my e-mailaddress

woensdag 30 september 2020

Bottines (hoge schoenen) voor mini mannen, gemaakt van Fimo klei en vissenleer / Ankle boots for mini men, made out of Fimo clay and fish leather

 

In juli heb ik jullie de hoge schoenen laten zien, die ik voor mijn mini Opa had gemaakt, en heb ik jullie de belofte gedaan om hier te laten zien hoe ik ze gemaakt heb.
Van tevoren wist ik niet dat ik de hoge schoenen voor mijn mini Opa uit ander materiaal zou maken dan alleen van vissenleer, dus heb ik niet alles in het maakproces gefotografeerd. Desondanks hoop ik dat het met foto’s duidelijk zal zijn, hoe ik deze schoenen gemaakt heb.
 
In July I showed you the high shoes I had made for my mini Grandpa, and I made a promise to show you how I made them here.
I did not know in advance that I would make the high shoes for my mini Grandpa from a material other than just fish leather, so I did not photographed everything in the making process. Nevertheless, I hope that with only these pictures it will be clear how I made these ankle boots.

De pogingen om uit vissenleer een neus voor de schoenen van mini Opa te maken, konden direct de prullenbak in. De neus werd niet mooi rond, eerder vierkant, wat nu...?? Hoe moest ik dan goede schoenen voor mijn Opa maken…?
Op mijn werktafel lag het idee klaar om de nette schoenen voor mini Oma van Fimoklei te maken, dus waarom óók niet de hakken én neuzen voor de schoenen van Opa van hetzelfde materiaal..? Dus…..zo gezegd zo gedaan!
 
The attempts to make a nose for mini Opa's shoes, out of fish leather, went straight into the trash bin. The nose did not become nicely round, rather square, so what to do now...?? How was I supposed to make good shoes for my Grandpa…?
On my work table the idea was already the idea for making the neat shoes for mini Grandma, out of Fimo clay, so why should I not also make the heels and noses for Grandpa's shoes of the same material....? So…..having said that, we did so!


Nadat ik de nette schoenen voor Oma had gemaakt uit klei (zie, ter herinnering, dit blog bericht: https://minimumloon.blogspot.com/2020/07/opruimen-en-tijd-om-uit-te-rusten-clean.html ), heb ik de neuzen en hakken voor Opa’s schoenen ook uit de zwarte Fimoklei gemaakt (zie de gele pijl). 

After I sculpted the neat shoes for Grandma out of Fimo clay (see, as a reminder, this blog post: https://minimumloon.blogspot.com/2020/07/opruimen-en-tijd-om-uit-te-rusten-clean.html ), I also sculpted the noses and heels for Grandpa’s ankle boots out of black Fimo clay (see the yellow arrow).

Mijn Opa had schoenmaat 41, hij had dus best grote voeten voor een man van bijna 1.60 m. lang. Schoenmaat 41 omgerekend naar schaal 1:12 is ongeveer 22-23 mm lang.
Ik heb dus de binnenmaat van de (klei)neuzen opgemeten en toen berekend hoe lang de papieren binnenzool moest worden, om dus die schoenmaat van 22-23 mm lang te krijgen: 19-20 mm lang.
 
My grandfather had a shoe size 41, so he had quite large feet for a man of almost 1.60 meter tall. Shoe size 41 converted to scale 1:12 is about 22-23 mm long.
So I measured the inner size of the (clay) toe caps and then calculated how long the paper insole had to be, to get that shoe size of 22-23 mm long: 19-20 mm long.

        

De binnenzolen werden uit zwart stevig papier geknipt, daarna heb ik de schoenneuzen en binnenzolen aan elkaar gelijmd, NIET de hakken, die liggen los onder de binnenzolen om t zien hoe de schoen wordt en voor de hiel hoogte (zie foto). Let er op dat elke schoen ongeveer 22-23 mm lang zal worden.

