my e-mailaddress

zaterdag 31 oktober 2020

Happy…..

Al maanden geleden heb ik een schedel gemaakt, van Fimo klei, met een speciaal doel. Nee, niet voor Halloween maar voor een miniatuur scène, die nog gemaakt moet gaan worden.
Maar…..voor Halloween komt deze schedel mooi van pas, hij kan er zelfs om lachen ;O)!
 
Months ago I made a skull, out of Fimo clay, for a special purpose. No, not for Halloween but for a miniature scene that has yet to be made.
But…..for Halloween this skull came in handy, he even laughs about it ;O)!
Voor het creëren van deze scène had ik bijna alles in huis, het enige wat ik niet voorhanden had, waren een paar botten, pijpbeenderen wel te verstaan. Die zijn gemaakt van Fimoklei en vandaag nog vers uit de oven gekomen en moesten vanmiddag nog afgewerkt worden. 
Dat had tot gevolg dat ik vlak vóórdat de zon onderging nog snel wat foto’s kon maken.
 
For creating this scene I had almost everything at home, the only thing I didn't have available were a couple of long bones, or femora. So, these are made of Fimo clay and they came fresh from the oven today and still had to be finished this afternoon. 
As a result, I was able to take some pictures quickly just before the sun went down.Ze hebben niet de beste kwaliteit, maar ik ben blij dat het gelukt is EN daardoor kregen ze wel een mooie sfeervolle uitstraling, kijk zelf maar… ;O)

They don’t have the best quality, but I am happy that I succeeded AND that therefore they got a nice atmospherical look, see for yourself…. ;O).

Hier, in Nederland, viert niet iedereen Halloween, bovendien mogen de kinderen nu niet overal langs de huizen gaan. En vanwege de pandemie kunnen mensen met krijt, op ongeveer 1,5 meter van hun voordeur, een kruis op hun stoep zetten en ze mogen de kinderen alleen maar ‘verpakt’ snoep mogen geven. Tja, laten we er met zijn allen maar het beste van maken en voor wie Halloween viert: Happy Halloween!!!
Blijf gezond, en zorg goed voor elkaar 💝
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekeinde toegewenst!
 
Here, in the Netherlands, not everyone celebrates Halloween, in addition, children are now not allowed to go along houses in every region. And due to the pandemic people have to write with chalk a cross on the pavement, about 1,5 meters away from their frontdoor and they can only give the children "wrapped" candy. Well, let's all make the best of it and for those who celebrate Halloween: Happy Halloween!!!
Stay healthy and take good care of each other 💝
Thank you for your kind reactions, have a nice weekend!
 
Ilon

zaterdag 24 oktober 2020

Uitgebloeide zonnebloemen / Withered sunflowersPersoonlijk vind ik dat al onze seizoenen hun eigen schoonheid hebben, zo ook de herfst.
Neem nu uitgebloeide planten, als ze opkomen en gaan bloeien zijn ze prachtig in hun soort, maar als ze verdord zijn, kunnen ze een ‘verstilde’ schoonheid hebben. Zo vind ik dat ook van deze zonnebloemen, vooral die grote, hoge en uitgebloeide zonnebloemen, die nu in veel tuinen, of erven van boerderijen staan. Deze zonnebloemen worden gekweekt om hun zaden.
Ik heb twee van deze zonnebloemen gemaakt in mini, de eerste zagen jullie al hier op mijn blog. En hier is de tweede zonnebloem, met nog een beetje meer groene kleur in het blad. 
Hier zijn een paar foto’s:
 
Personally, I think that all of our seasons have their own beauty, so including autumn. Take withered plants, for instance, when they emerge and bloom each of them are beautiful in their kind, but when they are withered, they can have a "stilled" beauty. That is also how I think of these sunflowers, especially those large, tall and withered sunflowers that are now in many gardens or farm yards, bent towards the soil, or sometimes even already fallen to the ground. These sunflowers are grown for their seeds.
I made two of these sunflowers in mini, ofwhich you already saw the first one here on my blog. And here is the second sunflower with still a bit more of green shades in the foliage. 
Here are some pictures:

En hieronder staan ze samen op de foto's:
And here down under they are together on the pictures:Als je zegt 'stilleven van zonnebloemen', dan zeg je Vincent van Gogh.
Daarom heb ik geprobeerd om ze te fotograferen tegen een achtergrond van nachtblauw fluweel....

