my e-mailaddress

vrijdag 31 oktober 2014

Happy Hallieween!!


Een “glow in the dark” spin in zijn web……..
A “glow in the dark” spider in his web…..……is het kostuum van Hallie, die dit jaar voor het eerst Halloween viert ;)!
Hiervoor heb ik op een stukje stof met glow in the dark nagellak een grote spin geschilderd, maar het fotograferen lukte niet echt, jammer.
Gekleed in een rafelige zwarte jurk met een heksenhoed op haar hoofd en een masker voor haar ogen heeft ze met de andere kinderen in de buurt héél hard “BOO” geroepen!

……is the costume of Hallie, who celebrates for the first time Halloween ;)!
For this job I’ve tried for painting on a piece of fabric a big spider with glow in the dark nail polish, but unfortunately the photographing didn’t work out quite well. 
Dressed in a frayed black dress, a witch hat on her head and a mask for her eyes, she called out very loud "BOO" with the other children in the neighborhood!


Maar het ging haar niet alleen om het hard “BOO” roepen, nee natuurlijk niet, het ging ook om de traktatie: een pompoen vol lekkere lollies :D!!

But she did not just for yelling loud "BOO", of course not, it also was for the treat: a pumpkin full of yummy lollies :D!!


Mmmm, lekker!!! / Mmmm, yummy!!


Ik heb haar heksenhoed gemaakt van papier met een stukje ijzerdraad in de punt, zodat de hoed van boven geknakt lijkt. De hoed is versierd met veren en wat bling bling (heb ik ooit gekregen van Birgit, http://biwubaer.blogspot.com ) en twee kleine pompoentjes (decoratie materiaal).

I’ve made a witch hat of paper with a piece of wire in the top of the hat, it had to look a bit crooked. The hat is decorated with feathers and some bling-bling (I have ever got these gems of Birgit,
http://biwubaer.blogspot.com ) and two little pumpkins (decoration material).


De bezem was een kadootje, de lampion (bloem) komt uit de tuin van mijn vriendin, Annet J. De pompoenen en het stoeltje zijn door mij gemaakt.
Hallie is gemaakt door Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com  die zo aardig was om mij toestemming te geven om één van haar popjes voor een Halloween blog te mogen gebruiken :D! Hallie is aangekleed door mij.
Voor wie het viert: Happy Halloween!

The broom was a gift, the lantern (is actually a flower) comes from the garden of my friend, Annet J. The pumpkins and the little chair are made by me.
Hallie is made by Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com  who kindly gave her permission for using one of her dolls for a Halloween blog post :D! Hallie is dressed by me.
For those who are celebrating: Happy Halloween!

Ilona

dinsdag 28 oktober 2014

Verstilde schoonheid / Stilly beauty


In augustus kreeg ik van mijn dochter een prachtig boeket lelies met middenin een grote hortensia bloem :D! Nadat de lelies uitgebloeid waren, hield ik een nog prachtige witgroene hortensiabloem over.

In August I got from my daughter a beautiful bouquet of lilies with one big Hydrangea flower in the middle :D! After that the lilies were out of flower, I had still left the beautiful greenish white Hydrangea.


Die bloem heb ik in een kannetje gezet met een klein bodempje water, zodat het zeer langzaam kon opdrogen tot deze 'verstilde schoonheid'...
Ik vond haar zo mooi dat ik haar in het miniatuur na moest maken ;)! 

I’ve put this flower in a small jug with just a little bit of water, so it could very slowly dry up for becoming this 'stilled beauty'...
I thought she was so beautiful that I had to make her in miniature ;)! 

Hier zie je al 76 van de vele losse bloemetjes, nog meer te doen.
Here you already see 76 of the many loose flowers, still more to do.

Eerst heb ik met fijn bloemendraad een stengel en daarna een bolvorm gemaakt met vertakkingen voor het opplakken van de vele bloemblaadjes.
Als ik maar even de tijd had, werkte ik aan deze bloem in miniatuur. Ik kan niet precies zeggen hoeveel uren werk erin zitten en ook niet hoeveel bloemblaadjes, maar geloof me: het zijn er véél J!! 