The inner soles are cut from sturdy black paper, and then I glued the shoe toes and inner soles together, NOT the heels, they’re just losley under the inner soles in order to see how the shoe will be and fort he height of heel (see photo). Make sure that each shoe will be about 22-23mm long.Toen kwam het moeilijkste gedeelte: aan de buitenkant schoen het vissenleer rondom de papieren binnenzolen te plakken, te beginnen aan één kant van de neus en zo verder om de binnenzool terug naar de ander kant van de neus. Op die manier kun je het vissenleer nog in vorm knippen en op lengte afknippen. Ik heb hiervan geen foto’s gemaakt omdat: A. ik niet wist of het zou lukken EN B. omdat ik AL mijn vingers in gebruik had om alles vast te houden en om het te kunnen vastlijmen ;O)!!
Ter verduidelijking heb ik geprobeerd een tekening te maken van dit lijmproces, zie boven.
 
Then came the hardest part: gluing the fish leather part around the paper inner soles on the outside of the shoe, starting at one side of the the toe cap, along the inner sole and back tot he other side of the toe cap. That way you can cut the fish leather into shape and cut it to length afterwards. I haven't take pictures of this because: A. I didn't know if it would work AND B. because I used EACH ONE of all my fingers to hold everything in place and to be able to glue it ;O) !!
To clarify, I've tried to make a drawing of this gluing process, see above.

Nadat dit stuk leer vastgelijmd is en goed gedroogd heeft, kun je op de hiel van de schoen nog een stukje vissenleer ter versteviging plakken, eventueel met een lusje zoals ik ook gedaan heb. Met dit lusje kan mijn mini Opa zijn schoenen gemakkelijk aan- en uittrekken ;O).
 
After this piece of leather has been glued to the innersole, toe cap and heel and has dried well, you can glue an extra piece of fish leather on the heel of the shoe for reinforcement, possibly with a loop as I also did. With this loop my mini Grandpa can easily put on and take off his shoes ;O).

Van hetzelfde stevige papier heb ik buitenzolen geknipt en die onder de schoenen gelijmd. Hierna werden de hakken van Fimoklei eronder gelijmd.

Of the same sturdy black paper I cut the outer soles and I glued them under the shoes. After that the heels, made of Fimo clay, were glued under the shoes.Met een fijne naald heb ik eerst gaatjes in het bovenleer gemaakt voor de schoenveters en door dezelfde naald te gebruiken heb ik er dun zwart naaigaren ingeregen, zijnde de schoenveters.
 
For the shoe laces I first made with a fine needle holes in the upper leather and by using the same needle I threaded thin black sewing thread, as being the shoe laces.


Van boven af gezien, kun je zien dat de schoenen praktisch helemaal "hol" zijn van binnen.
Seen from above, you can see that the shoes are practically completely "hollow" inside.


Ik heb met wat okergele verf de onderkant van oma's nette schoenen (zolen en hakken) een "veel gebruikt" uiterlijk gegeven.

With some ocher yellow paint I gave the underside of grandma's neat shoes (soles and heels) a "much used" look.
Op de foto hierboven zie je goed het verschil van een niet geschilderde schoen (links) en de rechter schoen, die wel geschilderd (lees gepoetst) is ;O).

 In the photo above you can clearly see the difference between a non-painted shoe (at the left) and the right shoe, which is painted (read: polished) ;O).

In de naoorlogse jaren waren goede schoenen duur, dus die werden na gebruik goed glanzend gepoetst!!
Ik heb deze mini schoenen eerst aan binnen- en buitenkant beschilderd met zwarte acrylverf (mat), om eventuele beschadigingen te bedekken. Na goed drogen heb ik de schoenen met matte vernis (die toch altijd iets glanst) afgewerkt.
Zó, de schoenen zijn klaar om in de kast te zetten tot aan de volgende gelegenheid. Mijn Opa en Oma droegen hun nette schoenen alleen als ze een speciale gelegenheid hadden, anders droegen ze hun klompen in de stallen en rond de boerderij.
Ik hoop dat deze tutorial nuttig kan zijn om je eigen miniatuurschoenen te maken. Hoewel het bijna onmogelijk is om deze kleine schoenen in wording tussen je vingers te houden en tegelijkertijd alle onderdelen aan elkaar te lijmen, is het toch altijd leuk als het lukt, hè?!
Blijf veilig, zorg voor elkaar en voor jezelf.
Bedankt voor jullie fijnee reacties, een fijne week gewenst!

