my e-mailaddress

maandag 26 mei 2014

Beschuit met roze muisjes / Rusk with pink ‘mice’


Het is lente en dat is te merken! Gisteren zijn we bij mijn familie op een heel speciaal kraambezoek geweest. Ik houd van een grapje, dus wat neem je dan mee? Juist: beschuit met roze muisjes!!

It’s spring and it shows! Yesterday we went for a very special maternity visit at my family. I love joking, so what do you bring with you? Right! Rusk with pink ‘mice’;)!!
Okay, for my foreign readers I think I must explain the pink ‘mice’: these 'mice' are actually a sort of sprinkles, but it's not made of chocolat. No, it's made of anise seeds and than coated with sugar glaze. This sugar can have a blue, or a white, or (like in our case) a pink color. Blue is for a baby boy, pink is for a baby girl, To make it easy: both colors always have company of the white colored 'mice'.Wij, Nederlanders, weten dan dat de pasgeborenen dus meisjes waren........en wel, allemaal! Allemaal? Ja, het waren 15 pasgeboren meisjes! Dat aantal zal de ouders heel wat uurtjes nachtrust kosten.........denk ik zo ;)! Hier zijn ze dan :D!

In The Netherlands we know than that the newborns are girls………..all of them! All of them? Yes, there were 15 newborn girls! I guess that this number will take lots of hours night rest of the parents……..;)!
Here they are :D!


Twee mini ooilammetjes met hun miniatuur (kniehoog) mama’s, die goed voor hun baby’s zorgden. De mini lammetjes kregen ieder een roze fopspeentje, omdat ze nogal eens blaten om hun moeder ;)

Two ewe lambs with their miniature (knee high) Mommy’s, who did take good care for their newborn baby’s. The mini lambs each got a pink soother, because they often bleat for their mothers ;)


Een hele jonge pup, ze was zo lief en schattig en ik vond het heerlijk om haar te kunnen aaien! 
Zij kreeg van ons een rolletje roze poepzakjes met kleine, chique zwarte hartjes er op ;)! Nu kan ze in stijl uitgelaten worden :D!

A very young pup, she was so sweet and adorable and I loved to pet her! 
She got from us a role with pink poop baggies with small, chic black hearts on it;)! Now she can go out in style: D!


Verder waren er 5 nieuwe dames in het kippenhok, ze waren een beetje angstig en bleven in een hoekje staan piepen. Hun kadootje was een rubberen stuiter-ei, zodat ze konden zien wat er in de toekomst van hen verwacht werd ;)! Ik hoop niet dat ze nu uit hun kippenhok zullen stuiteren, je weet maar nooit….

There were five new ladies in the henhouse, they were a bit anxious and they stayed squeaking in the corner. Our gift to them was a rubber bouncing egg, so they will know what they have to do in the future ;)! I hope they won’t bounce out of their henhouse now, you never know…..


En dan was daar Muis, zo heet moeder Poes, ze heeft maar liefst 7 kindertjes gekregen, maar omdat ik nogal allergisch voor katten ben, heb ik daar geen goede foto van kunnen maken.

And then there was Mouse, that's the name of the mother cat, she had got no less than seven babies, but because I'm very allergic to cats, I couldn't make any pictures of this cute family.


Hier zijn nog wat foto’s van hun mooie tuin, ik geniet altijd van hun uitzicht, het is er echt prachtig!

Here are some pictures of their beautiful garden, I always enjoy to see the view at their place, it is really awesome!


Een paar hele oude mooie knotwilgen / A few very old beautiful pollard willows


Een heuveltje begroeid met lupinen / A hillock overgrown with lupins


En natuurlijk mijn lievelingsbloemen in de vaas: pioenrozen, rose dit keer :D!
And of course my favorite flowers in the vase: peonies, this time they’re pink :D!

Jullie hebben vast al gemerkt dat ik niet veel aan miniatuurwerk heb gedaan. Dat komt omdat ik nogal druk ben geweest met allerlei 1:1 dingen, dus heb ik nu eigenlijk niets om te laten zien. 
Volgende keer beter ;)!
Ik wens jullie allemaal een fijne week!

I think you’ll have noticed that I haven’t done much of miniature work. That is because I’ve been very busy lately with all kind of things in RL, so I haven't anything to show to you. 
See you later ;)!
I wish you all a nice week!

