my e-mailaddress

woensdag 30 januari 2019

Laten we beginnen met de wc / Let’s start with the toiletNadat ik het besluit had genomen om met de bouw van mijn miniatuur boerderij in 1:12 te beginnen, kwam ook het plezier van miniatuur werken maken terug, pfiew, wat een opluchting ;O!
Kleine Ikke brengt een bezoekje aan het toilet op de boerderij (in de jaren ’50), Oma tilt haar er op want de closetpot is nog te hoog voor haar lengte 8,5 cm (in het echt 1.02 meter)…

After I made the decision to start the build of my miniature farm in 1:12, the fun of making miniature works came back to me, phew, what a relief ;O!
Little Me is visiting the loo on the farm (in the 50s), Grandma is lifting her up, because the lavatory bowl is just too high for her length of barely 3 1/2 inch/1.02 meter (about 40 inch in RL)…
Ik heb een aantal onderdelen van het werkgedeelte van de boerderij laten zagen bij de bouwmarkt, ook de muren en vloer van de wc. De muren zijn, zoals gebruikelijk bij een oude boerderij, ‘gewit’, ik heb hiervoor Gesso van Talens gebruikt. De gesso is met een varkensharen platte kwast van boven naar beneden op de muren gestreken, zó dat je de penseelstreken goed kunt zien. Na een dunne laag over de hele muur, heb ik de onderzijde op  5 cm afgeplakt met schilders tape. Daarna heb ik dit herhaald op de bovenste delen van de muren, de gesso is dun uitgestreken op een manier waarbij de muur een soort ‘transparantie’ krijgt.

At the sawing mill department of the DIY I asked for sawing some parts for the farm, including the walls and the floor for the toilet. The walls are 'whitewashed', as was common use for old Dutch farms. I've used white Gesso from Talens. With a flat paintbrush (pigshair) the Gesso is painted from above to downwards on the walls so that you can see the brush strokes. After one complete layer over the whole surface and I taped off for 5 cm at the underside of the walls with painters tape. Then the gesso is painted again in a thin layer for the upperside of the walls, the way it seems like the wall get a sort of ‘transparance’.
Om verschillende redenen werd de onderste 50 cm van de muren van boerderijen zwart geschilderd. Dit heb in miniatuur vertaald door Talens acrylverf in de kleur oxide zwart te gebruiken, de verf is karig opgebracht met een goedkoop make-up sponsje. Door hier en daar wat minder verf te gebruiken komen er vale plekken in de verf, waardoor je de muur een meer geleefd aanzien kunt geven.
Voor de vloer heb ik krijtverf gebruikt in de kleur houtskool, steengrijs en licht topaas.

The first 50 cm at the bottom of the walls from farms was painted black for several reasons. In miniature I've translated this by using acrylic paint from the brand Talens in the color oxid black, the paint is applied with a cheap make-up sponge. By using more or less paint you can give pale spots in the paint, this way you can give the walls a more used look.
For the floor I used chalkpaint in the colors charcoal, stonegrey and light heliotopaz.Zo zien de muren en vloer er na deze verfbeurten uit, nu beginnen we met de riolering.
Wie niet goed tegen vieze luchtjes kan, kan dit stukje beter overslaan òf……een wc verfrisser bij de computer zetten, hihihi ;O!

This is how the walls look now after getting these layers of paint, now we'll start with the sewerage.
Those of you, who can't stand bad odors, can better skip this part in reading, OR... you can put a toilet spray next to your computer, hihihi ;O!Aangezien de boerderij tot na de WO 2 een buitentoilet had, is er binnen in de koestal tegen de buitenmuur een plaats voor een koe opgeofferd ten bate voor het plaatsen van een echt toilet. Dat wil zeggen…..de riolering was er niet en daarom werd het toilet aangesloten op de zogenaamde beerput. Er was ook geen waterleiding dus werd er een grote email kan met water naast het toilet gezet om door te spoelen. Over vieze luchtjes gesproken…..
 Omdat deze blogpost anders veel te lang wordt, zal ik snel weer een blog schrijven over het vervolg van de bouw van het toilet, dus volgende keer wc spray bij de hand ;)!
Warm welkom aan mijn nieuwe volgers en dank voor jullie fijne reacties, fijne week allemaal!