 
In those years after the WOII good shoes were expensive, so after use they were cleaned well and polished shiny!!
I first painted these mini shoes on the in- and outside with black acrylic paint (matte), to cover any damage. After thouroughly drying, I finished the shoes with matte varnish (which always shines slightly).
So, the shoes are ready to put in the closet, until the next occasion. My Grandpa and Grandma only wore their neat shoes when they had a special occasion, otherwise they always wear their wooden clogs in the stables and around their farm.
I hope this tutorial can be useful for making your own miniature shoes. Although it's almost impossible to hold these tiny shoes in the making between your fingers and glue the parts together at the same time, it’s still always nice if you'll succeed, right?!
Stay safe, take care of each other and yourself.
Thank you for your kind comments, have a lovely week!

 
Ilona

vrijdag 25 september 2020

Stofvrij…? / Dust free…?

Vroeger, in de jaren ‘50 en ’60, was een zwabber een noodzakelijk huishoudelijk apparaat om de gladde vloeren (linoleumvloeren) stofvrij te houden. Mijn moeder had er eentje in huis, dus mijn Oma zal er ongetwijfeld ook eentje hebben gehad.
Zoals ik in mijn laatste blog bericht voor mijn ‘vakantie’ beloofd heb, is hier dan de tutorial van de zwabber van vroeger, in miniatuur.

 
Back in the 50s and 60s, a vintage swab/mop was a necessary household appliance to keep smooth floors (linoleum floors) dust-free. My mother used one at home, so my grandmother undoubtedly also had one.
As promised in my last blog post before my ‘vacation’, here is the tutorial of the vintage mop, in miniature.


Het idee om een zwabber in mini te maken, begon met het opnieuw borduren van het tafelkleedje met de haan, dat ik van Birgit had gekregen. Van dat kleedje heb ik toen een flink stuk van de franjes af moeten knippen om het in schaal 1:12 te krijgen. Terwijl die franjes op een hoopje lagen om weg gegooid te worden, moest ik denken aan de haren van de zwabber, die wij vroeger thuis ook hadden. Dus werden de franjes niet weggegooid, alleen de lichtgrijze franjes heb ik bewaard.

The idea of making a miniature mop started with the re-doing of the embroidery of the table cloth with the cock, which I got of Birgit. Back then I cut off quite some excess of the fringes of that cloth, for getting it into scale 1:12. While those fringes lay on a heap for throw them away, they reminded me at the hairs of the mop, we used to have at home in the past. So all of these fringes weren’t thrown away, only the light grey fringes were kept behind.

Voordat ik me het hoofd zou breken over hoe de steel en karakteristieke houder te maken, besloot ik eerst te kijken hoe ik die haren bij elkaar kon ‘binden’. Het gemakkelijkste was een stukje ruitjespapier te nemen, daarop 35 mm af te tekenen (elk ruitje is 5mm) en daarop de haren/franjes te leggen. Vervolgens kwam de naaimachine er aan te pas om de haren met de kleinste stiksteek, die mijn machine heeft, vast te naaien op het ruitjespapier. Ik heb twee lagen franjes gemaakt, zodat de zwabber mooi ‘vol’ zou zijn.

Before I was racking my brains about how to make the handle and characteristic broom holder, I decided to see how I could "tie" those loose hairs together. The easiest way was to take a piece of graph paper, mark it 35 mm (each diamond is 5 mm) in between two pencil lines and lay the hairs / fringes on it. Then the sewing machine was used to sew the hair, to the graph paper, by using the smallest lockstitch my sewing machine has. I made two layers of fringes so that the mop would be nicely "full" of hair.


