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele mooie week toegewenst!

 
And this fruits in the basket is my share of the collaboration, in detail.
I am now still enjoying it….
Stay safe and take care for others and yourself.
Thank you for your kind comments, have a lovely week!

 
Ilona

dinsdag 23 juni 2020

Verlenging van het pad / Extension of the path


Afgelopen week heb ik niet zo heel veel in mini kunnen doen, dus dit keer een saai blog bericht, sorry ;).
Nadat de melkstoep klaar was, ben ik verder gegaan met het puinpad dat aan de noordzijde van de boerderij ligt en dan met name het stuk dat richting de voorgevel loopt. Het is op dezelfde wijze gemaakt als het melkstoepje, maar dan met uitzondering van de stukken steen en vloertegels.
 
Last week I was not able to do much in mini, so this time a boring blog post, sorry ;).
After the pavement near to the kitchendoor was ready, I continued with the rubble path that lies at the north side of the farm and than mainly the part that goes to the frontside of the farm. It’s created the same way as the pavement, but than without the brick parts and the floor tiles.

Dit gedeelte ligt op het noorden dus dat betekent dat er weinig zonlicht kwam. Zoals je kunt zien groeide er daar nogal wat mos tegen, vooral net tegen de gevel aan.
Het mos wat ik hiervoor gebruikte, heeft een mooie natuurlijke kleur en is gekocht bij ArtofMini, website:  https://www.artofmini.com/
 
This part of the rubble path is on the northside of the farm, so there was less sunlight. As you can see, quite a bit of moss grew there, especially close to the facade.
The moss I used for this path has a very natural color and is bought of ArtofMini, website: https://www.artofmini.com/


Het was daar op de grond vlakbij/tegen de noordgevel ook altijd wat vochtiger, iets wat ik in miniatuur heb vertaald door de donkere medium van zandkleur te gebruiken (zie het bericht over de ligusterhagen). 

It was always a bit more humid too there on the ground nearby/against to the north facade, something I 'translated' into miniature by using the darker medium of sand color (see the message about privet hedges). 

Op hete zomerdagen zaten mijn grootouders (of Koos) op een keukenstoel, daar buiten in de schaduw,  na het werk van hun avond rust te genieten…

On hot summer evenings my grandparents (or Koos) were sitting there on a kitchen chair, outdoors in the shade, enjoying after work their evening rest

Om het puin en zand enigszins te fixeren heb ik er een matte vernislaag (voor acrylverf) op gespoten. En omdat ik het erf in gedeelten na bouw in miniatuur, kun je hier dus een naad zien. Helaas droogde het puin niet overal gelijkmatig op na het vernissen…dus ook iets kleurverschil.
Blijf gezond, zorg goed voor iedereen en jezelf.
Bedankt voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst!
 
I sprayed the path with a matte varnish (for acrylic paint), in order to fixate the rubble and sand somewhat. And because I’m building the miniature farmyard in parts, you can see the seams to other parts. Unfortunately the rubble didn't evenly dry everywhere after spraying the varnish…so unfortunately a bit of difference in color too.
Stay healthy, take care for everyone and yourself.
Thank you for your kind comments, wishing you a lovely week!

Ilona

dinsdag 16 juni 2020

In puin liggen / Being in ruins

Klinkt heftig, hè? Maar laat ik je gerust stellen, het heeft gelukkig niets met mij te maken ;). Alhoewel…
In dit blog bericht wil ik jullie laten zien wat er “in puin ligt”. En daarvoor moest ik eerst puin in miniatuur maken, niet moeilijk zul je zeggen: neem gewoon wat potscherven en BAM, met een hamer er op slaan en je hebt puin. Dàt dacht ik nou ook, niet dus…

 Sounds vehement, huh? But let me reassure you, luckily it has nothing to do with me in person ;). Although…
In this blog post I’ll show you what is “been in ruins”. And therefor I had to make rubble in miniature, you'll say that’s not so difficult: take a few of pot sherds and BAM, smashing on it with a hammer and there you have your debris. THAT’s what I was thinking too, so not…

Voor dit doel had ik op de beurs in Arnhem een zakje miniatuur potscherven gekocht bij Fennicole Miniaturen. Nicolien had me verteld dat ik er met een hamer op kon slaan en dat het dan vanzelf puin zou worden. Ik ben voor dit karweitje (met mooi weer) buiten gaan staan, want ik vermoedde al dat het een stoffig karweitje zou worden. Hmm, dat viel nogal tegen, want na een paar voorzichtig klappen met mijn hamer gebeurde er niet veel met de scherven. Ja, het bleven scherven….en mijn glurende buren moeten absoluut gedacht hebben (voor de zoveelste keer) dat ik gek geworden was, hihihihi, je zou hun gezichten eens moeten zien….. ;O)!