Since the farm had an outdoor toilet until after WW 2, there had to be sacrificed the space for one cow in the cowstable, it was the one right next to the outside wall, all for the benefit of placing a real toilet indoors. That is to say ...the sewerage had not yet been laid out during that time and that's why the toilet was connected to the so-called cesspit. There also was no waterworks in that time, so there was standing a large enamel water jug next to the toilet for flushing. Speaking of dirty smells ..... 
Because this blogpost will be way too long to explain/show everything now, I’ll write a blog soon again about the continuation of the construction of the toilet. So next time keep the toilet spray at hand ;)!
Gracias/thanks to Pilar, for answering my question regarding the glue J!
A warm welcome to my newest followers and thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

zaterdag 26 januari 2019

Tijdelijk op een zijspoor beland / Got sidetracked temporarily


Na een voor mij zeer bewogen decembermaand ontbreekt het mij aan energie om weer nieuwe mini bloemen en planten te gaan maken. Het maken van mini bloemen geeft me het gevoel van “moeten” en dat voelt niet goed voor mij, ik wil alleen mijn energie weer terug vinden. En hoe krijg ik die terug….? Juist, door (tijdelijk!!) weer eens even iets voor mezelf te maken en dat wordt mijn miniboerderij in schaal 1:12. Ik ben er al mee begonnen en het voelt super…..J!!

After eventful month of December for me, I'm lacking energy to make new mini flowers and plants again. Making mini flowers is now giving me the feeling of "I have to" and that's isn't well for me, I just want to find my energy back again. And how do I get my mojo back ...? Of course by (temporarily!!) making something in miniature again and for myself and that will be my mini-farm in scale 1:12. I’ve already started and it feels great…..J!!


Zoals jullie waarschijnlijk al weten heb ik  20 jaar geleden de boerderij van mijn grootouders al eens nagebouwd, in schaal 1:24. Zie mijn blogpost: https://minimumloon.blogspot.com/2012/12/boerderij-in-schaal-124-farm-in-124.html waarna ik nog een aantal volgende blogberichten over het exterieur en interieur van deze miniboerderij heb geschreven zijn, allemaal in dezelfde maand, in december 2012.

As you probably will know that 20 years ago I’ve already built the farm of my grandparents, in scale 1:24. See my blog post: https://minimumloon.blogspot.com/2012/12/boerderij-in-schaal-124-farm-in-124.html and I’ve written some following blog posts about the interior and exterior of this miniature farm, all in the same month, in December 2012.Na wat meetwerk heb ik echter wat aanpassingen moeten maken in de bouwtekeningen van die boerderij (in schaal 1:24), omdat de schaal niet exact 1:24 was, eerder schaal 1:25.
Toen heb ik wat meubels, poppen en dieren op de tekeningen gezet om te zien of het klopte: nee, het klopte níet!
In de keuken werd er druk overleg gepleegd tussen grootouders en kleinkind: de keuken was zéker 5 cm te klein, voor hen betekent dat 60 cm te klein. Het kookfornuis komt dan namelijk vlak voor de tafel te staan en als daar iemand op een stoel zat dan zou die zijn billen verbranden en dàt is niet de bedoeling, dus, hup: 5 cm aan alle kanten uitbreiding voor de keuken ;O!

After some calculations I’ve made some adjustments in the plans of that farm (scale 1:24), because the scale wasn’t exactly 1:24, more scale 1:25.
I’ve than placed some furniture, dolls and animals in the plans to see if it was correct: NO, it was not!
In the kitchen a discussion was going on between grandparents and grandchild: this kitchen was for sure 5 cm too small, for them it means it's 60 cm lack of space. That way the stove would stand right in front of the table and if someone was sitting there on a chair that person would burn his buttocks and that is not the intention, so, hoppa: 5 cm on all sides extra extension for the kitchen ;O!


Voor de keuken had ik al wat miniaturen verzameld/gemaakt, dus heb ik een opstelling gemaakt van hoe het eruit zal gaan zien, nog niets is gelijmd. Weet iemand van jullie trouwens waar ik de mooie grijze leien/vloerplavuizen (van Romney Miniatures) mee kan vastlijmen op de MDF vloer..?

