my e-mailaddress

donderdag 27 april 2017

Pomerans, of bittersinaasappel / Bitter orange

Het is Koningsdag vandaag, daarom, vanwege de oranje kleur, een bijpassend plantje: appeltje van oranje ;)! 


Here in The Netherlands it’s King's Day today, so because of the orange color, a matching plant: bitter orange ;)! 


Ik ben weer begonnen met het maken van miniaturen, ik heb er weer zin in :)
Hier wat foto’s van het oranjebloesem boompje, dat ik gemaakt heb.
Het “bloempotje” is eigenlijk een porseleinen beker, dat ik heb gekocht van Henny Staring tijdens de laatste DHN-Show in Arnhem.

I’ve started again making miniatures, I’m looking forward again :)! 
Here are some pictures of the bitter orange tree I’ve made.
The “flower pot” is actually a porcelain beaker, which I’ve bought from Henny Staring during the last DHN-Show in Arnhem.


Werk in uitvoering
Bijzonder aan de bittersinaasappel is dat het in volle bloei kan staan en tegelijkertijd vrucht dragen.

Work in progress
Special to a bitter orange is, that it can be in full bloom and bearing fruit at the same time.Ik heb geprobeerd om de sinaasappeltjes van groen naar oranje te laten verkleuren; 
de diameter van de miniatuur sinaasappeltjes is 5 mm.

I’ve tried to give the mini oranges different shades of color from green to orange; 
the diameter of the miniature oranges is 5 mm.
Vanmiddag zal ik in het dorp eens gaan kijken naar de feestelijkheden, ter ere van de 50e verjaardag van onze koning.
Dank voor jullie fijne reacties, allemaal een fijn weekend gewenst!

This afternoon I’ll go and see what festivities will be there, in honor of the 50th anniversary of our King, Willem-Alexander.
Thank you for your kind comments, I wish you all a very nice weekend!

Ilona

woensdag 19 april 2017

Dieprood en kobaltblauw, Geel en wit met zwarte vlekjes… / Deep red and cobalt blue, yellow and white with black spots…


Een kleurrijke blogpost deze week, waarom deze kleuren? Nou, dat is nogal een verhaal: pak er maar een stoel bijJ!
In januari mocht ik een verjaardagscadeautje van Birgit (blog: http://biwubaer.blogspot.nl/ ) uitpakken, het was in dit mooie kadodoosje verpakt.
Erin zaten o.a. 2 prachtige bloempotjes (nogmaals bedankt, Birgit), waarin ik een paar planten ga maken voor mijn mini boerderij. Ik heb toentertijd het oranje doosje wel gezien, maar ik nam aan dat er een klein tubetje crème in zat.

A colorful blogpost this week, but why these specific colors? Well, that’s quite a story!
In January I was allowed to unpack a birthday gift from Birgit (blog: http://biwubaer.blogspot.nl/ ), it was packed in this lovely giftbox.
In the box I found two gorgeous flower pots (thanks again, Birgit), wherein I’ll make a few plants, who will go into my mini farm. It was then that I’ve also seen the orange tiny box then, but I assumed that there was a small tube of cream in it.


Zoals jullie weten ben ik tijdens de afgelopen 7 weken mijn werkkamer grondig aan het opruimen. Hemeltjelief, wat een mens allemaal niet kan verzamelen, ik mag nu dus voorlopig niks meer bewaren van mezelf ;D!  Maar twee weken geleden (tijdens het opruimen) kwam Schepje  weer met dit doosje van Birgit aanzetten. Ik pakte het oranje doosje van hem aan en wilde het al weggooien, maar een klein stemmetje in mij zei echter: je mag van jezelf dan wel geen dopjes (van tubetjes en zo) meer bewaren, maar erin kijken kan toch geen kwaad ;O??