At the DHN-show in Arnhem I’ve bought for this purpose a tiny plastic bag filled with miniature pot sherds of Fennicole Miniatures. Nicolien told me then that I had to smash it with a hammer and that this way it would reduced into rubble. Because of the dry weather I went outdoors for this job, because I suspected it would become a dusty job. Hmm, it did not, because after a few careful blows with my hammer there didn’t happen much with my tiny sherds. Yes, they did stay sherds....and my peeking neigbours must absolutely have thought (for the umpteenth time) that I was gone mad, hihihi, you should see their faces... ;O)!

(eigen foto van een echt puin pad / my own picture of a RL debris path)
(in close up)

Oké, waar was ik gebleven? Oh ja, miniatuur puin maken. Maar waarom deed ik dat? Nou, dat heeft alles te maken met het puinpad dat gewoonlijk rondom een Achterhoekse boerderij in de jaren ’50 lag, met uitzondering van de rijkere, grotere boerderijen.
Deze puinpaden zijn zelfs tegenwoordig nog volop te vinden, ook nog hier in mijn omgeving. Zie de bovenstaande foto, genomen op een paar meter van mijn huis af.
Deze specifieke zandpaden worden sinds jaar en dag opgehoogd met puin en het fijne ervan is dat je eigenlijk nooit vieze voeten krijgt, ook niet bij regen, of sneeuw. Dit soort ‘bestrating’ lag dus ook rondom de boerderij van mijn grootouders in de jaren ’50.

Okay, where was I? Oh yes, making debris in miniature. But why was I doing this? Well, it all has to do with the path of debris that in the 50s was usually surrounding a farm in this region, named the Achterhoek”, except for the richer, larger farms.
These paths of debris can still be found today, also still here in my region. See the photo above, it's taken just a few feet from my house.
These particular sand paths have been raised with debris for years and years and the good thing is that you never actually get dirty feet, even not in rain, or snow. So this kind of 'pavement' also lay around the farm of my grandparents in the 1950s.Om dit soort puin te maken dacht ik dus door eventjes een hamer op wat scherven te laten vallen, maar dat pakte anders uit. Ik merkte dat ik een steviger ondergrond nodig had om op te slaan, want de scherven gingen niet echt kapot. Dus moest er iets robuuster materiaal gebruikt worden en dat vond ik in de vorm van mijn stalen tuin spade. De eerste scherven vlogen me vervolgens om de oren, dus moest er een zekere beschutting komen. Een kartonnen doos? Nee, alle scherven verdwenen in de naden en waren niet terug te vinden, miniatuur puin is klein! Totdat ik een plastic emmer vond, de schop erin en ‘met beleid’ korte goed gemikte klappen geven met de stalen hamer op de scherven.
Dat ‘met beleid’ moet gezien worden als niet zo maar lukraak meppen, want dan werden de scherfjes ofwel poeder, of gewoon poeder ;). Het ging erom om met de juiste kracht de hamer neer te laten komen.
Oké, deze oude moeder heeft lekker gespeeld in de tuin met emmer en schop, NIET dus: ik heb er dagenlang spierpijn van gehad! Omdat ik de emmer plat had neergelegd, kwam het stalen blad van de spade iets omhoog, waardoor ik de zware houten steel in een bepaalde hoek van graden omhoog moest houden terwijl ik gedoseerd (en moest kijken wáár ik) sloeg. Zie je het voor je? Ik heb geen foto’s van deze veldslag gemaakt, want ik had mijn handen vol, máár…. ’t Is gelukt ;O)!!