Ondanks dat het ‘haar’ mooi lichtgrijs was, wilde ik het toch meer muisgrijs, omdat de zwabber na jaren trouwe dienst meestal wat donkerder grijs van kleur was.
Ik heb de aan elkaar gestikte lagen haar daarom in de donkergrijze aquarelverf gelegd en na een poosje uitgespoeld, ik moest dit nog een paar keer herhalen om het grijs donker genoeg te krijgen.
Laat de linnen haren goed drogen daarna, of gebruik een föhn, anders willen de haren niet gemakkelijk plakken aan de houten bezem.

Although the ‘hair’ had a nice light gray, nearly white, I still wanted it to get a more mouse gray, because after years of loyal service the mop was usually a bit darker gray in color.
I therefore put the layers of hair (stitched together) in dark gray watercolor paint and then after a while I rinsed it out, I had to repeat this proces a few more times until I got it a more darker gray color.
Let the linen hair dry well afterwards, or use a hair dryer, otherwise the layers of hair can won't be glued easily to the wooden broom.(betere foto) / (better picture)

Nu zijn we op het punt om het houten gedeelte van de zwabber te maken. Ik heb hiervoor lindenhout gebruikt van 5 mm dik, 10 mm breed en 35 mm lang, omdat er wat volume verlies van het hout zal zijn doordat het flink in model geschuurd gaat worden met behulp van mijn Dremel.

Now we are about to make the wooden part of the mop. For this I have used lime wood of 5 mm thick, 10 mm wide and 35 mm long, because there will be some loss of volume of the wood because it will be heavily sanded into shape, using my Dremel machine.


Voor de steel heb ik een satéprikker gebruikt, die taps werd bij geschuurd. In het houten middengedeelte van de zwabber werd schuin een gaatje geboord van 2,5 mm, zodat het zwabberen ‘ergonomisch verantwoord’ was ;).

For the mop handle I used a skewer, which was sanded tapered. A 2,5 mm hole was drilled diagonally in the wooden middle part of the mop, so that swabbing was "ergonomically responsible" ;).

Lijm de haren op het houten gedeelte, laat goed drogen, lijm daarna als laatste de op maat gemaakte steel in de zwabber. Schuur het boveneinde van de steel mooi rond af, en indien je de zwabber wilt ophangen, dan kun je in de steel een 1 mm groot gaatje in boren.
Om het een beetje echt te laten lijken, heb ik er wat (schoon!) stof op de haren gewreven, het waren de pluizen uit mijn wasdroger ;). 
 
Glue the layers of hair to the wooden part, let it dry well, then finally glue the tailor-made handle in the wooden part of the mop. Sand the top end of the handle nicely round, and if you want to hang the mop on a hook, you can drill a 1 mm hole in the top part of the handle.
To make it look a bit real, I rubbed some (clean!) dust on the hair, it were the fluff from my dryer ;). 

Als laatste heb ik de steel wat beschadigd, hopelijk kun je het zien?? Als ik vroeger moest zwabberen, dan moest hij uitgeklopt worden via het slaapkamerraam. Dat deed ik door de zwabber met de steel op buitenkant van de vensterbank te steunen en dan hard de steel rond draaien, de vlokken vlogen mij dan om de oren en in ‘t haar, MAAR……..de vloeren waren stofvrij ;O)!

Finally I damaged the handle a bit, hopefully you can see it ?? Why? Well, in the past, if I had to swab, the mop had to be freed of dust by knocking it out through the bedroom window. I did this by supporting the mop with the handle on the outside windowsill, and then turning it hard around with one hand and by holding the handle in the other hand, the flakes then were flying everywhere including my face and hair, BUT………the floors were dust free ;O)!


Hierna heb ik het houten gedeelte van de zwabber glanzend gelakt (zoals wij die vroeger thuis hadden) en daarna weer een beetje afgeschuurd. Het is en blijft een huishoudelijk gebruiksvoorwerp, he?!
Ik herinnerde mij ook de vilten randjes, die op de hoeken van de zwabber zaten. Dat was gedaan om bij het schoonmaken geen dingen kapot te stoten, zoals onder kasten en bedden door zwabberen en dan per ongeluk het hout van de meubels te beschadigen. Ik heb hiervoor hele dunne randjes van helderrood, zelfklevend fluweel geknipt, van bijna 1 mm breed en op de zwabber geplakt. In het echt zaten ze vast met zilverkleurige knopspijkertjes, die heb ik geïmiteerd door stipjes zilverkleurige nagellak met een fijne speld op het vilt te zetten. Ik hoop dat jullie ze kunnen zien? 