As you all probably will know, I’m thoroughly cleaning up my workroom during these past 7 weeks. Oh my, what alot of stuff can gather someone, so from now I’m not allowed for keeping stuff anymore from myself ;D!
But two weeks ago (whilst cleaning up) Schepje came at my table with the orange tiny box from Birgit. I took it over from him and wanted to throw it away, but a tiny inner voice said to me: you’re not allowed from yourself for keeping small caps (from jars/bottles and so on) anymore, but looking in it, can do any harm, huh ;O?? Dus ik open het doosje en zie iets kobaltblauw kleurigs tussen het vloeipapier, waardoor ik in de veronderstelling was dat het de bovenkant van een tubedopje was. Ik trek iets te hard aan het tissuepapier en floep, er springt een kobaltblauwe glazen vaas uit het papier tevoorschijn, die ik nog net kan pakken vóórdat ie op de harde tafel valt!! Heb ik me toch bijna een prachtige bloemenvaas, gemaakt door Gerd Felka, in de prullenbak gegooid! Wat zal Birgit hiervan zeggen als ze dat wist ;)! Nou, inmiddels heb ik mijn bijna-misdaad aan haar opgebiecht en ik kan jullie geruststellen: Birgit vond het echt een echte klapper, toen ze het verhaal van haar cadeau hoorde, pfiew, gelukkig :D!! En ik?? Ik zat dieprood van schaamte dat ik bijna zoiets moois, ongezien, had weggegooid, laat staan uitgepakt! Birgit, nogmaals: sorry ;O!

So I opened the box and saw something colored cobalt blue between the tissue paper, whereby I was assuming that it was the topside of a cap from a tube. I pulled a bit too hard at a wad of tissue paper and pop, there appeared a cobalt blue glass vase out of the paper! I was just in time to grab the vase before it could fell on the hard table top!! At once I realised that I almost threw away a gorgeous vase, made by Gerd Felka, in the bin! What would Birgit say, if she knew it ;)! Well, in the meanwhile I’ve confessed to her my nearly crime and I can reassure you: Birgit had to laugh out loud, when she read about what happened with her precious gift, phew, thank God :D!! And I?? I was deeply ashamed, my cheeks were deep red, because I almost threw away unseen, something that beautiful, and unpacked! Birgit, again: sorry ;O!

Maar het verhaal is nog niet uit, nee, Birgit zou Birgit niet zijn als ze zoiets hoort/leest……vlak voor Pasen verraste Birgit ons met een doos vol Paasverrassingen, kijk:

But the story is not ended yet, no, Birgit wouldn't be Birgit, because when she hears, or reads something like that…..just before Easter Birgit surprised us with a box filled with Easter surprises, look:Kijk maar eens wat er op de stickers (mét n duiveltje) op de pakjes staat: zulke typische Birgit-humor hahaha :D!
Look at the small notes (with a tiny devil) on the parcels: very typical Birgit-humor hahaha :D!


Birgit heeft ons heel erg verwend met allerlei leuke en héérlijke dingen, dankjewel!
Birgit has spoiled us rotten with very nice things and delicious sweets, thank you so much!

Maar er was ook een geel doosje voor Kleine Ikke en Schepje met daarin een grote verrassing…
But there was also a yellow box for Little Me and Schepje with a huge surprise in it….


….allereerst was er dit briefje van Birgit ingesloten ;O!
…..first of all there was included this note from Birgit ;O!In het gele doosje zat een prachtig klein minibeertje, een Hermann Original beertje. Het beertje is wit met zwart gevlekt, als een koetje (omdat ik iets met koeien heb ;O) en het perfect qua kleur bij Schepje past. Hij was heel erg blij met dit prachtige cadeau van zijn geestesmoeder, dankjewel Birgit!

In the yellow box was a beautiful, tiny mini bearie, a Hermann Original bear. The tiny bearie has tiny black spots on his white fur, like a tiny cow (because I have something with cows ;O) and it suits perfectly to Schepje. He was very happy with this gorgeous gift from his spiritual Mom, thank you so much Birgit!


Dus werd er dit keer, na het uitpakken, niet geruzied over wie nou wat mocht: eind goed, al goed J!

So this time, after unpacking, nobody argued about who would get what: all’s well that ends well J!

Zoals ik al zei: ik ben nog steeds mijn werkkamer aan het opruimen, maar het eind is in zicht. Ik heb een flinke rustpauze genomen, want mijn lichaam had het broodnodig.

