my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zondag 15 september 2019

Kleurrrijk / Colorful


Zoals ik hier al vermeld heb zijn in het voorjaar mijn échte pioenroosbloemen compleet verregend, in één dag tijd, daarom heb ik ze nagemaakt in miniatuur 1:12 schaal ;).

Last spring my RL peonies were, in just one day time, completely destroyed by the rain, that’s why I’ve made them in miniature 1:12 scale ;).
Omdat deze soort pioenrozen erg grote bloemen heeft, heb ik ze in een prachtige, grote tulpenvaas gezet, die is gemaakt door Henny Staring-Egberts. 
Zo komen ze mooi tot hun recht, vind ik.

Because this sort of peonies have huge flowers, I’ve put them in a beautiful big tulip vase, which is made by Henny Staring-Egberts. 
This way they can show their beauty well, I think.
Op de bovenstaande foto’s staan 43 bloemen in een kleine keramieken beker (óók gemaakt door Henny Staring-Egberts), deze verschillende soorten bloemen zijn in opdracht gemaakt.
Ik heb hier ongeveer anderhalf jaar aan gewerkt, het was erg veel werk om ze zo gedetailleerd te maken, ook al omdat er gecompliceerde, samengestelde bloemen tussen zitten.
Verder doe ik voor zo’n opdracht ook eerst wat studie vóórdat ik die bloemen maak, bijvoorbeeld of die bloemensoort er in de 17e eeuw al in Nederland was.

At the above pictures you see 43 flowers in a small ceramic goblet (again made by Henny Staring-Egberts), these different sorts of flowers are custom made.
I’ve worked at this commission fora bout one and a half year, it was much work to make them with so much details, also because there are complicated, compound flowers among them.
I also like to do some study for such a commission before I make those flowers, such as: if these sorts of flowers were already in the Netherlands in the 17th century.


Hierboven kunnen jullie de haagwinde en de dahlia mèt ’t kleine vlindertje beter zien.
Ik ga de komende week weer verder met het afmaken van de resterende opdrachten voor de show, helaas heb ik hierdoor nog steeds geen tijd over om blogs te lezen en reacties achter te laten, ik hoop op jullie begrip hiervoor.
De show vindt plaats op 28 en 29 september in de Eusebiuskerk in Arnhem, mijn tafelnummer is D05.

Here above you can see better the bindweed and the dahlia flower with a tiny butterfly.
In this upcoming week I'll continue in finishing the remaining commissions in the coming week, therefore unfortunately I still have no time left for reading your blogs and leaving comments, I'm so sorry, I hope you'll understand.
The DHN-show will take place at 28th and 29th of September in the Eusebius Church in Arnhem, my table number is D05.

Ilona

woensdag 11 september 2019

Kersen en pruimen plukken / Picking cherries and plums


Nog niet zo lang geleden kreeg ik een speciaal verzoek of ik miniatuur kersen en pruimen (in verschillende kleurnuances van geel tot oranjerood en met een licht rood blosje) kon maken, dat was iets wat ik nog niet eerder had geprobeerd. Het was die week in juli net niet zo heet, dus heb ik meteen maar eens een poging gewaagd.
Inmiddels heeft het fruit de stempel “goedgekeurd” gekregen van mijn opdrachtgever, iets waar ik natuurlijk heel blij mee ben J!
Dit is het resultaat:
                       
Not long ago I got a special request if I could make some cherries and plums (in varying color shades from yellow to orange red and with a slight blush of red), it was something I hadn’t done before. That week in July I was lucky that it wasn’t that hot, so I instantly gave it a try.
In the meanwhile the fruit got the stamp “aproved” of my client, something I was very happy for, of course :)!
This is the result:
De witte kop en schotel en het kleine kommetje zijn gemaakt door Elisabeth Causeret.
The white cup and saucer and tiny bowl are made by Elisabeth Causeret.
Het delfts blauwe keramieken schoentje en dito schaal zijn van de hand van Henny Staring.
The tiny Delft blue ceramic shoe and ditto bowl are made by Henny Staring.
De pruimen zijn van de soort Reine Claude.
The plums are of the Reine Claude variety.
Mandje (diameter 10 mm, hoogte is 15 mm) is gemaakt door mij, van bloemendraad en naaigaren.
Basket (diameter of 10 mm, 15 mm in height) is made by me, of floral wire and sewing thread.
Inmiddels zijn we al in september beland (wáár blijft de tijd???) en is het paddenstoelentijd. Vorige week kwam ik voorbij een stuk weiland, waarin “grote witte voetballen” lagen, tenminste dat dácht ik. Nieuwsgierig ben ik het weiland in gelopen en kwam tot de ontdekking dat ik hele grote witte paddenstoelen (of misschien een verlaten Smurfendorp ;O??) zag. Eenmaal thuis heb ik opgezocht wat dat nu voor vreemde witte bollen waren, het bleken Reuzenbovisten (Langermannia gigantea) te zijn. 
Dat verklaart waarom de Smurfen niet thuis waren, haha, Moeder Natuur blijft mij altijd verbazen ;).
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijne week toegewenst!

