my e-mailaddress

vrijdag 31 januari 2014

Het wandelde door mijn hoofd… / It was walking through my head…


Een paar maanden geleden vertelde een vriendin me dat ze geen miniatuur raamhorren kon vinden en om ze zelf te kunnen maken, daar had ze geen gereedschap en/of tijd voor.

A few months ago a friend of mine told me that she couldn’t find miniature window screens and that she also did not have the right equipment and/or the time for making these screens by herself.


In die tijd had ik net e-mail contact met Arjen van www.odhqualityproducts.nl over mijn blogfoto, die bij hun artikel in 1 zu 12 was geplaatst (zie een paar blogposten terug in januari). Ik heb hem die vraag doorgespeeld en hij heeft toen, als proef, een paar raamhorren gelaserd. 
Ik kreeg die twee raamschermen, als prototype, van hem :D!

In that time I just had e-mail contact with Arjen from www.odhqualityproducts.nl  about my blog picture for their article in 1 zu 12 (see a few blog posts back in January). So I've passed on to him this question and he lasered, as a test, these beautiful window screens.
I got two screens, as a prototype, from him :D!

Tegenwoordig zijn deze raamhorren erg geliefd bij mensen, die de landelijke en/of de shabby chic stijl mooi vinden. Op het internet heb ik twee raamhorren van rond 1900 in Nederland gevonden, zie de links hieronder.

Nowadays these window screens are quite favorite for people, who love the rural and/or the shabby chic style. On the internet I found two window screens of about the year 1900 in The Netherlands, here are the links.

Maar wat wandelde er dan door mijn hoofd? Nou, in die raamhorren hoort oorspronkelijk een soort wit ‘kantwerk’: je borduurt met wit garen op doorzichtige witte stof (tule). Maar de 1:1 tule was te grof, dat was geen optie. Nu had ik dus die horren wel, maar hoe maak ik dat soort van ‘kantwerk’ in miniatuur daar dan in? Dát was de vraag, die door mijn hoofd wandelde….


But what was walking through my mind? Well, in those window screens has to be a kind of white ‘lace work’: you have to embroider it with white thread on a transparent white piece of fabric (tulle). But the 1:1 tulle was too coarse, that was not an option. So now I got those window screens, but how did I make that special type of ‘lacework’ in miniature in the frame? Thát was the question, which walked through my head… Zoiets moet je net aan mij vragen, want dan druk je op mijn ‘hoe-los-ik-dit-probleem-op’-knopje  ;). Na een nacht slecht geslapen te hebben, dacht ik de oplossing te hebben gevonden. Ik heb hele dunne witte katoen gevonden in mijn lapjesbak en omdat ik hier in Nederland niet aan zijden borduurgaas kan komen, moest ik dat maar gebruiken. Toen nog het borduurgaren: ooit heb ik een klosje echte wit zijden Yli garen gekocht en dat heb ik gebruikt.

You shouldn't ask me such things, because than you push on my 'thinking-of-how-to-solve-this-problem' button ;). After a night of bad sleep, I thought I’d got a solution. I found a piece of very thin white cotton in my storage box with fabrics and because I can’t get a piece of silk gauze for embroidery work in The Netherlands, I had to use this cotton. Then I still needed embroidery thread: I’d ever bought a spool of white silk Yli-yarn and I’ve used this now.


Met een loeplamp heb ik de hommel volgens het patroontje en mijn initialen uit de vrije hand geborduurd.  
Er zitten ongeveer 22 kruissteekjes op een cm van deze katoenen stof. Het patroontje van de hommel had ik nog ergens liggen, ik heb geen idee waar ik het vandaan heb. Hier is het, misschien kun je het gebruiken!

Under a lamp with a magnifier I've embroidered the bumblebee according the pattern and my initials out freehand. There are about 22 cross stitches on 1 cm of this cotton fabric. The pattern of this bumblebee was somewhere lying around, I have not the slightest idea where I've found it. Here it is, maybe you can use it!


Met name het afhechten moet heel netjes gedaan worden, want beide kanten van het werk zijn te zien, als de raamhor voor het raam staat. 

In particular tie off should be done very neat for both sides of the embroidery, because both side of the work can be seen, if the screen stands before the window. 