For the kitchen I’ve collected/made already some miniatures, so I’ve made a drawing up to see how it will look like, nothing is glued yet. By the way, is there someone of you, who knows which glue to use for gluing the wonderful grey slate floor tiles (from Romney Miniatures) on the MDF floor..?


Ook de dieren krijgen een plaatsje in de stallen. Kortom: hier krijg ik weer energie van! Ik ben blij met mijn besluit om na jaren eindelijk weer eens wat in miniatuur voor mezelf te gaan maken. Gewoon voor eventjes en zoals ik zei: het is tijdelijk totdat ik weer zin heb om nieuwe bloemen te maken ;)!!
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekend allemaal!

The animals will also get a place of their own in the stables. In short: this is how I’ll get back my energy! I'm glad with my decision for finally making again some miniature works for myself. Just for now and as I said: it’s temporarily until I got my mojo back again for making new flowers ;)!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend!

Ilona

zondag 20 januari 2019

De kolenvoorraad aanvullen voor de winter / Restock the coal supply for winter
Het is alom bekend dat wij, Nederlanders, van schaatsen houden en nu het winterweer schijnbaar wat serieuzer gaat worden, krijgen veel mensen de schaatskoorts te pakken. Ik nog niet, nee, ik ben druk bezig geweest om de kolenvoorraad aangevuld te krijgen, zodat het binnen in ieder geval warm is, als het buiten harder gaat vriezen….
Dus op de mini boerderij is de kolenboer geweest en heeft twee volle jute kolenzakken geleegd in het kolenhok.

It’s commonly known that we, Dutch people, are true lovers of skating and now the winter weather seems to get more serious, lots of people are preparing their skates just in case. I don't, no, I've been busy replenishing the coal supply, so that it indoors will be warm anyway, if it starts to freeze harder....
So, on the mini farm there has been the coal man and he has emptied two big jute coal bags full with coal in the coal shed.
Met een kolenschopje is opa de kolenkit aan het vullen voor mijn mini oma, zodat ze de kachel extra warm kan stoken.

With a coal scoop grandpa is filling the coal scuttle for my mini grandma, so she can heat the stove extra well.
Maar er is nog iemand, die op zoek is naar kooltjes: Schepje! Hij heeft ook gehoord dat er sneeuw wordt verwacht in ons deel van Nederland en bedacht zich geen twee keer: hij moest en zou kooltjes hebben voor het geval het mogelijk is om een sneeuwpop te kunnen maken…ach, we zullen zien hoeveel sneeuw er gaat vallen, maar Birgit, we denken aan jou, hoor ;)!

But there’s still someone, who is looking for pieces of coal: Schepje! He has also heard that we possibly will get some snow in our part of The Netherlands and he thought let’s be prepared: he was in need of a few pices of coal, just in case it was possible to make a snowman….well, we’ll see how much snow we will get, but Birgit, know that we'll think of you ;)!


Hupsakee, voor wat kleinere kooltjes moest hij in het kolenhok springen, en eh, maak je geen zorgen: zijn witte bontjas kan niet vies worden, hij is een magisch BiWuBaerie, die worden niet vies en ze kunnen springen….zelfs zonder benen ;O.

Hoppa, for getting the smaller pieces of coal he had to jump into the coal shed, and uh, don’t worry: his white furcoat will not get dirty, he is a magical BiWuBaerie, who can’t get dirty and they can jump….even by the lack of legs ;O.


Wij hadden de grote eer een echte Kaffeeklatsch mok te mogen ontvangen van Birgit :D!!
We had the big honor for receiving a true Kaffeeklatsch mug from Birgit :D!!


