my e-mailaddress

zaterdag 30 maart 2013

Iets te laat…? / A bit too late…?


Omdat er allerlei leuke ideetjes in mijn hoofd rondwandelen, heb ik eigenlijk iets te lang gewacht met het maken van wat Paas-miniaturen. Op zich is dat niet zo erg natuurlijk, maar wel voor de Paashaas!
Hij kwam vandaag haastig aangerend met zijn lege mandje om de eieren op te halen en ze te verstoppen, maar wat bleek?

Actually I waited a bit too long for making some Easter miniatures, because of all kind of nice ideas which are wandering in my mind. It doesn’t matter, of course, but for the Easter Bunny it wasn't that good!
Today he hastily came running in order to fill his empty basket with his Easter eggs and to hide them, but what was....?Er waren helemaal geen eieren meer, maar kuikentjes, die net uit hun eitjes waren gekropen!
Die pluizige bolletjes zijn maar liefst 6 mm groot!

There were totally no eggs anymore, but baby chicks, who were just crawled out their eggs!
Those fluffy little balls are nearly 6 mm tall!

Op zijn tijd met Fimo klei spelen vind ik erg leuk om te doen, dus heb ik gelijk maar allerlei soorten eieren gemaakt….

A bit of playing with Fimo clay from time to time is something I really like to do, so I've made all kinds of eggs….


Chocolade Paaseieren / Chocolate Easter eggs


Gekookte, gebakken en rauwe eierenBoiled, fried and raw eggs


....zelfs deze vergulde eivormige vaas, welke ik heb gevuld met rode pioenrozen ;)!

….even this gilded egg shaped vase, which I have filled with red peonies ;)!


Ik wens jullie allemaal Vrolijk Pasen!!

I wish you all Happy Easter!!

Ilona

dinsdag 26 maart 2013

Wit of…? / White or…?


Wit was de opdracht, maar ze werden (na overleg) uiteindelijk crème kleurig. Crème is een kleur tussen geel en wit…….crème zoals van de melk van koeien, die in een weiland grazen ;). 
Tja, die kleur kostte me wel wat uren werk, maar het is uiteindelijk toch gelukt!
Dit bericht gaat echter niet over koeien, maar over een iets meer elegant onderwerp :D!!

The commission was white, but (after consultation) they finally became cream colored. Cream is a color between yellow and white.......cream like the milk of cows, who graze in the meadow ;). 
Yes, that color took me quite some hours of work, but finally I found it!
However this blog post is not about cows, but about a far more elegant subject : D!!


Pioenrozen zijn mijn lievelingsbloemen en ik was daarom erg blij om deze bloemen voor iemand te mogen maken. Alleen zo jammer dat hun geur niet in miniatuur te maken is ;)!

Peonies are my favorite flowers and therefore I was very glad for being asked to make these flowers for someone. It is such a pity that their smell can't be made in miniature ;)!Veel mensen wensen witte bloemen zowel in huis als in de tuin én in miniatuur. Maar in het miniatuur worden puur witte bloemen gauw één witte vlek om te zien. Ik probeer ze dan ook altijd wat natuurlijke kleuraccenten te geven.
Voor de foto’s heb ik daarom verschillende achtergrondkleuren gebruikt, zodat duidelijk te zien is wat kleur met bloemen doet, hetzelfde geldt ook voor de belichting.

A lot of people wish white flowers for real life and in miniature. But in miniature white flowers will become one white spot to see. I always try to give them some natural colored touches too.
For making the pictures I therefore used some different background colors, so you can see what colors do with flowers, the same applies for the lighting.


Ik heb een kannetje met een witte pioenroos erin naast de vaas met de crèmekleurige pioenen gezet, voor het verschil in kleur.

I've placed a jug with a white peony beside the vase with the cream colored peonies, so you can see the difference in color.

