my e-mailaddress

zaterdag 30 juni 2018

Tropische cocktail ‘on the rocks’ / Tropical cocktail ‘on the rocks’


Bij een tropische cocktail denk je vaak ‘automatisch’ aan palmbomen, toch? Nou, dit is ook een palm, in miniatuur, maar ’t is een grote: 16 cm hoog! Deze palm is eigenlijk bedoeld om in een geelkoperen pot op de grond te staan in een grote hal, of een zaal.
Iemand probeert voor mij die koperen pot te maken, ik hoop dat het zal lukken ;)!

When you think of a tropical cocktail you also ‘often’ think of palm trees, don’t you? Well, this is also a palm tree, in miniature, but it is a big one: 16 cm in height! This palm tree is meant to go in a brass planter, standing on the floor of a big hall, or in a large room.
Someone is busy trying to make this brass planter for me, I hope it will go ;)!Zoals je kunt zien staat de plant nog niet definitief vast, maar met wat kneedgum in de terracotta pot (van http://www.fennicole-miniatures.nl/ ) zo lang het wachten is op de nieuwe koperen pot.

As you can see the palm is not planted yet, but it's held by a blump of buddy in the terracotta pot
 (from http://www.fennicole-miniatures.nl/ ) as long as it takes in waiting for the new brass planter.


Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk detail toe te voegen, zoals nieuw blad in licht geelgroen, eerste bladeren (die zijn niet zover uitgegroeid als de andere), ouder blad dat donker van kleur is enzovoort.

I’ve tried to add as much detail as possible, like new leaves in light yellowish green, first leaves (who don’t grow out as much as others), older leaves which are more dark in color and so on.


In het midden op de foto zie je een blad dat net uit de stengel komt.
In the center of this picture you see a leaf which is just coming out of the stem.


Op deze 3 bovenstaande foto’s zie je de palm in ‘warmer ‘ daglicht staan, zo kun je goed het verschil met de andere foto’s zien en wat dat daglicht doet met de kleur én met de kleur van de buitenpot!
De buitenpot met een speciale glazuurlaag is gekocht bij http://www.fennicole-miniatures.nl/

At the above 3 pictures you can see the palm tree in ‘warm’ daylight, this way you can see very well the difference with the other pictures and what effect this warm daylight has at the colorAnd with the outerpot!
The outer pot with a special glaze is bought from http://www.fennicole-miniatures.nl/
De droogte zorgt inmiddels voor serieuze problemen, vooral hier in mijn streek, weilanden en mais- en korenvelden staan er kurkdroog bij en alles begint te verwelken. Flora en fauna hebben het heel erg moeilijk omdat het hier, in mijn directe omgeving, in 3 maanden tijd maar één keer water van een hevige stortbui heeft gekregen en twee dagen een paar druppeltjes. Doordat er gebrek is aan regen en de natuur niet eens een keertje schoon wordt gespoeld van de grote hoeveelheid pollen, heb ik behoorlijk last van mijn hooikoorts. Ik ben erg moe en heb besloten om er een maand tussenuit te gaan wat bloggen betreft. Ik wil proberen om mijn miniatuur boerderij te gaan bouwen, als ik wat meer energie krijg. Mocht ik wat willen laten zien op mijn blog dan zal ik dat doen, maar Facebook en blogs lezen, plus reacties achterlaten, gaan eventjes ‘uit’, sorry.

In the meanwhile the drought is giving us serious problems, especially in my region, the meadows, wheat and corn fields are bone dry and everything starts withering. Flora and fauna are struggling very much, because here in my direct envirement we have had just one downpour and two days a few raindrops, that's all the rain in 3 months time. Due to the lack of rain, the huge amount of pollen aren't washed away in free nature, therefore I have quite some troubles with my hayfever. I’m very tired and have decided to take a month off from blogging. If I can get a bit more energy I’ll try to start with the build of my miniature farm. When I have something to show you I’ll surely do, but Facebook and reading blogs, including leaving comments, will go ‘off’, sorry.


Wie er op vakantie gaat, wens ik een heel goede vakantie toe, ieder ander: een goed zomer!
Voor mijzelf zou ik heel graag een tropische cocktail ‘on the rocks’ en een ‘coole’ schaatsvloer willen hebben om wat af te koelen ;O!