After this I painted the wooden part of the mop with a glossy varnish (like we used to have back then at home) and then I sanded a bit off again. It is and remains a household utensil though, huh ?!
I also remembered the bright red felt edges on the corners of the mop. This was done in order not to damage things during cleaning, such as swabbing underneath cupboards and beds and then accidentily damage the wood of the furniture. For this I cut very thin edges of self-adhesive velvet, tried to stay under the 1 mm wide, and glued them to the mop. In reality they were stuck with silver-colored button nails, which I imitated by putting dots of silver-colored nail polish on the felt with a fine pin. I hope you can see them?
Nou, ik denk dat we nu genoeg hebben gezwabberd, die ruimen we netjes op. Mini oma zet hem in de kleding kast, vanwege ruimtegebrek in de slaapkamer…..:O!!
Ik hoop dat jullie iets aan deze tutorial zullen hebben, veel plezier ermee.
Blijf veilig en gezond, houd je goed aan de maatregelen, want het is weer goed mis met het Corona-virus in verschillende delen van de wereld, zorg goed voor elkaar en jezelf.
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekeinde toegewenst.

 
Well, I think we have mopped enough for now, we will tuck it away. Mini grandma has put it in her clothes cabinet, due to the lack of space in her bedroom…..:O!!
I hope you’ll like this tutorial, have fun in making it.
Stay safe and healthy, remember the measures in your country, because in several parts of the world the Corona-virus striking hard again, take care for each other and yourselves.
Thank you for your kind comments, have a nice weekend.

 
Ilona

zondag 20 september 2020

Helemaal niets / Totally nothing

Hallo iedereen!! Ik hoop dat het goed met jullie gaat?
Ondanks mijn beste bedoelingen is er van het volgen van jullie blogs, tijdens mijn blog pauze, totaal niets terecht gekomen. Dat kwam door een fikse hittegolf die hier 18 dagen huis heeft gehouden en zoals jullie weten, is mijn gezondheid hier niet tegen bestand. Daarna kreeg mijn partner gezondheidsproblemen (gelukkig niet Corona gerelateerd), maar beiden namen al mijn vakantie weken in augustus én de helft van september in beslag. Trouwens, mijn partner voelt zich nu weer goed.
Met andere woorden, ik heb helemaal niets kunnen doen aan miniatuurwerk. Pas in de laatste weken heb ik weer wat werk in miniatuur opgepakt, het is voor een opdracht. Het is nog niet af, maar je kunt er op bovenstaande foto al wel iets van zien ;).
 
Hello everyone!! I hope you are doing fine?
Despite my best intentions, for following your blogs during my blog break, I was not able to do so. That was caused due to a longtime heat wave that stayed with us for 18 days and as you know, my body is not quite able to cope with heat. Next to that my partner started having health problems (thankfully not Corona related), but both impounded all my vacation weeks in August and even the half of September. By the way, hubby is fine now.
In other words, I wasn't able to do anything of miniature work. Only in the last few weeks I've picked up some work in miniature again, it is for a commission. It's not finished yet, but at the above picture you can see a bit of it ;).
Omdat ik nog een restant van afgeknipte franjes van het tafelkleed had liggen heb ik in juli nog een theemuts in miniatuur gemaakt voor mijn mini oma. De franje restjes zijn gebruikt als vulling, om de theepot lekker warm te houden. Het stofje is een stukje stof (4 x 4 cm) dat komt uit de zak restanten van de quiltwinkel, waarover ik al eerder vertelde.
De binnenzijde is gemaakt van een klein stukje voeringstof, beiden zijn met piepkleine steekjes in en aan elkaar gezet.