Over springen gesproken: BiWuBearies kunnen goed springen bijv. in Kaffeeklatsch mokken, kijk zelf maar op de blog van Birgit, de maakster van mijn Schepje: https://biwubaer.blogspot.com/ 
Dit brengt mij weer bij het laten zien van de kerstkadootjes, die ik met Kerstmis van Birgit heb mogen ontvangen. Om redenen ben ik er nog niet toe gekomen om ze hier op mijn blog te laten zien, maar kijk eens hoe erg ik ben verwend door mijn blogvriendin…

Speaking about jumping: BiWuBearies can jump very well, for example into Kaffeeklatsch mugs, see for yourself on the blog of Birgit, the bearmaker of my Schepje: https://biwubaer.blogspot.com/
This brings me again to showing the Christmas gifts, which I received from Birgit with Christmas. Due personal reasons I wasn’t able to show them yet on my blog, but look here how much my blog friend spoiled me…
…een mooie kookpan voor mijn mini oma en een prachtige keramieken schaal met rondom koolbladeren, gemaakt door Sally Meekins. EN een waar mini wondertje: een ijsvogeltje, met de hand genaaid door Shirley Scheibehenne, ongelooflijk zo klein en de vleugeltjes kunnen nog bewegen ook :O!!
Liefste Birgit, heel erg bedankt uit de grond van mijn hart, ik ben echt superblij met alle deze mini schatten!

…a wonderful cooking pan for my mini grandma and a goregous ceramic bowl, which is surrounded by ceramic cabbage leaves, made by Sally Meekins. AND a gorgeous mini gem: a kingfisher, sewed by hand by Shirley Scheibehenne, unbelievable, so tiny and its wings are movable too :O!!
Dearest Birgit, many, many thanks from the bottom of my heart, I’m so very happy with all of these mini treasures!


Afgelopen week kwam de postbode een grote envelop brengen, het kwam uit Spanje! Een paar weken geleden heeft de kleinzoon van Carmen (blog: http://pekevasion.blogspot.com/2018/12/que-la-luz-les-acompane.html ) Martin het winnende lot van haar giveaway getrokken, mijn naam stond erop. Kijk, wat er afgelopen week hier arriveerde: hier zijn de keuken schatten, die Carmen gemaakt had voor deze giveaway:

Last week the postman brought me an envelope, which came from Spain! A few weeks ago the grandson of Carmen (blog: http://pekevasion.blogspot.com/2018/12/que-la-luz-les-acompane.html ) Martin did the draw of her giveaway, and my name was on the piece of paper. Look what arrived this past week: here are the lovely kitchen treasures, which Carmen has made for her giveaway:


Carmen, muchas gracias, bedankt voor het toesturen van zoveel keuken benodigdheden J!
Carmen, muchas gracis, for sending me so many of your kitchen utensils J!

De dag erna kwam de pakketdienst wéér naar mijn deur met wederom een pakketje: van mijn vriendin Birgit. Huh, alwéér, dat is vast een vergissing?? 
Nee hoor, de lieverd had onthouden dat ik gisteren jarig was en vond waarschijnlijk dat ik nog niet genoeg verwend was door haar, jeetje…ik word er verlegen van.

The day after the postman came to my frontdoor again with a package: from my friend Birgit. Huh, again, probably a mistake?? 
But no, the sweety kept in mind that yesterday it was my birthday and probably she thought that I wasn’t already spoiled enough by her, oh dear…I’m getting shy about this.
Er zat een mooie, door Birgit zelfgemaakte, kaart in, wat een prachtige rozen (en dito Fluby, maar dat zeg ik niet anders wordt hij ijdel ;O), een marsepeinen varkentje, mmmm héérlijk  en twee hele doordachte kadootjes: licht! De eerste was dit schattige laatje, dat een prachtige panorama van bomen met een eekhoorntje en vogels laat zien, aan de achterkant zit een schakelaartje om er mooi zacht licht door te laten schijnen. Het is zo fijntjes gemaakt, prachtig voor een natuurliefhebber zoals ik, dankjewel!

In the box was a beautiful card, handmade by Birgit, with beautiful roses from her garden (and Fluby on top, but I shouldn’t tell this, just in case he is getting too vain ;O), a marzipan pig, yummy, delicious and two very thoughtful gifts: light! The first one was this adorable drawer, which shows a wonderful panorama of trees with a squirrel and birds, at the rear side is a switch for letting shine soft light through it. It’s made so delicate, beautiful for someone who loves nature so much as I do, thank you, dearie!