For those who are going on summer vacation: I wish you a nice vacation and for other who stay at home: Happy Summer!
For myself I would love to get a tropical cocktail ‘on the rocks’ and a ‘very cool’ iceskating floor for some cooling down ;O!

Ilona

zondag 24 juni 2018

Herfst als de zomer net begint? / Autumn when summer just begins?


Je zou denken dat deze foto genomen is door een satelliet vanuit de ruimte en een zicht op Nederland geeft…
You would think that this picture was taken by satellite from outer space, showing a view of the Netherlands……maar nee, deze foto is genomen in mijn regio, het laat de algengroei zien op het weinige water dat nog in deze beek staat, veroorzaakt door de ernstige droogte. Dus ondanks het koelere weer van de afgelopen week is het hier nog steeds nijpend droog.

… but no, this picture is taken in my region, it shows the growth of algae on the little water that is left in this brook, caused by the severe drought. So, despite of the cooler weather we have since a week, it is still extremely dry here.Vanwege de aanhoudende droogte is er in de vrije natuur veel verdord blad te zien, ook in mijn bloementuin lijkt het wel herfst.
Daarom wilde ik jullie alvast een vleugje herfst op mijn blog laten zien met deze kastanje tak, die ik in miniatuur gemaakt heb. Naast het mooie groene blad heb ik er ook wat verdorde herfstbladeren bij gemaakt en wat losse kastanjes én een paar in bolster.

Because of the persistent drought you see here a lot of withered leaves in free nature, and also in my flower garden it seems like it is autumn.
That’s why I wanted to show you on my blog a ‘whiff’ of autumn by showing this branch of a chestnut tree, which I’ve made in miniature. Next to the green leaves I also made some withered autumnal leaves, a few loose chestnuts anda few in a husk.De vaas en schaal zijn gemaakt door Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/

The vase and the plate are made by Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/
Naast het groene blad heb ik er ook wat verdorde herfstbladeren bij gemaakt en wat losse kastanjes én een paar in bolsters.

Next to the green leaves I also made some withered autumnal leaves, a few loose chestnuts anda few in husks.

(excuses voor de wazige foto, ik nam deze foto met mijn mobiel op flinke afstand)
(sorry, for the blurry photo I took it at a distance with my mobile phone)

Deze scholekster (Haematopus ostralegus) loopt er over de algen, alsof het een vilttapijtje is. 
Op deze foto kun je het zand van de bodem zien, die onder normale omstandigheden natuurlijk veel dieper onder de waterlijn ligt.
Regen komt er volgens het weerbericht voorlopig niet, nee, er komt zelfs weer een hittegolf aan L!
Ik zal ‘aangepast’ miniatuurwerk moeten gaan doen, misschien iets dat in mijn mini boerderij zal komen? De boerderij moet nog steeds gebouwd worden, maar ik heb echt serieuze plannen om deze zomer eraan te beginnen…;O?!
Dankjewel voor jullie fijne reacties, een heel fijne week(end)!

This oystercatcher (Haematopus ostralegus) walks over the algae, as if it were a felt carpet . 
On this photo you can clearly see the sand of the bottom, in normal conditions it's much deeper under the waterline, of course.
According to the weatherforecast we won’t get again any rain for this coming week, no, we will even get another heatwave :(! Therefore I will have to do ‘adjusted’ miniature work, maybe something what will go into my miniature farm? The farm has still to be build yet, but now I really have serious plans to make a start with the build this summer….;O?!
Thank you for your kind comments, have a nice week(end)!

Ilona

dinsdag 19 juni 2018

“Schaapscheerders kou” / “Sheep shearer’s cold”Volgens de kalender begint deze week de zomer, maar volgens mij is die al een maand of twee volop bezig ;). Na de extreem warme temperaturen van deze afgelopen twee maanden, hebben we nu te maken met de zogenoemde ‘schaapscheerders kou”. Nou, voor mij persoonlijk ben ik héél erg blij met die kou, want ik kan absoluut niet tegen die hitte. Wie nieuwsgierig is naar de term ‘schaapscheerders kou’, hier vind je de informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapscheerderskou
Vanwege de hitte zat ik dus in een donkere werkkamer en daardoor kon ik de kleuren van de bloemen niet goed bepalen (geen daglicht). Daarom ben ik dan ook met iets geheel anders bezig geweest dan met miniatuur bloemen/planten maken.