To make this kind of debris in mini, I thought I would just drop a hammer on some sherds, but no, that turned out differently. I noticed that I needed a firmer surface to beat on, because the sherds didn't really break. So something more robust material had to be used and I found that in the form of the steel blade of my garden spade. The first sherds then flew around my ears, and I lost them immediately, so there had to be some protection. A carton box? No, all sherds disappeared in the seams and could not be found back, miniature debris is so small! Until I found a plastic bucket, I put the blade of my garden spade in it and I gave "wisely" some short well-aimed blows with the steel hammer on the sherds.
That policy should be seen as not just hitting haphazardly with my hammer, because then the shards became either powder, or just powder;). It was all about bringing the hammer down with the right force.
Okay, this old Mommy has played nicely in the garden with bucket and spade, but NOT so: I had pain of my muscles for days! Because after I put the bucket down flat, the steel blade of the spade rose slightly, so I had to hold up the heavy wooden handle in a certain angle of degrees while I was dosing (and had to watch where) to hit. Can you picture it? I haven't taken any pictures of this field battle, because I had my hands full during this field battle, but….it worked ;O)!!


Nou alles eindelijk ‘in puin lag’, kwam het er op aan om het pad samen te stellen, zoals dat bij de keukendeur van de boerderij eruit zag. Het stoepje direct bij de keukendeur bestond volgens deze foto uit een aantal gebroken stoeptegels en wat losse brokken steen. Dat was nodig omdat op dit stoepje elke dag twee maal het melkgerei met water werd geboend en uitgeborsteld. Als je daar dan alleen zand en puin hebt liggen, dan spoelt het zand weg door het spoelen, dus werd er een soort van stoepje voor gemaakt bestaande uit allerlei brokken steen en stukken tegels. 
Ik ben begonnen met een stuk MDF voor de ondergrond, wat is donkergrijs geschilderd met krijtverf. Hierop heb ik de melkstoep met een hobby mes afgetekend, zodat ik op de juiste plaats voor de keukendeur een stoepje kon aanleggen.

Now finally everything was "in ruins", it was time to compose the path, the way as it looked like in front of the kitchen door of the farm. According to this photo, the pavement directly at the kitchen door consisted of a number of broken pavement tiles and some loose chunks of stone. This was necessary because the milk utensils were scrubbed and brushed twice every day on this pavement. If you only have sand and debris there, the sand will wash away by all that rinsing, so a kind of pavement was made for this part of the path, consisting of all kinds of chunks of stone and pieces of broken tiles.
I started with a piece of MDF for the base, which is painted dark gray with chalk paint. With a hobby knife I lined out this particular part of pavement on this, so that I could create this pavement in the right place in front of the kitchen door.

Voor dit melkstoepje heb ik een restant van grijze tegels gebruikt, die ook in de boerderij keuken liggen, ooit gekocht bij Romney Miniatures. Aangevuld met bakstenen (gekocht bij Ashtown Miniatures), die ik heel (of in stukken geknipt met een tang) naast de tegels heb gebruikt. Daarnaast heb ik uit het zakje met scherven van Fennicole Miniaturen, nog wat grotere stukken bewaard, die ik nu hier voor het stoepje heb gebruikt.

For this pavement I used a leftover of gray tiles, which are also in the farmhouse kitchenfloor, once bought from Romney Miniatures. Complemented with some loose bricks (purchased from Ashtown Miniatures), which I used for whole (or cut into pieces with pliers) next to the floor tiles. In addition, I saved some larger pieces from the bag of sherds of Fennicole Miniatures, which I've now also used for the pavement.Je ziet dat de bakstenen veel dikker zijn dan de tegels, dus daarom heb ik het MDF ingekerfd met een hobby mes, totdat ze op gelijke hoogte lagen met de tegels. Daarna heb ik het gedeelte geverfd met reebruine krijtverf, zodat er tussen de stenen en tegels geen MDF meer te zien zou zijn.
 
You can see that the bricks are much thicker than the floor tiles, so I notched the MDF base with a hobby knife, until they were of the same level with the tiles. Then I painted the part with fawn brown chalk paint, so that no MDF could be seen between the stones and floor tiles.

Ik heb de stenen en tegels in de gewenste vorm gelegd zoals ik het stoepje eruit wilde laten zien, waarna ik met witte houtlijm alles op zijn plaats heb gelijmd.
 
I put the bricks and tiles in the wanted shape, as I wanted the pavement looked like, after which I've glued them in place with white wood glue.Om de stoeptegels en stenen tot een redelijk vlak oppervlak te maken, heb ik een medium, pumice fine genaamd, van het Nederlandse merk Talens gebruikt. Dit wordt officieel gebruikt om ondergronden/dragers te maken waarop met pastelkrijt gewerkt kan worden, maar het werkt ook prima voor dit soort miniatuur karweitjes. Opmerking: WEL opletten dat je hele kleine beetjes gebruikt en die tussen de voegen smeert, dus alleen dáár waar je het wilt hebben. De reden waarom ik waarschuw is dat dit medium erg snel op iets hecht, waardoor je een soort van ruwe ondergrond krijgt. Dat is iets dat best geschikt is voor deze mini boerderij, maar zéker niet voor in een prachtig grachtenhuis, of landhuis in miniatuur ;).
 
