my e-mailaddress

dinsdag 31 maart 2020

Kersenbloesem en berenjacht / Cherry blossom and bear huntOndanks het koude lenteweer hier in Nederland is de kersenbloesem overal te zien, of zijn ze al uitgebloeid. Ook bij mij op mijn werktafel staat een zelfgemaakt mini takje in een mooi piepklein miniatuur vaasje van amper 20 mm hoog, gemaakt door Henny Staring-Egberts. 
Hier vind je haar website: http://www.ceramicminiatures.eu/

Despite of the cold spring weather are here, in The Netherlands, the cherryblossoms in full bloom, or are bloomed out. At my worktable is also a self made miniature twig of cherry blossom in a teeny tiny vase of just 20 mm high, made by Henny Staring-Egberts. 
Here's her website: http://www.ceramicminiatures.eu/Kijk eens, hoe fijntjes het bloemenhoudertje beschilderd is, en zó gedetailleerd!!
See here how subtle the teeny tiny flower holder is painted, it's done so very fine and detailed!!


Momenteel ben ik bezig met een iets groter takje van de kersenbloesem.
I am currently working on a slightly larger twig of the cherry blossom.


De beren van mijn kleinzoon staan ook op zijn vensterbank :)
The bears of my grandson are also on his windowsill :)


Nu heel veel mensen binnenshuis moeten blijven, begint bij sommigen de verveling toe te slaan. Dit geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen. Dus afgelopen week zag ik toch veel kinderen uit onze buurt/wijk door de straat heen lopen/fietsen, vergezeld met van een ouder/oppas. Ze letten er extra goed op dat ze goed afstand houden van elkaar, dat moet wel gezegd worden.
Maar ik wist niet wat ze aan het doen waren. Bij navraag aan mijn dochter bleek dat er in Nederland een “berenjacht’ gaande was, de kinderen waren op zoek naar beren in hun buurt, gewoon om heel even wat frisse lucht te krijgen.
Dit initiatief is overgewaaid uit Australië en ondertussen schijnt het al in meerdere landen bekend te zijn.
Intussen heb ik ook 1:1 beren in mijn vensterbank gezet, voor het slaapkamerraam, zodat ze voor iedereen te zien zijn. Gistermiddag werden ze ontdekt, leuk om die verraste gezichtjes van de kinderen te zien J.

Now that most of the people are obliged to stay indoors, some people start to get bored. This applies especially for the families with young children. So, last week I saw quite some children from the neighborhood walking, or cycling through my street, accompanied by a parent, or babysitter.  They pay extra attention for keeping a wide distance of each other, that must be said.
But I didn't know was what were they doing. I asked my daughter about it and she told me that there is a “bear hunt” going on in The Netherlands, the children were searching for bears in their neighborhood to count them, and also for getting some fresh air for a little while.
This initiative has come over from Australia and meanwhile it seems to be known in several countries.
In the meantime I have also put 1:1 bears in my windowsill, in front of the bedroom window, so that they can be seen by everyone. Yesterday afternoon they were discovered, nice to see the surprised faces of the kids J.Helaas konden mijn minibeertje Schepje en Kleine Ikke er niet staan…..zij komen niet eens boven het raamkozijn uit en dus ze zouden helemaal niet te zien zijn, hihihi ;O)!!

Unfortunately my mini bear named Schepje and Little Me could not stand there ...... they do not even rise above the window frame and therefore they wouldn't be visible at all, hehehe ;O) !!


Al mijn miniberen bij elkaar: say cheeeeese ;)!!
En mochten er kinderen ook op het internet "op beren jagen", dan kun je hier aardig wat punten mee verdienen ;O)!

All of my mini bears together: say cheeeeese ;)!!
And if there are also children, who "hunt for bears" on the internet ", with these bears you can earn quite a few points ;O)!


Trouwens, heb je al eens geprobeerd een 'goede' portretfoto te maken van miniatuur beren? 
Nou, ik wel ;O)!
Kijk hier, wat er gebeurde als je heel even de andere kant op kijkt……
Blijf gezond en veilig, zorg goed voor jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een goede week!