First I’ve made a stem of floral wire and then the ballshaped form with the many branchings for adding the numerous petals.
If I had just a moment of time, I continued working on this flower in miniature. I can't exactly say how many hours I’ve worked on this flower and I haven’t also count all of the petals, but believe me: there are many :)!


Tijdens het proces van eindeloos bloemblaadjes toevoegen heb ik een paar foto’s gemaakt.
During the process of endless adding petals, I've made a few pictures.De mooie grijsgroene kleur komt op deze foto’s niet goed tot zijn recht vanwege het kunstlicht, maar in het natuurlijke licht kun je de kleur wél goed zien J!
Maten van de echte hortensia: 12 cm hoog en diameter van 18 cm, dus de mini hortensia is 1 cm hoog en heeft een diameter van 1,5 cm. Beide bloemen hebben veel vertakkingen en zijn dus "hol" onder de bloemblaadjes.

The pictures don’t do justice to the wonderful grayish green color, because of the artificial light, but in daylight you can see its color very well J!
The sizes of the real Hydrangea is 12 cm high and the diameter is 18 cm, so the miniature Hydrangea is 1 cm high and has a diameter of 1,5 cm. Both flowers have many branchings and so they are "hollow" under the petals.Ik wil jullie allen bedanken voor jullie fijne reacties op mijn rozen, ik heb net gelezen dat mijn klant heel erg blij met hen was :D! Ook wil ik mijn nieuwe volgers van harte welkom heten :D!
Iedereen een hele fijne week toegewenst!

I want to thank you all for your lovely comments about my roses, I've just read that my customer was very happy with them :D! A warm welcome to my new followers, it is good to see you here :D!
I wish you all a nice week!

Ilona

dinsdag 21 oktober 2014

Rozen / Roses


Een poosje geleden kreeg ik een opdracht om rozen te maken, lichtgele rozen. Nou, ik moest eerst maar eens gaan uitzoeken hoe ik dat nou zou kunnen doen….dus bloemendraad en zijde papier kwamen op tafel. Eens zien of we wat konden maken in de gewenste kleur, want daar maakte ik mij nogal zorgen om. Miniatuur bloemen maken in één en dezelfde kleur kan wel, maar het geeft geen diepte aan de bloemen, waardoor je ze met het blote oog als een “platte” gekleurde vlek waarneemt. 
(maar op een macro foto zie je wél het verschil in kleur tussen de rozen)

A while ago I got a commission for making roses, pale yellow roses. Well first I had to find out how I could do this job……so, the floral wire and silk paper appeared on my work table. Let’s see how we could make them in the wished color, because I was quite worried about that. Making flowers in miniature in one and the same color is possible, of course! But if you'll use one color, it also won’t add depth to a flower. So if you see these flowers with the naked eye, you will see them like a ‘flat’ colored stain. 
(but a macro photo does show some difference in color between the roses)
Na rijp beraad heb ik daarom een heel klein vleugje roze toegevoegd en dat was nu juist wat deze rozen nodig hadden :)! Op de foto's lijken de rozen meer roze dan ze zijn, dat komt omdat het vandaag hier in Nederland erg donker weer was en flink stormde. Lekker weer om miniaturen te maken, maar niet om foto’s te maken, hè ;O?

After careful consideration I have therefore added a teeny tiny touch of pink and that was precisely what these roses needed :)! In the pictures the roses look a bit more pink than they really are. That's because today it was here in the Netherlands very dark weather and it was quite stormy. Nice weather to make wonderful miniatures, but not for taking pictures, isn't it ;O?


De cranberry gekleurde vaas is van Glass Craft, hier is de site: http://www.glasscraftuk.com/
The cranberry colored vase is of Glass Craft, here is the site: http://www.glasscraftuk.com/


Eerst had ik vier rozen en twee knoppen gemaakt, maar de vaas van mijn klant was ietsje wijder aan de hals, dus heb ik er twee bloemen bij gemaakt. Het geeft het boeket meer volume, vind je niet?

First I’d made four roses and two buds, but the vase of my customer was a bit wider at the neck, so I’ve made two more roses. It adds more volume to the floral arrangement, don't you think?


Het was veel werk om voor de blaadjes elk onderdeeltje apart te knippen, hiervoor gebruik ik mijn loeplamp. Ook de blaadjes (de restanten van de groene knop), die onder de bloemblaadjes van de roos zitten verborgen, worden apart geknipt met een klein gebogen schaartje. Elk blaadje is 4 mm lang en 1mm breed.