For creating the pavement of floor tiles and bricks to a fairly flat surface, I used a medium, called pumice fine, from the Dutch brand Talens. This is officially used to make surfaces/underground on which you can work with pastel chalk, but it also works great for this kind of miniature chores. Note: DO take care to use very small amounts and smear it very neatly inbetween the tiles, but only just there where you want it. The reason for this warning is that this medium will get attached very quickly to something, which gives you a kind of rough surface. That's quite suitable for this mini farm, but certainly not for in a beautiful canal house, or estate in miniature ;).Poes is gemaakt door Patricia Cabrera, de emmer met melk is door mij gemaakt van Fimoklei en de kokosmat ook door mij ;).

Kitten is made by Patricia Cabrera, the pail of mail by me, out of Fimo clay and the coir matting also by me ;).

Zo ziet dus het melkstoepje bij de keukendeur van de boerderij eruit, het was veel werk maar ik ben er heel blij mee hoe het geworden is. En omdat er maar één foto van die kant van de echte boerderij is, die foto met de poes bij de melkemmer, heb ik deze omgezet in een mini scène.
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

P.S. Ik worstel nog steeds met het gebruik van de nieuwe versie van Blogger. Nu ik geen foto’s meer kan uploaden, zal ik het wel moeten gebruiken, maar ik loop ook tegen andere zaken aan, zoals het niet kunnen volgen van veel van mijn favoriete blogs, die volgens Blogger ‘niet veilig’ zijn. Nu laat ik op deze blogs reacties achter door deze blogs op te zoeken in mijn reacties, waardoor ik het gewenste blog kan aanklikken, lezen en een reactie achter kan laten. Dit is natuurlijk tijdrovend én erg onhandig. Nu heb ik een verzoek aan jullie: willen jullie misschien in jullie instellingen de link van jullie blog controleren, of er https in the link, in plaats van het oude http staat? Dat hebben ze een tijdje geleden al aangekondigd en toen heb ik het ook veranderd. Ik vermoed dat waarschijnlijk daardoor veel blogs als NIET veilig staan aangemerkt….? Zo niet, kan iemand mij alsjeblieft laten weten als je dan de oplossing voor dit probleem hebt? 
Bij voorbaat dank!

This is how the pavement at the kitchen door of the farm look like, it was a lot of work, but I am very happy with how it turned out. And because there is only one photo of that side of the real farm, the photo with the cat at the milk pail, I've converted it into a mini scene.
Thank you for your great comments, have a great week!

P.S. I'm still struggling in using the new version of Blogger. Now that I can no longer upload my photos, I have to use the new version, but I also run into other issues, such as not being able to follow many of my favorite blogs, which Blogger have marked as they are "not safe." I can't click on the link in my readers list to go and visit your blogs anymore. Therfor I now I leave comments on these blogs, by looking up these blogs in my comments, so I can click on the desired blog, read them and leave a comment. This is of course very time consuming and very inconvenient. Now I have a request for you: do you want to check the link of your blog in your settings of your blog, if there is https (so with an s) in the link, instead of the old http? A while ago they've already announced  this issue and then I changed my own settings too. I suspect that this is probably why many blogs are marked as being NOT safe….? If not, please, can anyone let me know if you have the solution for this issue? 
Thank you in advance!

Ilona

donderdag 11 juni 2020

Het duurde langer dan ik dacht….die heg! / It took much more time than I thought…..that privet hedge!

Vandaag ben ik 'gedwongen' om de nieuwe versie van Blogger te moeten gebruiken, omdat ik mijn foto's niet meer kan uploaden in de oude versie.
Maar kijk hier: het ziet er niet uit, bovendien véél te weinig mogelijkheden!!
Dus, mijn excuses als de lay out nergens op lijkt, niet mijn schuld ;O)!!

Today I've been 'forced' to use the new layout of Blogger, since I can't upload my pictures in the old version anymore.
But see here: it's NOT of my liking, it has way too less possibilities!!
So, I am sorry, if the lay out is not of your liking, it's NOT my fault ;O)!!

