my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


dinsdag 18 december 2012

Spelen en werken…. / Playing and working…..


…..in de stallen en de keuken. Mijn Opa had wat melkkoeien, soms wat kalveren en wat varkens met biggetjes. Buiten in het kippenhok waren de kippen voor eieren en vlees (zie mijn eerdere bericht), konijnen en duiven voor vlees. Geregeld kwam er een klein konijntje van Opa naar ons huis, waar wij ook een konijnhok hadden om het vet te mesten.
Bijna elk jaar verdween dat konijn (dat groeide als kool) ineens. Mijn ouders vertelden dan dat een van ons kinderen (wij moesten voor het konijn zorgen) het hok niet goed had dicht gedaan en het konijn in de aansluitende bongerd was verdwenen! Het konijn was geslacht en het was voor die tijd heel normaal dat dat gebeurde, een soort van Flappie-verhaal. Toevallig is het bijna Kerst :D!!

……..in the stables and the kitchen. My grandfather had a few milk cows, sometimes a few calves and some pigs with piglets.
Outside in the hen house there were chickens (see my earlier post) for eggs and meat, rabbits and pigeons for meat.
Grandpa regularly gave a little rabbit to us, that came to our home, where we also had a wooden rabbit hutch to fatten the rabbit.
Nearly every year on a November day the rabbit (who grew like cabbage) suddenly was disappeared. My parents told us that one of us children (we had to take care after the rabbit) didn’t closed the hutch very well and the rabbit was disappeared in the connecting orchard! The rabbit was slaughtered, it was quite normal for that time that this happened, this was a kind of Flappie-story! For the foreign readers: a cabaretier sang a funny song about a rabbit which dissapeared like this way with Christmas. The rabbit was called Flappie :D!Ik heb in mijn vorige bericht verteld over het raampje in de opkamer dat op de stal uitkeek. Vooral als er een dier ziek was of moest kalveren of biggen ging werpen was het handig voor Opa die dan niet helemaal naar de stal moest lopen om te kijken. Het vee was inderdaad ook binnen te horen, Susan ;), en je kon echt ruiken dat je op de boerderij was. Het hooi lag op de hooizolder, de hilde, boven de stallen. Het werd ’s zomers binnengehaald en door de grote deeldeuren de deel opgereden, daarna werd het omhoog gestoken met hooirieken en op de hooizolders verdeeld. 

I’ve told you in my previous post about the small window in the “up room” that watches the stable. Especcially if an animal was ill or went calves or pigs had to throw piglets(?), this was very convenient for Grandpa, he had not to walk through the house to the stable and to look what was going on. Indeed the cattle was heard inside the farm, Susan ;), and you could smell you were on a farm. The hay was on the hay attic, called the “hilde”, above the stables for the cows and pigs. The hay was brought in in summer and the wagon drove through the tall partial doors in the side gable of the farm on the side of the road, and than it was stabbed upwards with hay forks and divided on the hay attics.


De “stokjes”, die je ziet liggen over de deel heten “schlitten”, dat zijn gewaterde dennenstammetjes, waarop nog meer hooi bewaard kon worden.

The “sticks”above the stable floor (this hard stone floor is called the “deel), are called “schlitten”, these are water conserved pine trunks, on which more hay was kept.


Opa had altijd een hond, de meesten heetten Tippie, dacht ik me te herinneren. Die hond moest de boerderij bewaken en lag meestal achter de wc naast de koestal of op de deel. Ik hoop dat je hem kan zien, 1:24 is zo klein.

Grandpa always had a dog, the most of them were called Tippie, at least that is what I remind me. That dog had to watch over the farm and mostly he lay behind the toilet in the stable or on the “deel”, the floor for the stables. I hope you can see him, scale 1:24 is so small.


Op de deel staat een mangel om bieten te mangelen voor het vee. Ik heb er ook melkgerei neergezet, maar dat stond daar normaliter niet. Buiten bij de keukendeur stond een melkbussenrek en hing de zinken teil om de melkbussen en melkgerei te reinigen na het melken. Omdat het gerei in miniatuur te kwetsbaar was om het op de buitenkant van de boerderij te hangen heb ik dat binnen op de deel gezet. De poes, die de muizen moet vangen, heeft zin in een slokje melk ;)!