Nu moest ik het borduurwerk nog in de hor zien te krijgen. De hor bestaat uit een buiten- en een binnenraam. Ik heb hiervoor het volgende uitgedacht: het borduurwerk heb ik zo strak mogelijk op de voorkant van het binnenste raam geplakt met Mod-Podge voor stof. Hierna laat je het heel goed drogen, daarna de overtollige stof wegknippen met een scherp schaartje, tot op ongeveer 2 mm van de buitenrand van het binnenste raam.

Now I had to put the embroidery work into the window screen. The screen consist from two parts: a inner frame and a outer frame. I invented the following method: I have glued the embroidery work as tight as possible on the front side of the inner window with Mod-Podge for fabric. After the glueing you leave it to dry very well, than you cut away the excess of the fabric with a sharp scissor, you have to cut the excess to about 2 mm of the outer edge of the inner window. 


Ik vond het wat lastig om te doen, want de stof die ik gebruikte was nogal los geweven. Uiteindelijk heb ik het borduurwerk via de achterkant van het buitenraam erin gedrukt! Dat was best eng voor mij om door te drukken, want de hor lijkt zo fragiel, maar volgens Arjen kon de hor wel een duwtje hebben! Dat was wel fijn om te weten voor mij ;)!

It was a bit tricky to do for me, because of the fabric that I used (it was loosely woven). Finally I have pressed the embroidery work via the rear side into the outer window! It was rather scary for me to do so, because the window screen seems so fragile, but according Arjen this window screen can have a bit of push! For me it was good to know this ;)!

De zon scheen heel eventjes.... / The sun was shining just for a moment.....

Arjen, hartelijk dank voor het mogen ‘uitproberen’ van deze prachtige raamhorren :D! Ik heb mijn vriendin er eentje aangeboden, maar ze wilde dat ik ze beide horren hield na alle moeite die ik gedaan had, dat vind ik erg lief van haar! Ze komen op een mooi plaatsje te staan in mijn grachtenhuis én in mijn (nog te bouwen) boerderij!

Thank you so much, Arjen, for the ‘try out’ of these gorgeous window screens :D! I offered one of these window screens to my friend, but she insisted that I had to keep both screens for myself after all my efforts, it is so sweet of her! They will be placed on a beautiful place in my canal house and in my (still to build) farm!

Ik heb deze blogpost van tevoren geschreven, omdat in deze dagen mijn zoon verhuist naar een studentenhuis. Daardoor zal ik maar af en toe in de blogwereld zijn in deze dagen! 
Lunchpauze is over nu....;)!
Ik wens jullie een fijn weekend!

I wrote this blogpost beforehand, because in these days my son is moving into a student house. Therefore I won’t be often in the blogworld in these days! 
Lunch is over now....;)!
I wish you all a nice weekend!

Ilona

zondag 26 januari 2014

Bakfiets / Carrier cycle


Papa en Mama hebben in het ‘echie’ toch ook zo’n bakfiets? 

Daddy and Mommy do also have such a carrier cycle in real life?


Nou, zij willen er ook een ;)! / Well, they want one too ;)!

In november was ik bij een vriendin op bezoek, toen haar zoon thuiskwam en een bakfietsje bij zich had, dat hij had gemaakt op school voor het vak ‘bouw’. Hij reed het kinderbakfietsje zó de keuken binnen en dat was voor mij liefde op het eerste gezicht én de aanleiding om hem te vragen naar de bouwtekeningen hiervan.

In November I was on a visit at a friend's home, when her son came home from school and he brought a carrier cycle with him, which he made for his school subject ‘construction’. He pushed it into the kitchen and seeing this small carrier cycle it was love at first sight ánd for me the rise to ask him for the construction plans of it.


Het kostte me wat tijd om de afmetingen om te rekenen op schaal 1:12, maar het lukte :D! De afmetingen van dit bakfietsje voor poppenhuiskindertjes zijn: 6,8 lang, 3,8 cm breed en 4,2 cm hoog.

It took me some time to convert all the sizes into scale 1:12, but I did it :D! The sizes of this miniature carrier cycle for dollshouse kids are: 6,8 cm long, 3,8 cm wide and 4,2 cm high.