(foto van internet / photo of the internet)

In mijn vroege jeugdjaren, in de jaren ’60, was het heel gewoon dat je als kind thuis klusjes moest doen, die dingen moesten nu eenmaal gedaan worden. Je moeder was erg druk met haar grote gezin, dus moest oud en jong meehelpen door het doen van allerlei karweitjes in en rond huis. Karweitjes als aardappelen schillen, afwassen, schoenen van het hele gezin poetsen, de koperen voordeurbel poetsen en tal van andere dingen werden onder de kinderen naar leeftijd verdeeld. Op een gegeven moment, als de oudsten uit huis waren, werd het mijn taak om de 22 meter lange ligusterhaag te knippen, met de handschaar dan wel te verstaan hè!! Dus nu ik een ligusterhaag in miniatuur ging maken, kun je dus wel stellen dat ik, na jaren deze haag geknipt te hebben, heel goed wist hoe zo’n haag er uit ziet ;O)!! Op bovenstaande foto zie je hoe een gezonde ligusterhaag er (tegenwoordig) uitziet….

 In my early childhood, in the '60s, for children it was very common to do chores at home, those things just had to be done. Your mother was very busy with her large family, so the children had to help her by doing all kinds of chores in and around the house. Chores like peeling potatoes, washing the dishes, polishing the shoes of the whole family, polishing the brass front doorbell and letterbox and many other chores, you name it, were divided among us children by age. At some point, when the elder children had left house, it became my job for cutting the 22 meter long privet hedge, that’s to say: by hand scissors!! So now that I was going to make a privet hedge in miniature, you can say that after years of cutting this hedge in my childhood, I know very well how such a hedge looked looks like ;O)!! At the above picture you see how a healthy privet hedge (nowadays) looks….

(foto van internet / photo of the internet)

….en dit is hoe oude ligusterhagen eruit zien en ook hoe die van mijn grootouders er uit zagen. In mijn vorige blog bericht kon je lezen hoe ik het netwerk van takken voor zo’n oude ligusterhaag heb gemaakt, nu ga ik laten zien hoe ik het blad in miniatuur ervan heb gemaakt. En vóórdat je dat denkt: NEE, ik heb ze niet per stuk met de hand uitgeknipt ;O)!!

….and this how old privet hedges look and also how the ones of my grandparents did look like.  In my previous blog post you could read how I made the base of branches of such an old privet hedge, now I’ll show you how I made the leaves in miniature. And before you think I did: NO, I didn’t cut them by hand and per piece ;O)!!Het bleek nog niet zo eenvoudig om bruikbaar materiaal voor dit karwei te vinden. Omdat het knippen van duizenden en duizenden blaadjes voor vele centimeters ligusterhaag in mini, natuurlijk gekkenwerk is, besloot ik om ander materiaal te gebruiken. Ik had voor dit doel bij Omgardens Miniaturen een paar zakjes zeer fijn materiaal gekocht (zie bovenstaande foto's), maar het was te kort en het zag er niet uit dus kon ik het niet gebruiken. Wat nu?

 It seemed that it wasn’t that simple to find suitable material for this job. Because cutting thousends and thousends of leaflets for lots of centimeters long sized privet hedge in miniature, of course is pure madness, I decided to use other material. For this purpose I purchased a few bags of very fine material of Omgardens Miniatures (see the above pictures), but it was too short and didn’t look very well so it was not usable for this purpose. What to do next?


Gravend in mijn opslagdozen, met gekochte spulletjes van jaren geleden, kwam ik dit plastic fris uitziende groene plantje tegen, zou dat gebruikt kunnen worden…?

 Digging in my storage boxes, with stuff I bought years ago, I came across this plastic fresh looking green plant, can that be possibly used….?

Eerst heb ik de losse onderdelen ontward, waarbij al direct bleek dat de plastic blaadjes en takjes erg veel kleine bochtjes hadden. Tijdens het lijmen en plaatsen, haakte daardoor het materiaal steeds in elkaar, wat mijnerzijds nogal wat ergernis opleverde…maar uiteindelijk is het gelukt.

 First I untangled the loose parts, which immediately showed that the plastic leaves and twigs had a lot of tiny curves. During gluing and placing, the material constantly hooked in each other, which on my part caused quite a bit of annoyance ... but finally it worked.


Tijdens het vastlijmen op de uiteinde van de groene plastic blaadjes op de takjes van de MDF basis, bleek dat de groene blaadjes veel nuances in de groene kleur had. Maar ik wist dat de beige/lichtbruine kleur van de takken in een echte heg hier en daar door het groen heen moest schemeren. De blaadjes waren dan wel van plastic maar ik wilde dit effect toch in mijn mini haag krijgen. Daarom bedacht ik bij het open snijden van de rondjes in het centrum van elk bosje met blaadjes, om dat centrum dan beige/lichtbruin te schilderen met acrylverf en op die manier meer diepte in de heg te creëren.

 During the process of gluing the plastic leaves to the branches of the MDF base, it appeared that the green leaves had a few shades in the green color. But out of experience I knew that the pale beige/brown color of the branches in a real life hedge, should show up here and there. The tiny leaves were made of plastic but I wanted this 'visible branche' effect also in my miniature hedge. While cutting open the round shapes of leaves in the centre, I therefore thought to paint that same centre with beige/light brown colored acrylic paint and on that way creating more depth in the hedge.

Ik zei al dat die kronkelende plastic takjes steeds in elkaar grepen bij het minste geringste aan beweging, hierboven kun je zien wat een tijdrovend werkje was om al die takjes uit elkaar te houden met de vingers van een hand om dan vervolgens met de andere hand je penseel met verf te gebruiken……..aaarrrgghh, maar ’t is gelukt na uren geduldig werken.

 I already told you that those curvy tiny branches were constantly tangled in each other by the minimum of movement. Here above you can see what a timeconsuming job it was for untangle all of these tiny branches with the fingers of one hand, and than at the same time using your other hand for painting the centre of it………aaaarrrgghh, but I succeeded after many hours of working patiently.Één kant van de heg klaar, nu de andere kant…
One side of the hedge is done, now the other side…

De plastic blaadjes heb ik gelijmd met UHU lijm speciaal voor kunststoffen, niet ideaal, want als de blaadjes door draaien van het werkstuk in elkaar haakten, dan kwamen er vaak weer blaadjes los. Na lang drogen bleef het redelijk zitten, maar om dit soort dingen op te bergen zodat het niet los laat….pffff.

 The plastic leaves are glued on the branches by using UHU glue especially for plastics, not ideal, because the leaves immediately tangled in each other by turning the work piece, and if you wanted them to untangle than the glued leaves often came loose again of the branches. After a long time of drying the leaves were reasonably stuck, but for storing these sort of things so that things won’t get unlose again…..phew.Omdat de heg bij mijn grootouders op droge zandgrond stond, wilde ik ook een lichte zandkleur onder de heg. Hiervoor heb ik de acrylverf gebruikt (zie mijn vorige blog bericht), maar hier en daar moest (om een bepaalde reden) de grond onder de heg ook nat zijn, dus werd er een tweede donkerder ‘zand’-laag opgebracht van hetzelfde soort medium.

 Because the hedge of my grandparents stood on dry sandy soil, I also wanted a light sandy color under the hedge. Herefor I used the same acrylic paint medium (see my previous blog post), but for some reason here and there the soil had to look wet too, so I used for the darker layer of ‘sand’ the same medium in a darker shade.


Ik heb voor deze foto een paar vellen met bakstenen in 1:12 gebruikt en mijn keukendeur er tegen aan gezet, want er is nog niets klaar van deze kant van de boerderij ;).

For taking this photo I used a few sheets of brickwork in 1:12 and put my kitchen door against it, because nothing is ready from this side of the farm yet ;).
Nou, mijn ligusterheggetjes in miniatuur staan er lekker frisgroen bij, iets wat niet gezegd kan worden van alle groene (meer triest geelgroene) gebieden in mijn streek, hier in het oosten van Nederland. Er is hier een ernstig tekort aan grondwater en voor komend weekend staat er weer erg warm weer met hoge temperaturen op het menu…..en in combinatie met mijn ernstige hooikoorts belooft dat niets goeds :(. 
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een goed weekeinde toegewenst!

 Well, my privet hedges in miniature look nicely fresh green, something that can not be said of all the green (sadly more yellowish green) areas in my region here, in the east of the Netherlands. There is a serious shortage of groundwater here and for next weekend is again warm weather with high temperatures on the menu…..and in combination with my severe hayfever it doesn't promise much good :(.  

Thank you for your kind comments, have a good weekend!

 Ilona