Dankjewel voor jullie fijne reacties op mijn voorgaande berichten!
Ik wens jullie allemaal nog een fijne week,

I thank you all for your kind comments on my previous posts!
I wish you all a nice week,

Ilona

woensdag 20 maart 2013

Een veertje en Vincent / A feather and Vincent


Al een hele tijd ligt er een veertje van een pauw op mijn werktafel. 
Terwijl ik bezig was met nieuwe bloemen te maken, wist ik ineens waarvoor ik dat kleine veertje ging gebruiken! Ik vond mijn inspiratie nu eens niet in de natuur….alhoewel een veertje ís een natuurproduct, hè ;)?
Vorige maand ben ik met vrienden naar de Hermitage (een museum in Amsterdam)  geweest om de tentoonstelling “Vincent” te bezoeken. Het Vincent van Gogh-museum wordt momenteel grondig verbouwd en daarom zijn de schilderijen van Vincent tijdelijk naar de Hermitage verhuisd. Het was echt een prachtige tentoonstelling, zeker een bezoek waard! Het is nog geopend tot en met 25 april 2013. De kleurige schilderijen van Vincent zijn wereldberoemd geworden en ik bewonder zijn werk al sinds lange tijd.

Since quite some time there lays a tiny feather of a peacock on my work table and I didn’t knew for what I would use it. While I was working on some new miniature flowers I suddenly knew where fore I could use that tiny feather:! I found my inspiration not in nature now……although a feather ís still a product of nature, huh ;)?
Last month I visited with some friends in the Hermitage (a museum in Amsterdam) the exhibition “Vincent”. At this moment the Vincent van Gogh-museum becomes thoroughly renovated and therefore the paintings of Vincent are temporarely moved to the Hermitage.
It really was a beautiful exhibition, definately a visit worth! The exhibition is still open until 25 april 2013. The colors of the paintings of Vincent are famous worldwide and I admire his work since long.Eerst heb ik enkele narcissen mét bol gemaakt, ik heb geprobeerd mijn techniek te verbeteren. Dat had aardig wat tijd nodig, maar ik denk dat ze nu beter lijken.
Voor de lol heb ik ook een bloempotje met "Tête-à-tête" narcisjes gemaakt, dat zijn een soort mini narcisjes :D. De cent is 16 mm in diameter en de bloempot heeft een diameter van krap 1 cm en is 1 cm hoog.

First I made these daffodils wíth their bulb, I tried to improve my technique. It took me some time, but I think they look much better now.
For fun I also made a small flowerpot with “Tête-à-tête” daffodils, which are a kind of miniature daffodils :D. The 1 euro cent is 16 mm in diameter and the flowerpot has a diameter of nearly 1 cm and is 1 cm high.Ineens vond ik dat veertje weer en heb ik er een bijpassend blauw hoedje voor gemaakt. 

Suddenly I found my little feather again and I have made a matching blue hat for it.Daar bleef het natuurlijk weer niet bij, er moest ook een handtas bij en wat accessoires voor ijdele dames ;! De accessoires zijn gemaakt van ornamentjes van Marijke Bindels, dit is haar site www.bindelsornaments.nl
   
 It didn't stay by this hat, of course, there also had to made a handbag and a few accessories for vain ladies ;)! I made the accessoiries of ornaments from Marijke Bindels, see here www.bindelsornaments.nl


Zeg nou zelf: pauwblauw en narcisgeel dat zijn toch schitterende Vincent-kleuren?

Let's be honest: peacock blue and daffodil yellow are brilliant Vincent-colors, huh?

Hier in onze streek sneeuwt het al de hele dag en begint het wit te worden!!
Allemaal nog een fijne week toegewenst!

Here in my region it snowed the whole day and the world is white again!!
I wish you all a great week!

Ilona

woensdag 13 maart 2013

In het “witte spul” van Birgit…. / In the “white stuff” of Birgit….


Zoals jullie misschien wel weten heb ik de eer gehad om één van Birgits kunstwerken te mogen ontvangen. Misschien had ze dat beter niet gedaan: de laatste jaren hebben we nog geen enkele winter met zo véél sneeuw gehad ;)! Schepje woont nu bij mij, is een heel lief en vrolijk kereltje en hij is net thuis gekomen van een missie in het zuiden des lands om al die sneeuw daar weg te helpen schuiven :D!
Kijk eens op het blog van Birgit, lees haar humoristische verhalen en bekijk haar kunstwerken: http://biwubaer.blogspot.com

Like you all probably know I have had the honour to receive one of Birgit’s artworks. Perhaps it was better she hadn’t done that: in the past few years there was no winter we have had so much snow as this winter ;)! Schepje, one of Birgits awesome snowmen bearies, is a very sweet and cheerful chappie and he just came back home of a mission in the Southern part of our country to help shovelling all the mass of snow over there :D!
See here for the blog of Birgit, read her humouristic stories and look at her artworks: http://biwubaer.blogspot.com


Toen vorige week de kraanvogels overvlogen leek het wel lente en toen ontdekte ik ook dat mijn beide soorten Helleborus in bloei kwamen. Ik heb ze gauw toegedekt met wat dood blad, want er werd een stevig koufront voorspeld. Hoevéél kou is nu wel gebleken, de winter is in volle hevigheid teruggekeerd: tja, maart roert inderdaad zijn staart!
Meer informatie over de Helleborus niger, ofwel kerstroos: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstroos_(Helleborus)
De andere variant in mijn tuin is de Helleborus Deep Purple.

When last week the cranes were flying over, it seems to be spring and it was then that I discovered my two types of hellebore were starting to bloom. I quickly covered them up with dead leaves, because the weatherforecast were saying there was coming a cold front on its way to our country. How cold it would become, well, we have noticed now: ice cold wind from Siberia in the company of snow. Winter is back in full force, there is a Dutch saying: March moves his tail! When translated, it means so much as that in March the weather can have a touch of spring, or even deep winter!
For more information about the Helleborus niger:
The other type in my garden is the Helleborus Deep Purple.


Deze kwamen vers uit mijn tuin..... / These came fresh from my garden..........en dit zijn de kleintjes. / .....and this are the small ones.

Vorige week heb ik een paar bloemen van de Helleborus planten afgesneden om ze na te kunnen maken in miniatuur. Zo krijgen jullie toch nog een beetje lente te zien in deze koude!

Last week I cut off some flowers of my Helleborus plants for trying to make them in miniature. So now you all can see a touch of spring in this cold weather!


Schepje en ik hadden veel lol om deze scene te maken en de eerste twee foto's te maken, maar het opruimen was wat minder leuk: de sneeuw was statisch en zat overal, behalve in het potje :D!!

Schepje and I had a lot of fun with creating this scene and taking the first two pictures, but cleaning up the snow was less fun: the snow was static and was everywhere, except in the jar :D!! 


Dank voor jullie reacties op mijn laatste bericht! Gelukkig ben ik de schrik een beetje te boven gekomen van dit nare avontuur.
Fijne week allemaal,

Thank you all for your comments on my last post! Fortunately I refind myself a bit after this nasty adventure.
 I wish you all a nice week,

Ilona

P.S. Aan Brae/Otterine: Ik probeer al heel lang volger van jouw blog te worden, maar ik ben daar nog steeds niet in geslaagd. Ook niet na het lezen van jouw instructies, mijn kennis van het Engels is niet zo goed om al die technische termen te lezen, sorry! Hoe kan ik volger worden van jouw blog? Weet iemand anders dat, wie wil/kan me dat uitleggen?

P.S. To Brae/Otterine: I have been trying for a long time now to become a follower of your fantastic blog, but I never succeeded. Also not after reading your instructions, my knowledge of the English language isn’t that good, to read the technical terms, I am sorry! How can I become a follower of your blog? Does anyone else know this and can explain this to me?

dinsdag 12 maart 2013

Geschrokken / Startled

Vanochtend wilde ik op mijn blog inloggen en ik kreeg de schrik van mijn leven: mijn blog was verwijderd door Blogger vanwege “verdachte activiteiten” op mijn blog! Hè? Alles was pats, boem, weg, daar was ik behoorlijk van geschrokken, toen dacht ik: wat is dát nu weer??? Géén idee, want dat vertelt Blogger er dus niet bij! Dáár kan ik nu boos om worden!!
Mijn zoon heeft me geholpen met dit uiterst vreemde gedoe, ik heb geen idee wát hij deed, terwijl ik niet thuis was, maar ik was vanavond erg blij dat ik mijn blog weer terug op het beeldscherm zag :D!! Wat zijn dat voor vreemde “praktijken” van Blogger om zomaar, zonder aankondiging, iemands blog weg te halen?

This morning I wanted to log in on my blog and I got the fright of my life: my blog was deleted by Blogger because of "suspicious activities" on my blog! Huh? Everything was, wham, bam, gone, I was quite startled, then I thought: what is this??? No idea, because Blogger didn’t tell me, of course! That can make me very angry!
My son helped me with this strange affair, I don't know what he has done whilst I wasn't at home, but this evening I was very happy to see that my blog was back on the screen :D! What are that for strange "affairs" from Blogger to simply, without notification, remove someone's blog?

Het enige positieve wat ik aan dit avontuur heb overgehouden is een nieuwe volger: IK, waar die vandaag komt? Geen idee, ik was het niet :D, maar het is wel geinig dat ik alleen dit aan het nare “avontuur” heb overgehouden!

The only positive retinue of this adventure is a new follower: ME!! I got no idea how it comes, it wasn’t me who did it :D, but it is funny that this is the only thing that reminds me of this nasty “adventure”!

Wordt vervolgd met zo spoedig mogelijk een nieuw  gewoon bericht, als mijn blog dan tenminste nog bestaat ;)! Welterusten allemaal!

To be continued with  a new normal blogpost as soon as possible, if my blogspot than still exists ;)!! Good night to you all!

Ilona

woensdag 6 maart 2013

Speurtocht naar lente…. / Quest for spring….


Gezien tijdens mijn fietstocht :D / Seen while I was biking :D

De afgelopen dagen werden we “verwend” met een paar zonnige dagen, eindelijk!! Het was hier al geruime tijd erg grijs, er leek geen eind aan te komen.
Maandag was ik in mijn tuin op speurtocht om te zien of mijn bloemen ook lente wilden gaan vieren ;)! 
Ineens merkte ik dat ik al een poosje een vreemd geluid hoorde, ik kon het niet zo gauw thuis brengen. Ik ging rechtop staan, keek in de blauwe lucht en ja hoor, daar zag ik ze: honderden kraanvogels!!

In the past few days we were "spoiled" by a few sunny days, finally!! It was very grey weather in the last few weeks, it seemed endless to me.
On Monday I was in my garden on a quest for flowers, I wanted to see if they also wanted to start celebrate spring ;)!
Suddenly I noticed I was hearing a strange noise, at first I couldn’t find what it was. I straightened my back, looked in the blue sky and yes, there they were: hundreds of European cranes!!

Ze cirkelden even rond in de blauwe lucht recht boven ons huis, op zoek naar thermiekbel. Het was een prachtig gezicht, daarna vlogen ze door naar het noordoosten. Ik wist dat kraanvogels de oostkant van Nederland schampten op hun trek naar het noorden (of in het najaar naar het zuiden). Maar ik had het geluk ze nu eens overdag en in een onbewolkte lucht te zien én het waren er buitengewoon veel!
Op het kaartje van Wikipedia kun je hun trekroutes zien.

They circled around in the blue sky straight above our house looking for a thermal column. It was a beautiful view, then they continued their way in the northeastern direction. I knew cranes could "touch" the outher eastside of The Netherlands on their migration to the north (or in autumn to the south). But now I had the luck to see them by daylight and in a clear blue sky ánd there were extremely much cranes!
On the map of Wikipedia you can see their migration routes.


Ik ben naar binnen gerend, heb mijn fototoestel gepakt en snel terug naar buiten foto’s maken, wat een mazzel……………….maar dan moet je wel je camera instellen op veraf :D!! Omdat ik zo klein werk staat hij altijd standaard op macro! Stom, maar ik heb wel foto’s én je kunt zien dat het kraanvogels zijn, als je weet waar je op moet letten ;)! Zij vliegen namelijk in grote lijnen of in V-formatie, maar in tegenstelling tot reigers vliegen kraanvogels altijd met gestrekte hals.
Je kunt op de link naar Wikipedia ook zien, dat de kraanvogels (die hier vlak over de Duitse grens vlogen) naar Scandinavië vliegen. 

I ran inside, I grabbed my camera and ran quickly back outside to take some pictures, what luck ................... but, then you have to set your camera on several more meters of distance, of course :D and I didn't notice that!! Because I work with miniatures my camera is set standard on macro! Stupid, but I do have pictures and you can see that those birds are cranes, if you know where to look for ;)! They fly in large lines or in V-formation, but unlike herons cranesalways  fly with outstretched neck.
You also can see on the link of Wikipedia, that the cranes (who flew over our house close near the German border) fly to Scandinavia. 


Dit is de foto (macro-stand ;)), die ik zelf heb gemaakt!

This is the blurred picture (macro setting ;)) I made myself!

Laatste nieuws: de weermannen beweren dat de winter volgende week weer terug komt met ijs en sneeuw??? We zullen het zien……en die koe moet echt weer naar binnen!
Fijne week, allemaal!

Latest news: the weathermen say next week the winter comes back with ice and snow??? We will see........and the cow has really to go inside!
Have a nice week!

Ilona

zondag 3 maart 2013

Egyptisch souvenir? / Egyptian souvenir?


Dit object vond ik in de kringloopwinkel, ik denk dat het een souvenir is?
Het is van metaal en het was gevuld met okerkleurig zand.

I found this object in the recycle store, I think it is a souvenir?
It is made of metal and it was filled with ochre colored sand.


Een tijdje geleden fietste ik door het dorp om wat boodschappen te doen, zo fietste ik ook langs mijn favoriete winkel: de bloemenwinkel!! In de etalage stonden op een verhoging een paar hele mooie vazen. Ze hadden een aparte vormgeving: lotuszaaddozen in keramiek weergegeven. Meteen heb ik op de rem getrapt en foto’s gemaakt. Kijk dit zijn ze:

Some time ago I was riding on my bike through the village to do some shopping and I also drove along my favorite store: the flower shop! In the shop window there were a couple of beautiful vases on a platform. They had a special design: lotus seed boxes shown in ceramic. Immediately I stepped on the brake and I took some pictures. Look, here they are:


Naar huis fietsend kreeg ik een idee, dat komt dan ineens aanwaaien en soms doe ik er wel wat mee. Terug thuis heb ik in mijn “rommeldoos” gezocht, waarin een paar zakjes decoratiemateriaal moesten liggen. In één daarvan zaten wat kleine zaaddoosjes van waterlelies, die ik heb gebruikt om een “vaas” te maken voor mijn miniatuur lotus en waterlelie.

While I was biking back home I got an idea, yes, occasionally I get ideas in my brain carried by the wind and sometimes I use them. Back home I have looked in my “stash” box, in which were stored some little bags with materials for decoration. In one of them were some little seed pods of waterlilies, which I have used to make a “vase” for my miniature lotus and water lily.In dit soort vaas moeten natuurlijk lotusbloemen en waterlelies staan ;)!

In this type of vase there should be lotus flowers and water lilies of course ;)!


Lotus en waterlelies zijn planten, die nogal eens met elkaar verward worden, daarom heb ik op bovenstaande foto beide plantensoorten naast elkaar gezet.
Beiden planten hebben een attractieve schoonheid. Voor meer informatie:

Lotuses and water lilies are plants, which often are confused with one another. Therefore I have put them next each other on the above picture.
Both plants have their own attractive beauty. For more information, see here:Ik wil iedereen bedanken voor jullie fijne reacties en mijn nieuwe volgers: van harte welkom!

A warm welcome to my new followers and to you all: thank you for your kind comments!

Ilona