When you say 'still life of sunflowers', you say Vincent van Gogh. 
That's why I did an attempt to photograph them against a background of midnight blue velvet ...


Inktzwammen (Coprinus comatus)

Grote Parasolzwammen (Macrolepiota procera)

Van boven af gezien lijkt het net een paddenstoelendorp 
Seen from above it looks like a mushroom village


Hallo dames, waarop zij zeiden: BOOOOEEEEE, tja, het is bijna Halloween ;O)
Hello ladies, onwhich they answered: BOOOOOOOOOO, yes, it's nearly Halloween ;O)

Ondanks alle extra maatregelen, die er getroffen zijn vanwege het Corona virus, mogen wij hier toch even naar buiten. Ik maak hier graag gebruik van door hier in de buurt op het platteland een kleine fietstocht te maken.
Zo is er momenteel veel schoonheid in de natuur te zien, vooral op het platteland. Er zijn inmiddels veel paddenstoelen te zien, maar ook bomen met hun bladeren in herfstkleur, ganzen en andere trekvogels die overtrekken op weg naar het zuiden en ga zo maar door. Hier hebben ook de zwaluwen na weken van oefening (het verzamelen van groepen op prikkeldraad rondom de weiden en samen met hun jongen van dit jaar), hun reis naar het verre warme zuiden aangevangen. 
De koeien kunnen overdag nu eindelijk even naar buiten, want de boeren hebben na een vroege oogst hun akkers en kale, verdorde weiden ingezaaid met gras. Nu komt het graszaad, na weinig regen, op en sommige weilanden beginnen weer wat groener te worden. Voordat ze de hele winter weer op stal staan, mogen de dames fijn nog even naar buiten, en ’s avonds worden ze bijgevoerd door de boer.
 
Despite all extra measures that have been taken because of the Corona virus, we are allowed to go outside for just a while. I like to take advantage of this by going on a small bike ride on the countryside around here.
There is currently to be seen a lot of beauty in nature, especially on the countryside. There are now many mushrooms to be seen, but also trees with their leaves in cheerful autumn color, geese and other migratory birds crossing on their way south and so on. Here also the swallows have started their journey to the far warm south, after weeks of practicing (gathering groups on barbed wire around the meadows and together with their youngsters from this year).
The cows can finally go outside during the day, because after an early harvest the farmers have sown their fields and bare, withered pastures with grass seeds. Now, after just a little rain, the grass seed is rising and some meadows are starting to get a bit greener again. Before they are back in the stable all winter, the ladies can go outside for a while, and in the evening they are fed extra by the farmer.

Bij het bos kwam ik dit prachtige exemplaar tegen, helaas zonder de bekende witte stippen ;O)
At the forest I came across this beautiful specimen, unfortunately without the well-known white dots ;O)


Vliegenzwammen /  Fly Agaric (Amanita muscaria)

Voor wie van jullie nog naar buiten mag, geniet er nog even van, want ik vermoed dat we een lange donkere wintertijd ingaan, vooral nu het virus grote delen van de wereld in zijn greep heeft. 
Geniet van de kleine dingen, kijk goed om je heen en probeer positief te blijven, hoe moeilijk ook: je bent niet alleen.
Blijf veilig en gezond, denk ook om anderen en zorg goed voor elkaar en jezelf!!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijn weekeinde toegewenst.

For those of you, who are still allowed to go outside, enjoy it for a while, because I suspect that we are entering a long dark winter time, especially now that the virus has gripped large parts of the world. Enjoy the little things in life, look well around you and try to stay positive, no matter how difficult it will be: you're not alone.
Stay safe and healthy, do also think about others, especially now and take good care of each other and yourself!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend.

 
Ilona

maandag 19 oktober 2020

Diefstal / Theft

 


Waarom doen mensen dit: bloemen stelen uit iemands tuin?? 
En ja, het schijnt echt te gebeuren!!
Zo kwam ik deze week, al fietsend, deze twee uitgebloeide zonnebloemen tegen, die tegen een boom aan stonden. Ze waren bij iemand in de tuin afgesneden en daar achter gelaten, hoorde ik van een buurtbewoner.
Aan diefstal en vandalisme heb ik een hekel, want toen moest de eigenaar dus een aantal grote zonnebloemen gaan missen in zijn/haar tuin!!
Maar omdat het van die grote, hele hoge zonnebloemen waren, gaf dit gebeuren mij wèl de kans om de bloemhoofden van dichtbij op de foto te zetten. En dan kon ik ze thuis na proberen te maken, en dan in miniatuur natuurlijk ;).
 