Now we've already arrived in September (where does the time go ???) and it's time for mushrooms. Last week I passed by a meadow and in the grass lay a number of "big white footballs" lay, at least I thought so when I noticed them. I curiously walked into the grass and than discovered that I saw very large white mushrooms (or maybe an abandoned Smurfs village ;O ??). Once back at home, I looked up what these strange white bulbs were, it turned out to be Giant Bovists (Langermannia gigantea). That explains why the Smurfs were not at home, haha, Mother Nature always keeps surprising me ;).
Thank you for yor nice comments, I wish you all a nice week!

Ilona

zaterdag 7 september 2019

Na A komt B / After A comes B

De blauwe kleur is in het echt veel zachter!
The blue color is much more soft in reality!

B is van blauw, blauwe anemonen in dit geval.
B is of blue, in this case of blue anemones.B is ook van bistroset, een tafel en een stoeltje, gemaakt van dik bloemendraad en oude oorbellen.
Het is geschilderd met zachtblauwe krijtverf en kreeg wat accenten van verwering.

B is also of bistro set, a table and a chair, made of thick floral wire and old ear rings.
It’s painted with pale blue chalk paint and got some touches of weathering.De plank is gemaakt door Gerrit van Werven, hij staat ook op de DHNshow in Arnhem.
The board is made by Gerrit van Werven, he also attends the DHN-show in Arnhem.


B is ook van brood (op de plank), lekker vers gebakken brood, dat ruikt zo zalig!
B is also of bread (on a board), delicous fresh baked bread, it smells delicious!B is ook van Buxus sempervierens, deze zijn  gemaakt als eerbetoon aan alle buxus planten in mijn tuin, die na bezoek van de buxusmot dood gingen en daarna verwijderd moesten worden.
Deze twee werden (nog vóór ze geplant werden) op slag verliefd  op elkaar, en dát op mijn werktafel ;O!

B is also of of Boxwood plant, I’ve made them as a tribute to all my boxwood plants, who died after a visit of the boxwood moth and than had to be removed from my garden.
These two instantly fell in love with each other (before they were planted), and this happened on my work table ;O!Details van de Buxus bollen: wortels en kleine vertakkingen in de bol.
Potten zijn gekocht bij Fennicole Miniatures.

Details of the Boxwood plants: roots and tiny branches in the sphere.
Flower pots were bought of Fennicole Miniatures.


B is ook van bordeauxrood….
Ik ben nog steeds bezig dingen af te ronden voor de aankomende show, er zijn nog maar 3 weken te gaan :O!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend gewenst!

B is also of Bordeaux red….
I’m still busy in finishing things for the upcoming show, there are only 3 weeks to go :O!
Thank you for your nice comments, have a nice weekend!

Ilona

dinsdag 3 september 2019

Asperges en een enkele pioenroos / Asparagus and one single peony

Na het maken van de Artisjokken bleef er nog klei, van de juiste kleur, over om een paar groene Asperges te maken. En daarna zelfs voor het maken van een paar kaarsenhouders in de vorm van de bodem van een artisjokbloem. Kaarsen erin gemaakt, fles witte wijn open getrokken en je hebt alle ingrediënten om lekker asperges te eten, eet smakelijk ;)!
(Glas is gekocht bij ArtofMini, de wijnfles is gekocht bij The Dollhouse Company)

After making the Artichokes there was still left a bit of clay, in the right color, for making some green Asparagus. And after that still some for making some candle holders in the shape of the bottom an artichoke flower. Made some candles in them, opened a bottle of white wine and you have allmost all ingredients for a delicious meal of Asparagus, bon apppetit ;)!
(Glass is bought from ArtofMini.com, the wine bottle is bought fromThe Dollhouse Company)
Op mijn werktafel kwam ik nog wat restmateriaal tegen om nog net één zachtroze pioenroos van te maken. 
Net als de kom en de schaal op bovenstaande foto’s, is ook deze kan gemaakt door Elisabeth Causeret.

I came across some leftover material on my worktable, it was enough for making just one soft pink colored peony. 
Just like the bowl and the plate on the above pictures, this jug is also made by Elisabeth Causeret.