This week summer will start here in The Netherlands, but according to me summer has already started for about two months ago ;). After the extreme warm temperatures of these last two months, we now have to deal with the so called ‘sheep sheare’s cold’. Well, for me personally I’m very happy with this cold weather, because I absolutely can’t stand the heat. Who want to read more about the term ‘sheep sheare’s cold’ see here for more information:
Due to the heat I was sitting in a dark workspace and therefore I couldn’t see well the colors of the flowers (no daylight). That’s why I’ve been busy with something complete different than making miniature flowers/plants.


Op het blog van Sheila: http://shenandoahandstuff.blogspot.com/2018/06/its-sort-of-toss-up.html  had ik gezien dat zij kant en klaar gekochte miniatuur meubels transformeerde in meubels naar haar smaak. En omdat ik een poos geleden ook minimeubels voor mijn miniatuur boerderij had gekocht op een beurs van Atelier Het Klein Meubelparadijs, ben ik begonnen met ze een makeover te geven in de stijl, zoals ik ze wilde hebben.
Hier zijn de keukenstoelen met ‘rieten’ zittingen, zoals ik ze gekocht heb. Ik heb voor het kleuren ervan veel laagjes, sterk verdunde, acrylverf gebruikt. Ik was bijna vergeten om foto’s te maken zoals ze vóór bewerking eruit zagen, maar je kunt het nog zien ;).

I’d seen on the blog of Sheila: http://shenandoahandstuff.blogspot.com/2018/06/its-sort-of-toss-up.html that she transformed bought furniture kits, into furniture of her liking. And because I’d also bought miniature furniture from Atelier Het Klein Mebelparadijs on a miniature fair, I started to give them a makeover in the style of how I wanted them.
Here are the kitchen chairs with a ‘reed’ chair seats, like how they were when I bought them. For the coloring process of these seats I’ve painted many layers of acrylic paint, very strongly diluted with water. I almost forgot taking pictures of how they looked like before painting, but you can still see it a bit ;).Ik weet niet precies wat voor garen er voor de ‘rieten’ zittingen van deze stoelen is gebruikt, maar er zit iets synthetisch in. Dat kwam goed uit, want het pakte niet alle verf op, waardoor het nog wat bleef glanzen voor een transparant effect, prima J.

I don´t know what sort of yarn is used for these ´reed´ seats of these chairs, but there is something synthetic in it. That was positive, because the yarn didn´t pick up all of the diluted paint, this made it shine for a transparent effect and I love it J.Ook de houten delen heb ik in verschillende tinten geschilderd met verdunde acrylverf, eerst gele oker, daarna met verschillende tinten bruin erover heen.

I’ve also painted the wooden parts with diluted acrylic paint, first yellow ochre, than with different shades of brown.


Op deze foto kun je nog zien waaruit de tafel bestond voordat ik het veranderde…
On this photo you can see how the table was before it was edited…


Daarna kwam de keukentafel aan de beurt, die had een tafelblad uit één stuk. 
Maar mijn oma had in de jaren '50 een tafel in de boerderijkeuken, bestaande uit verschillende planken als blad, waaronder een besteklade zat en vierkante poten. Dus heb ik de tafel aangepast.

Than it was time to transform the kitchen table, which had a table leaf in one piece. 
But in the 50s my grandma had a kitchen table, excisting of different shelves as a table top, whereunder was a cutlery drawer and it had square table legs. So, I've adjusted the table.
Bovenstaande foto’s laten min of meer de kleuropbouw zien met sterk verdunde acrylverf.

The above photos show more or less the building up of the colors with the strongly diluted acrylic paint.


De tafel en stoelen werden na elke verflaag geschuurd en tenslotte afgewerkt met een kleurloze crème was voor krijtverf.

Between every layer of paint the table and chairs were sanded and lastly finished with a colorless cream wax for chalk paint.Oké, na al dat schuurwerk gaan de stoelen op tafel en gaat de dweil door de keuken ;)!
Dank voor jullie fijne reacties, fijne week allemaal!

Okay, after all the sanding the chairs are going up the table top in order to mop the kitchen ;)!
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

zondag 10 juni 2018

Komt een plant bij de dokter... / Comes a plant at the doctor’s...


Tja, kan gebeuren, toch ;)?
Well, can happen, isn’t it ;)?