By the way, have you ever tried to make a 'good' portrait photo of miniature bears? 
Well, I did ;O)!
See here, what happened if you look away for just a second…….
Stafe safe and healthy, take care for yourself!
Thank you for your kind comments, have a good week!

Ilona

woensdag 25 maart 2020

Thee voor twee /Tea for twoAlhoewel het buiten fris weer is, schijnt de zon hier uitbundig.
Nu we bijna allemaal thuis en binnen zijn komen te zitten i.v.m. de Coronavirus pandemie, ben ik maar weer eens begonnen met het opruimen van mijn werktafel ;).
Daardoor vond ik deze miniatuur vloeimap terug, die zo maar tussen allerlei andere dingen lag.
Het is een vloeimap uit de jaren ’50, zoals meer mensen toentertijd gebruikten omdat er nog met een vulpen, of kroontjespen werd geschreven. De nog natte inkt werd na het schrijven afgevloeid, zodat er geen vlekken kwamen in de tekst, waardoor die onleesbaar zou worden.
Ik heb er óók een paar inktvlekken op gemaakt ;).

Allthough it’s cold outside, here, in The Netherlands, the sun is shining bright.
Now almost all of us have to stay at home and indoors, due to the pandemic caused by the Corona virus, I’ve started cleaning again my worktable ;).
Thereby I refound this miniature blotter map (it's double folded, so that it becomes a folder), which was hidden in between all sorts of things. It’s a blotter map from the 50s, which more people were using because at that time they wrote with a fountain pen, or an old fashioned pen (one you dipped into the inkpot before writing). The still wet ink was blot down after writing, so there came no stains in the tekst (after turning the page/sheet), whereby the text could became unreadable.
I’ve also made some ink stains on it ;).


Omdat we toen niet dichtbij haar woonden, schreef mijn Oma geregeld brieven naar ons, bijvoorbeeld voor onze verjaardagen en die waren meestal voorzien van een poesieplaatje. Kijk, deze brief ontving ik toen ik één jaartje oud werd, in verband met de privacy heb ik de tekst onleesbaar gemaakt, behalve mijn naam (in de rode cirkel) zodat je kunt zien dat hij echt voor mij is ;).

Because we then didn’t live nearby her, my (real life) grandma regularly wrote letters to us, for example if we had our birthdays and those letters were usually provided of a poetry image. Look, I got this letter from her in honor of my first birthday, due to privacy reasons I’ve blurred the text, except my first name (in the red circle) so you can see this letter was really for me ;).


Mijn mini Oma heeft van mij dus ook een miniatuur vloeimap gekregen. Hierop heeft ze poesieplaatjes heeft gelegd, waaruit Kleine Ikke er eentje mag kiezen. Dingen waren schaars in de jaren 50, na WWII.
Vanwege mijn allergie voor katten, heeft ze poesieplaatjes met honden uitgekozen ;O).

So, my mini Grandma also got a blotter map from me. Hereon she laid  out some poetry images, of which Little Me can choose just one. Back then things were scarce in the 50s, after WWII.
Due to my allergy for cats, she chose out poetry images of dogs ;O).Met een schaar ( http://www.pimini.it/ ) worden de plaatjes door mini Oma losgeknipt en met een kwastje en een potje Gluton lijm worden ze door Kleine Ikke opgeplakt.
“Gluton” was een lijmmerk dat algemeen gebruikt/bekend was in Nederland vanaf de jaren 30-60, we gebruikten dit soort plaksel ook op de kleuter- en lagere school.