It was a lot of work to cut each separate part of the leaves, for this very precise job I always use my magnifying lamp. Also the small leaves (the remnants of the green bud), which are hidden under the petals of the rose, are separately cut with a tiny curved scissors, each tiny leaf is about 4 mm long and 1mm wide.


De plantentafel is van Arjen Spinhoven Miniaturen, zijn site is: http://arjenspinhoven.nl
The plant table is of Arjen Spinhoven Miniatures, his site is: http://arjenspinhoven.nl


De bloemenmand heb ik zelf gemaakt van bloemendraad en dunne katoenen draad. Hóe ik dat gedaan heb, kun je zien in een van mijn vorige blog berichten.
Ik dank jullie voor jullie fijne reacties, ik ben blij met elk van hen :D! 
Ik wens jullie een fijne week!

The flower basket is made by me, it’s made of floral wire and thin cotton thread. In one of my previous blog posts you can see how I did the weaving.
I thank you all for your nice comments, each of them make me so happy :D! 
I wish you all a nice week!

Ilona

woensdag 15 oktober 2014

Visserslatijn / Fisherman’s gain


Zó groot was-tie, écht waar!! 
Hoe ik aan deze titel voor dit bericht kom? Nou, dat zal ik jullie later vertellen =)

It was that big, really!!
How I got this title of this blog post? Well, I'll tell you later =)


Na het wickeren van het poppenwagentje lag er nog een stuk gebogen pitriet op mijn werktafel. Voordat ik het wist, zat ik hiervan een vishengel (14 cm lang) te snijden.

After I did the wicker work for the dolls pram, there was left a bent piece of wicker on my work table. Before I knew it, I was busy cutting a small fishing rod of this bent piece (14 cm long).


Het vishaakje (3 mm) kreeg een veertje én een stukje brood, dat is een restje van de papierklei dat ik gebruikt heb voor de zitting van het volgende miniatuur.

The fish-hook (3mm) got a small feather and a little piece of bread, it is a remnant of the paper clay, which I've used for making the seat of the next miniature.Hier ben ik bezig met het maken van de versleten zitting van papierklei, in plaats van stof te gebruiken. Zie je de kruimels? Die brachten me op het idee van het brood aan het vishaakje J!
Bovenaan de foto zie je de gewickerde viskoffer, zo eentje waarop je kunt gaan zitten en waarin je al je visspullen kunt opbergen.

Here I am busy with making the worn seat, made out of paper clay, instead of using fabric. Do you see the bread crumbs? That gave me the idea to put some bread on the fishhook J!
At the top of the picture you see the wicker fish-basket, one of the kind where you can sit on and wherein you can store all your fishing equipment.Een kijkje onder de zitting: daar kun je de dobbers, vislijn, vishaakjes en een stukje brood bewaren.
De viskoffer is 3,2 cm breed, 2,4 cm diep en 3,3 cm hoog. De scharnieren zijn gemaakt van een stukje dun leer. Onder de houten bak zit nog genoeg ruimte voor andere visspullen.

A view under the seat of the fish-basket, where you can store, fish line, bobbers, fish-hooks and a piece of bread. The fish-basket sizes in miniature are: 3,2 cm in width, 2,4 cm depth and is 3,3 cm in height. The hinges are made of a small piece of thin leather. Among the wooden box is still plenty of room for other fishing equipment.

Terwijl ik op het internet zat te surfen op zoek naar duidelijke plaatjes en de maten van deze rieten viskoffer kwam ik deze vismand tegen….

While I was surfing on the internet for looking for clear pictures and the sizes of these fish-basket I saw this nice wicker fish creel ... 


...en besloot ik er nóg eentje te wickeren: alleen al die vorm (boonvormig) was een hele uitdaging! En dát vind ik nu juist zo leuk ;)!

...and I decided to wicker another one: if you only see that shape (kidney shaped) that's quite a challenge! And making that sort of miniatures, that's just so much fun;)!


Hier kun je dit rieten vismandje van alle kanten bekijken, nadat ik het gebeitst had. Maten in miniatuur: 3,3 cm breed (aan de bodem), 1,9 cm hoog. Dekseltje is 2,3 cm breed en 1,3 cm diep.

