my e-mailaddress

maandag 27 november 2017

Wat een dot! / What a dear!


Dàt was mijn eerste gedachte toen ik in de etalage bij de bloemist deze plant zag staan: de polka dot begonia! Deze Braziliaanse exotische plant wordt ook wel Begonia maculata wightii, forel Begonia, struikbegonia genoemd.

That was my first thought after I’ve seen this plant in the shop window at the florist: the polka dot Begonia! This Brazilian exotic plant is also named Begonia maculata wightii, Trout begonia, or bush Begonia.


Op bovenstaande foto, genomen in de bloemenwinkel, zie je ‘m beter. Ik had deze plant nog nooit gezien en ik vond hem zó apart dat ik ter plekke besloot om hem na te maken in miniatuur. Het schijnt dat het een nogal populaire plant is in interieurs met retrostijl.

On the above picture, taken inside the flower shop, you can see it better. I’d never seen this plant before and I thought it was so special to see that I instantly decided to make him in miniature. It seems that it’s quite a populair plant in retro styled interiors.


Eerst dacht ik dat mijn grootste obstakels zouden zijn: de bladeren, die tweekleurig én transparant zijn, daarna om de stippen, in een wisselend patroon, op de bladeren te krijgen en als laatste de kleine hangende bloementros en het zich net openende bloemknopje erin te krijgen. 
Dit alles in schaal 1:12.

At first I thought that my biggest obstacles could be: how to make the leaves, which are bi-colored AND transparent, than for getting the dots on the leaves, in a changing pattern of size and finally getting the tiny bunch of small hanging flowers in the plant and a just opening flower button. 
All of this in scale 1:12.

Nadat de plant klaar was, dacht ik dus dat ik alles aardig had opgelost, maar toen kwam mijn ‘grootste probleem’: in wat voor pot zet je nou zo’n aandachtstrekker ;O??

So, after the plant was ready, I thought that I nicely solved everyhting, but than appeared my ‘biggest problem’: in what sort of flower pot can you put such an eye catcher ;O?? 
Ik heb gekozen voor een terracotta pot van http://www.fennicole-miniatures.nl/ en het potje eerst met transparant zwarte acrylverf geschilderd, daarna met een dun bronskleurig laagje afgewerkt. Zo blijft het een rustig geheel en kan het goed gecombineerd worden met andere groene planten.

I’ve chosen for a terracotta flower pot from http://www.fennicole-miniatures.nl/ which I've painted at first with transparant black acrylic paint and than finished it with a thin bronze colored layer. This way the whole remains tranquil to see and it can get a suitable combination with other green plants.Bovenstaande foto is van een échte Begonia maculata wightii.
Allemaal hartelijk dank voor jullie overweldigende, fijne reacties betreffende mijn eikentakje met eikeltjes.
Een hele fijne week gewenst!

The above picture is from a real life Begonia maculata wightii.
Thank you for your overwhelming, kind comments regarding my miniature oak branch with tiny acorns.
Have a nice week!

Ilona

maandag 20 november 2017

Veiligheidshelm nodig…? / Safety helmet needed…?Mijn oude badkamer was toe aan een renovatie, dat karwei vond dus afgelopen week plaats.  Maar ondanks alles heb ik toch nog iets in mini kunnen afwerken.
Tijdens het sloopwerk had ik nog nèt geen veiligheidshelm nodig, maar anderszins had ik er wel eentje kunnen gebruiken. Wil je weten wanneer?
Nou, het schijnt dit jaar een goed eikeljaar te zijn, want tijdens mijn wandelingen van de afgelopen weken overkwam het mij geregeld: vallende eikels op mijn hoofd. Een veiligheidshelm dragen zou niet overbodig zijn, want die vallende eikels doen knap zeer ;)!