Hier kun je de stuurinrichting zien, de wielen kunnen echt ronddraaien. 

Here you can see the steering, because the wheels can really rotate. 


Bij onze smid in het dorp heb ik een boutje en een moertje van 1 mm doorsnee gekocht, zodat de bak ook echt kan draaien. Kun je het zien in de laadbakl?

At the blacksmith in our village I bought a small bolt and a nut of 1 mm in cross-section, so that the carrier can really turn too.Can you see it in the carrier?


En daar komt ze aangelopen op haar bakfiets, mijn peuter van 6,5 cm (Heidi Ott). Lekker eigenwijs met haar rode haar, waarin een afgezakt haarstrikje zit. Dat komt door de inspanning van het lopen en duwen ;)!
Ik heb haar rood haar gegeven, omdat ik wel van een beetje eigenwijs houd....;)! 
Op een miniaturen beurs kwam ik mooie breikatoen in alle kleuren van de regenboog én breinaalden van 0,8 mm tegen bij de stand van het ‘Wolwereldje’, http://www.wolwereldje.nl/index.php?catid=5&blogid=1
Ik kon de verleiding niet weerstaan om deze gemêleerd gekleurde katoen te kopen om een jurkje voor mijn eigenwijze peuter te breien.

And there she is, ongoing on her carrier cycle, my toddler of 6,5 cm high (Heidi Ott). Nicely pigheaded with her red hair, where in she has a small and a bit slipped down bow. That comes through the effort from walking and pushing!
I gave her some red hair, because I like a bit of pigheaded.....;)!
On a miniature fair I found wonderful cotton for knitting in all kind of colors and a pair of knitting needles (0,8 mm in cross-section) at the  stand of ‘Wolwereldje’, http://www.wolwereldje.nl/index.php?catid=5&blogid=1
I couldn’t resist the seduction to buy this blended colored cotton for knitting a small dress for my stubborn toddler.


Ze heeft al een paar losse stapjes gezet, maar ze blijft veilig in de buurt van haar bakfietsje. Totdat ze in actie komt, omdat…..

She already has done a few loose steps, but she safely stays near to her carrier cycle. Until she comes into action, because .....


……ze genoeg heeft van het poseren voor de foto's en lekker even met haar nieuwe blokjes wil spelen :D!! Het liefst loopt ze op haar blote voetjes, haar schoentjes slingeren ergens rond op de vloer.
Een fijne week gewenst!

…… she has had enough of posing for pictures and just wants to play with her new blocks :D!! She prefers to walk on her bare feet, her tiny shoes lying around somewhere on the floor.
Have a nice week!

Ilona

dinsdag 21 januari 2014

Gemaakt van restjes / Made of leftovers

Vroeger werd er eigenlijk nooit iets weggegooid, tenzij het helemaal versleten was. 
Dus toen ik deze restanten van eerder gemaakte miniatuur bloemen terug vond, heb ik geprobeerd ze in een paar nieuwe miniatuur bloemstukjes te verwerken. Jammer genoeg weet ik niet veel van ikebana, de prachtige Japanse kunstvorm van bloemschikken. Daarom heb ik voor ikebana naar wat voorbeeldfoto’s gezocht op het internet. Ik vond mijn bloemstukjes wel iets van ikebana weg hebben.

In earlier times actually nothing was actually thrown away, unless it was completely worn out. 
So after I found some miniature flowers, which were leftovers from miniature bouquets I’ve made earlier, I've tried to process them in a few new miniature flower arrangements. Unfortunately I don't know much about ikebana, a beautiful Japanese art form of making flower arrangements. Therefore I’ve searched for some photos of ikebana, for an example, on the internet. I think my arrangements looked a bit like ikebana.Voor deze zelfgemaakte witte orchidee met een klein steentje en een takje, als drijfhout, heb ik een klein gevlochten en gelakt mandje uit Thailand gekozen, dat ik ooit heb gekocht op een beurs bij Maureen Gestman, van My Thai Miniatures. Dit is haar site: http://www.mgestman.nl

For this selfmade white orchid with the tiny stone and a twig, I choose a tiny braided and lacquered basket from Thailand, which I ever bought on a miniature fair from Maureen Gestman, from My Thai Miniatures. This is her site: http://www.mgestman.nl

Deze foto inspireerde mij om.......
This picture inspired me........


