my e-mailaddress

donderdag 31 augustus 2017

Wortels en kruiwagens / Carrots and wheelbarrows
Na het schilderen van verschillende dunne laagjes is hij droog en mag nu hier bekeken worden….. mijn nieuwe “oude” kruiwagen  ;O! Net zoals bij de andere kruiwagen kunnen de schotten aan de zijkant eraf gehaald worden en kan er van alles op vervoerd worden.
Bieten, maar ook wortels! Ik heb wortels gemaakt in geel en oranje en zoals je weet hebben verse wortelen loof op hun koppies. Daar ben ik een hele poos mee bezig geweest en twee opties bleven over, kijk maar:

After painting several of thin layers he is dry and he may be seen here……..this is my new “old” wheelbarrow ;O! As with my other old wheelbarrow, the side panels can be taken off and all kind of things can be transported.

Beetroots, but also carrots! I’ve made carrots in yellow and orange and as you know fresh carrots do have leaves on their heads. So, I’ve been busy for awhile with inventing leaves for carrots and now I can show you two options, here take a look:

….maar mijn vraag aan jullie is: welke optie is de beste? Ik heb dezelfde vraag op Facebook gesteld en veel mensen zeggen dat het loof van de gele wortel het beste was. Zijn jullie het daar mee eens ;)?

…. but my question to you is: which option look best? I’ve asked the same question on Facebook and many people say that the leaves of the yellow carrot are the best. Are you agree with this ;)?


Een paar dagen geleden heb ik op de markt een bos paarse gladiolen gekocht, maar vandaag was het hier een donkere dag, dus helaas geen warm zonlicht om die mooie paarse kleur te kunnen laten zien.
Dank voor jullie fijne reacties en een warm welkom aan Jennifer, mijn nieuwste volger J!

A few days ago I bought a bunch of purple gladiolus, but today it was a very dark day here in my region, so no warm sunlight and unfortunately I can't show you the wonderful purple color.
Thank you for your kind comments and a warm welcome to my newest follower, Jennifer J!

Ilona

maandag 28 augustus 2017

Oude kruiwagen en rode bietjes / Old wheelbarrow and beetroot
Afgelopen weekend was het prachtig zomerweer, dus ben ik buiten met hout in de weer geweest. Een paar jaar geleden heb ik van iemand een paar (rode) cederhouten latjes gekregen, waarvan ik al eerder een antieke/oude miniatuur kruiwagen hebt gemaakt. Op de laatste DHN-show vroegen een paar bezoekers of ik er eentje te koop had, dus ben ik er nu eentje aan het maken, die te koop is op de volgende DHN-show aan het eind van september.
Om buiten te werken heb ik een oude tuintafel, dus was ik, met zo’n 22 graden lekker in het zonnetje, buiten aan het werk……prima vanwege het schuur- en zaagstof, dat vrijkomt bij het bewerken van deze cedarhouten (=hardhout) onderdelen :D.

Last weekend we had lovely summerweather here in The Netherlands, so I’ve worked with wood outdoors. A few years ago I’ve got from someone a few red cedar wood slats, of which I’ve made earlier an antique/old wheelbarrow. During the last DHN-show a few visitors asked me if I had one for sale, so now I’m making another one, it's for sale on the next DHN-show at the end of September.

For working outdoors I have an old garden table, so, with just 22oC degrees and enjoying the sun, I was working outdoors....good for getting rid of al the dust from the sanding and sawdust you get from the red cedar (hard)wooden pieces :D.

Een paar weken geleden toen het koeler weer was, heb ik van Fimoklei een aantal rode bietjes gemaakt. De blaadjes zijn gemaakt van zijdepapier en ik heb wat wortelharen en grond toegevoegd.

A few weeks ago, when it was much cooler weather, I’ve made some beetroot of Fimo clay, (for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Beetroot ). The leaves are made of silk paper and I added some root hairs and soil. 


Als display heb ik mijn eerste oude kruiwagen gebruikt, die ik al eerder had gemaakt. De nieuwe wordt bijna hetzelfde, maar voor een unieke miniatuur moet er wel wàt verschil in zitten, hè ;O!?

As a display I’ve used my first old wheelbarrow, which I’ve already made before. The new one will get almost the same look, but for an one-of-a-kind miniature, a bit difference has to be there, isn’t it ;O!?