My old bathroom was urgently in need for a renovation, so this enormous job took place in the past week. But despite all I've finished something in miniature yet.
During the demolition work I fortunately didn't need a safety helmet, but  in  an other way I could have used one. Do you want to know when?
Well, here, in The Netherlands, it seems that this year is a good year for acorns, because during my walkings of the past few weeks, it regularly happened to me: falling acorns on my head. Wearing a safety helmet would be a good thing to do, because those falling acorns can hurt you quite hard ;)!

(internetfoto van 'n takje van de echte zomereik) 
(internet picture of a branch of the real Dutch summer oak)

Tijdens de laatste miniaturenshow in Arnhem vroeg iemand mij of ik ook een miniatuur eikentakje (Quercus robur, of zomereik) met veel eikeltjes kon maken. Voor mij waren deze vallende eikels dus een prima inspiratiebron, want nu hoefde ik niet een eikenboom in te klimmen ;).
Hier is het resultaat…

During the last miniature show in Arnhem someone asked me if I could make a miniature oak tree branch (Quercus robur) with lots of tiny acorns. So, for me these falling acorns were a very good inspiration source, because now I didn’t need to climb into an oak tree ;).

This is the result…
De eikeltjes  van 2-3 mm grootte zijn gemaakt van Fimoklei.
The acorns are 2-3 mm long, they're made out of Fimo clay.


Je ziet het bijna niet maar aan deze takjes zitten samen meer dan 24 miniatuur blaadjes en ongeveer 15 eikeltjes, als ik ze tenminste allemaal geteld heb ;).

You can’t nearly see it, but together they have more than 24 miniature leaflets at these small branches and about 15 tiny  acorns, at least if I've counted them all ;).


Voor een mooie foto heb ik naar een kapje van de Nederlandse Zomereik gezocht, zodat je het verschil kunt zien van een eikel in het echt is en hoe klein ze in 1:12 zijn.

For a nice picture I’ve looked for a acorn cap of the Dutch Summer oak, so you can see the difference of an acorn is in real life and how tiny they are in 1:12.Dezelfde foto met én zonder loep…
The same picture with and without a magnifier…
De 1:1 eikel op bovenstaande foto's is van de Amerikaanse Eik, die veel korter en breder zijn dan die van de Nederlandse Zomereik. Na droging heb ik deze eikel doormidden gezaagd, voordat ik deze foto's heb gemaakt.

This 1:1 acorn on the above pictures is from the American Oak, who are much shorter and wider than those of the Dutch Summer Oak. After drying, I've sawn this acorn in halves before I took these pictures.

De groene blaadjes hebben een blauwe waas, in het echt zie je dat niet. 
Dit komt door het weinige daglicht op deze donkere novemberdagen.
Hartelijk dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week gewenst!

The leaves have a very blue-toned color, in reality you don't see it. 
It's from the very poor daylight on these dark days in November.
Thank you for your nice comments, I wish you all a nice week!

Ilona

maandag 13 november 2017

Een uitstapje naar een andere schaal / A trip to another scale

Afgelopen voorjaar vroeg iemand mij of ik misschien ook planten in de schaal 1:6 maakte, waarop ik antwoordde dat ik het wel eens zou willen proberen. Je zou denken dat het maken van planten in deze grotere schaal met bloemenzijdepapier gemakkelijker zou zijn, maar dat is het niet. Dat komt omdat het zijdepapier nogal kwetsbaar is, als je het voor 'n grotere oppervlakte gebruikt én je kunt veel meer details van de bloem/plant zien, dus moet je die ook toevoegen.
Na tal van pogingen, die allemaal in de prullenbak eindigden, verloor ik de moed een beetje. Na de show in september ben ik er nog eens voor gaan zitten en na wat experimenteren met bloemenzijdepapier lukte het me wel :)!
Dit is het resultaat, te zien op de volgende foto’s, met de klok mee draaiend…

Last spring someone asked me if I could make plants in scale 1:6, whereon I answered that I'd never done this before, but that I always could give it a try. You should think that making plants in this much bigger scale with silk paper is easier than in 1:12 scale, but that's not the case. That's because silk paper is quite vulnerable, when you use it for a larger surface AND you can see alot more of the details of the flowers/plant, so you have to add them too. 
After several attempts, which all ended up in the trash bin, I lost a bit of my courage. After the show in September I took more time for experimenting with silkpaper and this time I managed to do it :)!