Ilona

zaterdag 17 mei 2014

Lapjesdeken? / Patchwork?


Vorige week heb ik lekker veel gewandeld in het prachtige gebied, waar ik woon. Dat was vóórdat het zo koud en erg nat weer werd! Veel boeren waren op het land bezig en er werd al gras gemaaid om te verwerken tot kuilvoer. De kort gemaaide weilanden hebben dan een bijna witte, heel lichtgroene kleur. De grote akkers (pas geploegd en ingezaaid) liggen afwisselend naast de grote weilanden en dan lijken ze samen net op bonte lapjes van een enorme lappendeken. Alle aard en groentinten zijn dan vertegenwoordigd :D!

Last week I enjoyed of my walkings through the beautiful region, where I live. That was before the weather did change into too cold and very very wet! Lots of farmers had been busy on their fields and the grass was already mowed in order to process it into silage. The color of the shortly mown meadows changed into a nearly white, very light green color. The large fields (newly plowed and sown) lie alternately between the large meadows and  together they look just like the colored patches of a huge patchwork. All colors of earth and green are represented :D!

Afgelopen week heb ik een begin aan mijn eigen (miniatuur) lappendekentje gemaakt van katoenen stukjes stof. Een hele tijd geleden heb ik op een blog gezien hoe ik dat moet maken, maar ik kan me absoluut niet meer herinneren op welk blog ik deze tutorial heb gezien. Als een van jullie me misschien kan helpen, dan kan ik het hier vermelden.

Last week I started my own (miniature) patchwork, it's made of small pieces of cotton fabric. I ever have seen how to make this, but I absolutely can not remember on which blog I’ve seen this tutorial. If someone of you can tell me on which blog this tutorial is, please, tell me, than I can put the link of this blog here.


Eerst heb ik allemaal vierkantjes van 1 x 1 cm gesneden uit de kaft van een oud telefoonboek. Daarna heb ik lapjes geknipt van 2 x 2 cm. De lapjes worden één voor één om de papieren vierkantjes genaaid met rijggaren.

First I've cut small squares of 1 x 1 cm out of a cover of an old telephone directory. Than I cutted small patches of fabric of 2 x 2 cm. The patches are one by one sewn with tacking thread around the small paper squares.


Dan naai je de lapjes aan elkaar (in de lengte) en daarna naai je de banen aan elkaar tot een quiltje.

Then you can sew the patches to each other (lengthwise) and then you sew these rows together as a quilt.Hierna pers je eerst het quiltje op met een mini (quilt) strijkijzer, daarna kun je voorzichtig de papieren vierkantjes verwijderen.

Now you first have to press the quilt with a mini (quilt) iron, then you can gently remove the paper squares. Je kunt nu de achterkant van de quilt een katoenen voeringstof geven in een bijpassende kleur.
 Dit quiltje meet 13 cm x 9 cm en komt in de bedstee van mijn grachtenhuis te liggen als het klaar is. Ik ga de bedstee toch maar schilderen in een Oudhollandse kleur, denk ik.

Now you can sew at the back of your quilt a cotton lining fabric in a matching color.
This quilt measures 13 cm x 9 cm and it will go into the ‘bedstee’/cupboard cabinet of my canal house, when it is ready. I think I will paint the ‘bedstee’ in an old Dutch color.

Tot slot wil ik jullie wat foto’s laten zien van de streek waar ik woon, zodat jullie ook een beetje van deze 'natuurlijke' bonte lapjesdeken kunnen meegenieten ;)!
(Voor wie dit nog niet weet: klik op de foto’s om ze te vergroten)

Finally I would like to show you some pictures of my region, so you also can enjoy a little bit of this 'natural' lovely colored patchwork ;)!
(For those who still don’t know: click on the pictures to enlarge them)Ik woon in een streek, de Achterhoek, met een zogenaamd 'coulissen' landschap. Het is een glooiend lanschap tegen de Duitse grens met een continue afwisseling van bossen, velden, weiden, beken en vennetjes, het is hier geweldig mooi :D!

I live in a region, called the Achterhoek, with a so called 'scenery' landscape. The sloping landscape against the German border with a continuous alternation of woods, fields, meadows, streams and fens, it's awesome pretty :D!

Meikever / Cockchafer/May bug

Kantwerk van Fluitekruid langs het pad / Cow parsley along the path


Brem / Gorse


Gele Lis / Sword flag

Meerkoet, broedend op haar nest vlakbij mijn voeten / A Coot, brooding on her nest near my feet

De witte bloemetjes zijn bosviooltjes, de blauwe is een Maarts viooltje
The white flowers are Viola Riviniana, the blue one is a Viola odorataDeze paardebloem had zelfs een feestmuts op zijn pluizenbol ;)!!
This dandelion even had a party hat on his fluffy head ;)!

Allemaal een heel fijn weekend gewenst en geniet van de warmere temperaturen :D!

I wish you all a very nice weekend, wherever you are :D!

Ilona

zondag 11 mei 2014

Heeft ze ook een naam? / Does she also have a name?


Dat vroeg Shania ( http://plumella.blogspot.com )  mij in haar reactie op mijn vorige blog bericht. Ja, ze heeft een naam, daarover straks meer…..
Ondanks dat ze eigenlijk een ‘mislukt’ popje bleek te zijn, had ik toch besloten om haar af te werken en haar op te nemen in de huishouding van mijn grachtenhuis. Terwijl ik haar gezichtje beschilderde en het litteken ontdekte, kwam de gedachte bij mij om een extra hulpje in de huishouding erbij te maken. De dienstmeid, Marie, zou best blij zijn met een paar extra handen voor al het werk te doen.

Shania (http://plumella.blogspot.com ) asked me this in her comment on my last blog post. Yes, she does have a name, more about this later….
Because of the fact she actually turned out to be a ‘failed’ doll, I've still decided to finish her and to include her into the household of my canal house. While I painted her face and I discovered the scar, the thought occured to me to make an extra aid in the household. The maid, her name is Marie, would be glad with a pair of extra hands for doing all the work.Nadat haar lichaamsvorm ook een heel klein beetje scheef werd, ze heeft een schouder iets hoger staan, werd haar levensverhaal steeds duidelijker.
Ik besloot dat mijn nieuwe popje een weesje was, dat uit het weeshuis kwam. Mevrouw had bij de directrice van het weeshuis een verzoek ingediend om een hulpje in de huishouding, dat ‘handig was met de naald’. Daarom kan ze ook verstel- en naaiwerk in het huishouden doen.

After I also noticed that her body shape was a little crooked, one of her shoulders stands slightly higher, her life story became more obvious to me.
I decided that my new doll was an orphan, who came out of the orphanage. Madam had submitted a request to the director of the orphanage to an aid in the household, who "was handy with the needle." Because she also could do some of the mending and sewing work in the household.Ze heeft de zoom van haar eigen jurk, die ze kreeg van het weeshuis bij haar vertrek, uitgelegd, omdat ze zo gegroeid was het laatste jaar. Je kunt de verkleurde stof nog goed zien. Ook heeft ze aan de binnenkant van haar schort initialen geborduurd ;)!

She had let out the hem of her best dress, which she received from the orphanage at her departure, because since the last year she has grown so much. You can see still the discolored fabric. She also has embroidered initials on the inside of her apron ;)!


Nadat ze voor in haar bundeltje kleren een extra schort (door haar zelf genaaid) van de Moeder van het weeshuis kreeg, vertrok ze. Haar weg zoekend door de grote stad kwam ze bij het grote grachtenhuis aan de gracht en traag klom ze de trap op. Staande op de hoge stoep keek ze achterom om de nieuwe buurt te bekijken, welke haar ‘thuis’ zou worden na de aankomst in dit huishouden. Waar zou ze aan denken……? Tenslotte belde ze aan.

She left after she got an extra apron (sewed by herself) from the Mother of the orphanage, to put it in her bundle. Seeking for her way through the big city she finally arrived at the big canal house at the canal and she slowly climbed up the stairs. Standing on the high stoop she looked behind her for seeing the neighbourhood of the house, which would become her new ‘home’ after her arrival in this new household. What would she think….? Finally she rang at the door.Nadat de meid, Marie, de deur op de ‘bel-etage’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bel-etage_(verdieping) ) open deed en haar zag staan op de stoep, zei ze haar naar beneden te gaan naar de personeelsdeur en daar op haar te wachten. Haar eerste fout….o, jee!
Omdat mijn grachtenhuis nog niet af is aan de binnenkant kan ik mijn nieuwe hulpje nog niet in een scène laten zien, maar dat zal ik in de toekomst wel gaan doen :D!