Why are people doing this: stealing flowers from someone's garden?? 
And yes, it actually seems to happen!!
While riding my bicycle, I came across these two withered sunflowers, which were put against a tree. It seemd that they had been cut off in someone's garden and just left there, I heard from a local resident.
I lament this sort of theft and vandalism, because now the owner had to miss a number of large sunflowers in his/her garden !!
But at the other hand these sunflowers were of the big, very high sort, so this contingency DID give me the opportunity to photograph those large, withered flower heads up close. And than I could try to make them at home, in miniature of course ;).

Het hart van het grote bloemhoofd is eigenlijk spiraalvormig opgebouwd, vooral als de bloemen al zaden bevatten. Maar de dunne, losse zaden van zonnebloemen zijn in miniatuur erg moeilijk te maken, dus ben ik tevreden met dit resultaat (zie boven).
 
The heart of the large flower head is actually spiral-shaped, especially if the flowers already contain seeds. But the seperate, thin seeds of sunflowers are very difficult to make in miniature, so I am satisfied with this result (see above).

Toevallig scheen de zon net toen de zonnebloem klaar was, het zonlicht scheen er prachtig mooi doorheen, waardoor de transparantie van de bladeren goed te zien is 😍!
 
Coincidentally, the sun was just shining when the sunflower was ready, the sunlight was shining beautifully through it, which showed well the transparency of the leaves 😍!

Nadat ik de verschillende fases van de ontluikende en bloeiende zonnebloemen heb gemaakt, is dit een mooie afronding van de laatste bloei fase van de zonnebloem. 
Hierbij moet ik wel vermelden dat er nog één bloem in de maak is ;O).
 
After I have made the different phases of the budding and blooming sunflowers, this is a nice completion of the last blooming phase of the sunflowers. 
Although I must mention that there is still ONE more flower in the making ;O).


Hier, in Nederland, neemt het aantal besmettingen met het Corona virus snel toe, en ook in de rest van Europa. Blijf gezond en veilig, zorg goed voor elkaar en jezelf!!
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!
 
Here, in The Netherlands, the number of contaminations with the Corona virus is increasing quickly, and in the rest of Europe. Stay healthy and safe, take good care of other and yourself!!
Thank you for your kind comments, have a nice week!
 
Ilona

dinsdag 13 oktober 2020

Berichtjes de lucht in sturen en zelfs gras in mijn staart, wat ben ik…? / Sending up messages in the sky and even grass in my tail, what am I..?

Vandaag tijdens mijn fietstocht over het platteland en rijdend in de zon, dacht ik er nog aan….
In mijn jeugd hebben we dit regelmatig met ons hele gezin gedaan: berichtjes de lucht in sturen, en een handvol gras in zijn staart geknoopt. 
Het was een vrolijk tijdverdrijf en ik vermoed dat velen dit vroeger gedaan hebben en misschien nu nog wel doen.
 
Today during my bike ride through the countryside and riding in the sun, I was again thinking of it….
In my childhood we did this regularly with our whole family: sending messages into the air, and knotting a handful of grass in it's tail. 
It was a cheerful pastime and I that think many of you have done this in the past and maybe still do today.

Waarover heb ik het dan? Nou, wat dacht je van zelf een vlieger maken: van houten latjes en dun rijstpapier, alles wat je dan nog nodig had was een schaar en pot lijm, of een aardappel ;).
De opdrachtgever wilde dolgraag een ouderwetse, zelfgemaakte vrolijke vlieger bij de zonnebloemen hebben, dus ben ik mijn kennis gaan opfrissen over hoe wij vroeger ook alweer een vlieger maakten.
 
What am I talking about? Well, how about making self your own kite: from wooden slats and thin rice paper (or even old news papers), all you than still needed was a pair of scissors and a pot of glue, or a potatoe ;).
The client really wanted a vintage, selfmade cheerful kite to go with the sunflowers, so I refreshed my knowledge again about how we used to make a kite in earlier days.