 Like I said before: I’m still cleaning up my workroom, but it’s almost done. I’ve taken a big break, because my tired body asked for it. Gisteren ben ik naar mijn broer geweest, die op het platteland woont en daar was net een ooilammetje geboren. Het bijzondere eraan is dat het een ras is van minischapen, dit lammetje was maar net 35-40 cm lang. Het arme schaapje bibberde aan een stuk door, want het is hier ongewoon koud voor de tijd van het jaar: 8-9 graden!! Het voordeel van deze koude is dat de bloei van voorjaarbloeiers wel langer te zien is ;O!
Dank voor jullie reacties, warm welkom aan mijn nieuwe volgers, ik wens jullie allen een fijne week!

Yesterday I’ve visited my brother, who lives on the countryside and just a few miniutes before I arrived there, an ewe lamb was born. The special thing is that it's a special breed of mini sheep, so the tiny lamb was maybe about 25-30 cm in height.
The poor thing was shivering continuously, because it is very cold here in The Netherlands for this time of year: just about 8-9 degrees Celsius!! The advantage of this cold is that you can enjoy much longer from the bloom of spring flowers ;O!
Thank you for your comments, a warm welcome to my new followers, I wish you all a nice week!

Ilona

zaterdag 15 april 2017

Eieren zoeken voor Pasen / Gathering eggs for Easter


‘s Morgens vroeg (een paar dagen vóór Pasen): waar is Oma…?
Early in the morning (a few days before Easter): where is Grandma…?


Ah, dáár is ze! 
Ah, there she is! Mag ik binnen komen, Oma?
Can I come in, Grandma?Pas op, Oma, dat je niet op de kuikentjes stapt! 
Take care, Grandma, that you won’t step on the baby chicks!Mogen we even beter kijken?
Can we have a better look, please?


Kleine Ikke, ga jij maar alvast naar buiten, daar lopen nog meer kippenmoedertjes met hun kuikens (deze laatste kippen en kuikens zijn gemaakt door Patricia Cabrera, 

Little Me, you go ahead to outside, there are still more chickens moms with their baby chicks (these last chicks and baby chicks made by Patricia Cabrera, 


Oma denkt: deze 7 eitjes gaan alvast in de mand om ze met Pasen te verstoppen ;)!
Grandma thinks: these 7 eggs will go into the basket, for hiding them on Easter ;)!

Dus dit zijn wat foto’s “uit de oude doos” van het kippenhok op de boerderij van mijn grootouders. In de jaren 50/60 zochten de kleinkinderen op Eerste Paasdag eieren op het erf rondom de boerderij. Bij mooi weer zat Oma samen met Opa buiten op de bank en waar Oma de gevonden eieren altijd voorzichtig in de schoot van haar schort bewaarde. Regelmatig telde ze de eieren, want de Paashaas had aan Oma verteld hoeveel eieren hij had verstopt ;). Het was een soort wedstrijd tussen de neefjes en nichtjes, voor wie van ons de meeste eieren kon vinden en ik heb altijd nog goede herinneringen aan die tijd.
Ik wens jullie allen:

So, these are some pictures "from earlier times" of the chicken coop at the farm of my grandparents. On Easter Sunday it was tradition iin the 50s and 60s for us, grandchildren, to look for eggs at the farmyard around the farm. When the weather was good Grandma and Grandpa were sitting outside on the bench, and where she always carefully kept the found eggs in the lap of her apron. Regularly she counted the eggs, because the Easter bunny had told Grandma how many eggs he had hidden ;). It was a sort of race between the nieces and nephews, for whom of them could find the most eggs and I've always kept nice memories from that time.
 I wish you all


Ilona

donderdag 6 april 2017

Warming up

Allereerst: bedankt voor jullie goede wensen m.b.t. mijn gezondheid!

First of all: thank you all for your good wishes regarding my health!

Terug kijkend op mijn blog zie ik dat vergeten ben een update te laten zien van mijn 17e eeuws bloemstilleven. Ik heb er nog wat aan veranderd, nieuwe bloemen, dus hier is het….

Looking back on my blog I see that I forgot to show you an update of my 17th century flower still life. I've changed some things, new flowers, so here it is….
….op de witte dahlia, links van het midden, zit een zelfgemaakte mini Atalanta vlinder, ik hoop dat je het kunt zien. Hier zijn een paar vergrotende foto’s.

…. on the white Dahlia flower, at the left side from the center, is a miniature Vanessa Atalanta butterfly. It's made by me and I hope you can see it. Here are some enlarged pictures.


Nu ik me weer wat beter voel, doe ik een "warming up": ik heb een begin gemaakt met het opruimen van mijn spullen om ruimte te maken voor nieuw miniatuurwerk. 
Hierboven één van de stapels papier/aantekeningen van mijn werk, die ik nog moet uitsorteren :(.
Maar het leuke hiervan is dat ik daarbij mijn nieuwe mini aanwinsten van de afgelopen DHN-Show tegenkwam, ik zal ze nu even laten zien ;).

Now I’m feeling a bit better again, I'm doing a warming up: I’ve made a start with cleaning up my things in order to get more space for new miniature works.
At the above picture is one of the piles of paper/notes of my work which I still have to sort out :(.
But the fun thing of this is that I while cleaning came along my new miniature purchases from the last DHN-Show, which I’ll show you now ;)!


Tijdens de laatste DHN-Show kon ik af en toe even van mijn tafel weg om zelf rond te kijken naar al het mooie miniatuurwerk van andere standhouders. Zo kwam ik bij de tafel van Alison Davies terecht, waar ik deze stoel heb gekocht. Ik wil het gaan gebruiken voor in mijn display tijdens de shows.

During the last DHN-Show I was finally able to leave my table now and than, for seeing all the beautiful miniature works of other standholders. So I came along the table of Alison Davies, where I bought this chair. I want to use it for in my display during the shows.


Natuurlijk kocht ik weer nieuwe bloempotjes bij Fennicole Miniatures, hun website: http://www.fennicole-miniatures.nl/ , want de voorraad moet op peil blijven ;O!

And of course, I bought again new flower pots from Fennicole Miniatures, their website: http://www.fennicole-miniatures.nl/ , because the stock must be maintained ;O!


Van Marike Schenning heb ik een prachtig groen bordje gekocht, dat gaat in mijn boerderij. De twee kleine witte bordjes zijn speciaal op mijn verzoek door haar gemaakt. Erg lief van haar als je bedenkt dat ik haar piepkleine bordjes wilde, maar dan met stukjes er van af. En welke miniaturiste wil nu opzettelijk haar werk beschadigen…. :O!?

I bought this beautiful green dish from Marike Schenning, it will go into my mini farm. The two tiny white saucers are specially made by her (on my request). It’s very sweet of her, considering that I wanted a few of her teeny tiny saucers, but than with bits off from the edges. And which miniaturist wants to damage intentional her work…. :O!?


Van Christa, (zie haar blog: http://littleminiature.blogspot.nl/ )heb ik dit super schattige beertje gekocht, het is zittend maar 2 cm hoog. Ik heb voor het eerst tijd gehad om tijdens de show haar werk eens heel goed te kunnen bekijken……..prachtig, gewoon adembenemend, zijn haar levensechte poppen en natuurljk, haar zelfgemaakte mini beertjes/knuffeltjes.
Christa, hartelijk bedankt dat ik een van jouw beertjes mocht kopen!

From Christa, (her blog: http://littleminiature.blogspot.nl/ )I bought this tiny cute bear, when it's sitting it’s only 2 cm high. For the first time during the show, I was able to see her work very well……beautiful, just breath taking, are her lifelike dolls, and of course, her tiny bears/cuddly toys.
Christa, thank you that I could buy one of your tiny bears!
Maar thuisgekomen met dit schattige beertje had ik niet gerekend op de strijd, die dit beertje zou geven, en wel tussen Kleine Ikke en Schepje. Ik heb het doosje met het nieuwe beertje maar op tafel gezet en bekeken hoe Kleine Ikke en Schepje aan het ruziën waren over wie het beertje het eerst mocht vasthouden. Ik geloof dat ze samen hebben afgesproken dat ze om beurten het beertje zullen “verzorgen” en knuffelen, dat is prima toch ;)!?

But coming home with this cute tiny bear I didn’t count on the quarrel it could give, between Little Me and Schepje. I've put the box with the new tiny bear on the table top and I’ve seen how Little Me and Schepje were quarrelling about who could hold first this tiny bear in his/her arms. I think they've agreed that they will “take care” and hug the tiny bear each in turn, that’s best for both, isn’t it ;)!?


De winnaar voor nu is Kleine Ikke....
en 'n dikke knuffel voor jullie allen. 
Fijn weekend gewenst!

For now the winner is Little Me........
and a big hug to you all.
Wishing you a nice weekend!

Ilona