De blauwe lamp was de oude / The blue bulb was the old one

Het andere cadeau van licht was zéér doordacht van Birgit, oordeel zelf maar:
Afgelopen zomer was voor mij persoonlijk een verschrikkelijke zomer: heet en ernstig droog, zeer slecht voor iemand zoals ik met ernstig hooikoorts en allerlei allergieën. Het gevolg ervan was dat ik maanden in een donker huis zat en bijna geen miniaturen kon maken door het gebrek aan daglicht. Dat heb ik nodig om de kleuren goed te kunnen bepalen van met name mijn miniatuur planten en bloemen. Ik had al een daglichtlamp op mijn kamer, maar dat was een zwakke lamp van 40 watt en dat was niet genoeg. Ondanks dat Birgit dit laatste niet wist, had ze hier schijnbaar over nagedacht en stuurde mij een nieuwe daglicht (spaar!)lamp. Die heb ik gelijk in mijn lamp op mijn werkkamer gedraaid en jemig: dit was geen daglicht…..het leek wel een vuurtoren vergeleken bij mijn oude lamp: lieve Birgit, wat ben je toch een schat van een vriendin, je hebt me gigantisch blij gemaakt met deze doordachte cadeau’s, duizendmaal dank!!!
Als jullie nog tot hier bij me zijn gebleven, dan dank ik jullie voor het lezen van dit ongewoon lange blogbericht ;O!
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie een fijne zondagavond en een nieuwe week!

The other gift of light was very thoughtful of Birgit, judge for yourself:
Last summer was for me in person a horrible summer: very hot and seriousle dry, very bad for someone who is suffering for hayfever and lots of other allergic, as I do. The result was that I was forced to stay indoors in a dark house for months and I wasn’t able to make almost no miniatures due the lack of daylight.
I namely need daylight for judging the colors I need for making my miniature plants and flowers. I already have a daylight lamp in my workroom, but it is an oldie with a weak shine of light, 40 watt is not enough. Despite Birgit didn’t know this, she probably did think about this over and now she sent me a new daylight (energy saving!)lamp bulb. I’ve immediatly turned the bulb into the lamp in my workroom and switched it on, oh my: this was not daylight…..it looked like there was a lighthouse in my room, in comparison with the old lamp: dearest Birgit, you are such a sweetheart, you made me so very very happy with these thoughtful gifts, thank you from the bottom of my heart!!!
If you are still with me after such an uncommon long blog post, I thank you for reading it ;O!
Thank you for kind comments, have a nice Sunday evening and week ahead!

Ilona

zondag 13 januari 2019

Het kolenhok / The coal shed


Zoals beloofd laat ik nu, aan de hand van foto’s, de bouw van mijn kolenhok uit de jaren ’50 zien. Ik had nog een restant MDF (8mm dik) liggen, waarop al een laag witte grondverf zit, handig als je het nog moet schilderen met acrylverf ;)!

As promised I show you now, with the help of pictures, the build of my coal shed from the 50s. I still had a piece of MDF (8 mm thick), whereon was already a layer of white basic paint, which comes in handy when you have to paint the shed with chalkpaint ;)!


Voor de deksel heb ik het deksel van een houten een sigarendoosje gebruikt, want de scharnieren zaten al op de goede plaats. De scharnieren heb ik met een tangetje wel iets verder doorgebogen om de juiste hoek te krijgen.

For creating a lid I’ve used a lid from a wooden cigar box, because the hinges were already on the right position. For getting the right angle I’ve bent with a pliers the hinges a bit more.


Zoals je misschien zult weten bestaat MDF uit een vezellagen, hiervan heb ik met een scherp hobbymesje wat afgeschraapt om een ruwe binnenkant te verkrijgen.

As you probably will know consist MDF of layers from wood fibres, ofwhich I scraped some excess off for getting a more rough innerside.Het schilderproces is gedaan door het MDF onregelmatig! te sponsen met krijtverf, dat schaars is aangebracht op een goedkoop make-up sponsje. Je zult snel moeten werken als je, net als ik, krijtverf gebruikt, het droogt namelijk erg snel. Je sponst dus eerst een dunne laag oranje, daarna meteen (steen)rood, direct gevolgd door bruin. En omdat het een kolenhok moest worden, heb ik daarna nog op plaatsen, waar het nodig was, antracietkleur gebruikt. Een kolenhok is namelijk een dagelijks gebruiksvoorwerp in de winter en ziet er smoezelig uit door het kolenstof.