 
Because I still had leftovers of making fringes to the table cloth, I’ve made, in July, a tea cozy form y mini grandma. The leftovers of the fringes are used for filling up the upper part, for keeping the tea pot nicely warm. The piece of fabric (4 x 4 cm) is from a bag of leftovers of the quilt shop, I told you about it in a previous blog post.
The inside is made of a small piece of lining fabric, both are put in and together with teeny tiny stitches.


Mini Oma heeft een prachtige theepot van me gekregen, het is gemaakt door de getalenteerde Franse dame, Elisabeth Causeret. 

Mini Grandma got a beautiful tea pot from me, it’s made by the talented lady, madame Elisabeth Causeret.


En wat zie je nogal eens aan de binnenkant van de theemuts…….? Juist, theevlekken (gemaakt met echte thee vóórdat de vulling in de muts werd genaaid)!
Aan de buitenkant zie je vaak ‘pakvlekken’ (de vaste plek waaraan iemand de theemuts optilt van de pot), en die heb ik er ook maar op gemaakt ;).

And what do you see sometimes on the inside of the teacozy…..? Of course, tea stains (I made these by using real tea before the lining fabric was sewed into the outer hood ;)!
At the outside you often can see ‘touch spots’ (the favorite spot of where someone lifts the tea cozy of the pot), and so I marked this spot on the outer hood ;).


Deze weg is geflankeerd door beukenbomen van tientallen jaren oud, die in augustus al hun blad hebben verloren, inmiddels zijn er tientallen doodgegaan...

This road is flanked by beech trees of decades-old, which already lost all their leaves in August, now dozens have died ...


Weiden zijn niet langer meer groen in augustus...
Meadows are no longer green anymore in August...

Nou, dit was een kort bericht, gewoon om ‘hallo’ te zeggen en dat ik vanaf nu weer ga proberen jullie blogs te bezoeken/lezen en een reactie achter te laten.
Hier in mijn regio heeft het, na een al heel droog voorjaar, al lang niet meer geregend en dat is te zien buiten. De koeien staan meestentijds op stal, bij gebrek aan gras in de nu kurkdroge, zonverbrande dorre weiden, de bomen verliezen al weken blad, of zijn gezwicht en afgezaagd, de vennen/sloten staan droog, de bodemvegetatie ervan is verdwenen, de akkervelden zijn al kaal want de mais/aardappel/bietenoogst is mislukt en ga zo maar door. Van onze altijd groene regio is weinig tot niets meer over, reden tot grote bezorgdheid bij boeren en andere mensen, zoals natuurliefhebbers, zoals ik.
In het westen van Nederland laait het virus weer ernstig op, komt de gevreesde tweede golf er aan…?
Hoe dan ook, blijf veilig en zorg goed voor anderen en jezelf. Denk om de restricties/maatregelen, die er getroffen zijn, want daar ontbreekt het heel vaak aan, merk ik persoonlijk.
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne zondagavond/week gewenst!
 
Well, this was a short blog post, just to say ‘hello’ and that I will try to visit/read your blogs again and leave you a comment.
Here, in my region of The Netherlands, it did not rain, also after a very dry spring, and outdoors that shows. The cows are in their stables, duet o the lack of grass in the cork dry,
Most of the time the cows are now in their stable, due to a lack of grass in the now bone-dry, sunburnt and barren meadows, the trees have been losing leaves for weeks, or have succumbed to the third hot summer in a row and are sawn off, the fens/ditches are dried up, therefore their ground vegetation has disappeared , the fields are already bare (usually the corn is harvested in mid-October), because the corn/potato/beet harvest has failed and so on. Little is left of our beautiful evergreen region, so there is cause for great concern among farmers and other people, such as nature lovers, like me.
At the West side of The Netherlands, the Corona virus flares seriously up again, will there be a second dreaded wave……? Whatever it will be, stay safe and take good care for others and yourself. Take care for the restrictions, which your government has ordonated, because personally I see that lots of people, who don’t mind about it.
Thank you for your kind comments, I wish you a lovely Sunday evening/new week!
 
Ilona