.....van een paar zelfgemaakte grasgroene chrysanten en een paar takjes met groen blad dit bloemstuk te maken. Het witte platte schaaltje heb ik gemaakt van papier en gelakt met hoogglans vernis.

 ....to make this floral arrangement from a few selfmade grass green chrysanthemums and a few tiny branches with green leaves. I’ve made the white flat dish of paper and I’ve lacquered it with a brillant glossy varnish.Op deze internet foto zie je een zogenaamde ‘volle maan’ vaas, die hier gevuld is met rood esdoornblad en witte chrysanten.

 On this photo from the internet you can see a so called ‘full moon’ vase, which is filled here with red maple leaf and chrysanthemums.


Ik heb mijn zelfgemaakte (papieren) 'volle maan' vaas gevuld met mijn zelfgemaakte groene esdoornblad gecombineerd met een witte orchidee.

I’ve combined my selfmade green maple leaf with a white orchid and I've put them in a selfmade paper 'full moon' vase.

Dit zijn 1:1 sneeuwklokjes, natuurlijk :D! / These are 1:1 snowdrops, of course :D!

Deze ochtend heb ik wat sneeuwklokjes uit mijn échte voortuin gesneden, ze staan in volle bloei nu. Ik heb ze in een gemberpot gezet, ooit gevonden in de kringloopwinkel.
Sinds een paar dagen is het wat kouder geworden, maar het is helemaal geen winter. Waar is die eigenlijk?

This morning I’ve cut some snowdrops from my real life front yard, they are in full bloom now. I've put them in a ginger jar, which I ever found in the thriftstore. 
Since a few days it a bit colder, but it is not winter at all. Where is it?

Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers, jullie allen bedankt voor het lezen van mijn blog en het achterlaten van jullie fijne reacties, dankjewel! Allemaal een fijne week gewenst :D!

A warm welcome to my new followers and thank you all for reading my blog and for leaving me your kind comments. I wish you all a great week :D!

Ilona

woensdag 15 januari 2014

Hansaplastje er op....? / ‘Hansa’-plaster on it…..?

Wat is er gebeurd? Nou, dat zal ik vertellen: een ‘klein’ ongelukje!

What happened? Well, I’ll tell you: a ‘small’ accident!


Ik heb na meer dan een jaar eindelijk weer eens een pop gemaakt. Voor een opdracht heb ik een oud manneke geboetseerd van Fimo klei. Daar doe ik wel een paar dagen over, voordat zo’n pop klaar is. Tijdens het boetseren gebruik ik het boek ‘1/12 scale character figures’ van Jamie Carrington, als hulp hierbij. Er staat van alles in beschreven hoe je dat het beste kunt doen. Ik heb bijna geen boeken over miniaturen maken, maar dit boek heb ik meer dan 10 jaar geleden gekocht en ik wil het niet meer missen!

It is more than a year ago since I sculpted my last doll, so finally I’ve made a new doll, an old man. He is made for a commission and he is sculpted from Fimo clay. It always takes me some days for the sculpting. As an aid for the sculpting I use the book ‘1/12 scale character figures’ written by James Carrington. The book is very useful with a lot of clear pictures and step by step you are guided in the modelling process for the doll you want. I have nearly no books for making miniatures, but I have bought this book for more then 10 years ago and I wouldn’t miss it anymore!


Na het bakken in de oven heb ik hem in elkaar gezet. Mijn opdrachtgeefster wilde graag een zittende pop, die slaperig op de rand van zijn bed, of in een schommelstoel komt te zitten. Dat vraagt een andere positie van de benen, want die komen dan aan de voorkant van de buik te zitten en er moet een stukje van zijn billen af, anders komen de voeten niet op de grond. Ook moet de lengte van de benen aangepast worden: ze moeten iets langer dan gewoonlijk worden.

After baking in the oven, I've put him together. My client wanted a sitting and sleepy doll, which have to sit on the edge of his bed, or in a rocking chair. That requires a different position of the legs, because they have to be positioned at the front of the abdomen and there should be cut off a piece of his buttocks, otherwise his feet can't get on the ground. The length of the legs should also be adjusted: they have to be somewhat longer than usually.