(nog onbewerkt/not edited yet)

Nu is het tijd om de kruiwagen een oud uiterlijk te geven, dus komt er verf op tafel. Ik zie nu dat er nog een paar steuntjes bij het wiel ontbreken, dus…. ik ben weg ;)!
Bedankt voor jullie reacties, een hele fijne week gewenst!

Now it’s time to give the wheelbarrow an old look, so the paint is on the table. I now see I’ve forgot to add the supports near to the wheel, so…..I’m off ;)!
Thank you for your comments, have a nice week!

Ilona

dinsdag 22 augustus 2017

De tijd vliegt!! / Time flies!!


De zomervakantie is hier afgelopen, de kinderen gaan weer naar school en sinds vandaag ben ik weer aan het werk om nieuwe miniaturen te maken. Omdat ik slecht tegen de hitte kan, heb ik erg genoten van het heerlijke, koele zomerweer. Tja, daarover zal niet iedereen het met mij eens zijn...... ;O?!

Summer vacation is over, at least here in our region, the children are going back to school again and since this morning I’ve started working again at miniatures. Because I can’t stand the summer heat, I’ve enjoyed much of this cooler type of summer weather, which we’ve had here. Well, I guess that not everyone will agree with me about this....... ;O?!

Wat ik zoal gedaan heb gedurende deze zomervakantie? Nou, om diverse redenen heb ik eigenlijk niet veel aan miniaturen gewerkt, maar er liggen nog wel wat miniaturen te wachten op afwerking.

What I’ve done during this summer vacation? Well, due to all sort of reasons, I haven’t worked pretty much on miniatures, but there are still some miniatures in awaiting for their finishing touch.
Toch heb ik wel iets nieuws om jullie te laten zien, al zijn deze Cherokee rozen vorige winter al gemaakt. Anya Stone vroeg mij, via Facebook, om wat van deze soort rozen te maken.
Voor wie haar prachtige miniatuurwerk wil zien, dit is haar website: http://www.minature.org.uk/ en wie op Facebook wil kijken, kan op haar naam zoeken.

But I still have something new to show to you, although I’ve made them last winter: Cherokee roses.  Anya Stone asked me if I could make her some of these sort of roses.
For those who are interested to see her beautiful miniature works, here is her website: http://www.minature.org.uk/ and for those who are on Facebook, check out her beautiful miniature works.Ik had echter nog nooit van deze rozensoort gehoord, dus moest ik het doen met de foto’s die ik op het internet heb gevonden. Anya heeft deze Cherokee rozen gebruikt als display voor haar aardhommelkoninginnen (Bombus terrestris), ze heeft prachtige foto’s van onze samenwerking op haar website gezet, en wel hier:
Ik vond het een hele eer dat Anya mij heeft gevraagd om deze rozen voor haar te maken en ik heb haar toestemming gekregen om hier (op mijn blog) bekend te maken dat je ook zelf deze aardhommels kunt gaan maken n.a.v. een tutorial, die op haar website staat. 
Ga met je cursor over de foto met de aardhommelkoningin en er verschijnt een link naar de tutorial, die je kunt downloaden waarmee zelf deze koninginneaardhommel kunt maken. 
Veel plezier met deze tutorial :D!

But I’d never heard before about this sort of roses, so I had to work with pictures I’ve found on the internet. Anya has now used these Cherokee roses in a display for her Queen Bumblebee (Bombus terrestris), she made gorgeous pictures of our collaboration, you can find them at her website:

I think for me it was a huge honour that Anya asked me to make these roses for her and I’ve got her permission to announce here (on my blog) that you can also make yourself these Queen Bumblebees, using the tutorial, which is on her website. 
Move with the cursor over the picture of the Queen Bumblebee and there will appear a link to the tutorial, which you can download to make yourself a Queen Bumblebee. 
I wish you loads of fun with this tutorial :D!


Ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad?? Ik ben bang dat het nog eventjes zal duren voordat ik echt weer helemaal terug ben in de blogwereld, want ik ben momenteel erg druk in het “gewone leven”, tja, wie is dat niet ;)?!
En nu........terug aan het werk!!

I hope you all had a lovely summer?? I’m afraid it will take some time for me to get fully back into the blog world, because at the moment I’m very busy in “real life”, well, who isn’t ;)?!
And now........back to work!!

Ilona