On that hard stone floor is a mangle to mangling the beets for the cattle. I also have put there the milking equipment, but normally it wasn’t there. Outside at the kitchendoor was a lacteals rack  and there hung the sink bowl to clean the milking equipment after milking the cows. Because this equipment was too vulnerable to hang on the outside of the miniature farm, I had put it inside on the “deel” floor. The cat, who had to catch the mice, wants a sip of milk ;)!De deel was ons speelterrein als we bij onze grootouders op bezoek of vakantie waren, wij kleinkinderen speelden met wat er voor handen was. Verstoppertje spelen was favoriet, we kenden alle hoekjes. Elkaar uitdagen om op de randen van de hokken te balanceren was ook leuk, ik geloof dat de varkens nog al eens een neus van onze schoenen zagen verschijnen boven hun voerbak, daar dan naar hapten. Leren schoenen waren duur, dus…..op een keer was een neefje zijn schoen voor even kwijt, toen was zijn moeder daar niet echt blij mee :D!! 

The “deel” also was our playground, if we visited our grandparents (or holidays), we, grandchildren played with was on hand. Hide-and-seek was our favorite game, we knew all the small corners to hide. To challenge each other to balance on the edges of the pig pens was big fun, I think the pigs now and then saw a tip of our leather shoes above their manger and they bit at our shoes. Leather shoes were expensive so….once one of my nephews was lost his shoe for a while, his Mom wasn’t glad with it :D!In de bloementuin stond het duivenhok en langs de muur van de schuur stonden de konijnenhokken. Met Pasen verstopte Oma altijd heel veel verse eitjes in de bloementuin, konijnenhokken, duivenhok enz. Als alle kinderen er waren, mochten we gaan zoeken: een invasie van kinderen rondom de boerderij om eieren te zoeken! Oma genoot samen met Opa en onze ouders van de zoekende kinderen! Wij zochten als gekken en legden heel voorzichtig eieren in Oma’s  schort, terwijl zij ze telde. Daarna kwam het eieren eten in de keuken, die eigenlijk veel te klein was voor zoveel mensen. Dan ging je gewoon buiten zitten als het mooi weer was, of binnen op de deel. De keuken was voorzien van een waterpomp met zwengel om water te pompen. Het fornuis waarop werd gekookt en een tafel, wat stoelen en bank om op te zitten als er werd gegeten.
Op het verlaagde plafond van de keuken werden allerlei gereedschap bewaard, zoals pootstokken, zaaibakken, de zeis en strekel om de zeis te scherpen, bamboestokken voor de tuinbonen te ondersteunen etc. 

In the flower garden was the pigeonry and along the barn were the rabbit hutches. My grandma always hid a lot of fresh eggs with Easter in the flowergarden, the rabbit hutches, the pigeonry etc. If all children arrived, we were allowed to search those eggs: an invasion of children around the farm to look for the eggs! Grandma enjoyed those searching children together with Grandpa and our parents! We searched like mad and the found eggs were carefully lay on Grandma’s apron, while she counted them. Afterwards was the (hard boiled) egg eating in the kitchen, which was far too small for so many people. You sat outside on a garden bench or inside on the “deel”.
The kitchen had a water pump with a crank to pump the water up. The cooking happened on the stove and there were a table, some chairs and a bench for us kids to sit and eat.
On the ceiling of the kitchen were kept all kinds of tools, like a dibble, seed trays , the scythe, bamboo poles to support the beans in their growing time and so on.


Het toilet was in die tijd al binnen: een echte toiletpot, maar geen stortbak erboven. Je moest een email kan met water gevuld bij de hand hebben. 
Het was heel apart voor ons om naast de koeien op de wc te zitten, hoor ;)! 

In that time the toilet already was placed inside: it was a real porcelain toilet bowl, but no cistern above it. You needed to have a water filled jug standby. 
As a kid it was very special experience for us to sit on the toilet next to the cows ;)!


Op de deel werd ook wel eens feest gevierd, bijv. als er een gezinslid ging trouwen. Dan kwamen er wat muzikanten en er werd gedanst door familie, vrienden en buren. Dit was de bruiloft van een tante van mij.

Sometimes feasts were celebrated too on the “deel”, for example when a member of the family got married. Than there cwere some musicians and relatives, friends and neighbours of the new married couple, who all came to dance. This was the marriage of one of my aunts.

Ik hoop dat jullie de rondleiding leuk hebben gevonden, ik in ieder geval wel ;)!! Dank je wel voor het meekijken in het verleden!
Ik wil gelijk mijn nieuwe volgers van harte welkom heten en jullie allemaal bedanken voor het lezen van mijn blog :D!!
Een heel fijne week toegewenst,

I hope you liked the guided tour, I did ;)! Thank you for watching with me in earlier times!
A warm welcome to my new followers and I thank you all for reading my blog :D!!
Have a nice week,

Ilona

25 opmerkingen:

Begoña zei

WOW Ilona!!!, es espectacular, y en escala 1:24 que es todavía más dificil,muchas gracias por esta visita al pasado rural, ha sido un post bonito y entretenido, y tu granja una maravilla, me gusta muchísimo.Un abrazo

Xandra Dekker zei

Hallo Ilona,

Prachtig allemaal weer om te zien. Zoals ik al dacht...lag het hooi boven de koeien dier op stal stonden. De bietenmolen ken ik niet maar leuk om te zien. De boerderij waar ik als kind slpeelde had het aanrecht in de stal dus als een koe flink begon te poepen zaten de spetters soms op de keukendeurtjes... Wat een luxe een binnentoilet..dat hadden ze niet waar ik kwam. Je moest naar buiten op een echte poepdoos. ..

Je boerderij is een plaatje en je opa en oma kunnen met terugwerkende kracht heel trots op je prachtige resultaat zijn.

Fijne avond Xandra

The Old Maid zei

Another fantastic post Ilona! I admire the detailes you made, they are fantastic and show you had a great time there and probably best chilhood's memories there.:) Thank you for this very special tour! I really appreciate it!
hugs

Drora's minimundo zei

I'm very impressed with your simply fantastic work on such a small scale.
This house must have a lot of meaning for you and your family. Thank you so much for sharing your memories and for this wonderful enlighting tour.
Your work is museum quality.
Hugs, Drora

17-17 zei

Hi Ilonka:)
your talent is amazing! I didn't know that this stunning house is so equipped! I thought it was just a model of of the building, without furniture, equipment, until I discovered these wonderful interiors.
I see how much work and time, but you achieved the great result. It's
precious family treasury...
I read your posts with great pleasure, is a beautiful story about the old country life, you are a great guide,
Big hugs!!
Magda

Plushpussycat zei

Very interesting history, Ilona, and your miniature model of the home is beautiful. So much gorgeous detail in 1:24 scale! Reading your words and seeing the pictures takes me back to my grandparents early years. Thank you for sharing. xo Jennifer

les mains calmes zei

Marvellous story! Splendid "hommage" I'm so happy to see this work and read this story..Thanks, thanks...

BiWuBär zei

I can say no other word than "masterpiece" - that's what it is. It's like a journey back in old times... absolutely stunning. Btw - in German it's "Diele", but in our Northern Germany dialect it's called "Deel" also. There's even a wellknown folk song "Dans op de Deel"... ;O)

Hugs
Birgit

Maria Ireland zei

Wow your farm is stunning. I have enjoyed you wonderful story I could almost imagine being there. Thank you very much for sharing your wonderful memories.
Hugs Maria

ANDA zei

Helen, it's beautiful! Perhaps no one has yet made ​​stable. I have not encountered such a scene. The story is amazing. Great work!
hugs

Luce Fédière zei

Travail très impressionnant, félicitations!

Mari@-Il Cucchiaino Magico zei

It is really a Time Travel ;o)) Compliments Ilona for your great work and for the story tour. Best wishes for a Christmas full of joy and peace for you and for your family. "Buon Natale"

Tatiana zei

Привет Илона!
Спасибо за интересное повествование!
Так случилось, что у меня не было ни бабушек ни дедушек. Я всегда завидовала деткам, у кого были бабушки и дедушки. И сейчас в моем сердце появилась грусть. Поэтому мне вдвойне интересно и приятно читать Ваш рассказ!
Ваши бабушка и дедушка были большими тружениками. Содержать такое хозяйство очень трудно!
Вы сделали очень большую работу. Если бы бабушка и дедушка увидели это, они были бы счастливы и очень благодарны.
Объятья
Татьяна

Rosethé zei

que de souvenirs et de jolis souvenirs pour toi Ilona, pas de ferme dans mon enfance sauf, celles visitées pendant les vacances.
C'est bel hommage rendu à tes grands-parents. Merci de nous avoir raconté cette très jolie histoire de famille.
*Joyeux Noël* et délicieuse fin d'année. A bientôt ! rosethè

Sans! zei

Thank you for your explanation. I must have sounded like that awful prissy cousin who visited with a finger on her nose when I asked that question ..teehee :). (You know I have caught a cold now and have a stuffed nose so I can't smell anything!)

Singapore is today like a huge city. Farms are not common here these days. I still remember how the Malaysians always laugh at us because we get so excited when we see a cow or a horse on Malaysian roads. They are just not everyday sight here.

That's why your account is so interesting for me. When Birgit, Rosanna and I were at the Farm House museum in Molfsee, we peered through the windows to see the furniture inside, wondering about life then. How wonderful it is that we now have an extended tour (tugging Birgit excitedly!) with explanations!

Thank you, my dear Ilona. We love the tour. Next time, we pay but you must give us tea with milk from teh cows..heh heh

By the way, that machine (mangler?), was that made by you? It's amazing! How does it work?

Giac zei

Hello ilona,
What a terrific project. your work is just perfect down to the last detail! I loved hearing about your experiences, such fun.
Hugs,
Giac

Ascension zei

Que fantastico trabajo has hecho en la granja y admas en esa escala tan dificil.
Enhorabuena te ha quedado fantastica!!!
besitos ascension

Melli´s Hobby zei

Fantastic work!!
Thanks for the story about it. So many details! It´s a masterpiece.
Greetings
Melanie

Marit zei

Prachtig, en alles zo in detail! Het doet mij denken aan de boerderij van mijn pake en beppe (Frieze opa en oma) vroeger, en aan onze zoektocht naar een leuk woonboerderijtje nu. Sommige huizen die we zien zijn blijven steken in de periode van jouw boerderij, ja, inclusief die wc op de stal. En dan is het zo leuk herkenbaar!

Mijn moeder logeerde wel met een nichtje vroeger op een boerderij bij een 'tante', eigenlijk de vrouw waar haar ouders na de oorlog bij in hebben gewoond. En dan moesten ze met de volle po de trap af, door de stal om hem te legen op de wc aan het einde van de deel. Dat vonden ze maar niets. In plaats daarvan leegden ze hem uit het raam op het dak. Jaren later hebben ze dat die tante verteld, waarop die zei dat ze het regenwater verzamelden om thee van te zetten en mee te koken...

Is er nog een zolder boven het woonhuis, of hebben we nu alles gezien?

Groeten,
Marit

Mona zei

Thank you for the tour and the nice told history. You did a great work with your grandparets farm. Take good care of it and the history for generations to come.
Mona

Vicky Lovejoy zei

Ilona how do you do this?? You are so amazing, you can make everything!! I love all the animals and their homes and the tiny dog is perfect!! What wonderful family history you have!!
Hugs ♥ Vicky ♥

Wyrna Christensen zei

A fantastic cultural history you have shared with us. I'm from Denmark and can recognize some of what you said and the way of living. It has been an amazing experience to read your story. You have really created something very special here. A cultural treasure. The house could be used in teaching or in a museum. The past history becomes very real, with all the fine things you have done, and as history shows. Very beautiful and exciting made​​, Ilona. Thank you for sharing some of your childhood.
Hugs
Wyrna

Margriet zei

Geweldig om mee te mogen genieten van jouw herinneringen. Je hebt echt iets prachtigs gemaakt!

Alleen dat verhaal over het konijntje..... snif :-(

Lisette zei

Mooie verhaal en herrinnering van boerderij. WC binnen is wel luxe. Ik vind het erg mooi gemaakt.

En van Marit, grappig over regenwater!!

Catherine / Mooghiscath zei

C'est absolument géniale cette reconstitution , j'adore !! que bel hommage à tes ancêtres.