Eenmaal in elkaar gezet heb ik kleding voor hem genaaid. De opdracht was een gestreepte nachthemd, maar ik heb voor hem ook een lange onderbroek genaaid, anders is het zo koud voor hem, niet waar ;)?
En toen gebeurde het ongelukje: tijdens het passen van het nachthemd (Jamie Carrington waarschuwde hier nog zó voor) brak zijn wijsvinger aan de linkerhand er af :(!!! Ik heb hem er bijna onzichtbaar weer aan kunnen plakken, gelukkig……

After he was put together, I've sewed some clothes for him. The commission was a striped nightgown, but I also made a long undies, otherwise it is a bit too cold for him, isn’t it ;)?
And then happened the small accident: during to fit the nightgown (Jamie Carrington did seriously warned for this) his forefinger broke :(!!! I've managed to glue it back in place, nearly invisible, thank goodness………


Als je zijn enkels goed bekijkt kun je zien dat ze wat dikker zijn, zoals bij oudere mensen vaker het geval is. Ik heb ruime pantoffels voor hem gemaakt van dunne stof, die wat op leer lijkt.

If you look at his ankles, you can see that they are a bit thick, as this is more usual to older people. I’ve made him some spacious slippers from thin fabric, which looks a bit like leather. 


Nadat hij bij de kapper een toupetje had aangemeten gekregen en ik hem uit de kappersmantel wilde helpen, gebeurde het nóg een keertje: de wijsvinger brak weer af! Ik zal hier maar niet beschrijven wat ik toen zei……;)!!

After he had got a toupee at the hairdresser’s and I wanted to help him out of the barber’s cloak (I don’t know the right word for this), it happened again: the forefinger broke again! I won’t write what I said then…….;)!!

Oké, wat nu? Ik heb hem er weer aangelijmd, maar nu zat er een zichtbaar klein randje op de vinger. Wat jammer!! Het was toen al laat en ik ben maar gaan slapen.
De volgende ochtend ging ik aan mijn werktafel zitten en zei voor de lol tegen het manneke:  jij hebt dus een zere vinger, zullen we daar eens een Hansaplastje op plakken? Jaaaa, dat was dé oplossing!

Okay, what to do now? I’ve glued it again, but now there was visible a small ridge on his finger. What a pity!! It was late by then and I went to bed.
The next morning I sat down at my worktable and I said for fun against the small man: so you got a sore finger, shall we stick a (Hansa=brand of) plaster on it? Yeesss, that was the solution for the problem! 


Kijk maar, het duurde even voordat ik een pleistertje van dat formaat mét bloedspettertje erop had uitgevogeld, maar het is gelukt :D! Mannetje én opdracht waren gered, want ze vindt hem met zijn pleister super geworden :D!!

See here, it took me some time before I could make a small plaster of this size with a ‘real’ blood spatter, but I did :D! This small man ánd my commission were saved, because she said: he is super cute with his plaster :D!!


Het oude mannetje is erg moe geworden van het hele avontuur en hij is volgens mij ook een beetje de kluts kwijt……zie je zijn kunstgebitje (heb ik ook van Fimo gemaakt) liggen. Zou hij dat weten ;)?

The old man has become quite tired after this adventure, but he is, according me, also a bit confused……do you see his dentures (I've made it from Fimo too) lying on his lap? Would he know that ;)?


Ik wens jullie een hele fijne week!

I wish you all a great week!

Ilona

vrijdag 10 januari 2014

Blij / Happy

Ik ben d’r weer! 
Het nieuwe jaar begon fijn voor mij: net voor Kerstmis heb ik de give away van Rosa Maria gewonnen. Begin deze week arriveerde het hier, alles was heel mooi verpakt met een paar extra verrassingen. Naast het werkelijk prachtige gekant kloste kerststalletje zaten er een kerststukje en een mapje fijne naainaalden in :D!