Here you can see the wicker fish creel from all sides, after I painted it with stain. Sizes in miniature: 3,3 cm wide (at the bottom), 1,9 cm high. The small lid is 2,3 cm wide and 1,3 cm deep.Die ondeugende poes is gemaakt door Patricia, van www.woolytalesminiatures.blogspot.com
Na al dat vissen kun je het knap koud hebben, vandaar dat glas whisky: proost ;)!!
 Dank voor jullie fijne reacties, ik ben daar erg blij mee :)! Fijne week!

The naughty cat is made by Patricia, of www.woolytalesminiatures.blogspot.com
After all the fishing you can have it pretty cold hence this glass of whiskey: cheers ;) !!
Thank you for your kind comments, I am very happy with all of them :)! Have a nice week!

Ilona

dinsdag 7 oktober 2014

Naar buiten? / Going outside?


Maggy (made by Pat of www.woolytalesminiatures.blogspot.com) wou graag naar buiten, maar ze had nog geen speelgoed om mee te nemen. 
Het was al een poos geleden dat ik iets in miniatuur heb gewickerd, dus dacht ik: kom, laat ik zo’n rieten poppenwagentje maken voor haar, dat vindt ze vast wel leuk.

Maggy (made by Pat of www.woolytalesminiatures.blogspot.com) would love to go outside, but she didn’t have a toy for taking with her. 
It was quite a while ago that I've made a wicker miniature, so I thought: let’s make a wicker doll carriage, I think she will like it.


Ik heb een houten bodem uitgezaagd, waarin ik een oneven aantal gaatjes heb geboord. Daarin heb ik lange stukjes bloemendraad gestoken en vastgelijmd. Voor het vlechten heb ik een fijne katoenen draad gebruikt.

With a jig saw I've cut out a wooden bottom of 1.5 mm thick birch plywood sawn, then I've drilled an odd number of holes in the bottom. In those tiny holes I've inserted pieces of floral wire and glued in place. For the braiding I've used a fine cotton thread.


Na het vlechten de bloemendraad op maat afknippen met een tang. Daarna heb ik de katoenen draad ingesmeerd met houtlijm, wat ik met een paar druppels water heb verdund. Zo krijgt het werk meer stevigheid. Laat het werk goed door en door drogen!

After the braiding was done I've cut the floral wire at the desired length with pliers. Then I've smeared with an old paint brush a bit of wood glue, which is diluted with a few drops of water, on the cotton thread. This makes the doll carriage more firm. Let it thoroughly dry!


In mijn spulletjes vond ik deze houten kralen, zouden die mij mooie wieltjes geven ;)?

In my stash I found these wooden beads, they would give me the wheels that I want ;)?


Nadat ik de bak van de poppenwagen had gebeitst, zag het er zó uit! Nu kwam het prutsen aan het onderstel met de wielen. Ik was daar echter zo ontzettend geconcentreerd bezig, dat ik ben vergeten om er wat foto’s van te maken, excuses daarvoor.

After I painted the doll carriage with wood stain, it looked like this! Now I had to figure out how to make the underframe and the wheels. But I was so concentrated while I was working, that I completely forgot to take some pictures, I’m sorry.


Urenlang ben ik met het onderstel en de wielen bezig geweest, maar toen zag het er dan ook zo uit J!

I've worked many hours at the underframe and the wheels, but then it looked like this J!


In een poppenwagentje horen ook wat lakentjes en een kussensloopje met dekentje voor je poplief, eh, Ko natuurlijk (Maggy’s knuffel) ;)!

In a doll carriage also belong small bed sheets, a tiny pillowcase and a blanket for your dollie, eh, I mean Ko of course (the cuddle of Maggy) ;)!


Een mooie zijden strik maakt het poppenwagentje af

The doll carriage is finished with a silk bow


Van bovenaf gezien….welterusten, Ko ;) / Seen from above….good night, Ko ;)


Nu moet Maggy nog leren hoe ze het bedje op kan maken in haar poppenwagen, daarna kan ze naar buiten!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst :D!

Maggy is now still learning how to do the bedding in her doll carriage, than she can go outside!
Thank you for your nice comments, I wish you all a nice week :D!

Ilona