Mini Grandma cuts loose the poetry images with a pair of scissors ( http://www.pimini.it/ ) and with a tiny brush and a jar of Gluton glue Little Me glues them in place.
“Gluton” glue is a brand of glue which was used/known quite common in The Netherlands in the 30s-60s, we also used it in the Kindergarten and primary school.Terwijl ze bezig waren, hebben ze van mij een pot vers gezette thee gekregen, compleet met een zelfgemaakt theezeefje voor de blaadjes eruit te ‘vissen’, iets wat Kleine Ikke niet zo lekker vond.
Bij de kop thee heeft mini Oma een paar flinke plakken ontbijtkoek gesneden, er zit een flinke dot boter op en zo genieten ze samen van de middag in de zon.
Theepot is van Elisabeth Causeret, de onderzetter is van Pierluigi Pirovano, website: http://www.pimini.it/

Whilst they were busy, I’ve put the kettle on and made the a fresh pot of tea, complete with a selfmade tea strainer, for ‘fishing’ out those annoying tea leaves, something Little Me didn’t like much.
Accompanying the tea my mini Grandma had cut off some fat slices of gingerbread, on it is a thick layer of butter and this way they enjoyed the afternoon in the sun.
Tea pot is of Elisabeth Causeret, the tea pot coaster is of Pierluigi Pirovano, website: http://www.pimini.it/

Hier zie je hoe ik de plakken miniatuur ontbijtkoek heb gemaakt:
Let's see how I made the slices of miniature gingerbread:
Hier een 1:1 plak ontbijtkoek ter vergelijking, lekkerrrr ;)
Here is a slice of 1:1 gingerbread for comparison, yummy ;)

De plakken ontbijtkoek heb ik zelf gemaakt van een stukje 1mm dik MDF, wat was overgebleven van een lasercut meubelpakketje. Ik heb er met een beetje Tacky Glue en verf een laagje ‘boter’ op gesmeerd.

The slices of gingerbread are made by me, out of a tiny piece of MDF (1 mm thick), it’s a leftover of a laser cut piece of furniture. Using a bit of Tacky Glue and paint I’ve put on a layer of ‘butter’.
Aan iedereen:
 neem de (voorzorgs)maatregelen, die getroffen zijn door de regering, uiterst serieus, je helpt hiermee om samen deze gruwelijke pandemie te bestrijden.
Zorg goed voor jezelf en help anderen/ouderen en blijf gezond!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week(eind) gewenst!

To everyone:
 take good attention of the precautions, taken by your gouvernement, whereby you can help to fight together against this horrorful pandemic.
Take good care for yourself and others/elderly people, stay healthy!
Thank you for your kind comments, have a nice week(end)!

Ilona

vrijdag 20 maart 2020

Het is lente / It’s springtimeHier in Nederland staan er vanwege het zachte winterweer al volop voorjaarsbloemen in bloei (of zijn al uitgebloeid). Overal staan voorjaarsbloeiers, in privé tuinen, maar ook langs de wegen zijn er afgelopen jaar door de gemeentelijke plantsoenendienst bollen aangeplant.
Ondanks alle ellende, die het Corona virus aanricht, wordt vandaag de lente ingeluid met deze kleurrijke bloemen.
Zoals zovelen onder ons ben ik nu ook thuis, vanwege de opgelegde voorzorgsmaatregelen, waaraan eenieder zich moet houden, en ben ik weer gestart met het maken van miniatuur bloemen. Dit keer heb ik geprobeerd bontgekleurde papegaaientulpen te maken.

Due to very mild winter weather conditions here, in The Netherlands, lots of spring flowers are in full bloom (or bloomed out already). Everywhere are spring flowers, in private gardens, but also along the roads, where in last autumn the municipal public garden service planted lots of flower bulbs. Despite all the misery, caused by the Corona virus, spring is heralded today with these colorful flowers.
Like so many of us I'm also at home now, because of the imposed precautions, which everyone must adhere to, and I've started again making miniature flowers. This time I tried to make brightly colored parrot tulips.Hier zijn tien tulpen in twee verschillende kleuren, samen in een mooie glazen vaas, die is gemaakt door Phil Grenyer, website: http://www.glasscraftuk.com/

Here you can see ten tulips in two different colors, put together in a beautiful glass vase, which is made by Phil Grenyer, website: http://www.glasscraftuk.com/


De zelfde tulpen, maar dan met een zacht pastelgroene, lichtere achtergrond, wat een verschil een kleur kan maken!