(foto is van de website van DHNshow)

Het zomerweer is hier terug naar normaal, zelfs wat aan de koele kant, maar persoonlijk is dit voor mij ideaal weer om nog wat dingen af te kunnen maken voor de DHN-show in Arnhem. De show vindt plaats in het laatste weekeinde van september, óók ik sta er weer met mijn miniaturen en ik kijk er naar uit om jullie weer te zien.
Dus, gezien de resterende tijd: niet lezen van jullie blogs, of reacties schrijven, maar snel terug naar mijn werktafel en zien wat ik nog mee klaar kan krijgen, tot later.
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijne week!

The summer weather is back to normal, even a bit too cool, but for me in person that’s just ideal to finish some miniatures for the DHN-show in Arnhem, which is taking place at the last weekend of September. I'll again attend the show with my miniatures, and I'm looking forward to see some of you at my table.
So, seen the time left: still no reading your blogs, or writing comments, but quickly going back to my worktable and see what I can finish more, see you later.
Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week!

Ilona

donderdag 29 augustus 2019

Het duurde even, maar hier ben ik weer! / It took a while, but here I am again!

Ik hoop dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad? 
Waarschijnlijk zijn de meesten van jullie alweer terug aan het werk…ik ook.

I hope everyone has had a nice summer vacation? 
Probably most of you are back at work now…me too.


Toevallig kwam ik vorige week op de markt deze prachtige takken met knoppen van artisjokken tegen, ik heb er gelijk twee gekocht. Het was puur toeval, want sinds een poosje zocht ik nog een geschikte achtergrond om foto’s te maken van deze opdracht: het maken van 4 artisjokken bloemen, 2 gesloten knoppen en 2 open, bloeiende knoppen:

Last week on the weekly market, I accidentally came across these beautiful stems of artichoke buds, I bought instantly two of them. It was pure coincidence, because since a while I was looking for a suitable background for taking pictures of this commission: the making 4 artichoke flowers, 2 closed buds and 2 open, flowering buds:

Ik heb nog steeds moeite met het fotograferen van de blauwpaarse kleur, en ondanks dat ik ze in de volle zon heb gelegd, blijft de kleur op de foto’s véél te blauw. 
In werkelijkheid zijn ze zachter, mooier van kleur ;).
Voor mezelf heb ik er nog een verdorde artisjokbloem op steel bij gemaakt, leek me wel leuk ;O!
De prachtschaal is gemaakt door Marike Schenning.

I’ve still some trouble in taking pictures of the blue purple color, and despite I’ve put them in full sun light, the color on the pictures is way too blue. 
In reality they are softer, much more beautiful in color ;). 
I thought it would be nice for making myself a dried/withered artichoke flower on a stem ;O!
The wonderful plate is made by Marike Schenning. 
Hier zijn wat foto’s genomen van mijn streek in Oost-Nederland, tegenwoordig vanwege de voortdurende droogte “de woestijn achter de IJssel” genaamd. Al het verdorde gras hoort groen te zijn…boeren worstelen met mislukte oogsten, ook is er geen gras, of hooi voor hun vee in de komende winter. Ze zullen het moeten kopen.
Tot nu toe hebben we 3 hittegolven gehad, en zelfs voor de eerste keer in onze weergeschiedenis hebben we hier met 40,4 oC geworsteld. En dát was heet, kan ik jullie vertellen!
Ondanks alles heb ik besloten dat het tijd was om het stof van mijn blog te vegen en om zo nu en dan, als er iets van mijn opdrachten af is, het hier te laten zien.
Voor het lezen van blogs of om reacties achter te laten, heb ik (ook om privé redenen) helaas nog geen tijd, ik hoop op jullie begrip hiervoor.
Dank voor jullie reacties, ik wens jullie een fijn weekend!

Here are some pictures taken in my region of The Netherlands, which is nowadays named “the desert behind the river IJssel”, because of the still coninuïng drought. All of the dried, yellow colored grass ought to be green here in summer…farmers are strugling because of crop failures, there’s also no gras, or hay and therefor no food for their cattle in the coming winter. They'll have to buy it.
So far, we’ve had 3 heatwaves, and even for the first time in our weather history we’ve here struggled with 40,4 dergrees Celsius, and I can tell you that it was hot, very hot!
But despite all, I decided that it was time to whipe off the dust of my blog, and for showing now and than (when there will be something ready) my commissions.
For reading your blogs, or leaving a comment, I’m unfortunaly still have no time (for private reasons too), I hope for your understanding.
Thank you for your comments, I wish you all a nice weekend!

Ilona