This is the result, shown on the following pictures, it's turning clockwise……en als laatste gezien van bovenaf :)
…and lastly seen from above :)


Alle bloemen en blaadjes zijn met de hand geknipt en ingekleurd.
All of the flowers and leaves are cut by hand and colorised.


En omdat ik geen bloempotten voor deze plant had (grotere schaal), heb ik mijn opdrachtgever voorgesteld om een stukje drijfhout te gebruiken. Na zijn toestemming heb ik wat echt drijfhout ingekort met de zaag, want het 1:1 stuk drijfhout was te groot en ik heb het ook gebruikt om een stabiele basis te hebben.

And because I had no flower pots for this plant (bigger scale) I suggested to my client to use a piece of driftwood. After his approval I’ve shortened with a saw a piece of real driftwood, because this RL piece of driftwood was too large and I've also used it for having a steady base.


Ook heb ik wat groen mos en luchtwortels aan de orchidee toegevoegd.
I’ve added a bit of green moss and aerial roots to the orchid.


Zolang het nog niet echt gevroren heeft, worden we hier nog steeds verwend met de meest mooie paddenstoelen ;).
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

As long as there’s no night frost, we’re still spoiled here, in The Netherlands, with the most beautiful mushrooms ;)!
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

maandag 6 november 2017

Gewoon van een beetje katoenpluis / Just of a bit of cotton fluff


Afgelopen voorjaar, tijdens mijn bezoek aan het tuincentrum, vond ik een 'eenzame' tak van de gedroogde katoenplant en daarmee begon het: mijn zoektocht naar hoe ik dat kon namaken in miniatuur ;)!

Last spring, during my visit at the garden centre, I found one 'lonely' branch of a dried cotton plant and with that it started: my search for finding out how to make one in miniature ;)!


Na mijn eerste pogingen kwam het tijdens een opruimbeurt van mijn werktafel in een hoekje terecht en heb ik er helemaal niet meer aan gedacht. Tot ‘n paar weken geleden, nadat ik het terug vond en het weer opgepakt heb.

After my first attempts it got lost in a corner during a thorough cleanup of my work table and I didn't think about it anymore. Until a few weeks ago, after I re-found it and I've worked on it again.

Vaas is gemaakt door Elisabeth Causeret
Vase is made by Elisabeth Causeret

Voor het katoenpluis heb ik wat van het echte pluis gebruikt, al was het alleen al voor de kleur. Je zou katoenen watten kunnen gebruiken, maar daavan is de kleur veel te helder wit.

For the cotton fluff I've used somewhat of the real fluff, because of the color. You could use cotton wool for this purpose, but the color of it is much too bright white.


Het moeilijkste was het maken van de aparte ‘bolletjes’ (2-3 mm), die samen het bloemhoofd vormen. Ik denk dat het me gelukt is…?

The most difficult part was the making of the single ‘little balls’ (2-3 mm),who are forming together the flower head. I think I succeeded…?Kan is gemaakt van Elisabeth Causeret / Jug is made by Elisabeth Causeret
En het leukste is natuurlijk om na het maken met wat bloemen/planten samen te kunnen 'spelen', is het niet ;O?
Sorry, voor de mindere kwaliteit van bovenstaande foto’s, het gaat inmiddels aardig richting de winter, dus heb ik minder daglicht om mooie foto’s te kunnen maken.

And the nicest thing, of course, is after the making to play a bit with some of the flowers/plants together, isn’t it ;O?
Sorry, for the poor quality of the above pictures, but here, in The Netherlands, we are heading to the winter, so I have less daylight for making good pictures.


Hartelijk welkom aan mijn nieuwe volger, iedereen bedankt voor jullie fijne reacties.
Fijne week allemaal!

A warm welcome to my newest follower, thank you for your nice comments.
Have a nice week!

Ilona