The painting process is done by irregular! sponging with chalkpaint, which has been applied frugal, using a cheap make up sponge. You have to work very quick if you, just like I did, do work with chalkpaint, because this stuff dries very quickly. You firstly sponge a thin layer of orange chalkpaint, than immediately (brick)red, immediatley followed by brown, work wet in wet. And because it had to become a coal shed, I’ve used on some spots, where needed, an antrhacite color of the chalkpaint. A coal shed is a object for daily use in winter and it looks very smudgy by the coal dust.


Voor het klepdeksel heb ik antraciet en oranje gebruikt in verband met de roestvorming, afkomstig van de scharnieren aan de bovenkant.

For the lid I’ve used an anthracite and an orange color because of the rust formation, which comes from the rusty hinges at the upper side.


Voor het inkrassen van het bakstenen patroon heb ik een tool gebruikt, dat ik heb gekregen van mijn tandarts bij een bezoek. Je kunt ook een fijne schroevendraaier gebruiken hiervoor. Kras niet te diep en zeer onregelmatig, zodat je de ‘indruk van bakstenen’ krijgt en niet allemaal lijnen keurig op een rijtje ;). De maat van een baksteen in Nederland is meestal 20x10x5 cm, dus in mini 16x8x4 mm.

For scratching the pattern of bricks I used a tool, which I got from my dentist during a visit. You can also use a tiny fine screwdriver for this job. Don’t scratch too deep en do it very irregular, so you’ll get a ‘impression of bricks’ and not only neat lines on a row ;). The size of a brick (in The Netherlands) is mostly 20x10x5 cm, so in miniature 16x8x4 mm.
Ik kan me herinneren dat ons kolenhok met cement aangesmeerde schuine kanten had en ook aan de voorkant. Dit was om het metselwerk af te werken en omdat op de voorkant de zware zakken kolen werden neergezet, alvorens ze leeg te storten.
Ik heb dit in miniatuur nagebootst met een medium, iets wat gebruikt wordt om een korrelige ondergrond voor pastelkrijt te creëren. Daarna heb ik de randen gesponst met gemengde kleuren krijtverf om het cement na te bootsen.

I can recall that our coal shed at home, was edited with cement on the slanted sides and also at the upperside at the front. This was done to finish the slanted masonry and also because the heavy bags of coal were put down on the upper frontside before they were emptied.
I copied this edges in miniature by using a medium, that is used for creating a grainy surface for working with pastel chalks. After than I sponged the edges with mixed colors of chalkpaint for imitating the cement.
Nadat ik de deksel had geschilderd vond ik het niet erg lijken op het deksel zoals ik me kon herinneren van mijn jeugd. Maar na een nacht slecht geslapen te hebben, wist ik me weer te herinneren dat er een soort buigbaar spul (mastiek?) op het houten deksel was gespijkerd dat de kolen moest beschermen, tegen nat worden natuurlijk.
Ik heb heel fijn schuurpapier gebruikt om het ruwe materiaal te kopiëren en daarna met een antraciet kleur krijtverf geschilderd op een natuurlijk ogende manier.

After I painted the lid I thought it didn’t look much like the one I could remember from my childhood. But during one night of bad sleep I recalled again that there was nailed a sort of bendable stuff on the wooden lid, in order to protect the coal, in order for not getting wet of course. I don’t know how it is named in English (mastic?).
For copying this coarse material I used very fine sanding paper (400) and I than painted it with an antracite color of chalkpaint on a natural looking way.Eerst moest ik even spelen met wat minikolen om te zien of ik er wel genoeg had, ja het waren er genoeg: laat de winter maar komen ;O!

First I had to play a bit with some miniature coals, in order to see if I had enough of them, yes, they were: winter can come ;O!

Na het toevoegen van wat korstmossen en roestvlekken en natuurlijk witte vogelpoep vond ik het welletjes, mijn kolenhok was klaar! Kolenschep is gekocht van de Hr. Eijcking (hij verkoopt alleen op beurzen/shows, geen website).
Bedankt voor jullie reacties, ik wens jullie een fijne week!

After adding some lichen and spots of rust and of course bird poo I think my coal shed was ready! The coal scoop was bought from Mr. Eijcking (he only sells on fairs/shows, no website).
Thank you for your comments, have a nice week ahead!

Ilona