Je maakt een kruis van de twee houten latjes, die bind je samen met een stukje touw, waarna je in de uiteinden van de houten latten een inkeping maakt.
Je neemt een stukje vliegertouw en haalt het door de 4 inkepingen en zet het goed vast. Het geraamte van de vlieger is nu klaar om met papier bekleed te worden.
Vroeger gebruikten wij rijstpapier (of soms ook wel oude kranten), dat met lijm, of met het zetmeel van een doorgesneden aardappel waren ingesmeerd om het papier te verstevigen tegen het kapot scheuren in de harde wind. Het werd in een soort ruitvorm gesneden en daarna op het skelet van latjes gelegd en om het gespannen touw gelijmd.
Aan het midden van het kruis werd het vliegertouw met een ijzeren ringetje bevestigd, waaraan de vlieger omhoog getrokken werd de lucht in. Om de vlieger op te kunnen laten en wat extra ruimte te hebben om te rennen, gingen wij vaak naar de weilanden, of de lege akkers van de boeren. Daarom werd er bij ons vaak in augustus gevliegerd, want dan waren de velden leeg, net na de oogst vóór dat er wintertarwe werd gezaaid. Daarna mocht je daar niet meer komen, natuurlijk. En als laatste moest er uiteraard ook wat wind staan, anders gebeurde er natuurlijk niets ;O)!!
 
You make a cross from the two wooden slats, which you tie together with a piece of string, after which you make notches in the ends of the wooden slats.
You take a piece of kite rope and pull it through the 4 notches and fasten it well. The framework of the kite is now ready to be covered with paper.
In the past, we used colored rice paper (or sometimes also old newspapers), which was smeared with glue, or with the starch of a cut potato to strengthen it against taring apart in the strong wind. It was cut into a kind of diamond shape and then placed on the skeleton of slats and glued around the stretched rope.
The kite rope and iron ring were attached to the center of the cross, to which the kite was pulled up into the air. In order to be able to fly the kite, and have some extra space to run, we often went to the meadows, or the empty fields of the farmers. That is why we often were kiting in August, when the fields were empty, just after the harvest and before the winter wheat was sown. After that you were not allowed to come there again, of course. And finally there had to be some wind, otherwise nothing would happen ;O) !!En een houten klos om het vliegertouw op te winden
And a wooden spool to wind the rope of the kite

Om de vlieger in balans te krijgen, kreeg hij papieren strikken in het staart touw. Maar soms, als je al buiten in de velden of weilanden was, stond de vlieger als een gek te schudden in de lucht. Dan was een flinke hand vol gras, om in het staarttouw te knopen, al voldoende om een goede balans te krijgen. En als de vlieger rustig in de lucht stond, dan stuurden we ook wel een papiertjes langs het vliegertouw de lucht in. Op die papiertjes stonden onze denkbeeldige wensen ;O).
Het uit de lucht halen van een vlieger was ook een hele kunst, want als hij te hard naar beneden viel dan was hij nogal eens kapot, OF hij zat ergens vast in een boom, of in hoge struiken…. 
 
To balance the kite, it got paper bows in the tail rope. But sometimes, when you were already out in the fields or meadows, the kite could shake like crazy in the air. Then a good handful of grass, to tie into the tail rope, was enough to get a good balance. And if the kite was quietly in the air, we also sent tiny pieces of paper along the kite rope into the air. Those messages contained our imaginary wishes ;O).
Taking a kite out of the air was also quite an art, because if it fell too hard it would often be broken, OR it was stuck somewhere in a tree, or in high bushes….….of in grote zonnebloemen en dan had je hulp nodig (die hier altijd in de buurt is) ;O).
….or in tall sunflowers and than you needed help (who is here always nearby) ;O).


Misschien is het een idee om in deze tijd eens ergens in de buitenlucht te gaan vliegeren (als is toegestaan dat je naar buiten mag), dat is in ieder geval een corona proof bezigheid, dus maak een vlieger en ga eens lekker uitwaaien!
Blijf veilig en gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst.

 
Maybe it is an idea to fly a kite somewhere in the open air in these times (if you're allowed to go outdoors), it is at least a corona proof activity, so make a kite and get some fresh air!
Stay safe and healthy, take care of each other and yourself!
Thank you for your kind reactions, have a nice week.

 
Ilona