After the maid, Marie, opened the door on the ‘beletage’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bel-etage_(verdieping) ) and she saw her standing on the stoop, she said to her to go downstairs to the door for the staff and to wait there for her. Her first mistake……oh, dear!
My canal house is not yet finished on the inside, so I can’t show my new aid in the household in a scene yet. But I will do that whenever I can do this in the future :D!

En dan nu haar naam....Paula ( http://paulasminis.blogspot.com  ) beschreef in haar reactie op mijn laatste bericht bijna precies datgene wat ik al had bedacht tijdens het maken van deze pop. 
Wat een toeval, maar het is echt waar :D!!
Alleen de naam heb ik inmiddels wel veranderd, want die was te moeilijk voor mijn buitenlandse lezers ;)!! Ik besloot haar Sientje te noemen, een echt Hollandse meisjesnaam en passend in de tijd van 1900-1920, waar ik mijn grachtenhuis in geplaatst heb.

Voor wie (in Nederland) het leuk vindt om naar te luisteren, hier is van cabaretier/liedjeskunstenaar Toon Hermans een oudje uit ‘65…….en het klopt ook nog een beetje, luister maar :D!!

And now her name. In her comment on my last blog post Paula  (http://paulasminis.blogspot.com )
wrote exactly what I had in mind during the making of this doll. 
What a coincidence, but it is really the truth :D!!
I just had to change the name, which was much too difficult to pronounce for my foreign readers ;)!! I decided to mention her Sientje, which is a real Dutch name for a girl at that time of 1900-1920, wherein I have placed my canalhouse.
Note for my foreign readers, who wants to know how to pronounce her name, ‘Sientje’. 'Sien' (you pronounce this word like in English the word ‘seen’). The addition of '-tje' (pronounced as the article ‘the’ ) is in the Dutch language an addition for making a diminutive of the noun. I hope it is clear to you?


Ik dank jullie allen voor jullie reacties. Voor wie het viert...
...een fijne fleurige Moederdag toegewenst :D!!

I thank you all for your comments. Here in The Netherlands it is Mother’s Day, so just in case: 
Happy Mother’s Day to you :D!!

Ilona

dinsdag 6 mei 2014

Mislukking? / Failure?

Ik denk dat het wel 10 jaar geleden is dat ik wat losse onderdelen voor miniatuur popjes van Fimo klei heb gebakken. Ze lagen ergens in een la opgeborgen in een oude sok en ik was ze bijna vergeten.
Maar een paar weken geleden vond ik ze terug en van één stel onderdelen besloot ik een popje voor het personeel in mijn grachtenhuis te maken.

I think it must be 10 years ago that I baked a few loose parts of miniature dolls, made out of Fimo clay. I had stored them in an old sock somewhere in a drawer and I nearly forgot them. 
But a few weeks ago I found them back and I’ve decided to make a new doll from one set of parts for the staff in my canal house.


Dit waren de onderdelen, die ik gebruikt heb voor mijn nieuwe popje. 
Er mist een hand op de foto, maar er zijn er twee, kijk maar hier onder....

These were the parts, which I have used for my new doll. 
On the picture she seems to miss a hand, but there are two of them, look at the picture below....


Ik gebruik voor het maken van miniatuur poppen (1:12 schaal) het fantastische  boek van James Carrington, dit boek heb ik jullie al in vorige blogpots laten zien. Uit dit boek heb ik een schema overgetrokken met de juiste verhoudingen voor poppen van verschillende leeftijden. Achter het nieuwe popje kun je dit schema zien. Hier op bovenstaande foto zijn de onderdelen verbonden met ijzerdraad, is het bekleed met watten en is het omwikkeld met huidkleurige (haak)katoen. Dit staat allemaal vermeld in dit boek, wat erg goed is voor het maken van je eigen miniatuur poppen.

For making (1:12 scale) miniature dolls I use the fantastic book of James Carrington. I have shown you this book in previous blog posts. Out of this book I have copied a drawn scheme for the exact proportions for dolls on different ages. Behind the new doll you can see this scheme. Here, on the picture above, are the parts of the doll connected with iron wire, which is coated with cotton wool and it is then coated with skin colored cotton thread (for crocheting). These things are all mentioned in the book, which is very helpful for making your own miniature dolls.


Volgens de instructies van dit boek smeer ik het gezichtje en handjes/armen in met een dikke laag toneel make-up, waarna ik het overtollige er weer afveeg met een vochtig doekje. Dit is nodig om de gelaatstrekken van een pop duidelijker te laten zien. Toen zag ik ook voor het eerst dat het gezichtje tijdens het boetseren al ‘mislukt’ was. Maar dat was voor mij de reden dat ik voor haar een eigen levensverhaal heb gecreëerd, maar dat vertel ik jullie in een andere blog post  ;)!

According the instructions of this book, I paint a thick layer of make-up for actors on the face and the hands/arms of the doll and after that I removed the excess with a damp cloth. This is necessary to show the facial features of a doll more clearer. At that moment I saw that her small face was already failed during the sculpting fase. But that was also the reason for me to create her own life story, but I will tell you that in another blog post ;)!


Nu is haar gezichtje beschilderd, je kunt duidelijk zien dat ze geen schoonheid is ;). 
Now her face is painted, you can clearly see that she is not a natural beauty ;).


Ik naai voor elke pop, die ik zelf maak, bijpassende kleding en ik gebruik hiervoor geen bepaald patroon, ik knip gewoon stof, pas het op de pop en ik heb een jurk voor haar genaaid. Er is geen lijm gebruikt voor zoompjes of zo.

For every doll, I make myself, I sew matching clothes and I don’t use a particular pattern, I simply cut the fabric, I apply it on the doll and I’ve sewn a dress for her. I didn’t use glue for the seams or something else.Ook kreeg ze een schort van mij, die zal ze nodig hebben bij haar werk in de huishouding. 
She also got an apron of me, which she will need for her work in the household.


Donkerbruine verf op haar benen moeten haar kousen voorstellen. De slippers zijn gemaakt van dun leer en ze kregen ook een veelgebruikt uiterlijk. Bovendien zijn ze vele maten te groot….dus op de groei gekocht ;)!

The dark brown paint on her legs are suppose to be her stockings. The slippers are made of thin pieces of leather and they also got a much used look. Moreover, they are many sizes too big ....so they are purchased on the growth;)!


Voor haar kapsel heb ik oanjerode mohair gebruikt, omdat mij idt echt een goede keuze leek voor dit popje met haar ‘mislukte’ gezichtje…… Eerst een strook plakband op een stuk hout plakken en daarop plukjes haar plakken met Tacky Glue, daarna kun je het in elk gewenst kapsel op het hoofdje van de pop plakken.

I used orange red mohair for her hairdo, because this hair color did seem to me a good choice for this doll with her 'failed' face ..... First you stick a piece of Scotch tape on a piece of wood and with Tacky you glue thereon a few tufts of hair, then you glue the tufts of hair on the head of the doll in any hairdo you wish.


Dit is dus de oplossing van het raadsel van een aantal blogs geleden, waar ik zulke leuke antwoorden van jullie op gekregen heb :D!!

So, this is also the solution of the riddle of a few blogs ago, on which I got such nice answers of you all :D!!


Met haar nieuwe kapsel ziet ze er zo uit. Als je goed kijkt: ze heeft een litteken in haar gezichtje…
With her new hairdo she looks like this. If you look well: she has a large scar in her small face….Trek je slippers uit en hup, op de weegschaal…..tja, ze weegt niet veel, net 21 gram en ze meet 13 cm hoog!

Take off your slippers and hop, on the scales ........ well, she does not weigh much, just 21 grams and she is 13 cm in height!

In een ander bericht zal ik meer over haar vertellen.
Bedankt voor jullie reacties en schilderadviezen inzake de bedstee, ik ben er mee bezig :D!
Ik wens jullie allemaal een fijne week!

I will tell more about her in an other blog post.
Thank you all for your comments regarding any color of the ‘bedstee’/’cupboard’ cabinet), I am busy with it :D!
I wish you all a nice week!

Ilona