Tijdens het maken van de bladeren voor een Monstera deliciosa (ook wel Gatenplant genoemd) ging er wat mis in mijn kleuringsproces, dus toen kwam ik op het idee om dan maar een zieke Monstera deliciosa plant te maken…

While making the leaves for a Monstera plant something went wrong in my coloring process. So it was than that the idea was born to make a sick Monstera deliciosa plant…

… en zoals je kunt zien zitten op bijna alle bladeren "onaangename" vlekken, waarschijnlijk veroorzaakt door een of andere infectie, of misschien is het wel gewoon vuil ;O?

…and as you can see at almost all of the leaves have "unpleasant" spots, probably caused by one or an other infection, or maybe it's just dirt ;O?
Één van de bladeren is al “gerimpeld” en een andere heeft een ernstige “knik” aan de onderkant van de bladsteel. Vermoedelijk heeft hij spoedig een steun nodig om rechtop te blijven staan, dus zal deze plant binnenkort naar een dokter moeten om een krukkenbriefje aan te vragen ;O.

One of the leaves is "wrinkled" already and one of the leaf stalks has a serious "kink" in the lower side. Probably he'll soon be in need support for staying stand up straight, so I think this plant also has to visit the doctor for asking permission to get a pair of crutches ;O.Dokters advies voor deze zieke plant was: geef genoeg daglicht, niet te veel water, waar nodig een beetje ondersteuning én…praat vriendelijk tegen de plant en het zal een prima leven hebben ;).

Doctor’s advice for this sick plant was: give enough daylight, don’t overwater, where needed give some support AND….you have to talk friendly against the plant and it will have a good life ;).


Hetzelfde gold voor mijn bossen pioenrozen: ik kocht een bos roze pioenrozen op de markt en ik kreeg er van de bloemenkoopman gratis twee bossen pioenen (in knop) bij. Hij weet dat ik dol op pioenrozen ben en omdat hij ze apart verpakte, vroeg ik waarom hij dat deed. Hij legde mij uit dat vanwege het vochtige, hete weer er onder de bloemknoppen een beetje schimmel zat en dat ze daardoor voor hem onverkoopbaar waren.
Thuis gekomen heb ik ze dus ook apart op de vaas gezet en na een dag voltrok zich het wonder: beide bossen kwamen prachtig uit de knop, zelfs de “zieke” pioenen!! 
Wil je mijn geheim weten? Ik heb veel tegen ze gepraat ;O!!
Dank voor jullie fijne reacties, een heel fijn weekend/fijne week toegewenst!

The same was for my latest bouquets of peonies: at the week market I bought one bunch pale pink peonies and I got surprised by the flower merchant, for getting two bunches of peonies (in buds) extra, and for free. He knows how fond I am of peonies and because he packed the for free ones seperately, I asked him why. He explained to me that due to the humid, hot weather there was (just a bit of) mold underneath the flower heads and for that reason these peonies were unsaleable for him.
Back home I put the peonies in seperate vases and after one day a miracle did happen: both bunches of peonies came beautifully in bloom, even the “sick”peonies!! 
Wanna know my secret? I talked alot to them ;O!!
Thank you for your kind comments, have a nice weekend/week!

Ilona

maandag 4 juni 2018

Opfrissing / Refreshment
(bovenstaande foto is wazig gemaakt i.v.m. de nieuwe privacywet AVG)
(the above picture is blurred, it has to do with the new rules of GDPR)


In mijn vorige blogbericht vertelde ik dat het hier in mijn omgeving zo gigantisch droog was en vroeg ik om wat regen. Nou, pas op met wat je wenst, je kunt het zomaar krijgen. Vorige week dinsdag hebben we hier dus zwaar noodweer gehad met zware rukwinden, waardoor een aantal flinke bomen zijn omgevallen en dit alles in ongeveer een kwartiertje. Oké, het gaf de droge weilanden en akkers water en het maakte de lucht fris, en omdat veel stuifmeel nu ook is weggespoeld, voel ik me nu veel beter, hoera!

In my previous blogpost I told you that my region suffered of a serious drought and I asked for some rain. Well, be careful what you ask for, because before you know, you can get it. So, on Tuesday, we got a real heavy downpour with huge gusts of winds, whereby a number of trees fell down, all this in about a quarter of an hour. Okay, it watered the dry meadows and fields and it freshened the air and because lots of pollen washed away too, I'm feeling much better now, hurray!