The same tulips, but than with a soft pastel green, much lighter background: what difference a color can make!


Nadat deze papegaaientulpen klaar waren, ben ik gaan experimenteren en heb ik deze papegaaientulp gemaakt. Er zitten uren werk in, daarom heb ik niet méér van deze tulpen gemaakt...... tenminste niet voor nú😉.

After these parrot tulips were done, I did some experimenting and I’ve made this parrot tulip. It took me hours and hours of work, that’s why I didn’t make more of them...........at least not for now 😉.

Voor de bloemblaadjes van deze tulp heb ik 6 verschillende kleuren gebruikt.
I used 6 different colors for the petals of this tulip.
Op bovenstaande foto’s heb ik geprobeerd om deze bontgekleurde papegaaientulp vanuit verschillende hoeken te fotograferen, zodat elk detail te zien is.
Excuses voor de slechte kwaliteit foto’s, ik heb nog steeds geen nieuwe fotocamera kunnen kopen, ik moet er nog even flink door sparen 😉.

On the above pictures I tried to photograph this brightly colored parrot tulip from different angles, so that every detail can be seen.
I apologise fort he bad quality of pictures, I’ve not been able to buy a new photo camere, I have to save quite some more money 😉.


Met betrekking tot de Corona virus epidemie: 
ik wil iedereen op het hart drukken om toch vooral extra goed de ingrijpende maatregelen na te leven. Denk aan elkaar en jezelf, bied de helpende hand aan (oudere) mensen, die dit nu des te meer nodig hebben!
Dank voor jullie reacties, ik wens jullie een goed weekend toe!

Regarding to the pandemic of the Corona virus: 
I want to ask everyone to pay close special attention to the drastic measures, take good care for yourself and others. Think of each other and yourself, offer a helping hand to (elder) people, who now need it all the more!!
Thank you for your kind comments, have a lovely weekend!

Ilona

vrijdag 13 maart 2020

Een beetje kleur in deze donkere dagen / A glimmer of color in these darker daysVoor iedereen, die nu wel een beetje kleur kan gebruiken: hier zijn foto’s van mijn zelfgemaakte miniatuur rozen. Tien stuks in verschillende tinten, bij elkaar gezet in een kan. 
De kan is gemaakt door Elisabeth Causeret.
Om een vraag van een van mijn lezers te beantwoorden: ik maak mijn miniatuur bloemen hoofdzakelijk van bloemen zijdepapier, bloemendraad en volgens een zelf uitgevonden kleuringsproces (en dat laatste houd ik nog even geheim, ik hoop op je begrip 😉).

To everyone, who now can use a glimmer of color: here are pictures of my self made miniature roses.
Ten miniature roses, in different shades, put together in a jug. 
The jug is made by Elisabeth Causeret.
For answering a question of one of my readers: I make my miniature flowers mainly of silkpaper, floral wire and according a self invented proces of coloring (and this last I'll keep secret for awhile, I hope you’ll understand 😉).


Alle rozen hebben blad en doorns aan hun steel.
All of the roses have leaves and thorns at their stems.

Rozen in verschillende stadia tijdens het maken ervan…
Roses, while I was making them…
…sommige nog zonder doornen, of blad.
…some still without thorns, or leaves.


Mijn mini Oma geniet ervan, als ze op tafel in haar woonkamer staan.
My mini Granny enjoys of them, when they are on the table in her living room.


'Cranberry' glazen vaas is gemaakt door Phil Grenyer, website: http://www.glasscraftuk.com/
'Cranberry' glass vase is made by Phil Grenyer, website: http://www.glasscraftuk.com/


Zet ze in een chiquere vaas en ze zijn nog steeds mooi 😉.
Put them in a more chic vase and they still are beautiful 😉.

Blijf voorzichtig tijdens deze ernstige wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het Coronavirus en zorg goed voor jezelf!!!
Dank voor jullie reacties, iedereen een fijn weekend!

Stay cautious during this serious world wide pandemic, caused by the Corona virus and take good care for yourself!!!
Thank you for your kind comments, have a lovely weekend!

Ilona