I’m back again!
The new year started good for me: just before Christmas I won the give away from Rosa Maria. On Tuesday her package arrived here, all was so beautifully wrapped and it contained some extra surprises. Besides the really beautiful bobbin lace nativity scene there was a floral Christmas arrangement and a small folder with very fine sewing needles in the package :D!Maar er zat nog iets heel moois in: het kant dat om het kaartje op het doosje zat. Ik hoop het te gebruiken voor toekomstige mini jurkjes en andere dingen. Lieve Rosa Maria, dankjewel voor je prachtige gekant kloste kerststal en de extra verrassingen! Als je haar blog wilt bezoeken, hier zijn haar blogs, want ze heeft er twee: http://bolillos-rosamaria.blogspot.com en http://contrastes-rosamaria.blogspot.com

But there was still something beautiful in the package: the beautiful lace that was wrapped around the small card on the box. I hope I can use this for new miniature dresses and other things. Dear Rosa Maria, thank you so much for your beautiful bobbin lace art nativity and the extra surprises! If you want to visit her blogs (she has two blogs):


Na de Kerst heeft Natalia van http://scarletsailsminiatures.blogspot.com een soort 'count down' tot het nieuwjaar gehouden: je kon inschrijven voor zelfs 6 prachtige prijzen!! Het bleek dat ik een van de prijzen had gewonnen: prachtige zijden gaas om op te borduren, waarnaar ik al heel lang op zoek ben. Ik kon het nooit vinden op miniatuur beurzen, dus ik was hier heel erg blij mee natuurlijk :D!
Natalia, ik weet dat de prijs nog naar me toe zal komen, dus heb ik de foto van jouw blog gebruikt, ik hoop dat je dat niet erg vindt?!

After Christmas Natalia of this blog: http://scarletsailsminiatures.blogspot.com even did a sort of count down until New Year with 6 gorgeous give away’s!! I’ve won one of those give aways: gorgeous silk gauze for embroidering, which I was looking for since so long. I have never found it here on the miniature fairs, so I am very very happy with the silk gauze, of course :D!
Natalia, I know that the give away still has to come to me, so I have used the picture of your blog, I really hope you don’t mind?!

Zoals jullie misschien al gemerkt zullen hebben, ben ik niet in de blogwereld geweest. Ik had wat rust en vooral wat nieuwe energie nodig na de drukke Kersttijd, ik denk dat we dat allemaal wel eens nodig hebben. En ondanks dat ik het moeilijk vond, heb ik ook geen reacties achtergelaten op jullie blogs sinds een week of twee. Ik zal de nieuwe updates van jullie blog weer proberen te gaan bijhouden, ik weet zeker dat jullie dat zullen begrijpen…..

Like you all probably will have noticed, I haven’t been in the blogworld. I had to take some rest for getting new energy after a very busy Christmas time, I guess we all need at some time. And notwithstanding it was hard to do, I also didn't wrote comments on your blogs for about two weeks. From now on I’ll read the new updates of your blogs, I am sure you'll understand…..

En er is nóg iets leuks gebeurd: in het Duitse miniaturenblad ‘1 zu 12’ staat een artikel over ‘Onder de Hooiberg’, dit is hun website: http://www.odhqualityproducts.nl

An other nice thing happened: in the German magazine for miniatures ‘1 zu 12’ is published an article about ‘Onder de Hooiberg’, this is their website: http://www.odhqualityproducts.nl


Twee dagen geleden kreeg ik een e-mail van Birgit, http://biwubaer.blogspot.com dat er een foto van mijn blog in het desbetreffende artikel stond, leuk, hè? Ze hebben echter beleefd om toestemming gevraagd aan mij om deze foto te mogen gebruiken en ik vind het echt een hele eer dat hij is gepubliceerd bij dit artikel over ODH :D!

Two days ago I got an e-mail from Birgit, http://biwubaer.blogspot.com She wrote me that she has seen a picture from my blog in the relevant article, how cool is that? They have asked politely for permission from me to use this picture and I think it is quite an honor that it is published in this article about ODH :D!

Het is leuk om weer terug te zijn in de blogwereld!
Een warm welkom aan mijn nieuwe volgers! Een heel fijn weekend gewenst,

It is nice to be back in the blogworld!
A warm welcome to my new followers! I wish you all a great weekend,

Ilona