Met nieuwe energie ben ik weer begonnen aan een paar nieuwe miniaturen: traditionele Sussex trugs, ofwel houten draagmanden uit Engeland. Een paar weken geleden kreeg ik van een kennis een stukje heel dun houtfineer wat op flinterdun papier is gelijmd. Ze had het in de koopjeshoek gevonden bij haar boekhandel en voor mij meegenomen. Bij het zien ervan kreeg ik gelijk het idee om hiervan een houten Engelse draagmand te gaan maken, zoals ik al eens eerder had gedaan, maar toen gebruikte ik een spanen doosje.

With renewed energy I’ve made a start with a few new miniatures: traditional Sussex trugs, originally from England. A few weeks ago I got from someone a piece of very thin wood veneer, which is glued on wafer thin paper. She found it in the sales corner of her bookshop and took it with her for me. After I got it I immediately got the idea of making a Sussex trug from this material, just as I did before, but than I used a wooden chip box.De rechtse houten mand is dus gemaakt van een spanen doosje, het verschil met de andere twee links, deze zijn gemaakt van dit mooie, flinterdunne materiaal is duidelijk te zien.

So, the trug on the right is made of a wood chip box, you can clearly see the difference with the other two at the left, these are made of this wonderful, wafer thin material.Nadat ik een grote houten mand had gemaakt, naar voorbeeld van de oudere, wilde ik een kleinere trug maken. Maar ondanks het dunne materiaal was het buigen niet zo gemakkelijk en ik kwam werkelijk handen tekort om alle stroken gebogen en op hun plaats te houden om ze vast te kunnen lijmen (je wil niet weten wat er hier allemaal geroepen werd ;O). Pas toen ik de klemmetjes van Bindels Ornaments, website: https://www.bindelsornaments.nl/product/ov-935-per-2/   gebruikte, ging het iets beter. 

After I made the big trug, after example of the one I made earlier, I tried to make a smaller trug. But the bending didn't go so easy, despite of the thin material and I really needed all my fingers for keeping all strips bent and in place for gluing them together (you don’t want to know what words I've called ;O). Than, after I used the tiny clamps of Bindels Ornaments, website: https://www.bindelsornaments.nl/product/ov-935-per-2/ , it was a bit better doable. 

Deze houten draagmand is 50 mm lang en 30 mm breed
This trug measures 50 mm long and 30 mm wide
De kleinere meet 33 mm lang en is 25 mm breed
The smaller one measures 33 mm long and is 25 mm wide Op het punt waar de stroken van de bodem bij elkaar komen, werd de rand nogal dik, maar toch ben ik erg tevreden over het resultaat.
Ik ben nu aan het nadenken over hoe ik die koperen kopspijkertjes kan maken in miniatuur. Waarschijnlijk zal ik een ”indruk” geven van die piepkleine kopspijkertjes, want voor echte minispijkertjes is dit materiaal veel te dun en ze zouden niet op 1:12 schaal zijn. 
Ik vermoed dat het dunne houtlaagje ook snel zal splijten…

At the point where the strips of the bottom meet each other, the edge has become quite thick, but still I’m satisfied with the result.
Now I’m thinking about how I’ll make the tiny copper tacks in miniature. Probably I’ll give an “impression” of those tiny tacks, with using something of copper, because for real tacks this material is way too thin and they would be out of scale. 
I also suspect that the thin layer of wood will split easily…
Groenten en fruit zijn al eerder door mij gemaakt van Fimoklei.
I've earlier made these veggies and fruits, out of Fimo clay. 


Ik heb opgemerkt dat ik (al)weer moeilijkheden heb met het achterlaten van reacties op jullie blogs, waarschijnlijk hebben sommige bloggers hun instellingen veranderd na het ingaan van de privacywet, of gebeurt dat automatisch en misschien op mijn blog ook..? Bijv. Megan (Wallace), ik kan bij jou helaas geen reactie achterlaten, weet iemand hoe dat komt..?
Vanmorgen was het heerlijk koel en fris buiten, ik heb lekker een eindje gefietst en genoten van het uitzicht!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week allemaal!

I've noticed that I have (again) difficulties for leaving comments on blogs, probably it has to do with the GDPR?? Or maybe some bloggers have changed their settings after entering the new law for privacy, or is this happening automatically and maybe on my blog too..? For example Megan (Wallace), unfortunately I can’t leave a comment on your blog, does somone know how come..?
This morning it was nice cool outside, so I took my bike for a nice ride and I so enjoyed the view!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona