my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zaterdag 15 november 2014

Hij zal toch wel komen…? / Hope he will come ...?

Allemaal kijken we uit naar Sinterklaas……
We all look forward to Sinterklaas……..

For my foreign readers (it's unfortunately just in Dutch):

Who is Saint Nicholas (in English), oder Sankt Nikolaus (in German), ou Saint-Nicolas (in French)?


Met veel dank aan Patricia ( www.woolytalesminiatures.blogspot.com ) voor haar toestemming om haar poppen (ze zijn aangekleed door mij) te mogen gebruiken voor deze speciale blogpost :D!!

With many thanks to Patricia (www.woolytalesminiatures.blogspot.com ) for her permission for using her dolls (their clothes are made by me) for this special blogpost :D!!

Mijn geheimpje blijft nog een poos geheim ;)!!
Allemaal een prettig weekend gewenst :D!

My little secret still stays a secret for a while ;)!!
I wish you all a nice weekend :D!

Ilona

dinsdag 11 november 2014

Geheimpje / Little secret

Soms ben je heel erg druk met iets, maar kun je dat eenvoudig niet op je blog laten zien. Want ik ben bezig met een geheim karweitje ;)! Dus vandaag een paar foto’s van mijn omgeving, want het is hier zo mooi :D!

Sometimes you are so busy with something, but you simply can’t show anything on your blog. Because I’m working on a secret chore ;)! So today I’ll show you some pictures of my region, because it’s so beautiful here :D!De paddenstoelen zijn een normaal verschijnsel in de herfst, maar dit jaar zijn het er vele malen meer dan anders! Ze zijn er in allerlei soorten en maten.

The mushrooms are a common phenomenon in fall, but this year there are many more than usual! They come in all shapes and sizes. 


De aardappelen (late aardappelsoort) zijn bijna allemaal geoogst, hier en daar zijn ze er nog mee bezig….

The potatoes (a variety of potatoes with a late harvest) are almost all harvested, here and there they are still working on it ....


En omdat het nog steeds niet echt gevroren heeft, hangen er nog veel onrijpe bramen aan de struiken…
And because the real frost is not appeared yet, there hang lots of unripe blackberries on the bushes ....


………en zijn veel koeien nog buiten in de weilanden.
…..and many cows are still outside in the meadows.Bij één mega stal vol koeien is altijd een rustplaats met een gezellig zitje, een lekker kopje koffie en koeien, véél koeien.

In one mega stable full of cows, there is always a rest area with a cozy sitting area, a nice cup of coffee and cows, lots of cows. Er is zelfs een houten koeiencaravan voor de kinderen om in te zitten, limonade te drinken en kennis te maken met de boerderij en koeien. Cool, hè J? Nu is het er erg stil, maar in de rest van het jaar komen er erg veel bezoekers met kinderen.

There's even a wooden cow caravan for the kids to sit in, for drinking lemonade and get acquainted with the farm and cows. Cool, huh J? Now it is very quiet, but in the rest of the year there very many visitors with children.En in mijn achtertuin staat mijn Agapanthus zelfs opnieuw in bloei, vanwege het warme weer. Wanneer zal het winter worden…??
Voorlopig ben ik dus met een geheimpje bezig, maar ik hoop gauw weer iets nieuws te kunnen laten zien :D!
Ik wens jullie allen een fijne week, bedankt voor de fijne reacties :D!

And in my backyard my Agapanthus is even in bloom again, because of the hot weather. When will winter come…??
So, for now I'm so busy with a little secret, but soon I hope to show you something new again :D!
I wish you all a great week, thanks for the lovely comments :D!


Ilona

woensdag 5 november 2014

Regenboogkleuren / Rainbow colors

In een van mijn vorige blog berichten had ik het over visserslatijn, weet je nog? Nou, deze blog post sluit daar op aan. 

In one of my previous blog posts I wrote about fisherman’s gain, do you remember? Well, this post is connected to that one. 


In mijn échte voordeur zit glas, bedekt met een soort folie, wat bij zonneschijn een mooi effect aan regenboogkleuren geeft op de halvloer :D! Waarom ik over regenboogkleuren schrijf...?

In my RL frontdoor are glass windows and they are covered with a sort of foil, so if the sun is shining this gives a wonderful effect of rainbow colors on the floor of my entrance hall :D! Why am I writing about rainbow colors...?Nou, ik heb vis gebakken van Fimo klei ;)! Regenboogforellen om precies te zijn. Om ze te kunnen maken heb ik op internet deze prachtige tutorial gevonden:
http://www.youtube.com/watch?v=t--s4aeLc7Q   

Well, I’ve baked fish of Fimo clay ;)! Rainbow trouts to be exact. To make them I’ve found this beautiful tutorial on the internet:
http://www.youtube.com/watch?v=t--s4aeLc7Q    En als je dan toch met vissen maken bezig bent, dan maak je gelijk ook wat regenwormen van Fimo klei erbij (Joc, http://jicolin.blogspot.com deed die suggestie ;)!)
In een van de pieren zit een klein haakje, mee gebakken (het 3 mm grote laser cut miniatuur haakje is gekocht bij “Le mini di Pierluigi”) ;O!

And if you’re busy with making fishes, you can at the same time also make some earthworms of Fimo clay (merci Joc, http://jicolin.blogspot.com who did this suggestion ;)!)
In one of the worms there is a small hook, I've baked it together (the laser cut miniature hook is just 3 mm long and is bought of “Le mini di Pierluigi”) ;O!Het schijnt dat er een bodempje gras in de vismand hoort te liggen, zodat je daarop je vers gevangen vis kunt leggen…….ik heb hier nog nooit van gehoord, maar oké, wat gras in het mandje en de vis erboven op!
(citaat van het internet: het gras zorgt ervoor dat de vis niet direct op de mandbodem in zijn eigen slijmlaag ligt en daardoor het bederf snel begint) Alweer wat nieuws geleerd ;)!

It seems that on the bottom of your fish creel belongs a layer of grass, so you can put the frsh caught fish on the grass…..never heard this before, but okay, I did some grass in the fish creel and the fish on top of it!
(quote of the internet: the grass keeps the fish from lying on the bottom of the creel where the slimy coating of the fish could become warm and start spoiling) I’ve again learned something new ;)!


En omdat het te donker was op mijn werkkamer om een goede foto te maken, heb ik op de voordeurmat in de zon gelegen. In een waterval van regenboogkleuren met mijn nieuwe vismandje én de regenboogforel erin. Zie je het voor je ;D!? De foto is gelukt, gelukkig voor me kwam de postbode niet langs….

And because it was too dark in my workroom for taking a good picture, I was lying in the sun on the frontdoor mat. In a waterfall of rainbow colors with my new fish creel AND the fish in it. Can you imagine ;D? The picture was successful, fortunately for me the postman didn’t came by….


Van een houten ronde kraal met een likje verf heb ik nog een extra dobber gemaakt voor Tom. Deze deugniet is graag buiten, loopt blootvoets en hij vist graag.

I’ve made an extra bobber for Tom, it’s made of a wooden round bead with a bit of paint. This rascal loves to be outside, goes barefoot and he loves to fish. Ik heb voor Tom een tuinbroek en bloesje gemaakt en een kapotte strohoed opgezet, hij lijkt zo wel een beetje op Tom Sawyer ;). Ook deze pop is gemaakt door Patricia, ( www.woolytalesminiatures.blogspot.com )en binnenkort reist hij samen met de andere popjes, die klaar zijn, terug naar de USA.

I've made for Tom a dungarees and blouse and I gave him a broken-down straw hat, this way he looks a bit like Tom Sawyer ;). This doll is also made by Patricia,( www.woolytalesminiatures.blogspot.com ) and soon he will travel with some other dolls, which are finished, back to the USA.

                                           

Afgelopen zaterdag was het hier erg mooi weer, zelfs ongeveer 22 oC!! Voor Tom reden genoeg om al heel vroeg te gaan vissen. Zó vroeg dat het bij de sloot nog wat duister én nevelig was (in werkelijkheid een reflectie op mijn achtergrondfoto, ach ja)…;O)!

Last Saturday we had here in The Netherlands the most beautiful weather, it was even about 22 oC!! For Tom reason enough to go fishing very early in the morning. It was so early, that it was still a bit darksome ánd misty around the ditch (in reality it's a reflection on my background picture, oh well)...;O)!


Later in de ochtend ben ik even bij hem gaan kijken en hij vertelde me dat hij zó’n grote vis had gevangen, echt! Ja, ja, gevangen in deze sloot……? Nou, dat is visserslatijn, Tommie ;)!
Ik wens jullie een kleurrijke en fijne week :D!

Later in the morning I went to see him and he told me that he had caught a fish of that big size, yes, really! Hmm, and you caught it in this ditch.....? Well, that's fisherman's gain, Tommy ;)!
I wish you all a colorful and lovely week :D!

Ilona

vrijdag 31 oktober 2014

Happy Hallieween!!


Een “glow in the dark” spin in zijn web……..
A “glow in the dark” spider in his web…..……is het kostuum van Hallie, die dit jaar voor het eerst Halloween viert ;)!
Hiervoor heb ik op een stukje stof met glow in the dark nagellak een grote spin geschilderd, maar het fotograferen lukte niet echt, jammer.
Gekleed in een rafelige zwarte jurk met een heksenhoed op haar hoofd en een masker voor haar ogen heeft ze met de andere kinderen in de buurt héél hard “BOO” geroepen!

……is the costume of Hallie, who celebrates for the first time Halloween ;)!
For this job I’ve tried for painting on a piece of fabric a big spider with glow in the dark nail polish, but unfortunately the photographing didn’t work out quite well. 
Dressed in a frayed black dress, a witch hat on her head and a mask for her eyes, she called out very loud "BOO" with the other children in the neighborhood!


Maar het ging haar niet alleen om het hard “BOO” roepen, nee natuurlijk niet, het ging ook om de traktatie: een pompoen vol lekkere lollies :D!!

But she did not just for yelling loud "BOO", of course not, it also was for the treat: a pumpkin full of yummy lollies :D!!


Mmmm, lekker!!! / Mmmm, yummy!!


Ik heb haar heksenhoed gemaakt van papier met een stukje ijzerdraad in de punt, zodat de hoed van boven geknakt lijkt. De hoed is versierd met veren en wat bling bling (heb ik ooit gekregen van Birgit, http://biwubaer.blogspot.com ) en twee kleine pompoentjes (decoratie materiaal).

I’ve made a witch hat of paper with a piece of wire in the top of the hat, it had to look a bit crooked. The hat is decorated with feathers and some bling-bling (I have ever got these gems of Birgit,
http://biwubaer.blogspot.com ) and two little pumpkins (decoration material).


De bezem was een kadootje, de lampion (bloem) komt uit de tuin van mijn vriendin, Annet J. De pompoenen en het stoeltje zijn door mij gemaakt.
Hallie is gemaakt door Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com  die zo aardig was om mij toestemming te geven om één van haar popjes voor een Halloween blog te mogen gebruiken :D! Hallie is aangekleed door mij.
Voor wie het viert: Happy Halloween!

The broom was a gift, the lantern (is actually a flower) comes from the garden of my friend, Annet J. The pumpkins and the little chair are made by me.
Hallie is made by Patricia, www.woolytalesminiatures.blogspot.com  who kindly gave her permission for using one of her dolls for a Halloween blog post :D! Hallie is dressed by me.
For those who are celebrating: Happy Halloween!

Ilona

dinsdag 28 oktober 2014

Verstilde schoonheid / Stilly beauty


In augustus kreeg ik van mijn dochter een prachtig boeket lelies met middenin een grote hortensia bloem :D! Nadat de lelies uitgebloeid waren, hield ik een nog prachtige witgroene hortensiabloem over.

In August I got from my daughter a beautiful bouquet of lilies with one big Hydrangea flower in the middle :D! After that the lilies were out of flower, I had still left the beautiful greenish white Hydrangea.


Die bloem heb ik in een kannetje gezet met een klein bodempje water, zodat het zeer langzaam kon opdrogen tot deze 'verstilde schoonheid'...
Ik vond haar zo mooi dat ik haar in het miniatuur na moest maken ;)! 

I’ve put this flower in a small jug with just a little bit of water, so it could very slowly dry up for becoming this 'stilled beauty'...
I thought she was so beautiful that I had to make her in miniature ;)! 

Hier zie je al 76 van de vele losse bloemetjes, nog meer te doen.
Here you already see 76 of the many loose flowers, still more to do.

Eerst heb ik met fijn bloemendraad een stengel en daarna een bolvorm gemaakt met vertakkingen voor het opplakken van de vele bloemblaadjes.
Als ik maar even de tijd had, werkte ik aan deze bloem in miniatuur. Ik kan niet precies zeggen hoeveel uren werk erin zitten en ook niet hoeveel bloemblaadjes, maar geloof me: het zijn er véél J!! 

First I’ve made a stem of floral wire and then the ballshaped form with the many branchings for adding the numerous petals.
If I had just a moment of time, I continued working on this flower in miniature. I can't exactly say how many hours I’ve worked on this flower and I haven’t also count all of the petals, but believe me: there are many :)!


Tijdens het proces van eindeloos bloemblaadjes toevoegen heb ik een paar foto’s gemaakt.
During the process of endless adding petals, I've made a few pictures.De mooie grijsgroene kleur komt op deze foto’s niet goed tot zijn recht vanwege het kunstlicht, maar in het natuurlijke licht kun je de kleur wél goed zien J!
Maten van de echte hortensia: 12 cm hoog en diameter van 18 cm, dus de mini hortensia is 1 cm hoog en heeft een diameter van 1,5 cm. Beide bloemen hebben veel vertakkingen en zijn dus "hol" onder de bloemblaadjes.

The pictures don’t do justice to the wonderful grayish green color, because of the artificial light, but in daylight you can see its color very well J!
The sizes of the real Hydrangea is 12 cm high and the diameter is 18 cm, so the miniature Hydrangea is 1 cm high and has a diameter of 1,5 cm. Both flowers have many branchings and so they are "hollow" under the petals.Ik wil jullie allen bedanken voor jullie fijne reacties op mijn rozen, ik heb net gelezen dat mijn klant heel erg blij met hen was :D! Ook wil ik mijn nieuwe volgers van harte welkom heten :D!
Iedereen een hele fijne week toegewenst!

I want to thank you all for your lovely comments about my roses, I've just read that my customer was very happy with them :D! A warm welcome to my new followers, it is good to see you here :D!
I wish you all a nice week!

Ilona

dinsdag 21 oktober 2014

Rozen / Roses


Een poosje geleden kreeg ik een opdracht om rozen te maken, lichtgele rozen. Nou, ik moest eerst maar eens gaan uitzoeken hoe ik dat nou zou kunnen doen….dus bloemendraad en zijde papier kwamen op tafel. Eens zien of we wat konden maken in de gewenste kleur, want daar maakte ik mij nogal zorgen om. Miniatuur bloemen maken in één en dezelfde kleur kan wel, maar het geeft geen diepte aan de bloemen, waardoor je ze met het blote oog als een “platte” gekleurde vlek waarneemt. 
(maar op een macro foto zie je wél het verschil in kleur tussen de rozen)

A while ago I got a commission for making roses, pale yellow roses. Well first I had to find out how I could do this job……so, the floral wire and silk paper appeared on my work table. Let’s see how we could make them in the wished color, because I was quite worried about that. Making flowers in miniature in one and the same color is possible, of course! But if you'll use one color, it also won’t add depth to a flower. So if you see these flowers with the naked eye, you will see them like a ‘flat’ colored stain. 
(but a macro photo does show some difference in color between the roses)
Na rijp beraad heb ik daarom een heel klein vleugje roze toegevoegd en dat was nu juist wat deze rozen nodig hadden :)! Op de foto's lijken de rozen meer roze dan ze zijn, dat komt omdat het vandaag hier in Nederland erg donker weer was en flink stormde. Lekker weer om miniaturen te maken, maar niet om foto’s te maken, hè ;O?

After careful consideration I have therefore added a teeny tiny touch of pink and that was precisely what these roses needed :)! In the pictures the roses look a bit more pink than they really are. That's because today it was here in the Netherlands very dark weather and it was quite stormy. Nice weather to make wonderful miniatures, but not for taking pictures, isn't it ;O?


De cranberry gekleurde vaas is van Glass Craft, hier is de site: http://www.glasscraftuk.com/
The cranberry colored vase is of Glass Craft, here is the site: http://www.glasscraftuk.com/


Eerst had ik vier rozen en twee knoppen gemaakt, maar de vaas van mijn klant was ietsje wijder aan de hals, dus heb ik er twee bloemen bij gemaakt. Het geeft het boeket meer volume, vind je niet?

First I’d made four roses and two buds, but the vase of my customer was a bit wider at the neck, so I’ve made two more roses. It adds more volume to the floral arrangement, don't you think?


Het was veel werk om voor de blaadjes elk onderdeeltje apart te knippen, hiervoor gebruik ik mijn loeplamp. Ook de blaadjes (de restanten van de groene knop), die onder de bloemblaadjes van de roos zitten verborgen, worden apart geknipt met een klein gebogen schaartje. Elk blaadje is 4 mm lang en 1mm breed.

It was a lot of work to cut each separate part of the leaves, for this very precise job I always use my magnifying lamp. Also the small leaves (the remnants of the green bud), which are hidden under the petals of the rose, are separately cut with a tiny curved scissors, each tiny leaf is about 4 mm long and 1mm wide.


De plantentafel is van Arjen Spinhoven Miniaturen, zijn site is: http://arjenspinhoven.nl
The plant table is of Arjen Spinhoven Miniatures, his site is: http://arjenspinhoven.nl


De bloemenmand heb ik zelf gemaakt van bloemendraad en dunne katoenen draad. Hóe ik dat gedaan heb, kun je zien in een van mijn vorige blog berichten.
Ik dank jullie voor jullie fijne reacties, ik ben blij met elk van hen :D! 
Ik wens jullie een fijne week!

The flower basket is made by me, it’s made of floral wire and thin cotton thread. In one of my previous blog posts you can see how I did the weaving.
I thank you all for your nice comments, each of them make me so happy :D! 
I wish you all a nice week!

Ilona